Září 2010

12.září 2010 se ve Vídni v City Hall udílely ceny za hrdinství nezávislých novinářů z celého světa, oceněno bylo 8.

25. září 2010 v 13:03 | MgA.Květoslava Šamajová
Zatímco Česká republika chce odsoudit  ještě v roce 2010 nezávislou novinářku - bloggerku www.deepa-shama.blog.cz  za otevřený přístup k informacím.   Za stejně odvážné činy se ve Vídni oceňovalo.  Česká republika se tak zařadila k Iránu,  kde se kamenuje za "soulož."   Zařadila se tak k primitivizmu,  nesvobodě slova, a  dokonce jsme se ani nedozvěděli/y  z tisku, že se něco takového koná. Je to co by kamenem dohodil   - Víděň -  a nebylo by tak těžké,  pro důchodkyni na otočku tam zajet za 500 Kč,  zpáteční jízdenka.  Ale dozvěděla se to až po udílení cen. Jinak by tam ráda jela,  a řekla, že je jako bloggerka trestně stíhaná k odnětí svobody na 3 roky a k placení pokuty 3 milionů.  Trestně stíhaná byla v roce 2008,  Magistrát to zrušil. Za stejné pak byla opět obviněna,  nyní je již obžalována.  Přitom jde o omyl dvou jmen.  Lipták 1913 na ni nedal žalobu, že je INFORMATOR StB.  Dal na ni žalobu LICHTIG,  1928 , který se tam našel.  Policie si vykopírovala STANEKA a obvinila a obžalovala ji z blbosti. To "show" má 500 stran.  Mezitím ji chce bytová správa vyhodit z plesnivého bytu, který ji přidělila radnice Praha 4, za zcizený byt Praha 11  první kategorie.  V soukromém životě je pěstounka chlapce, kterého si vzala z dětského domova. Ten je volný novinář, ale třikrát mu nedali maturitu z češtiny. Přitom ho dali do zvláštní školy, když ho odvezli z normální na 3 roky do dětského domova.  Nemůže najít práci jeden rok.  Deepa-shama.blog.cz  ho živí ze starobního důchodu bývalé učitelky.  Pracovala v médiích: FILM - TELEVIZE celý život.  Umí pochopit  a uchopit investigaci novinářky,  umí rozlišovat co je PODPRAHOVÝ EFEKT,  má ročně 4 certifikáty na doplnování vzdělanosti.  Přesto,  ji nikdo  z bývalých kolegů neumožnil práci, aby nasytila sebe a chlapce.  Stát je nechává sociálně chudé,  a ještě jim vzali byt.  Je to nová perzekuce,  jiná než v Rusku. I když se to ruskému stylu hodně podobá. V Rusku se střílí novinářky a zavírají do psychušky. Tady deepa-shama .blog.cz taky zavřely na měsíc do blázice.  Stihla si během 4 měsíců přezkoumat svůj zdravotní stav.  Je psychicky zdravá, není sexuální deviant,  má inteligenci  IQ =109,  a paměť  MQ=126.  Z toho plyne, že není psychopatická, ani patologická,  ani somaticky  choromyslná.  Dá se  dovodit, že politici zřejmě nesnáší jakoukoliv kritiku do svých řad. Pokud  by ji radnice Praha 11 nevzala byt, pokud by ji radnice Praha 4 nedala do plísně,  tak o nich nepíše.  Pokud by soudy Frýdek-Místek ji daly chlapce z dětského domova,  tak o nich nepíše. Pokud  by poškozenému dítěti dal Nejvyšší soud  požadavaných 60.000 Kč za utrpení, krádež osobních věcí , chlapci,  tak je nekritizuje.  Nic z toho jim  nikdo spravedlivě nerozřešil. U soudu, byla ve všem zamítnuta. Je nucena psát o tom investigativně dál. Nyní,  se ale musí obhájit nezinárodně , aby se o ní vědělo. Jinak ji soudné ůředníci zavřou na  3 roky,  bude platit 3 miliony pokutu a ještě ji dají do blázince, aby se jí zbavily.
 O co šlo ve Vídni,  při udílení cen.  Hlavním motivem bylo ocenit ty novináře, kteří nejsou již mezi námi, byla na nich spáchaná perzekuce. Aby se svět dozvěděl, v jakém patologickém světe se dnes žije.  Oceňoval se ale svět, kde je nesvoboda tisku, jsou tam političtí vězni zavírání, stříleni na ulicích. Nikdo by nepochyboval, že ČESKÁ REPUBLIKA  , stejně jako za TOTALITARISMU uděluje diagnozy paranoidní schizofrenie StB,  ještě  20 let po pádu totalitarismu. Dělalo se to v  Bohnicích, dělá se to v Bohnicích.  Jsou to celé klany soudců, státních zástupců,  policie,  a nyní jsou to pokračovatelé děti těchto totalitních soudců, státních zástupců, nebo noví kariérní jedinci. Bohužel nejsou investigativní, ale dělají pouze SEPIS bez analýzy,  bez logického rozboru s cílem svoji zahnanou oběť  do kouta, co nejdříve odsoudit.  Je tedy nutné,  seznámit veřejnost , co se tady děje,  a to na světové novinářské půdě.
Oceněni byli tito hrdinové , novináři,  na vlastní pěst,  12.září 2010, City Hall, ve Vídni.
Byla vzpomenuta Anna Politkovskaya,  Rusko,  a Harant Dink,  Turecko.
1. Yoani Maria Sancher Cardero, Kuba , bloggerka , kritizuje život na současné Kubě
2. Akbar Ganji, Irán, jako bývalý politický vězen,  se prolavil sérií článků z vězení
3. Pap Saine , nezávislý  novinář 1991  z Centrální Afriky
4. Nedim Sener,  investigativní novinář  z Turecka, kritizuje turecko - arménské otazníky, napsal kontraverzní knihu
5. Laurence Gandar, Jižní Afrika,  (1915-1998)
6. Lydia Cacho Riberio, Mexiko,  proslavila se sériemi článků o domácím násilí
7. May Chidiac , Libanon, politické talk show, Libanon-Střední východ
8. Lasantha Wickrematunge, Sri lanka,  zemřel zastřelen dne 8.1.2009, několik hodin po útoku na něho
Celosvětových hrdinů, odvážných,  kteří se proslavi svojí kuráží, bylo oceněno 8. Bylo to při příležitosti šedesátého výročí mezinárodního novinářského nezávislého tisku. Oceněni byli ti, kteří měli takovou univerzální kurář, že nedbali na bariéry politicky  té které země a svobodně informovali o dění ve své zemi. Více na IPI WORLD FREEDOM HEROES.


www.deepa-shama.blog.cz
volná novinářka Syndikátu novinářů České Republiky
učitelka II.stupně v letech 2002-2006
pěstounka v letech 1998  - 2010  (péče o dítě z dětského domova Čeladná)
dcera politického vězně souzeného na § 231/48 Sb. velezrada, stejné jako u MILADY HORAKOVÉ. Založil K-231 ve Znojmě, v roce 1968 -jaro. Plně rehabilitován v roce 1990.  Zemřel v roce 1975.

