Dostala jsem se do spáru chobotnice, a utnout ji pazoury může jenom BAJAJA.

11. prosince 2011 v 10:17 | MgA.Květoslava Šamajová
Božena Němcová popsala boj Bajajy (mlčící) s drakem, který bojoval, aby osvobodil princeznu.
I.
Vyřezal jazyky drakovy a dokázal, že on to byl, kdo princeznu osvobodil.
II.
Chobotnice je zlatá v Plzni na náměstí . Chobotnice je v moři a ohrožuje jako piráti svými chapadly lodě, které zajme a musí pak být osvobozeny.
III.
Chobotnice je cokoliv, co musí Bajaja utnout, aby přeťal gordický uzel zla.
IV.
Je to symbolické. Mačetou může být slovo, které je ostré jako meč.
V.
Tím skončí moje pouť za poznáním. Zakletá princezna může být dána násilně do blázince. A čeká na vysvobození jí určeným znalcem, který ty chapadla useká.
VI.
Nobelovu cenu míru 2012 musí dostat novinář, který slovem ostrým jako meč, rozsekal zlo, které spojuje svět.
VII.
Zlými jazyky sanice, drak je rodu ženského, pomluvila a jed nakapala do talířku těch, kteří byli zaslepeni po celou dobu.
VIII.
Jenom slovo ostré jako meč, může přetnout gordický uzel zla, který globálně spojuje svět.
IX.
Jenom pohyb a skok může přeměnit svět zla, nástrah, chobotnic pomluv.
X.
Ať jsou to piloti ČSA, kteří svoje gandhíovské kolovrátky rozdali mezi svými a řekli: " Utkejte si bederní roušky na penis , a nekupujte nic od cizáků."
XI.
Gándhí a zase Gándhí. Češi mají Komenského , ale učí podle ruského modelu. Indie má Gándhího a jeho bysta je zamčená pod zámkem.
XII.
Nechte promluvit novináře, a dejte jim cenu míru. V Rusku a Česku dávají novináře do blázince. Chobotnice zla je má za nepohodlné. Mají blogy, mají depeše. Mají piloty ČSA. Penis musí pod gándhíovskou bederní roušku. Piráti somálští nebo piráti internetu . Ti virtuální, všichni kradou vaše zboží. Vaše autorství nápadů, váš um. Vaše umění, vaše poznání, vaši analýzu.
XIII.
Udělte Nobelovu cenu míru novináři 2012. Kdo bude BAJAJA 2012 ? Kdo utne sanici jazyky zla pomluv ? Kdo utne ženskému draku zlaté pazoury chobotnice v Čechách ?
XIV.
30.6.2011 jsem v Brně absolvovala s úspěchem na Úřadu soudního inženýrství znalectví na multimedia. Ale také jsem již 3 roky trestně stíhaná za kyberšikanu, pravdu naopak.
Najde se BAJAJA, který utne jazyka zla , prokurátoru z Příbrami, který obžalovával kulaky 1954-1958. On to byl, kdo zasel jazyky zla, aby novinářka, učitelka a pěstounka nemohla pomáhat chlapci, kterého si vzala z dětského domova. Aby ho vychovala do statečnosti, dala mu vzdělání a taky domov a jídlo. Domov nám vzala chobotnice zla, prokurátor co obžalovával kulaky v Příbrami, 1954-1958. Má zase navrch, u soudu jsou chobotnice zla komunismu. Havel je nechal 13 let rozkvétat, a dařilo se jim. Klaus jejich oběti posílal do blázince. Jeho milosti byli jenom pro ty, co přejeli chodce na ulici. Pán je spravedlivý a každému , kdo se rouhal a nepomohl , tak pomohl sám. Mstil se na jejich dětech, tak jako oni na našich dětech. Rovné rovnému.
Každý z nás v těchto dnech, musí zápasit sám, a věřte, není to jednoduchý boj. BAJAJA umdlévá, saň chrlí oheń a taky síru . Když se BAJAJA unaví, a usne spánkem spravedlivých, naskočí falešní piráti a uřežou hlavy drakům. Chybí jim ale jazyky, které má Bajaja v torně. A tak nakonec princezna ukáže na svého správného zachránce.