Kveta.Samajova@gmail.com
MgA.Květoslava Šamajová

Zlatá Praha, ČST - televizní festival - hostil japonskou herečku,  provází Šamajová,  Hrdličková-tlumočnice,

někdy v roce 1990

Zastavila jsem se u stánku TOP09, Tomáše Hudečka, pana učitele z Olomouce,který by měl zasednout na radnici Praha 11 - Jižní Město.

24. září 2010 v 22:47 | MgA.Květoslava Šamajová
Tam jsem  žila 27 let. Nejhorší roky byly 2002-2006. To tam vládla starostka Marta Šorfová. Nejhorší jsou žensky v klimaktériu. Jsou zlé :  soudkyně, starostky, veřejná správa, samospráva. Nikdo  je zřejmě již nechce, tak jdou do politiky.  Před ní tam byl JIRAVA.  Připomněl mi ho Jan Vašíček. Taky tam kdysi byl.  Když jsem  se mu připomněla, neznal mě. Vypadalo to, jakoby všechny moje stížnosti někdo filtroval před radou, zastupitelstvem.  Běžně, veškerá moje podání, která tam dám do podatelny, nejsou zodpovězena ani za 6 měsíců.  Poslední je z dubna nezodpovězena.   Šlo o přiměřený náhradní byt, stejný jako mě byl odebrán protiprávně 11/2006. Poslední den komunisticko-ode-sácké frakce Marty Šorfové. To bylo 27.11.2006. Pak nastoupil MLEJNSKY. Když šli do voleb, tak agitovali na chodníku a rozdávali volební hesla. Taky jsem  se s nimi zastavila a říkala, co se mě děje.  Klepali mě na rameno, až tam budou,  jak mi pomohou.  Lhali. Mohla jsem  lítat  na Jánský vršek,  nebo na radnici Jižní město, nikdy mě nikdo  nepřijal.  Ta arogance a pýcha. Vyfotili se se svými dětmi, na  letáčky do voleb, ale když jsem chtěla pěstounské dávky, pro chlapce z dětského domova, tak nechaly je posílat na "mrtvou duši" do Čeladné,  kde chlapec nebyl od 12.3.2001 . Až do srpna 2004  tam přišlo 999.000 Kč, a nám z toho posílali 270,-Kč měsíčně.  Přišla privatizace,  do roku 2014 se mělo zaplatit za 67 metrů  čtverečných za 3+KK   celkem 200.000 Kč. Jak vidíte, tak ještě není rok 2014, ale vystěhovali nás 27.11.2006. Kdybych byla sama, tak z platu 8.500 Kč, měsíčně bych to půjčkou zvládla, ale nahé dítě z dětského domova mě připočetli k platu a na dva, to na půjčku bylo málo.  Arogantně se mě vysmáli všichni v domě,  vytipovala mě radnice NUSLE PERSONOVY, advokáta si vzali prokurátora ve věku 82 let,  a zvítězli u všech soudů. Když mě umírala matka,  tak jsem  již neměla ani nájemní smlouvu.  Prostě  Praha 11 mě zbavila nájemní smlouvy, a Praha 4 ji ponechala PERSONUM. Takže oni měly dvě nájemní smlouvy,  právo na 2 byty a my byly bezdomovci. Magistrát  nakonec  pronajal na 2 roky Járovi garsonku, a nyní mu ji bere.  Chlapec místo studia musí do práce, aby si zaplatil nájmy, které mu nikdo negarantoval, opět Praha 11 mu nedala příspěvek na bydlení, jenom hmotnou nouzi , ta je 2000,-Kč.  Tedy Nečasovo volební heslo  se mě moc líbí, kdo nebude pracovat, nebude mít socíální dávky. Nečas uživí svých 5 dětí jako politik, ale já neužívim z důchodu jednoho kluka z dětského domova. Můžete psát všem, potřebuji soudně urychlit jeho inavaliditu. Nečas, to musí  soudy.  Pořebuji mu ukonči ustavní výchovu. Šorfová, to musí soudy.  Nemáme na privatizaci. No ,tak se vystěhujte, řekli všichni. Nyní bydlíme v plísni, s dluhy po jiném, s  nábytkem po jiném, s plísní po jiném. Soud  22.9.2010 s Hl.m.Prahy-Magistrátem,  Prahou 4,  Prahou 11, vše zamítl.  U soudu jste za vola.  Soudkyně: nevím, jestli to paní Šamajové vysvětlím. Mám IQ 109,  MQ 126.  Soudkyně měla všechny doklady  o tom, že tam byl úplatek,  zcizený byt,  protiprávně odebráný  kvalifikovaný byt za 3 miliony,  ale Šamajová nemá na nic nárok. Kdo by chtěl žít v takové zemi, kde podvody bují,  před volbami, po volbách,  a jenom politici, děti politiků mají právo na studia, byty, jídlo v dobrých kantinách,  a slevy na rekreace a v objektech pro politiky. Já bych o tom nemusela psát a ukazovat svoji neschopnost, jak mě pořád něco nejde, jak prohrávám, jak jsem  neschopná.  Jistě, mohla jsem odmítnout umírající, mohla jsem  odmítnout dítě z dětského domova, zprivatizovat ,a  pak to prodat.   Vzít si 1+1 a cestovat.  Měla bych hezké stáří a žila bych dojmy, a pěla schválu o České republice.  Každý by mě měl rád. Takto jsem  dosloužila matce,  podporuji chlapce, aby měl bakalářské vzdělání,  a sama žiji v plísni. Tento byt na Praha 11, kde jsme žili 27 let,  nám  prostě za bílého dne ukradl LIPTAK, prokurátor let padesátých.  Je mu nasloucháno, může mě pomlouvat,   může mě škodit,  je mu to dovoleno,   má okruh známých, a všichni mu vyhovují. Napíše k soudu, předmět Šamajová, je šílená ženská, kdy mě jí zbavíte. A již všichni kmitají, a likvidují Šamajovou. Advokát a prokurátor by nelhal. Byl komunista na UV KSČ,  byl u mimořádných lidových soudů, 1948-1950, byl prokurátor 1958-1975, a pak byl "rehabilitován". Že mu KSČ zrušila členství.  Vždy si napsal životopis,  jak šla doba,  to nakonec o něm řekla StB Košice,  StB Přešov.   Cokoliv řeknu na svoji obranu není  zaprotokolováno,  cokoliv řeknou z radnice Prahy 11 a radnice  Praha 4 je jim nasloucháno.