Děti poučte se z této pohádky. Ti, co mlčí a statečnost nechávají na jiných, aby si zajistili kariéru nejenom pro sebe, ale i pro své děti a děti těchto dětí, jsou nazváni konformisty. Je jich plno kolem nás. Životopisy si umí napsat , jak jde doba. Jednou jsou nacisty, pak zase komunisty ( pro kariéru, nikoliv z hladu ) , jindy jsou normalisty. Soudci co vás utápí v letitých soudech, 18 let, 9 let, 12 let, a pak se vám posmívají, že jste kverulant. Supermarkety jsou plné, ale lidé nemají prostředky na nákup potravin. Mrtví žijí s živými, když přijde pohroma boží, zemětřesení (Haity), jiní jsou obžalováni, že "šukají mrtvoly v márnici" . Tak jde doba, život, a chobotnice zla komunismu sílí a nabírá zlato na svoje pazoury. Kdo ho má jenom trochu, chce ještě víc a víc.
Nejlepší je začít psát romány, a vydělávat na nich miliony. Koupit si dům v Řecku. Nebo dceru boháče dát do divadla, aby hrála bídníka. Nevím , jak uchopí pocit hladu, když ho nikdy nezažila.
Kyberšikana naopak se pak projeví tím, že budete mít duševní zdraví v normě, ale budete v blázinci. Ti, co byli prohlédnuti v roce 1950, psychologicky, tedy před 61 lety, s tím vydrží bez přezkoumáni do současnosti. Pak na vás dají paragraf pomluvy, a sdělí o vás, že jste choromyslní. Pikantní na věci je, že to nikdo nepřezkoumá a tak na neexistenci pomluvy, budete v blázinci. Aby se svět zbavil nepohodlné novinářky. Která chtěla po Havlovi, aby svědčil v případu jeho tiskového mluvčího, Hromádko, který byl velitel jáchymovského tábora. Havel ji nedal srdíčko, Havel s láskou, tak soudy prohrála. Klaus zase ji nedal milost, tak Jaroslav nemohl si udělat reparát z českého jazyka a nastoupit bakalářskou školu. A i když má novinářka byt IV. kategorie, musí platit nájmy za 8110 Kč, za lokalitu. Ráda by vařila, pekla, smažila, dělala perníčky na stromek vánoční. Nemá sporák , je propálený , IV.kategorie. Chybí mu měď a rozvod , což obnáší 100.000 Kč. NAVATYP ( bytová správa) a nyní 4 - majetková ( bytová správa ) ji vystěhovává rok. Nabídla ji jednolůžku v noclehárně s jejím prasynovcem. Stejně ODS, nedává cash za 3. protikomunistický odboj. I když otec dělal odboj o zlu komunismu, dcera nedostane nic. Opět nemá na advokáty v soudních kauzách.To je záměrně tak uděláno v parlamentu, zákony píše Benda. Otec by měl 102 let , kdyby si to mohl převzít. Havel si převezme 100.000 Kč, žije, byl Chartista 77. Nebyla jsem manželka otce, nemám na cash nárok. Budu dále hladová a budou mě dále vyhrožovat blázincem. Mám erotický blud. Mám perzekuční blud. Také Assange má erotický soud, Londýn ho žene k dovolání k Nejvyšímu soudu. Třeba za ten rok dalšího rozhodování , zasáhne Boží soud. Taky čekám na dovolání u Nejvyššího soudu. Taky mě vyhrožují erotickým bludem, a perzekučním bludem. Kvůli němuž mě dokonce chtějí napíchávat depotními injekcemi. Po nich se umírá, a je zde ohrožen mozek mozkovou mrtvicí, žlutým bělmem očí, pády a ochrnutím. Je rok 2011, o protiprávnosti komuninistického režimu není pochyb. Ale novinářka má erotický blud a perzekuční blud, pro který musí být v blázinci. Který Bajaja utne jazyka zla pomluv. Kteří piloti nás zanesou někam za oceán. Kde nebudou chobotnice zla, budou banány a kokosy na stromech . Tam nebude mít hlad novinářka, která musí mít peníze na advokáty. Nikdo nechce pomoci. Je tady občanské družení DCER 50. LET, ale nic nám nevybojovali. Můj blog je napadán piráty, soudkyně mě vyhrožuje, že nesmím napadat 83 letého prokurátora a říkat, že v oficiálním styku podle stanov StB obžalovával. Za to je rok odnětí svobody. " Pomůže mi ", a dá mě do blázince. Noc co noc slyšíte výkřiky v blázinci, touhu umřít, u těch, co na na ně svět zapomenul.