Obrázek : Z tohoto bytu jsem  byla vystěhována násilně protiprávně . Okna jsou první tři v druhé řadě od střechy zprava. Když mě vystěhovaly, tak jsem tam akorát měla plastická okno  a libovala si , jak je mě teplo. Dne 10.11.2006,  to měl byt již hodnotu 2,5 milionu. Nyní je již zateplený a má hodnotu 3 miliony.  Já žiji v plísni. Tak byl tam úplatek nebo nebyl.  Není totiž obvyklé se dostat z bytu 3+KK  za 3 miliony -tržně-  do obecního bez vyrovnání,  kde se podnikalo 14 let (doloženo živnolistem) zničil se a zdevastoval byt,  a zanechali mě v něm shnilá dřeva s plísní ,hmyzem , zamořený, sporákem bez trubek v mědi , (to prý musím já ; jenom malá ohnutá trubka stojí 16.000 Kč) zkorodovanou eletřinou,  a zašpiněným linolem, kde se nikdo nikdy nepřezouval Podnikalo se.  Stěny jsou syporexové a je v nich ukrutně zima, byt pak sám je situován nad vchodem domu a nemá podsklepení  řádně zabudované do země. Je vlhký.
Můj bývalý panelák je devítipatrový, a vedlejší jedenáctipatrový. Celkem 100 bytů se privatizovalo.  Nyní žiji v nízkopanelákovém, čtyřpatrovém. Na stejném patře umřela rodina, stačilo by, kdyby radnice Praha 4 mě předala jejich suchý nezamořený byt,  a ten můj plesnivý, vlhký, si vzala a zrekonstruovala.  Radnice Praha 4 - Horálek - vymyslel jinou fintu.  Dáme ji lůžko v ubytovně, a zbavíme se jí. Takže, moje rodina měla  konfiskát od StB v roce 1952. Doslova za bílého dne zcizený byt dne 27.11.2006 velikost  3+KK za 3 miliony tržně. Teď mě nařkli, že byt neudržuji , 2 + 1, plísnový,  a tak mají pro mě jednolůžko na ubytovně. Do něho se nevejdu s 23 letým klukem.  Takže jsem to nyní napsala do blogu, co se děje samoživitelce,  učitelce, a pěstounce.  Pak to taky píši do Lucemburska a do Ameriky.  Třeba mě tam bude nasloucháno.

Kveta.Samajova@gmail.com
MgA.Květoslava Šamajová


Starosta Prahy -Nusle HORALEK a jeho volební heslo.

21. září 2010 v 20:38 | MgA.Květoslava Šamajová
Schválně Vám ho neprozradím.  Ale pokud nyní jezdíte kolem bilbordů, tak si ho přečtěte. A pak podle jeho hesla se podívejte na fotku,  jak bydlím. Jsem pěstounka, učitelka, je mi 66 let, mám ráda děti, ráda bych se věnovala dětem v mateřské školce. Musím slušně bydlet, žít, a mít pocit jistoty. Pokud  nemám byt I.kategorie, ale tuto rujnu od HORALKA, tak to znamená neexistovat. Zítra mám soud s jeho právničkou- komunistkou Prchalovou, která mě 3,5 roku všechno zamítá. Horálek navrhuje. Pokud se domníváte , že Horálkovo heslo je pravdivé  - volte ho. Pokud se ztotožníte se mnou,  tak ho nevolte.  Horálek po mě chce,  ať tu jeho rujnu , platím jako I. kategorii. Soud rozhodl, že je to snížená kategorie,  a mám platit sníženě.  Horálek rozhodl,že mě vyklízí z bytu,že mu neplatím I.kategorii. Tady bydlel podnikatel :  PERSONA co tam 14 let podnikal v zámečnictv í- nástrojářství. Mě vypudili z Prahy 11,  za panování starostky Šorfové. O tom byla reportář v REPORTEŘI ČT.  Úřad vlády si po mojí stížnosti prohlédl reportáž Reportéři ČT a usoudil,že jsem  se dostala z I.kategorie do IV.kategorie.  LIPTAK,  advokát, 82 let,  ale požadoval od Rady České televize a rozhlasu 2 miliony, že to bylo křivě natočeno. Nic nedostal. Pak mě zažaloval pro pomluvu , že o něm rozšířuju, že je spolupracovník StB. No, když je, tak je. Jenže, za to jsem  obviněna, obžalována, na odnětí svobody 3 let a 3 milionu pokuty. Schválně se podívejte , jak bydlím. Tak bydlí učitelka 3,5 roku. Já již, vy příště.  Jakého starostu si zvolíte, takového budete mít. Pokud byl schopen , takhle ublížit pěstounské rodině, tak je schopen  všeho.  Byl tam úplatek. Z bytu za 3 miliony tržně 67 metrů čtvrečných se nejde do obecního IV.kategroie.  Také,  že mě NAVATP vyháněl:" Ty, krávo vypadni. "  TOMMI napsala soupis předávacího protokolu s PERSONOVYMI o mém bytě, v roce 2003.  Já tam bydlela do 11/2006. U soudu se  prokázali tímto falešným  protokolem, že došlo k fyzickému nastěhování a k žádnému nedošlo. Lhali, jak tiskli. Nikdo jim nedal přes prsty. Mají KARANÉ, luxusní oblast. Mají družstevní  byt, Praha -Chodov.  Mají 62 let a nemají žádné děti. Můj na Praha 11,  Brechtova 828/16, byt č.37 mají na podej.  LIPTAK to vyžene více než za 3 miliony a tržně si řekne o % z prodeje.  Ale mě zavřou na 3 roky a 3 miliony pokuty. Proč: no , abych nebyla aktivní.  Nesoudila se  o náhradní přiměřený byt a neukazovala ty ROZPORY. A tak mě soudy vše zamítají. 82 -letý advokát, který není v advokacii několik let, tak tvrdí, že je poškozen. Když se o něm říká, že byl  spolupracovník StB. Když byl -  tak byl. Já jsem  DCERA 50.LET a mám z toho jenom nevýhody. Zavezly mě do BOHNIC, LIPTAK a spol, že jsem  duševně chorá a napchávaly mě neuroleptikama,  měsíc,  a pak na mě v noční košili pustili v 23,00 hodin nějakého ŠVARCE,  40 let,  není ženat. Žije se sexuálními  devinaty,  těm řeže kulky,  a ženám dělá a navrhuje operace mozku, pokud mají sexuální touhy.  U soudu si mohu vybrat, že jsem  nepříčená,  to mě udělají operaci mozku za 620.500 Kč  ročního pobytu za mřížemi s ŠVARCEM  (nemám kulky, tak mě je nebude řezat)  nebo budu zavřená na 3 roky a  budu platit 3 miliony pokuty. To vymysleli státní zástupce na Praha 2, policajtka na Praha 2. Asi by mohli být mými dětmi. Spis má 500 stran. Tak já si myslím, nyní zlikvidují mě, jako zlikvidovali NERUDOVKU se starousedlíky  a nyní tam mají nájmy za  20.000,-Kč. Lhotka,kde mám tento atrativní byt, je plná Rusáků. Ale dům je bývalé MINISTERSTVO VNITRA. Takže,  buď to prodají Rusákovi, nebo dají policajtovi, kterému tento byt zrekonstruují.
 Již tím, že policajta + SZ vede metodu CUKR : BIČ, tak jsou  to děti komunistů.  LIPTAK zase o mě píše:  PŘEDMĚT ŠAMAJOVÁ. To psala o mě StB v roce 1952. Tím se LIPTAK prozradil, umí jejich jazyk. 

Nyní  se podívejte,  jak bydlí učitelka,  pěstounka, a dcera 50.let. Otec se zasloužil o stát.
Byl zavřený na § MILADY HORAKOVÉ, § 231/48 Sb.

 HORALEK tuto ratejnu požaduje platit jako I.kategori, jinak mě vystěhuje. 

VOLTE TEDY HORALKA, pokud jeho heslo je pravdivé,  co má na bilbordu .  Nebo sympatizujte se mnou. Takhle  rozhodně nevypadá byt I.kategorie, v roce 2010. Není  ani důstojný pro učitelku, pěstounku, aby takhle žila. Nemohu doučovat maturanty, nemohu si sem nikoho přijmout . Nemohu tady žít na úrovni, je tady skladiště nábytku PERSONY z jeho podnikání,které neodstranil a dosud nebyl soupis PASSPORTU, kromě toho falešného NAVATYP + TOMMI.