Možná, že kdybych napsala knihu, vydělám na dobré advokáty. Nemám zvučné jméno jako Paroubek, a nedají mi za 2 knihy 4 miliony. Měla bych na malý byt v Praze. Takhle mě vyhodí do jednolůžka. Je pravda, že jsou tací, co mají 100 metrů čtverečných, nebo několik domů, ale dávno na mě zapomněli. Chodím s Pánem, a vím, že to vyřeší. Že mě včas pošle pomocníka , až budu umdlévat. Zatím na to mám svůj fištrón.
Budu vám pomáhat utínat pazoury chobotnice pomluv. Mám znalectví na multimedia, a vím, jak se z těch spárů dostat. Určitě to vybojuji, i když mě pomluvy zla, se snaží zatahat do somálských vod, aby mě vydaly pirátům. Když WERICH a VOSKOVEC reagovali v Osvobozeném divadle na aktuality, tak naším osvobozených divadlem , by mohly být blogy . Dnes se za blogy zavírají novináři do blázince.
Tajně, aby se svět nedozvěděl, že je to tady horší než v Rusku. I v blázinci se umírá. Náhle. Nečekaně. Organismus nevydrží nápor na gerontologické osoby, na které svět zapomněl. Vždy jde o jejich byty. Jsou neprovdané, mají byt v osobním vlastnictví, jsou vdovy. Svět se zbavuje nepohodlných, aby si zasloužilí přišli na jejich byty , nikoliv prací a hypotékami, ale likvidací lidí. Toto je svět blázince.
Proto by mohla příští Nobelova cena míru 2012 být dána novináři. Který má slovo ostřejší než měč, který probudil svět arabský, evropský, a který se dal do služeb sdělnosti. Aby každý věděl o tom druhém , jak o něm smýšlí. Nejlepší je to dát nahlas a do blogu. Ale pak vás dají do blázince. Jako za komunistů, tak i za současnosti. Svět za těmi zdi je svět umírání, tam za těmi zdmi již není návratu. Je to Sidharta, který vyšel ze zámku, měl mladou krásnou manželku, ale setkal se s smrtí. Viděl jiný svět, viděl svět umírání. Poznal vnější svět, který mu byl v krajkoví, mísách plných jídel, a krásných žen, zpěvu a tance, v zámku utajen. A tak Sidharta putuje světem, aby vyvanul do nirvány a již se nenarodil. Je to jiný svět než Gándhíovský a je to také Indie.
Dnešní Indové říkají, pokud nezaplatíš, nevyjdeš z vězení pomluv. Je třeba říci, že korupce je v Česku tak rozbujelá, že nelze proti ní bojovat logikou, chytrostí ani pravdou. Taky neumím odhadnout, počet utýraných osamělých žen, kterým vezmou byty, a nechají je padnout na podlahu. Je to morálka Havla, je to morálka Klause, je to morálka politiků, je to morálka parlamentu, je to morálka senátu. Politika je služba lidu, ale ne tady v Čechách . Tady jde jenom o aroganci a touhu vlastnit . Pokud jste to dočetli/y do konce, tak mě nalikněte za rok, až se bude udělovat cenu míru v Oslo. Budu-li ještě na živu nebo mě utrápí ten prokurátor, který má 83 let, a policie kyberšikanu vyřešila tak, že krádež mého bytu vyřešila mým vyhrožováním. Abych držela hubu, nebo to bude příště horší. Kdo je tato policie třicetiletých. Kdo je tato generace státních zástupců třicetiletých. Kdo je tato generace soudců třicetiletých. Možná , že jsem jako ten WERICH nebo piloti ČSA, nebo Gándhí, který rozdal kolovrátky. Ale kromě blogu nemám kam psát. Filmové recenze o sexu, NORSKE DŘEVO, zaměnily za blud. Je to profese, nikoliv moje identita osobnosti. Táta, který byl odsouzen StB a zatčen od StB Znojmo je okázale vyfocen od Krajské správy Brno StB, aby si ho ocejchovali, že ho dostali. Jako pejsek co se vyčůrá na sloup, a označí si ho. Tak si StB značila nepřátelské osoby. Dcery 50.let byly třídní nepřítel. Otec mě dostal do kategorie nepřátelská osoba. To vím až po roce 2003, kdy se otevřely svazky Ministerstva vnitra, začala jsem bádat v archívech.Pak jsem pochopila čím vadím. Proč moje profese byla položena na zem. Proč jiní vyjeli na stáže do Ameriky, Anglie, Španělska, a já stále byla bez práce. Rok 1952, až 1960, byl svět zla, kdy jsem měla výslečchy StB a bylo mě 9 - 19 let. Měla jsem maturitu ale byla jsem dělnice v chemickém provozu. Otec poté co založil K - 231, tak na podzim 1968 nás pronásledovala i KGB. To vím ale z bádání až nedávno. V seznamu K-231 ale se píše ,že to založil Hitler, Stalin, Wonka, a další . A tak je svět celý promíchaný , aby pravda nebyla ANO, ANO a lež nebylo NE,NE.