Tak byl tam úplatek nebo nebyl, HORALKU?


MgA.Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com

Zdeněk Štěpánek v titulní roli Svatý Václav

18. září 2010 v 6:57 | MgA.Květoslava Šamajová

Premiéru měl film  3.4.1930 v kině Adria.  Milenium  smrti knížete Václava se oslavilo se sedmiměsíčním zpožděním.  Bylo natočeno 56.760 metrů filmu,  v konečné podobě sestřihu na premiéře se promítalo pouhých 3.100 metrů.  Tóny filmové byly v lomené šedi, byl použit panchromatický materiál. Kameramani byli celkem čtyři velké osobnosti předmnichovského filmu. Otto Heller ( Annny Ondráková, Karel Lamač, slavná "trojka" ) ,  Karel  Kopřiva ( Extase,  Řeka) ,  Jan Stallich, Václav Vích ( Pohádka máje, Erotikon). Natáčely rychlostí 16 obrázků za vteřinu; byly zhotoveny 2 negativy, pro domácí a zahraniční produkci.  Zdeněk Štěpánek v roli zbožného panovníka neměl mnoho příležitosti k dramatickému rozehrání postavy, přesto se zde projevil jeho herecký talent. Jednak v v nitřním prožitku,  a citovém. V  tu dobu byl Zdeněk Štěpánek členem Vinohradské scény divadla.  Ve dne hrál divadlo,  v noci se točil film.  Provozní náklady na film stály tehdy 6 milionů. Svatý Václav byl uveden do kin, kdy již 8 mělo zvukový systém v projekcích zbudován. Partituru hudební složil Jaroslav  Křička, a Oskar Nedbal. Z historie víme, že první zvuková  původní partitura ve filmu byla zhotovena v roce 1920, ve filmu Magdaléna. Těmto filmům  se pak říkalo  "mluvící filmy."  Nakonec se film  Svatý Václav promítal  za doprovodu s  čtyřicetičleným orchestrem  a živými fotografiemi,  po dobu 4 týdnů. Skladatel Jaroslav Křička komponoval pro film větší část. Partitury jsou uchovány v rozhlasu v archívním oddělení (bývalém Československém) . Využila jsem  vzpomínek tvůrců filmu, dobových pamětníků, pozdějších kritiků, dr.Aleše Křičku (syna) , arch.Hradského,  jehož stavby na filmu si nezadaly s německými Niebelungy. Co mě tehdy zaujalo při psaní diplomové práce na  filmu bylo otazky kolem tohoto filmu. Ohlas mezinárodní kolem tohoto filmu.  Kritika kladů a záporů na postavu Svatého Václava, což se promítlo  i do hereckého ztvárnění Zdeňka Štěpánka na tomto filmu. Moje diplomka má 67 fotek z natáčení tohoto filmu, exteriérů, staveb,  což byl výběr z díla Jana Stanislava Kolára. Chtěla jsem  původně napsat monografii, ale otazníky kolem postavy svatého Václava,  se nakonec promítly i do natáčení do tohoto filmu. Pro mě to byla filmová detektivka, to celé rozklíčovat. A vždy jsem  milovala diskusi s pamětníky na filmu, dokud tady jsou.  Diplomka snad je na FAMU, pokud není , tak ji mám doma,  v psané podobě a i s obrazovou přílohou.  Na každé výstavě o svatém Václavovi  se mohl film Svatý Václav promítat, stejně tak si všichni mohli prolistovat moji diplomku. Nikdy nikdo nechtěl,  abych tento film uváděla, v Ponrepu, nebo abych pokračovala v započatém díle na monografii J.S.Kolár. Nebyl zájem,  v době FAMU,  to byla drzost o tom psát, 1972. A pak přišla nová doba a jiné tituly. Chtěla jsem  vzdát hold MARTINU ŠTĚPÁNKOVI( + 63 let) .  Je tolik podobný herecké dikci svého otce,  a i v jeho fyzické podobě.  Svatý Václav je zapomenutý film v dějinách filmové historie. Byl to nákladný film tisíciletí (milenia). Deutche Zeitung Bohemia  napsala dne 4.4.1930:

"Nádherný byl pouze Zdeněk Štěpánek...kulturní člověk s citlivými nervy."

Záběr z filmu SVATÝ VÁCLAV v titulní roli ZDENĚK ŠTÉPÁNEK

Keramická Praha 2 :" Člověk, člověk a jídlo."

16. září 2010 v 19:00 | MgA.Květoslava Šamajová
Pod tímto názvem se nám představily děti z mateřských škol, které jsou pod zřizovatelem Prahy 2. Radnice Praha 2 měla pro tentokráte dobrý nápad a od 6.9. do 30.9.2010 můžete v přízemí vidět neobyčejně vtipnou výstavu prací žáků mateřských škol. Mě zaujal šestiletý Petr Doležal svým nádobíčkem z mateřské školy Šumavská,  tří a půl letý Petr Babos a jeho "Ubrousku, prostři se !" z mateřské školy Vozová,  čtyř letá Lejla Dostálová a její zeleninová snídaně z mateřské školy Vozová. Pak tam měly děti sérii nápadů na téma : "Jedlík". Nejlepší byl od Jiřího Kose.  Je nachystán se do toho dát, ale jeho kyselý obličej říká :" Mám toho dost,  jsem  tlustý."  Je to vtipné a neokázalé. Marie Névková nám předvedla ptačí drdol. Klára Bláhová :"V létě chci do plavek." Amálka Dašková :" Kateřina v létě." Pod touto výstavkou je podesán Dům dětí a mládeže z Prahy 2, Výtvarná dílna Vinohrady. Kdyby nějaký rodič chtěl tam snad svoje ratolesti dát, tak v obvodu Prahy 2,  máme  9 mateřských školek, pod  zřizovatelem Prahy 2.  Práce z vystavené dílny jsou z Viničné a Šumavské.  Jinak je tady : Slovenská, na Zbořenci, na Děkance, Španělská, Na Smetance,  Trojlístek, Čtyřlístek. Praha má celkem 22 správních obvodů. Pod Prahu 2 zahrnujeme: Vyšehrad, a další 3 Nové Město, Nusle,  Vinohrady. Víte, že historie jednotlivých  obvodů se různí. První stopy historie se datují na Vyšehradě od 1070,  pak Nusle od 1088, Nové Město od  1348,  Vinohrady od 1849. Zajímají vás detaily jako mě.  Podívala jsem  se blíže na pohyb obyvatel v 1.čtvrtletí 2010.  Z 49.389 obyvatel mělo svatbu na Praha 2  celkem 21 lidí, rozvodů 23,  narozených bylo 76,  zemřeli 68,  přistěhovali se 444,  vystěhovali 827,  a nyní jich je 49.310.  Ve věkovém složení je to takhle.  Mužů je celkem 24.295, žen je 25.015. V lednu 2010 byl ještě střední stav obyvatel rozdělen takto:  49.383, mužů 24.333, žen 25.050.  Z celkové tabulky plyne, že za 3 měsíce zemřelo 79 obyvatel Prahy 2. Z čehož ve starším věku to bylo 73 lidí.  Mužů bylo  38 mužů a  žen 34.  Mužu je o 720 méně než žen v obvodě Městské části Praha 2. Nemám ráda číslice, ale baví mě porovnávat  vztahy mezi číslicemi. V roce 2009 bylo v obvodě Prahy 2 celkem 51.003 obyvatel.  Je jich nyní méně o 1693 obyvatel. Do 14 let zde žilo v roce 2009   celkem 5904 obyvatel.  Mezi 15-59 lety zde žilo celkem 33.064 obyvatel.  A od 60 výše celkem 12.035 obyvatel.  Věřících je zde 15.393 obyvatel,  bez vyznání celkem 30.422,  nezjistěno 5.188. Svobodných je zde 12.852.  Ženatých - vdaných 20.830,  rozvedených 6.141. Ovdovělých 4761. Neukončené vzdělání má 5.912,  střední bez maturity 11.834, střední s maturitou 16.270,  vysokoškolských je zde 9.514. Vysokoškolsky vzdělaných je zde 21,1 %,  střední s maturitou 36,1 %. Střední bez maturity 26,2 %,  neukončeného vzdělní 13,1 %. Výsledky jsem získala podle tabulek ČSÚ za podpory radnice Městské části Praha 2.  V  době volební kampaně se Městská část Praha 2  zařadila mezi kreativní,  a nápadité radnice, které nabízejí aktivity volných časů  pro seniory Prahy 2 s jejich trvalým bydlištěm na Praha 2 ,  tipy kam dát děti do jakých kroužků,  mateřských školek s detailním zaměřením,  co které školka představuje a nabízí,  a také jaký je volný čas dětí,  aby se zaměstnali než se vrátí jejich drazí rodiče domů.

MgA.Květoslava Šamajová
volná novinářka
Kveta.Samajova@gmail.com

Petříčkovo nádobíčko z mateřské školky Šumavská (6 let).

V 6.45 hodin ( ručičky 7 a 9 ) jsem šla z obchodu, pršelo, a poprvé v tomto roce jsem viděla pětibarevnou duhu.

10. září 2010 v 21:15 | MgA.Květoslava Šamajová
7+9 je šestnáct.Máma měla pokoj č.16 na Háje. Pokoj ji vzaly sociálky  v roce 2003, byla svěží, pohyblivá, a tančila a zpívala. Celé Háje ošila záclony do všech oken: byla dámská krejčí. Dnes vím, že se mnou a námi někdo manipuluje dlouhodobě. Vzápětí nato vzaly byt i mě,  předtím bratrovi. Když jsem  na KONFEDERACI POLITICKYCH VĚZNU řekla, jestli se to ještě děje i jim, řekli , že ne.  Že tam mám někoho dlouhodobě, na sebe nalepeného,  komu vadím, který se mnou manipuluje.
Pršelo, a duha narůstala do barev a sílila. Cítila jsem se štastna, jakoby maminka se na mě z nebe usmívala, ať se nebojím. Četla jsem na soudě spis, má již T- trestní. Nevím za co mě chtějí soudit, nic jsem  neudělala. 3 roky a 3 miliony pokuty, že konfident StB je konfident StB. Kvůli tomu jsem musela být NUCENĚ odvezena na měsíc do blázince. Manžel FIBINGEROVÉ,  oštěpařky, a členky RADY ČESKÉ TELEVIZE, přejel cyklistu, zemřel, a policie je k němu uslužná  a  vede to rok. Asi se mu omlouvá,že ho týrá vyšetřováním. Je divné, že nemusel na rok do blázince, jestli byl příčetný, nepříčetný, částečně příčetný. Možná, že se kamarádí s nějakým StB, ty pak nemusí nikam.  Protože ti nám tady vládnou.Jsou ve správách, zalezlí a dostávají výnosná místa. Přejme jim to. Každý má svůj metr života určen. Pokud umdlévá, a zaprosí, Pán pošle pomocníka.Chtěla jsem číst dětskou Bibli dětem. O zrození dětí z lásky rodičů. Pasáž o Mojžíšovi, jak je nesen v ošadce na moři a vytažen dcerou královskou. Jak dá dítěti jméno Mojžíš, a nechá poslat pro venkovskou ženu, aby ho krmila mlékem. Což je po pravdě jeho vlastní matka. Mojžíš to byl, kdo byl předurčen Bohem, aby vyvedl izraelský lid z Egypta,  do Izraele. Mojžíš za života do něho nevstoupil, až Jozue. Ale Mojžíš dostal od Boha DESATERO PŘIKÁZÁNÍ, co máme dělat, jak se chovat, jaké hodnoty morální máme dodržovat.  My jsme ateistická země, nedodržujeme morální hodnoty, ani etické, jenom hamtáme hmotu, a pokud máme pokřivěnou páteř, tak i napíšeme nepravý znalecký posudek, který nám vynese skoro dvacet tisíc, i za cenu že,  poškodíme druhého. Policie si nechá podesat, že ZP byl napsán profesně a opravdově, a máte cestu k zavření na 3 roky a ke 3 milionům pokuty otevřenu. To je obraz republiky ČESKÉ. Ani dohoda o tom, že mám přijít číst pohádky neplatí.  Slušnost , omluva,  přebukování termínu , nic. U Boha je DUHA smlouva.  A tak,  když selžou lidé,  chce vám Bůh říci, že  má smlouvu s námi.  Já jsem Tvým Pánem,  já mám s tebou smlouvu. DUHA je smlouva na zemi s Pánem. Jára měl smůlu, měl mladé krásné rodiče, ale nechtěli ho. A já jsem ho chtěla, tak jsem  mu pomohla a vzala si ho k sobě z dětského domova.   Pro něho jsem  tedy opět po 10 letech podstoupila ty testy na SINE MORBO PSYCHICO - duševně zdravá. A ti,  co si na mě napsali lži na objednávku Policie,  bude soudit Pán.  Ukázala mi to DUHA - nebojím se jich. Zatím mám všechny posudky, kterými položím na lopadky  objednané nepravdy. Tak jak to dělala totalita, tak se to ještě dělá stejně v demokracii. Jenomže ,to dělají už děti komunistů, kterým narostla křídla do obrovských rozměrů a vstoupili do Policie, k soudům, k prokurátorům, k soudním znalcům, k psychologům, k psychiatrům. Všichni si přijdou na své, oběti jsou zase děti těch, jejichž rodiče popravili prokurátoří let minulých. Kruh  se stále otáčí. Nic se nezměnilo. Duha mě polaskala,  stejně jako déšť , mě pokryl tvář a omyl, a sdělil,  jsem tady s Tebou , nemuísíš  se ničeho bát.
MgA. Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com

Praha se oděla do květinového koberce.

4. září 2010 v 23:02 | MgA.Květoslava Šamajová

Šla jsem  z přednášky Moody Raymonda a korzovala Prahou.  V Pařížské ulici  korzovaly na podiu dívky exotky,  hudba řvala HIP-HOP  a podobnou neplechu  a nebylo k hnutí.  Již jsme jako v Paříži. Akce přímo v ulicích. Kdyby ta hudba tak moc neřvala, tak bych z toho měla větší zážitek. Tak jsem  raději prchla ke květinovému koberci, který se rozprostíral před sochou JANA HUSA.  Tento koberec byl vytvořen poprvé. Jestli naposled  - nevím.  Nikde ani nepsali/y,  kolik květin,  bylo vynaloženo na tu parádu. Pokud  to někdo napíše, tak až v pondělním metru. Já vám tedy nabízím obrázek z mého foťáku,  který jsem  naopak měla při ruce,  jda z přednášky RAYMONDA MOODYHO. 
Praha, 4. 9.2010

MgA.Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com

Metro 6.9.2010 informovalo, že květinový koberec byl sestaven z begonií. Autory této kreativy  jsou Belgičané,  kteří se stali řídící složkou Evropské unie.  Počet květin nebyl sdělen,  ale bylo řečeno,  že koberec sestavovali 5 hodin.  Vzorec znázorňuje secesní ornament , který je doplněný znakem Prahy. 

J.Němeček vypráví příhody Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Pinďi na veletrhu Sběratel, 2.-4.9.2010 v Praze.

4. září 2010 v 22:45 | MgA.Květoslava Šamajová
Kdo by neznal Čtyřlístek?  Provází nás od ranného dětství.  Nostalgicky vzpomínám na staré časopisy z dětství . Nebo, když mě ze starých pohádek vypadne staniol z fondánu,  který byl převázán na vánočním stromečku v mém mládí.  Na veletrhu Sběratel jsem  se potkala s autorem a otcem Myšpulína, J.Němečkem. Sérii tří pohlednic jsem s příležitostným razítkem  Bobíka, Fifinky, Pinďi poslala do celho světa , nejenom dětem, ale i prezidentům té které země.  S napětím očekávám a s dychtivou vroucností,  až vyjde Myšpulín. Neměla jsem na veletrhu foťák,  a tak se mě Mistr podepsal na Pinďu a Fifinku. Autor mě dovolil, že smím to dát na svůj web, neboli rodinný samizdat.  Manželka pak mě dovolila, že jsem  nemusela stát tu dlouhou frontu.  A tak jsem jim tady vyslovila dík,  a dětem mimo Prahu,  posílám autorův podpis.
Pane J.Němečku,  děkujeme za vaši Fifinku,  Bobíka,  Pinďu  a těšíme se na Myšpulína.


MgA.Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com

"Snažila jsem se vzít rozum do hrsti. Matka stále vedle mě. Teď ve formě ducha."

4. září 2010 v 21:58 | MgA.Květoslava Šamajová
Takto vyprávěla jedna lékařka zážitek  umírání svojí matky,  který empaticky prožívala natolik,  že byla vtažena  do jejího světa. Lékařka vyprávěla, že matce se zastavilo srdce a zemřela.  Lékařka oživovala matku, a ucítila, že se najednou zvedá ze svého těla. Když se podívala dolů, viděla, jak oživuje svoji matku. Rozloučila se s maminkou. Viděla, jak se otevírá brána, kde zářilo světlo.  Z tohoto světla vystupovali duchové, příbuzní , kteří již zemřeli.  Duch maminky se připojil k duchům zemřelým, příbuzným, a všichni byli vtaženi do tohoto světla.  RAYMOND MOODY popisoval, že brána se otevírala ve spirále.  Lékařka vzápětí zjistila, že je zpátky ve svém těle, vedle zemřelé matky.  Moody nám tady vypravoval empatie  (rozdíl se sdílením) zážitků blízké smrti. Pokud jsme empatičtí,  může se nám v životě přihodit, že budeme prožívat smrt s blízkým příbuznými. Jsou to neobyčejné silné a těžké zážitky na celý život.  Den poté jsem  stále o této příhodě přemýšlela, že vlastně moje zkušenost,  když mě bylo 50 let,  byla na podobné bázi, jenom jsem  tomu říkala shoření.  Můj prožitek trval celý měsíc,  nemohla jsem  jíst , jenom jsem pila,  a měla jsem  čtyřicítky horečky.  Byla jsem  upoutána na lůžko,  po šoku, když jsem  si musela přečíst 22 osudů nevinně  odsouzených lidí,  kteří byli souzeni na § MILADY HORAKOVÉ v roce 1952. Spis jsem  dostala ve svých padesáti letech.  Můj otec už nežil. Byla jsem  jediná statečná z příbuzenstva, kdo byl ochoten si to přečíst. Nemohla jsem si přečíst osud svého otce,  nedal se vyjmout ze spisu, ale osudy 22 lidí, tak jak je zatýkala StB  po dvaceti minutách. Vrátili  se až za 8-9 let.  Svoji rodinu jsem  pak uvědomila,  jak byl otec statečný a nevinný a co prožíval.  Přišel mi pak kužel světla do pokoje,  jako poděkování,  že jsem  ho rehabilitovala u rodiny.  Otec to nestihl za života. Umřel dříve než přišla demokracie.  Myslím si dnes,  po přednášce RAYMONDA MOODYHO, který vedle knih co znám,  nám předal i poslední poselství poznaného ,  že mě vlastně vysvětlil a dekodoval můj prožitek.  Pokud  všichni co prošli tunelem hovoří o tom, že prožili silné bolestivé zážitky , ale nikoliv to,  co cítili v tu dobu oni samy,  ale co cítil jejich agresor, nebo jejich trýznil, nebo v mém případě, můj otec a ti nevinní, tak pak mám vysvětleno,  proč jsem  byla upoutána na lůžko měsíc, neschopna pohybu,  jenom jsem stále prožívala nesmírné bolesti a utrpení po dobu jednoho měsíce. Myslela jsem  si, tehdy, že jsem  shořela, ne vyhořela, ale shořela.  Přesně vím, že mě již nechutnala touha po kariéře,  neměla jsem pocit, že musím někoho vlastnit, chlapce, kterého jsem  si vzala do pěstounství,  jsem  vychovávala ve svobodné vůli. Vždy jsem ho nechala činit co chtěl on, jenom jsem  mu radila.Hlavně  jsem  ho učila všemu , co jsem  uměla já sama.  Více jsem dávala,  než jsem  brala.  Nevstupovala jsem  nikomu do života, když to nechtěl on sám,  a přijímala jsem  dobré i zlé,  co mi život nachystal. Zbavovala jsem  se tak vlastních strachů,  a to o čem MOODY hovořil, že máme být vytrvalí,  a trpěliví, schopni zdůvoďnovat věci,  dobrý  smysl pro humor.  Pokud máme talent a dar k analýze, tak tento dar rozvíjet,  a schopnost dobře uchopit myšlenku. RAYMOND MOODY je otec dvou dospělých synů. Nyní je mu 66 let,  a má 9 letou dcerku  a 11 letého chlapce. S manželkou je adoptovali hned u zrodu, když se narodili. Holčička je Indiánka,  chlapec je Mexičan. Vyprávěl nám, že mu holčička s jasnou úvahou vyprávěla, že když světelná bytost se jí ptala,  jestli chce zpět  na zem,  že ji dá rodiče,  ty,  co odpočívají ve trávě.  Holčička k tomu moc náchylná nebyla. Moody nám sdělil, že ví přesně,  kdy s manželkou odpočívali v trávě a kde to bylo. Byly někde na vykopávkách a zřízenec  jim dovolil odpočinutí v trávě. Tento okamžik ,  jeho adoptivní dcerka , jasně popsala.  Je to z jeho kapitoly život před životem. Dívenka je z kmene černonožců a je úžasně sečtělá,  zná celou knihovnu RAYMONDA MOODYHO,  kde co leží,  a vybírá si knihy na úrovni gymnasistky. S manželkou se baví o tom,  co bude k večeři  a na který film o víkendu vezmou děti , jak zaplatí účty za telefon. Děti ,  pak jim na oplátku vypráví, jaké to bylo, než se narodili. Mexický  chlapec  při sledování dokumentu National Geografic zvolal, že byl v džungli,  kterou viděl na obrazovce. Džungle byla někde v Číně.  Chlapec věděl s jistotou, že tam v té vesnici žil. V Americe je nyní trend, aby blízká rodina byla do posledku u umírajícího. Sestry a lékař  jsou u něho jenom do chvíle nezbytné , nebo pokud mají k umírajícímu zvláštní vztah. Po takové detailní přednášce, jsem  si uvědomila,  i nám to potvrdil RAYMOND MOODY, že západní učení vychází  a vycházelo z řeckých učenců. A k otázce výzkumu , zdali je život po životě,  nelze se opírat o parapsychology, parapsychistry. Musíme si klást stále jednu důležitou otázku. Známe svoji mysl dobře? Upozorňoval na slabost v argumentaci některých specialistů. Ti,  se nikdy neposunou blíž k pravdě, právě pro ty chyby a slabiny v argumentaci. Každá nová kniha,  která vznikne z pera Raymonda MOODYHO ,  prochází konzultacemi se vzdělanými lidmi na celém světe.  Moody ji dává k studiu,  těší se na připomínky,  a podněty od kolegů vzdělanců. Myslím, že řada z nás se ani dobře nezná.  PRINCIP poznání začíná u dvojice:  sdílení - empatie.  Sdílíme nebo jsme  empatičtí?  Jsme schopni  dlouhou dobu zdůvodnovat věci?  Jsme trpěliví a vytrvalí?  Máme dar a talent k analýze?  Máme dobrý smysl pro humor? Patříme k lidem, kterým to myslí v myšlenkách?  Odpovězte si sami.  S  tím k nám přijel  RAYMOND MOODY (1944)  aby v nás probudil západní myšlení, abychom se sami otestovali,  co jsme požili, čím jsme prošli, zdali jsme empatičtí nebo jenom sdílíme. Pokud  jsme  psychiatři, zdali nejsme jenom parapsychiatři a pokud   jsme psychologové, zdali  nejsme jenom parapsychologové. Každý začněte sám u sebe.

Kveta.Samajova@gmail.com
MgA.Květoslava Šamajová   
Praha, 4.9.2010                   Novoměstná radnice, Praha 2.
To za čím se honili, opustili, a vzkazují vám : " V tomto životě se musíte naučit milovat, a prožít láskyplné vztahy se svými milými."

4. září 2010 v 8:19 | MgA.Květoslava Šamajová

Kdo nám asi toto vzkázal.  Kde jsem  se s tímto vzkazem dneska potkala.  Byla jsem na  přednášce   RAYMONDA MOODYHO (1944).  Ano,  je to popis tunelem,  a ti, co se vrátili zpět,  již netoužili po penězích,  slávě,  vědomostech,  a toto nám vzkázali.  Musíte se naučit MILOVAT a prožít láskyplné vztahy se svými milými.  Ještě jedna věc mě nesmírně zaujala.  Jistě, bylo tam podnětů hodně.   Ale i v reportáží toho spousta padne na zem,  kameramani nadrtí dvě hodiny a CD-ROM  má jenom 90 minut.  Každý  vybere   jenom zajímavé věci. Jsem s Moodym stejně stará, je psychiatr, a ví toho o mozku daleko více než já sama.  Vybrala jsem  vám , ale kapitolu z vyprávění,  kterou jsem sama neznala. MOODY MLUVIL O SDÍLENÍ NEBO O EMPATII. Je v tom velký rozdíl. Zážitky prožívají lidé , které doprovázejí umírající na onen svět. Vidí bránu, jak se otevírá ,  a kde září světlo.  Z tohoto světla,  vystupovali duchové zemřelých - příbuzní,  kteří již zemřeli, a  vtáhli umírající do tohoto světla.  Nejsou zde ale lidé v fyzickém těle,  ale osoby na  vrcholu života,  a pozvávají se podle vzpomínek. Vzdělaní lidé říkají, že neexistují slova na to,  kde se ocitli. Je to jakýsi trojrozměrný obraz.  Každý čin, který jsme  udělaly v životě se projeví. Probíhá to postupně,  ale najednou.  Další zvláštností je vidět sebe samu, ne skrze oči,  ale v době, kdy jsme tento čin dělaly, ale nyní  cítíme co prožíval ten druhý ve chvíli emotivní, nebo sdílení.  Nemilé věci,  pak přímo cítíme jako bolest toho druhého, kterou jsme  mu způsobily. Dobrý skutek, cítíme jako prožitek a pocit toho druhého, který jsme vyvolaly v tom druhém člověku. Zpátky se vrátili jenom ti lidé, kteří měli nějaký úkol dole na zemi dokončit.  Důvod se vrátit byl vždy stejný.  Měli doma malé děti, které chtěly vychovat. Ostatní byli v nádherném světle, a světelná bytost,  která k nim promlouvala , jim dala na výběr,  zdali se chtějí vrátit zpět na  zem nebo zůstat ve světle. Moody je již dál  a  u svých kolegů  psychologů, parapsychologů, skeptiků ,  nachází slabiny a chyby v argumentacích. Před každým vydáním knihy,  nechává Moody číst vzdělance svoje rukopisy,  a na báti pravda - lež si nechává kritiku svých nových rukopisů ozřejmit.  S novou formou logiky,  investigace,  pátrání na  vlastní pěst,  došel MOODY  k těmto poznatkům. Nejdále se dostanou ti lidé,  kteří myslí logickým myšlením,  mají dar a talent k analýze,  jsou vytrvalí a trpěliví,  schopni dlouhou dobu zůvodňovat  věci  a mají smysl pro humor.

RAYMOND MOODY nás pozval ještě k semináři na zítřejší den,  kdy bude pokračovat.
Záběr z autogramimiády,  která pokračovala na Výstavišti v Holešovicích, Praha 7.
Praha, 3. září 2010   začátek 19,15 - 20,55 přednáška    diskuse 21,30  autogramiáda 22,00 hodin

Kveta.Samajova@gmail.com
MgA.Květoslava Šamajová

" Naše mise tímto v Iráku končí, v Afgánistánu v srpnu roku 2011 ", řekl Barack Obama.

1. září 2010 v 20:47 | MgA.Květoslava Šamajová
V oválné kanceláři,  typickém úřadě,  Baracka Obamy,  byl vyhlášen konec války v Iráku.  Říkáme konec,  ale jsme připraveni, kdyby bylo potřeba ,  pomoci jakoliv .  Již jako kandidát na post presidenta,  a jako president amerického státu,  jsem ukončil oficiálně válku v Iráku.  Nezapomeneme vaši misi v Iráku.  Já president,  moje rodina,  Michel,  moje dcery. Nezapomeneme,   na to,  co jste dělali za nás za všechny.  Podíleli jste se za  nastolení demokracie v Iráku.  I moje rodina nezapomene na tuto vaši misi v Iráku.  Poděkujte jim,  zasílejte jim pozdravy,  všem mužům v uniformě,  kteří se této mise účastnili.  Zašlete jim pozdravy ze svých domovů. My nyní stáhneme vojáky z Iráku.  Zůstávají jenom v Afgánistánu a to do konce srpna příštího roku.  Irák a jeho mise pro nás tímto skončila. Barack Obama měl míting na stránkách whitehouse v 8 p.m.  dne 31.srpna 2010.  Odchytla jsem to značně pozdě, tak jsem  o 2 hodiny později  poslala svoji otázku Ben Rhodesovi  na téma skončené války v Iráku.  Ben Rhodes je (Deputy National Security Advisor for strategie Communications).  Co mě zajímalo, aby mě američtí vojáci , kteří byli na misi v Iráku odpověděli.  To se již nedozvím. Moje otázka byla odeslaná o 2 hodiny později našeho i jejich času. 
"Co považuje US army sama jako největší překážku,  potíže, které nastanou po jejím odchodu." 
A co mě zdrželo?
Od května jsem  až do září 2010  chodila vyplňovat testíky  psychologické,  měla jsem psychiatrické vyšetření,  sexuologické,  neurologické,  EEG, magnetickou rezonanci,  abych mohla v 66 letech opět pokračovat v pěstounství.  Nejde již o pěstounství jako takové. Chlapec má 23 let. Ale jeho táta je táta - stát.  Aby mohl studovat na vyšší odborné škole,  tak potřeboval zázemí domova.  Magistrát mu nechce prodloužit garsonku.  Chlapec je žák,  který se připravuje na budoucí povolání. Byla jsem  jeho pěstounka. Oslovil mě,  aby mohl pokračovat ve studiu na vyšší odborné. Ještě 3 roky bych ho mohla podporovat. Žádný chlap mě nechce, jenom tento kluk, který chce být vzdělaný.
A tak jsem  podstoupila  sexuologii,  že nemám sexuální úchylku. Dále, že nejsem psychotická, pak,  že jsem  po stránce psychické  s pamětí jako slonice,  jak řekl jeden renomovaný psycholog.  Neurolog se rozhodne, až zhlédne magnetickou resonanci.
Před deseti až jedenácti léty ,  jsem  zase musela doložit lustrace 3 generací.  Já jsem  na to šla jako to dělá  Šalamoun.  Oslovila jsem  Ministerstvo  národní obrany, že v archívu v Šumperku leží archiválie na dědečka, který bojoval u Zborova,  medajle nesbíral, a byl dělostřelec.  Pobýval na Sibiři jako legionář.  Otec pak , ten byl souzen na stejný paragf jako Milada Horáková,  následně založil K-231. Z toho vznikla  Konfederace politických věznů.  Já sama, pak  jsem  spolupráci nepodepsala s kontrarozvědkou za totalitního režimu. Nicméně mě to nedalo, a do parlamentu a senátu jsem před 10 lety  napsala, že pakliže musí  Ministerstvo národní obrany místo kontroly nad tanky a děly, se zabývat lustracemi u udílení pěstounských péčí na Moravě,  že zřejmě, se soudy  nudí.  Vědomě prodlužují dětem pobyty v dětských domovech. My jsme bojovali 7 let. Chlapec byl živ z mých 8500 Kč, platu učitelky anglického jazyka v letech 2002-2006.  Poštovné mě přišlo v dopisech na 40.000 Kč,  z Prahy do Frýdku -  Místku a Ostravy.  Místo baget a turistiky,  to dostávala pošta. Nebudete mě  věřit, ale ještě teď  máme spis u Nejvyššího soudu v Brně.  V Brně to leží rok a půl,  a řeší se pobité dítě z roku 1998.  Stát, nemá na odškodnění dětí z dětského domova.  Nyní je krize , chápu, ale pro nás nemají na  odškodnění 11 let peníze. Kdyby takhle bojovali americké jednotky vIráku,  tak nevím . To je jako, že by byli vysláni do Iráku bez munice. V České republice je možné všechno.
Proto jsem  nestihla jako volná novinářka  , včas poselství Baracka Obamy.  Lhát se mi nechce do blogu. Tak píši pravdu, že lítám 5 měsíců po vyšetřeních,  v 66 letech. Aby chlapec mohl na studia. Co když jsem dementní , vaskulárně dementní,  co když již mám ALZHEIMRA,  co když mám PARKINSE, nebo jsem  AUTISTA.  Taky bych mohla být na baby,  a nebo dokonce bych mohla mít organickou poruchu osobnosti.  Toto všechno musí   u mě zjistit , než vydají SINE MORBO PSYCHICO. Nebyla zjistěna přítomnost na choromyslnost.
Já se ptám.  Baracku OBAMO,  toto se zjišťuje  v ČESKÉ REPUBLICE v pěstounské péči u Šamajové. Můžete mě říci, pane prezidente,  jestli toto všechno musí absolvovat americký voják, než odjede na misi do Iráku, Afgánistánu.  Já si myslím,  že by ta vyšetření stála více než odlet letadly i s naloženou municí.  Tady v České Republice honí učitelky v důchodu,  aby si POLICIE,  ZNALCI, STATNI ZASTUPCI, SOUDCI vykázali kauzy,  jak jsou bdělí.  Jak jim nic neunikne.   Bohužel, honí jenom učitelky v důchodu na  ZEBŘE.  Unikají jim kauzy o úplatcích,  korupcích,  přímo mezi svými, přímo na ministerstvu obrany.
Já jsem  za 5 měsíců pochopila, že vzít si dítě z dětského domova,  znamená,  vystudovat VYSOKOU ŠKOLU ŽIVOTA .   Poznat nějaké záhadné soudní flujdum,  které mě bylo dopřáno jako nějaké mimořádné rase na této planetě.   No řekněte,   vy co to čtete,  mysleli jste  si , že je v pěstounství  nutné mít potvrzení, že nemáte sexuální úchylku.  Dále,  že nejste psychotický,   pak, že máte v pořádku EEG,  dále, že nemáte ALZHEIMRA,  PARKINSE, nejste AUTISTA,  pak že nejste lesba,  taky schizofrenik,  a netrpíte stihomamy S t B.  To  mě daly navíc, že mě soudili  otce na paragraf MILADY HORAKOVÉ.  Já jsem  ztratila  5 měsíců svého mladého důchodcovského života, a experti se nestačili divit,  k čemu to potřebuji, když chlapec  má již 23 let.

K BUZERACI.

Té,   je tady v ČESKÉ REPUBLICE,  DOST a DOST.

Kveta.Samajova@gmail.com
MgA.Květoslava Šamajová
Praha, 1.září 2010                SEČ  20: 42

A tak mě BARACKu OBAMO promiň, že jsem  zasedla k video - nahrávce s poselstvím o dvě hodiny pozdě.  Opravdu jsem  to nestihla tady oběhat včas. Dokonce mě tam vypadl  Afgánistán,  který jsem  tam musela doplnit.  Tímto to považuji za dostatečně odůvoditelné  a omluvitelné.