MgA.Květoslava Šamajová, novinářka Syndikátu ČR , 3780
narozená v den, kdy se uděluje cenu míru, tedy 10.12.
Já tam letos nebyla.
Příští rok bych chtěla do Osla , ne na moje ocenění. Ale abych napsala o tom, který tuto cenu dostane. Za to, že jsem byla odsouzena na blog, který nyní čtete , do blázince. Za neškodný soukromý blog. Kde jsou pěstounské soudy, soudy o byt, MENE TEKEL, recenze na Norské dřevo, Mlčení od Bergmana, a kde jsou tedy podle 30-ti letých bludy. Vysmívají se odbornosti celoživotní a vlastní hlouposti, kterou musí zakrýt mocí. Byla jim dána taková moc, že vlastní i váš život. Nepomohl Havel, ani Klaus, šikanovanému dítěti, který byl nezletilý. Když mě umírala matka, nám brali byt 3+KK, který měl hodnotu domečku za Prahou. Ale to, že mě vezme byt ODS, to jsem musela v šoku prodýchat. Sice tvrdí ,že Mašínové byli odbojáři. Ale de facto, každého, kdo neemigroval, tady soudí ODS do bezdomoví. Vyhlašuje do mikrofonu, že je to zlo komunismu, a protiprávnost komunistického režimu. Ale sama ODS vlastní majetky za miliony. Vám pak bere i to jediné, střechu nad hlavou. Sice mě ODS dá za otce uznání o 3.odboji, ale chce mě dát do postele s mým prasynovcem (INCEST) a vystěhovává nás do noclehárky do jednolůžka. Kdo ? ODS Nusle. Zastupitel Calder (ODS) na mě nemá čas. Ani mě nesníží byt IV. kategorie na nájem za snížený. Jiným ( členům ODS) dává nájem 1000,-Kč měsíčně do doby odstranění vad. Kdo mě tedy dá byt a nebo místo, kam umístím svoje knihy, rozbitý stůl, a rustikální materiální kulturu , rozbitou vyklizeči na den 27. 11. 2006. Kdy mě zlikvidovali byt 3+ KK, cena 3 miliony v roce 2003. Vysmáli se mě KF TRANS, že jdu do zdevastovaného bytu s dluhama po jiném. Pak souseda vykradli, na stejném podlaží, když jsem ramínka na šaty přeměnila z mých schodů k schodům souseda. Našla jsem tam nekalost. Žiji v špínavém bytě, bez sporáku, s protékajícím hajzlem (WC), ucpanou koupelnou, zimou prostydlým bytem, nevlídným. Za který musím platit 8110 Kč měsíčně. Aniž bych si mohla upéci buchty. Až i vás potká stejné jako mě, tak pak si taky utkáte bederní roušku na kolovrátku, a s piloty ČSA řeknete, " nic od cizáku", všechno od nás.
Možná , že taky půjdeme ti poškození, steskou soli, jako šel Gándhí . Třeba i Indie ho znovu vyndá ze zamčeného výklenku a opráší. A také i my, našeho Komenského. Pak i děti přestanou propadat z češtiny a vše se vrátí do normálu. Ten, kdo má dva byty, nabídne jeden bezdomovci, nespravdlivě stíhanému. Pak i přestanou zemětřesení, a bude jenom duha na zemi , což znamená smlouvu s Bohem.
Praha, 10.12.2011
MgA. Květoslava Šamajová v.r.

úřad soudního znalectví Brno, 30.6.2011


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 vestec | Web | 12. ledna 2012 v 19:49 | Reagovat

Dobry clanek, hezky blog, podivas se na muj webik?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama