Únor 2010


Vzpomínka na popravené politické vězně, zemřelé na následky věznění, a umučené, dnes ve zdech katedrály sv.Víta, 28.2.2010.

28. února 2010 v 18:22 | MgA.Květoslava Šamajová
Sv.Vít, katedrála, dnes ve svých historických místech, přijala pokorné, kteří si zavzpomínali, a uctili svoje zemřelé rodiče, politické vězně, z let padesátých. V rámci projektu MENE TEKEL bylo vzpomenuto těch, co se nedožili svého života, a nejsou již mezi námi. ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církce, vnesl do našich duší mír a pokoj, a naději, vzpomínku na zesnulé v pravdě. Naši otcové se nepokořili v minulém režimu, a odolali nástrahám, a často zaplatili svým životem, že odmítli spolupráci s Státní tajnou bezpečností (StB). Pozůstalí v rodinách pak po celé generace rodu žili v trvalích perzekucích, jejichž dopady na celé rody , jsou často dodnes... ( v osobnostním růstu, ekonomickém, a vzdělávacím).
samajova@volny.cz

Rekonstrukce politického procesu s prof. Růženou Vackou (6TS 41/52) v podání studentů právnické fakulty UK Praha (27.2.2010).

28. února 2010 v 12:51 | MgA.Květoslava Šamajová
Prostory Vrchního soudu v Praze, za součinnosti předsedy současného soudu, nabídly porotní sín , aby si studenti právnické fakulty UK Praha, udělali nanečisto soudní proces, OTTY MADRA, a prof.RUŽENY VACKOVÉ z roku 1952. Dle zachovaných historických dokladů, s profesorkou Růženou Vackovou ( na téma intelektiální odboj proti totalitě) z podnětu KPV a projektu MENE TEKEL. Aby byl příběh zlidštěn, tak do soudního procesu, byly i vkládány dopisy sestře, které prof.Vacková psala z vězení, a otci, který usiloval o její milost. Vacková byla jednak vysokoškolsky graduovaná a profesorkou na UK, oborově vystudovaná v archeologii, a esteice u Otakara Zicha. Patřila do intelektuální rodiny . Její matka pocházela z právnické rodiny, a její otec byl ředitel Státní zdravotního ústavu v Praze. V politickém procesu, odosuzená na 17 roků, 7 měsíců a 15 dní, byl trest snížen na 13 let 3 měsíce. Vackovou žalářování nezlomilo a v pověstném pardubickém vězení pořádala svoji malou universitu, školila ve vzdělání . Nebyla sama . Je doloženo jinou vězenkyní, Julii Hruškovou -"Komárem " o nelidskosti pardubického vězení(žijící ),která zase navštěvovala anglickou "universitu." Náš příběh se ale týká prof.Růženy Vackové ,tak nebudeme odbíhat. Jenom jsem podložila svědectví o nelidském zacházení ve vězení a dále o touze po vzdělání. Prof.Vacková se nezlomila a celým svým úsilí stála na základech vzdělávacích, a vytvořila u ve vězení skupinu "malé univeristy" , kdy její spoluvězeňkyně navštěvovaly její přednášky v nelidském vězení v Pardubicích. Zde bylo omezení jídla, na polívku, vodu, a a kousek chleba. Vacková bojovala nejenom za nelidské podmínky, ale považovala se za politickou vězenkyní . Po zprávě do věznice, že v Praze je přítomen generální tajemník OSN, Dag Hammarskjold, napsala o nelidském zacházení s nimi a dovolávala se lidských práv politických věznů. Byla ve vězení po celou délku trestu, že odmítla odejít na podmínku nebo na vyprošenou milost od svého otce. Po skutečném propuštění, které bylo od nástupu trestu 7.2.1952 do vykonání trestu do 27.4.1967. Prof.Růžena Vacková šla do vězení ve svých 51 letech a vrátila se ve svých 66 letech. V roce 1968 bojuje za ustanovení K-231, aby političtí vězni získali plnou rehabilitaci svých práv, ale s okupací na podzim 1968 je K-231 zrušeno. Z histroie víme, že o 40 let později se ustanovila Konfederace politických věznů. Prof.Vacková byla plně rehabilitována 1969, ale roku 1971 opět byla zrušena, a tak podepsala v roce 1977 CHartu 77. Umřela ve svých 81 letech, v roce 1982, a roku 1992 ji byl udělen IN MEMORIAM řád T.G.Masaryka Václavem Havlem . Tvůrčí dvojice ŘEŘICHA-ŘEŘICHOVÁ, z nichž Daniela je absolventkou scénáristiky na FAMU a Jan je absovent DAMU . Jeho dramatické pásmo se studenty právnické fakulty za podpory Judr.Jana Kuklíka, proděkana PF UK , je již druhým projektem. Postup jaký zvolili, byl jednak z archivních pramenů Národního archívu V Praze, kde vydatně pomáhala Alena Šimánková. Rodina prof. Vackové, za součinnosti prasynovců rodiny Djuriče vyvolali evokaci i veršemi z publikované sbírky Ticho s ozvěnami.
Snénárista a režisér Mgr.Jan Řeřicha do příběhu prof. Růženy Vackové -zmínil- neméně brutální příběh dvou popravených Vlastimila Železného a Aloise Pokorného z Tišnovska na Brněnsku obec Křížovice, kteří byli popraveni za nespáchanou vraždu na Františku Mrkvovi. Tento byl ubit StB zvlášt surově, a v pitevním nálezu , ze dne 2.8.1951, se ve zprávě lékařského soudního znalce, MUDr.Zdeněk Dufka, hovoří o tom, že před svou smrtí střelnou zbraní, byl nejprve škrcen ale toto bylo nedokonalé a nebylo shledáno známek udušení. Mrtvola , že ležela ve vlhké udusané zemi něklik týdnů až málo měsíců, pitva byla konána 2.8.1951. Obvinění ZELEZNý a POKORNÝ byli na základě zosnovaného projektu Krajského velitelství StB Brno, zatčeni a po rozsudky popraveni. Oběma se ale nejpve podařilo utéci, 1949, skrývati se za zvlášť dramatických okolností (s dováženým jídlem) , na jednom utajeném místě. Jelikož tišňovské StB chtělo mít na v Brněnském okrese monstroces, tak vyvolali spojení více kauz, kde se lidé vzájemně neznali, a všichni byli obviněni z napomáhání této vraždy. Je to pojmenováno v různách pramech jako katolická akce, Křížovice, vražda Františka Mrkvy atd. První prameny , ale jak to bude uděláno, jsou od zrodu S t B, jsou datovány 26.7.1951, a nazvalo to Ministerstrvo národní bezpečnosti - velitelství státní bezpečnosti, čj: A-14980 /2031-51 dne 26.7.1951 ,věc: katolická akce - realizace. Kde se hovoří, kdo bude vzat k výslechu, čemu všemu to nasvědčuje, a pak bude předložen návrh na zatčení. Byly sloučeny spisy státní bezpečnostního yvšetřování celkem 13 (pod spisovými značkami B/4-V-14982) v akci Simandl, který byl lidovec, a shormaždoval "zbraně" a dělal odboj na Tešeticku ( je již po smrti). Našla jsem ještě v pramenech další kauzu, a protistátní org. JAN , která taky byla souzena na ubitou mrtvolu Františka Mrku od S t B,na Těšeticku. Všichni byli zatčeni po dvaceti minutách v roce 1952 a souzeni Krajským soudem Brno na podnět Krajské správy Státní tajné bezpečnosti Brno. Vražda Františka Mrkvy provokatéry od StB a poprava Alose Pokorného nebyla nikdy odčiněna ani Vlastimila Železného. Proto jsem jako badatelna a volná novinářka dala podnět k rekonstrukci na příští rok mladému týmu studentů, což by byla pro ně již třetí , po předchozích : prvním příběhu o Marii Švejdové ( kolektivizace půdy) a propf. Růženě Vackové (intelektuální odboj) , tak by bylo užitečným pro mladou generaci ztvárnit právně příběh dvou popravených Aloise Pokorného a Vlastimila Železného z obce Křižovnice na Tišnovsku u Brna. Jejich nevinná smrt nebyla nikdy odčiněna a je i doloženo archívně,že to bylo za základě vykonstruovanoé provokace StB, kterou vedl velitel 2.oddělení a vrchní střážmistr Jiří Hrazdira.
Tady se nabízí rekonstrukce jedné z mnoha případu, že za vraždami stála S t B a byli odsouzeni nevinní. Bylo by to z jiného pohledu , kdy by do děje, byla zahnuta i investigační práce, sběru soudních materiálů, vyšetřování S t B , a hrůzy, traumata, ze zatčení nevinných lidí, kteří byli ve vazbách a vězeních odouzeni za něco co nespáchali. někteří na trest smrti, jiní na dlouhé roky 22 až 25 let, mnohdy doživotí.Dostávaly III.nápravné skupiny vězení, a pojem mukl - muž určený k likvidaci, znamenal,že neměl vyjít z vězení živý. Což bylo běžné u termínu politických věznů, kteří se již neměli živí vrátit z vězení. Stb byla pak za to zvlášť odměnována,pokud se chobvala obzvláště surově.Tento příběh je proto důležitý v tom, že je jedním z mnoha, který byl běžný a odstrašující, a měl i nevinné oběti.Jejich smrt nebyla nikdy potrestána. Pokud by tedy byl zájem ze strany pedagogického vedení, a týmu scénáristickém, Řeřicha - Řeřichová- ráda bych s vami na tomto projektu spolupracovala. Měla jsem přímo mezi odsouzenými svého otce, a a celým mým životním osudem se táhne bolestná čára, a trauma, které moje rodina musela zažívat a ještě zažívá ( v osobnostním , ekonomickém a vzdělacím růstu napříč 4 generacemi). Proto vyzývám tým, který má podporu od EU, a manažéra projektu, Lukáše Blažka, aby se tímto tématem začali vážně zabývat. Určitě najdou odezvu, jak od žijících věznů KPV, tak i od živých účastníků, kteří jsou dcerami, syny politických věznů, nebo od těch, kteří sami měli co do činění s tajnou státní bezpečností. Bývalá tajná státní bezpečnost se za současného stavu pouze "rozprášila" a není v akci, ale mohla by i nadále škodit. Jsme tím dlužni obětem totalitních režimů, a je to především ORÁLNI HISTORIE, která to má důsledně mapovat. Tady by do toho vstoupil i právní prvek, a my jako učastníci svědectví té doby, dokud žijeme, abychom byli povinni , takové případy zveřejňovat. Je tím vstupem zasažen i citový syndrom, které v nás vyvolává vzpomínky na léta minulá, a věřte, že mnoho z nás, je z toho vysíleno a unaveno, přesto, to musíme vyjadřovat, aby se to již nikdy neopakovalo.
Dějuji za písemné slyšení, a zvažte toto téma, námět, celá skupina , který provedla rekonstrucki, prof.Růženy Vackové, aby pro příští rok, tento projekt byl zrozen.

MgA. Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com
Praha, 28. 2. 2010 ( čas 12:42)Záběr do soudní sídně (Vrchní soud ) na rekonstrukci přelíčení s prof.Růženou Vackovou v podání Mileny Steinmasslové, a Otty Mádra v podání Davida Suchařípy.

Rumun Marius Oprea řekl: " Pojďte už přestat bádat, a začít stavět zločince komunismu před soud."

25. února 2010 v 1:27 | MgA.Květoslava Šamajová

Já jsem také historik, a jsem pro, abychom bádali, studovali v archivech. Ale čas, kdy jsme to dělali, už skončil. Uplynulo dvacet let. Je nyní na místě, začít zločince komunismu popohnat před soud. Marius Oprea je prezidentem z Ústavu pro vyšetřování komunistikých zločinů. Svůj projev měl na sklonku prvního dne mezinárodního semináře , v bloku, který moderoval Zdeněk Křivka z ČR. V těchto dnech, kdy probíhá MENE TEKEL, tak dnes, 24. února 2010, zahájil Ústav pro studium totality režimů , svůj první den mezinárodní konference , nazvané Zločiny komunistických režimů. Rumunsko mě zaujala, již na podzim v mezinárodní konferenci, když nám odhalilo, že se po celém Rumunsku nalézají masové hroby. První se začaly nacházet až po roce 1990. Z úst a slov Mariuse Oprea zaznívala skepse, co s tím vším bádáním, již jsme bádali 20 let a nikdo nebyl postaven před soud. Žádný soud nikoho neodsoudil, a my jenom stále nalézáme masové hroby obětí. Na příběhu starce, asi sedmdesátilého muže, který nebyl souzen, ale zavražděn a ponechám v blátě. V jeho kapse kabátu se našla mince. Na Mariusovi Opreaovi je sice cítit únava z toho všeho , co se v rumunsku nalézá , za oběti , co musel sám prožít, jaké trauma má z těch zážitků a co prožívali rodiny obětí , když svoje nejbližší vůbec nemohli nikdy nalézt. Jeho poměrně mladistvý vzled je naroubovám skutky , které musel vstřebat do svých útrop a v jeho hlase je cítit ta šílenost vražd , kdy obyčejní venkované, starci byli bez soudu , sprostým a brutálním způsobem vražděni a naházeni do masových hrobů, aniž by něco udělali. Na příběhu jednoho z nich, starce, sedmdesátiletého venkovana, s jednou mincí v kapse kabátu, pak demonstroval brutalita a hrubost zločinů komunistického režimu.Který surovým a brutálním způsobem vraždil nevinné oběti.
Není to jenom můj pocit, ale i OBAMA si zvolil Rumunsko jako cílovou skupinu , bývalého výchovního bloku, pro svoje stategické cíle. Cítil, že tam najde svého spojence , pro konkrétní činy. Je to pravda, neboť v té napucované a nabléskané Praze,se jenom mluví, mluví, mluví, ale činy nejsou žadné. Také Maďaři přišli se zajímavou zprávou. Pokud se našel novinář a postavil před soud prokurátora totalitního režimu a obvinil ho z genocidy, tak soudy mu nic neprokázaly, že to bylo promlčeno. A pak zase ten komunistický zločinec zažaloval toho novináře a novinář byl souzen. Obdoba je také v nablýskané České republice, že pokud se najde novinář, který odhalí prokurátora let padesátých, že působil u lidových soudů, v letech 1948-1950, a byl spolupracovník StB doloženo v osobních spisech (nezkartovaných) tak je také obviněn soudobou policií, a Státními zástupci z pomluvy, že tento spolupracovník S t B je chráněný. Je to tedy obdobné v celém výchovním bloku a v roce tygra, bychom měli svoje síly spojit a v duchu hesla: "TYGŘI SVĚTA SPOJTE SE, SPOLEČNĚ BOJOVAT PROTI ZLOČINUM KOMUNISTICKYCH REŽIMU. " Opírám se i o výrok předsedy vlády České republiky , který to dal za cíl a úkol, že jde o výměnu vědomostí a informací. Výměna poznatků mezi východem, západem , severem a jihem. JAN FISCHER si je vědom, že jsme bádali již 20 let, a přeje nám, abychom se již posunuli o krok dále na cestě k lepšímu lidství. Již bylo dostatek obětí , a utrpení i smrti milionů Evropanů a přiznal, že i jeho nejbližích, kteří mezi ně patří. Slovinska Andreja Valič , mladá ředitelka z Centra pro národní usmíření měla precizně zpracovaný přehled o monitoringu po roce 1990 v zemi. Našlo se přes 610 hromadých hrobů, o kterých do roku 1990 nebylo ani potuchy. Seznamovala nás se statistou, že 25 000 lidí bylo obviněno civilními soudy jako kulaci, systematicky byla ničena ekonomická základna, vězněno, umučeno,odsouzeno k trestu smrti , nebo do táboru nucených prací, či donuceno k denuncianství množtsví lidí, kterým bylo upřeno právo na život, na osobní svobodu , osobní vlastnictví, a na základní lidská práva. K těmto právním kvalifikacícm, masakrům, které byly spáchany na území Slovinska, identifikovaných jako zločiny komunismu, se dostaly do stadia i soudní fáze, jenom dva. Mitja Ribičik byl popohnán před soud za aktivity v 40 -tých letech, měl na svědomí 700 lidí, které napsal na seznam pronásledovaných.
Z nichž bylo skutečně 240 osob popraveno. SZ pověřil soud v Lublani, proti Ribičovi, ale soud neshledal důvody, aby byly použity , jako zločiny podle čl.28 , že jsou zakázány jako retroaktivity. V ranním bloku jsme byli seznámeni s Lotyšskými tragickými osudy lidí, které byly rozbity, rodiny rozestěhovány a odvezeny na ruský Gulag. Za života se mnohdy již nesetkaly, jelikož podlehly nehostinným podmínkám Sibiře (chladu, útrapám, a nedostaku základních lidských podmínek k životu). Celkově se dá říci, že nás tento mezinárodní seminář obohacuje, že výzva Rumuna , jak se vyrovant s minulostí a s komunistickými zločiny, se dá shrout do jedné věty pro celý bývalý výchovní blok. A ta věta zní: " Pojďme už něco dělat."

Moderátor Zdeněk Křivka ( a kolektiv ) je také autorem knihy "Komunismus ve dvacátém století očima jeho obětí".
2009 , vydala Konfederace politických věznů, stran 129.


MgA.Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com

Dcery 50.let v objektivu SAVY HLAVACEK.

23. února 2010 v 8:54 | MgA.Květoslava Šamajová
Sava má nyní 37 let. Do Švýcarska emigrovala v době , kdy ji bylo 8 let.Její maminka, Líba Jirůchová - Hlavacek se kamarádila s DCEROU 50.LET a to Zuzanou Hisirovou. Co ty dvě dalo dohromnady v jejich 15 letech, nevíme, ale jejich přátelství vydrželo dosud. Zuzana byla uzavřená, se svými strachy. Jako každá z nás, které zavřely otce. Otevřít se v totalitě , znamenalo vyhazov ze školy. Mlčení, strachy, že nedokončíme základní školu, pak střední školu, bylo trvalé a neodcházelo z nás. Nic nám to nebylo platné, vědělo to okolí, věděla to
S t B , věděli to ti, co nás sledovali. Tajná státní bezpečnost si nás zavedla od našich dětských let, měla nás zaháčeny v hledáčku sledovaček, výslechů na soudech, a v pozdějších letech k tomu se přidružily i odposlechy, psychická týrání a sekýrování . De facto to neustalo dodnes. Pokud vydáváme ORAL HISTORY na servery internetu, tak si nás zase vedou děti bývalých S t B, děti bývalých bachařů, děti bývalých prokurátorů a opět na nás podávají žaloby, že pomlouváme prokurátory padesátých let. V meritu věci, kdy nám byl zabavován majetek v padesátých letech, se pokračuje i v současnosti. Prokurátoři, kteří se nyní jmenují státní zástupci, tak nás obviňují dle nových trestních zákonů, které chrání pachatele. Nesmíne psát tiskem, mluvit internetem, že ten či onen, byl konfident S t B, kolaborant S t B , nebo dokonce agent StB či tajný spolupracovník S t B . Pozor : je totiž dle současných trestních zákonů chráněný. Proto nikdo nebyl nikdy odsouzen za brutální vraždy našich rodičů, popravy ve věznicích, proto dcery nedostaly odškodnění, aby nebyly aktivní. Vyrostly z nich fotografky, novinářky, a nebo další generace - vnuček - z vyprávění matek, které emigrovaly do zahraničí. Proto ani naše SAVA nedostala ocenění. Pokud dáte ocenění, píše se o tom, když se píše, zjistíte , že nějaké dcery 50.let žijí, ty by zase řekly, že jsou chudé a žijí v nuzotě, a parlament by se "mohl" stydět, že " zapomněl" jim dát odškodnění. A pak by nedej Bože, z toho měli trauma , ti politici. Nechutnalo by jim, možná jídlo, v parlamentu a senátu, a svých 20.000 Korun denně a za měsíc 600.000 Korun v EU (Špidla) by jim mohlo otrávit život. Noviny by totiž mohly uvést, že Dcery mají na den třeba (některé) jenom 10 korun, a to bylo hodně blbé, vůči Špidlovi. Špidla si vydělal v EU poctivých = 33 milionů , přímo v EU co tam byl ve volebním období. Dcery 50.let mají malé důchody, a to co měl Špidla za měsíc, oni mají za 6 let, a co měl Špidla za den, oni mají za 2 měsíce. Takže, zdánlivě, tady máme demokracii, ale žijeme -zase- jako v komunismu. Spravedlnost, je to jenom pro ty bohaté, DCERA 50.let má u soudu jenom komunistickou soudkyni, co přísahala na komunismus . V parlamentu , se sice říká nahlas, musíme potírat zlo komunismu a postavit ho na roveň nacismu. V reálném životě, vás u soudu soudí "nezávislý " komunista a komunistka, klimaktérka. .A proč se DCERY soudí ? No prostě je obviní státní zástupce z pomluvy, že psala do blogu, jako ŠAMAJOVÁ, že odhalený LIPTAK-LICHTIG (82 let) co ji vzal byt a vyžadoval v roce 11/2006 konfiskát majetku, a vzal si její privatiazační byt, že byl prokurátor v padesátých letech. V roce 1948-1950 , byl LIPTAK soudcem u lidových soudů. Tedy v době , kdy se u trestných odvolacích komisí popravy potvrdily : Horáková 6/1950, oprátka, Záviš Kalendra, oprátka, Judr.Oldřich Pecl, oprátka, Jan Buchal, oprátka, a ostatní měli doživotí, Jiří Hejda, Kleinerová, Nestával, ti měli 20 let odnětí svobody. Můj otec, MIROSLAV ŠAMAJ, o dva roky později, 1952, na stejný paragraf, § 231/48 Sb. dostal nepodmíněně, 22 let, konfiskát majetku,1952,( dcera 2006) , za prozrazený valdický přechod mezi Břeclaví a Valdicemi. Mě, dceru, Šamajovou - jakmile zjistili - že jsem novinářka, tzv.volná, museli taky obvinit, abych byla zavřená, abych nedej Bože neodhalila, tu PODUŠKOVOU, "LIPTAKA-LICHTIGA, jejího otce, prokurátora 50.let, její matku LIPTAKOVOu, předpisářku nájmu v Praha 4-Nusle atd. KOMPLOT,který si vydělal na byt za 3 miliony. A šamajová se soudí v o.s.ř a ještě s těmi pomluvami. A ještě, kdyby se měli -jako my národ- dozvědět, že LIPTAK byl u lidových soudů z let 1948-1950, to by bylo hodně blbé. Vymyslel se zákon, zkrácená verze, že co je jasné, se nebude dokazovat. PARKANOVA, POSPIŠIL: a začalo se stíhat a pronásledovat: 2008 , 2009, 2010 v tzv. náhubkovém zákoně . Začali se honit novináře, v každém obvodě, aby drželi huby, a přestali se zabývat prokurátory 50.let. Jenže, tím nic nevyřešili, a naopak, se tygři světa spojili, máme přece rok TYGRA. Začali nově objevovat, co kdo dělal v minulosti. Novináři mají zákaz do paramalentu a senátu. A tak mohou jenom psát, jak se budou rušit -ISMY. To máme dovoleno. Jinak je vše zmítnuto. Že byl LIPTAK-LICHTIG kolaborant StB, to je zakázáno říkat. Aby se mu nepoškodila prebenda advokáta v trestním řízení, i když má již 82 let a je zcela a SENILNÍ. Pokud o mě trousí, že "mám sexuální styk s mtvolami" tak je chlípný, neboť jako učitelka angličtiny, mám soudní usnesení, že jsem zcela duševně zdravá, jako pěstounka., a LIPTAK mě dehonestuje. Já jako oběť, DCERA 50.LET,nemám odškodnění, , nemám po otci příspěvek, k důchodu, otec je mrtvý, svobody se nedočkal, založil K-231, ze kterého pak se rekrutovala Konfederace politických věznů. Nemám ale odškodnění, za roky vazby a věznění otce, a v privatizaci jsem neměla usraných 200.000 Korun. KDO MĚ VYSTĚHOVAL? jednak ten LIPTAK-LICHTIG, pak ODS Praha 11, a o co šlo.O usrané 3 miliony za 67 metrů čtverčných. Abych nedávala žaloby na ty co soudli mého otce: Dr.GOTTWALD + JUDR ARNOŠT KIKA, a Státní tajná bezpečnost.BRNO:1952. Totalita se opakuje. Pokud vás zavlečou do soudních sporů, nebudete soudit ty prokurátory padesátých let. Heslo S t B v komunismu a v padesátých letech bylo: zavléci je do sexu a pak o nich říci, že jsou choromyslní. S tím , ať se pak potýkají: a i když nikdo neobjevil žádnou márnici, jak tam olizujete ty mrtvoly, tak vy musíte dokázat, že nejste choromyslní, nikoliv ten co vás zavlekl do toho problému. Na to je jedna rada: tak jak vás nasrali - naserte vy je. V naší zemi je všechno naruby a tak se pojďme raději zabývat uměním a nevzpomínat na ty trpkosti život : Líba a Zuzana se tedy kamarádily od 15 let, a pak se zase setkaly, a SAVU inspirovala maminka a to množství dcer a hned se na všechny, nebo skoro na všechny , vrhla. Karolinum má jejich 11 fotek, uměleckých portrétů 14 dcer. Co portrét nebo dvojportrét, tak to je mistrovské dílo, starých portrétů, umocněných procítěnou touhou o slunečném životě, které dcery nezažily po celý svůj krásný a tvůrčí život. SAVA jim , ale dala vyniknout, byly jejími hrdinkami , mohly si obléci svoje oblíbené šaty a obklopit se předměty rodičů, které každá z nich milovala. I když - naši rodiče- již tady s námi nejsou, ale měly nás rády, a položily životy za ty druhé, aby tady byla svoboda. My jsme je ztratily a jejich čin zůstal neodškodněn. Stát - parlament a senát to neocenil - on jenom z toho má tu prebendu - a DCERY mají zase hlad, pokud neemigrovali do ciziny. A pokud ne, tak an to začaly pomýšlet. V 66 letech se nechat tahat k soudům, a povídat si o mrtvolách, sexu s mrtvolami, je tak IN-APETITLICH, že mě tato republika již začíná svojí oplzlostí unavovat.V parlamentu a senátu to neocenily, ani nás neodškodnily. Kde koho, ale nás DCERY 50.let , ne. Nás ne. Sava, na to šla , vyzbrojena tím vším , co se naučila. Nejprve obchodní škola v Zurichu, pak reklammní fotografie. Nejvíce získala v Berlíně, kde se věnovala profesně studiu inscenované portrétní fotogragfie. Navíc ovlivněna filmem, divadlem, hudbou a uměním vůbec, si uměla z každé tváře žen vyčíst, co je a bylo tam na nich kouzelného . Uměla vykřesat z každé z nich tu záři, která v každé z nich, někde tam dole, vespod dřímá, neobjevena. SAVA, z každé tváře, vzala to krásné, co v děvčatech zbylo, z té tváře, která byla kdysi krásná. Ale i tak, v každé z nich, jsou krásné oči, milé a usmívající se, které prožily, ale uměly žít . Svoji plachost v ten den, kdy objektiv Savy byl na ně namířen, ztratily a plně se jí odevzdaly. Zapomněly na svoje utrpení a ukázaly se být ženami, dívkami, těmi, pro které chtěly být, a byly krásné a obdivované. A Sava to z nich uměla dostat. I když to ona sama neví, ale její dcery září, smějí se jim oči. Když jsem je stavěla dnes, asi po půl roce, k těm portrétním fotografiím, byly jejich tváře smutné. Oči byly opět plné bolesti a utrpení, a dnes již nezářily. Jednak jsme měly za sebou úvod a zahájení o Mene Tekel, pak o totalitě, a vždy, když se setkáme, tak si uvědomíme, jak každá z nás zestrála. Jak některé z nás , již nevychází a nemohou , mezi nás přijet. O to víc je cenné , že SAVA, se do toho pustila a uměla se s tím umělecky poprat. Po pravdě řečeno, mám fAMU, a neméně slavné učitele, jako byl Miloš Forman a Milan Kundera, a taky Pondělíčka . Umělecky jsem si musela odbýt hodně seminárek, ročníkovek, tlustou diplomku doplněnou fotkami, designů staveb, exteriérových sekvencí, i interiérovek. Umět je kriticky popsat, než mě zapsaly do indexu, že jsem prošla. Na fAMU je to rok co rok, a tak celých 5 let. Výtvarné umění, filmové a televizní a hudební, a výtvarné. Tak to umím poznat, že SAVA HLAVACEK vynikala na KU v aule Karolína, ale ocenění nedostala. Já si již myslím, že je to vědomé. SAVA tam září se svými fotkami, ale ocenění pobrali jiní. Schválně- běžte tam a podívejte se na ty fotky. A když bude zavřeno, tak se projděte kolem a podél zdi, uvidíte to i přes okno. Podél Stavovského divadla . Zahněte a najdete tam viset 11 obrazků, 14 žen, 14 portrétů, 14 zajímavých osobností. DCER, mezi 66 lety a výše. Co portrét, to jiný osud a jiná osobnost. Nebýt Líby, která svojí otevřeností ,věrností a kamarádstvím k Zuzaně, které překonalo roky, a vzdálenost mezi Švýcarskem a Československem, tak o nás nikdo neví. Strhla i svoji dceru SAVU a ta se do toho pustila. Jak říká Pán, který dává pomocníka, v pravou chvíli a v pravý čas. Jestli SAVA bude pokračovat nevíme. Dala do projektu moc času i peněz. Rok práce, materiál tzv. MUZEO, z USA, byl hodně drahý a co obrázek, to umělecké dílo. My jsme si již zvykly, že se na nás zapomíná. A tak nás potěšilo přátelství Zuzany a Líby, a mělo to tak být, že visíme na stěně auly, v Křížové chodbě Karlína. 14 žen, 14 osudů, na 11 obrazech. Některé jsou tam sestry , a proto ten rozdílný počet. Přijďte a napiště nám, www. DCERY.CZ , jak vy to vidíte, že zatímco všichni kolem nás, jsou omedajlovaní, odškodněni, proč právě my DCERY, jejichž otcové neselhali, nespolupracovali s S t B nejsou odškodněni. V podobě příspěvku k důchodu. Důchod je u každé z nás malý, neboť profese nebyla na úrovni , ani zaměstnání a ze škol nás všude vyhazovaly. Kdo tedy , když ne my sami, bychom neměly mít respekt v této době. Každý hamouní a okázale se předvádí statky, domy, pozemky, tak proč se nechlubit morálkou, a etikou, když statky nemáme. Jelikož čest, morálka, a etika, je v současné době, na hony vzdálena všemu. Zkuste tedy s dcerami vzdát hold statečnosti , morálce a síle ducha, která z každého obrázku na nás promlouvá z objektivu SAVY HLAVACEK. Vzdáváme hold její mamince Líbě Jirůchové, provdané Hlavacek, a její kamarádce dceři Zuzaně Hisirové.

ŠVYCARSKO - ČESKOSLOVENSKÉ PŘÁTELSTVI, které přežilo i totalitu a je silným poutem , delším , než padesát let, pokračuje i nadále.

samajova@volny.cz
Kveta.Samajova@gmail.com

MgA. Květoslava Šamajová
Praha, 22.2.2010 čas 23:54

Představuji dceru 50.let, paní Viktorii Melicharovou, která je zároveń i vstupní branou, v aule Karolina KU, kde je vidět zachycená atmosféra MENE TEKEL.


Sečteno, zváženo, a shledáno lehkým (Daniel o Mene Tekel)

22. února 2010 v 22:15 | MgA.Květoslava Šamajová
Letos, již po čtvrté, otevřel primátor Mudr. Pavel Bém , Mudr. Nadežda Kavalírová, předseda ekumenické rady církví Thdr.Joel Ruml a další. Staroměstké náměstí , které je poklidné během dne, se odpoledne vylidnilo pro sváteční naplnění , prosbu za odpuštění, modlitbu Otčenáš, píseň Kde domov můj ....Zpívali starší ročníky, modlili se starší ročníky, mladí - technici z ČT televize, rušili. Odbyli si své, a po mě potopa. Náměstí bylo již podmračeno, a slunce svítilo mdle. Projevy měli podle toho, zda to byl politik, nebo ekumenik, se výrazně lišili. Bém vycházel z toho, že vedle jmen , které známe, Milada Horáková, Záviš Kalendra, byli jiní , méně známí, a ti, jejichž jména ani neznáme. Jak by ne, když nikdo z Parlamentu ani ze Senátu neocenil, že tady jsou ještě DCERY 50.LET, kteří přežívají v bídě, nemají příspěvky od zemřelých vězněných otců k svým důchodm, a stát, tedy parlament a senát na ně zapomněl. Neměli výživné za života svých otců od 9-19 let, a stát jim nic nepřiznal: nebyli ve věžení. Otcové naši pro svoji statečnost položili životy, nás vyházely ze škol, nebo jsme se nedostaly do škol, a mnohdy v hladu jsme během života čekaly na své otce, někteří se ani nedočkaly.Celým našim životem, ale je napříč nános bahna a vřed , který ještě nepraskl , a tento má jméno totalita, a doba po ní. Vředem bylo udávání , komunistických estébáckých nosledů, kteří si postavili kariérní postup na nás, z mnohých estébáků , byli majoři , a odešli s tučným odchodným , půl milionu, a taky důchod byl podle toho vypočítán, 50.000 Kč, dcery zápasily s nedostatkem, byly nepřátelské osoby, NO, byly perzekuovány, a současný stát, současní politici na ně zapomněli. V parlametu nebyl nikdo, kdo by řekl, byly na tom nejhůře ze všech. NIKDO. Nakonec i paní Kavalírová, je nevzala do KPV, že jsme nebyli zavřeni na § 231/48 Sb. Ale jejich otcové byli, a za ně trpěli za totality a ještě dnes, nás obvinují SZ a udavači a tajní spolupracovníci StB, když dáváme oRAL HISTORY mladým studentkám z KU nebo na servery internetu . Tajní udavači na nás dávají policajtům žaloby, že je pomlouváme, a světe div se, policajti (někteří) je chrání a nás stíhají. Začala honička pro pomluvu, pokud řeknete o konfidentu S t B , že byl kolaborant S t B. To je tady v ČR zakázané. Udavač je chráněn a oběť totality je obviněna a stíhaná. Tak o těchto paradoxem nemluvil Bém, ani státní hymna, ani biblické MENE TEKEL. Kdo by to taky věděl, když je to tady všechno tajné. Říká se tomu ochrana dat, ale trestní zákon chrání vlastně ty kolaboranty StB. A tak nás DCERY 5O.LET zase posílají do "psychušek" na protialkoholické léčení, možná si vymyslí, že nás budou kastrovat a já nevím co. KDO? No, ti udavači mají nyní asi tak 82 let, a i když jsou úplně senilní, za to co dělali v letech padesátých, tak jsou chráněni. Současné zákony v náhubkovém zákonu mají ošetřeno, že chrání opět StB a nechrání oběti komunismu ani oběti tajných udavačů a estébáků. Sečteno, zváženo, a shledáno lehkým, zaznívá v biblickém textu u Daniela, s čímž nás seznámil ThDr. Joel Ruml. Je to ono biblické MENE TEKEL. Tak teď víte, co to je, a jak bylo sečteno, zváženo a shledáno lehkým. Nás dcer je 95 , někteří mají otce mrtvé, již ve vězení, byly sirotky, a dosáhly na odškodnění - důchodu jako sirotci - ostatek DCER , kterým se vrátili otcové s podlomeným zdravím, na příspěvek k důchodu nedosáhly. Nikdo za ně nekopal, nikdo za ně nebojoval, nikdo se za ně nepostavil. Byly ženy, DCERY 50.LET. Byly přítomni v aule Karlina, kde zaznívali jména mladých tvůrců, kteří si odnášeli ceny za výtvarné projekty. Mezi nimi chodily DCERY50.LET, kteří také mají svoje fotografie vystaveny v tvorbě mladé česko-švýcarské fotografky SAVA HLAVACEK. Tváře žen na jejich fotografiích září, že jim dala SAVA na vědomí, že jsou krásné, zářící a žádoucí tím, co prožily. Tím SAVA docílila, že se uměly otevřít, jejímu projektu. DCERY se uměly otevřít, že SAVA byla jednou z nich, i když je ročník 1973. Byly zářící pro ni , pro ten den, kdy je zachytila jako svědectví doby. Jednou nebudou a zůstanou po nich jenom ty zářící fotografie.
Na náměstí se ještě hovořilo o tom, jak KSČ uměla zničit lidské vztahy , když se zjistilo, že ty nejbližší udávali , na ty svoje, neboť je k tomu komunismus donutil. Úvahy , které tam zaznívali z úst polského delegáta, nebo politická báseň Mene Tekel, byly dokreslením o těch, co neudávali, ale byli stateční a života je zbavil lágr, jáchymovské peklo, uran, a podvýživa a hlad.

MENE TEKEL otevřel a obnažil, na malé ploše, čím se bude festival v době od
22.2.-28.2.2010 tématicky zabývat.

samajova@volny.cz
Kveta.Samajova@gmail.com

MgA.Květoslava Šamajová
Praha, 22.2.2010 čas 22:07


Jan Fišer za 7,5 milionu na cestách a Klaus již jenom za 7,2 milionů na cestách.

22. února 2010 v 9:30 | MgA.Květoslava Šamajová
Já jim to neberu, milion sem, milion tam. Máme si přeci utahovat opasky. Mongolsko, Hongkong, Mauricius, Filipíny, za 7,5 milionu. Kolik se nám to vrátí v zahraničním obchodu, kdo tam byl z odbnorníků a proč já čekám na odškodnění od státu za pobité dítě 11 let a dělá to pouhých 60.000,-Kč. Chlapec nemá jako dítě z dětského domova na platbu nájmu garsonky 18.000 Kč a v srpnu bude bezdomovec. Pomůže mu Fišer? Vysere se na něho.
Klaus jak by smet. Ten byl zase v Peru a Brazílii za pouhých 7,2 miliony.
Dostanu, já Šamajová, od státu 3 miliony za blbé a chybné vystěhování z Brechova 818/ 16 byt č. 37, na Praha 11 - JIŽNÍ MĚSTO, odkud mě vystěhovala ODS + konfident S t B, LIPTAK-LICHTIG, 82 let, co byl jako soudce u lidových soudů , politických, již v roce 1948 a 1950 . Miladě Horákové udělali na Pankráci MOHYLU. Tu nikdo z hrobu již nevyzvedne, dokonce se jí bali ve smrti, že není známo,kde ten hrob vlastně má.
Ale LICHTIG žije mezi námi a abych neukazovala prstem, co dělal s politickými vězni v roce 1948-1950, tak na mě dal 5 trestních oznámení, že " mám sexuální styk s mrtvolami". Což ale znamená dle modelu StB v padesátých letech : "zavléci do sexu a pak o nich říci, že jsou choromyslní."
Těch skoro patnáct milionů jim nezávidím. Jsou politici - ať cestují. Ale proč čekám na odškodnění 17 let, na pouhých 300.000 ,-Kč od Ministerstva vnitra, že jsem nespolupracovala s StB, a vyhodila mě ČST+ČT dne 15.10.1992 a až do důchodu 2002 jsem byla 20 x zamítnuta v ČT a 2 x v Radě televize, což zase schvaloval komunistický parlament v letech do roku 2000.
Jako DCERA 50.LET jsem byla v prdeli. Nikdo mě nikde nechtěl.
Jako dcera 50.let nemám na nic nárok, jenom vyhnít, zemřít hlady.
Klausi , tvoje ŠORFOVA mě vystěhovala, a tvoje ODS to podporovala a ty taky. A já čekám, že mě stát, dá za můj byt ty 3 miliony, abych si na stáří koupila náhradní byt, který mě tvoje Śorfová ukradla , nechala mě brutálně vystěhovat. Moje matka umírala, když ty jsi svoji nechal dát do zahradního domu, nechal jsi udělat LIFT, a tiše tě tam dožívala, a měla již okolo devadesáti let. Ale do politiky nemůže každý, tudíž laskavě Klausi, respektuj umírajicí matky, diabetičky, a neber jim laskavě postel dříve, dokud nezemřou.
Taky dětem s paralytickým ileusem neber domov, a pokud se tak stane, tak nám dej v tvojí nadaci na děti, advokáty, ať mě vybojují -ty moje - 3 miliony za krádež mého bytu I.kategorie.
A za rozbitý nábytek, taky jsem cestovala po 3 světě, měla jsem jenom kapesné, žádné diety, a ty rustikální plátna, které jsem si kupovala, což byly lidové malůvky z Madhubani, nebo venkovské motivy, nebo období velkých Mughalů , mě zničili najatí vyklizeči, konfidenti S t B,kteří mě dávali moje plátýnka do vlhkých ručníků , až se malba odrolila.
To udělá jenom zlý PINDOUR, a VĚDOMĚ. Smáli se mi, šikanovali mě. Pomlouvali mě, klevetili o mě. Dělali posměšky, osočování, nepustili mě 12 hodin na WC. A nastěhovali do bytu, kde chybělo dne 27.11.2006 venkovní okno, měla jsem 2 ledvinové koliky, a to okno chybělo pak ještě 6 měsíců. Odečetly mě za 2 ledvinové koliky v nájmu jenom 3 x 106,-Kč.
A proto, pro to příkoří, které jsem musela podstoupit a musela jsem vidět , jak mě umírá zanedbaná matka v KRČi, že jsem neměla a nedala úplatek černé interně ve výši 30.000 Kč. To ty jsi nikdy nemusel, ale nás k tomu nutí a říká se tomu sponzorský dar.
Vy, jako president, Klausi, jste z HRADU napsali, slovy:"Málo jste se starala" . Bylo 40 soudů za 11 let v pěstounství. Unavilo mě žít v ČR. Unavilo mě psát presidentům, unavilo mě chodit na radnice, unavili mě jejich posměšky, unavila mě arogance ČR a unavilo mě rozhazování a mrhání peněz papalášů a chudoba a nuzota morálně silných jedinců, kteří umírali v hladu, a nás tady zanechali jako ORAL HISTORY, ale bez práce a bez možnosti přivýdělku k malému důchodu, že nám nikdo nepřiznal po otcích příspěvek k důchodu, za roky věznění a vazby našich rodičů z padesátých let. Dostali to jenom Chartisté 77, ale nedostali to DCERY.50 let.
Nikdo nás nikam nezve, nikdo nás nikam nepouští, a všichni nás všude zamítají.
Čekají až vyhnijeme, jako naše rodiče, a naše hroby zarostou trávou.
Děkujeme ti Klausi, za to, že nám vzala ŠORFOVÁ jediný domov, a že jsi se nás nezastal a jenom jsi nás odbyl slovy:
"Málo jste se starala."
Za to ti KLAUSI, pěkně děkuji.


MgA.Květoslava Šamajova
samajova@volny.cz

Nevím kdo mě čte a nevím kdo mě stále maže a dělá ze mě trotla, že píšu chyby. Je vidět, že někdo má v pyji psychušku.

22. února 2010 v 8:29 | MgA.Květoslava Šamajová
Řekla Šamajová, dcera 50.let, co ji ČST vyhodila dne 15.10.1992, ačkoliv nespolupracovala s S t B.
Řekla Šamajová, kterou ČT dvacetrát zamítla ji dát práci.
Řekla Šamajová, kterou parlament a senátm 3 x odmítl za členku Rady .
Makali na mě , ačkoliv jsem byla pěstounka dítěte, ve věku 11,5 let a nebála jsem se za ním stát
3 roky, a převzala jsem ho s nahým pinďoutrem v jeho 14,5 letech z Čeladné, kde má Hillary z Čaladné - Topolánková a Topolánek z ODS chalupu.
Čeladná dne 12.3.2001 měla sníh a chlapec byl normálně vyvinutý a byl předán nahý.
Ústavní soud a Nejvyšší správní soud nám všechno zamítl, pěstounské dávky dorovnat, 4 roky je brala Čeladná, chlapec byl v Praze za 270 Kč měsíčně, měly jsme hlad, jako učitelka jsem měla za 1 předmět 8500,-Kč, neboť jsem nebyla pedagog,ale magistra umění.
Nikdo nám nepomohl, nikdo. nidko nám to ani nevěřil. ÚS mě zamítl dorovnat důchod, a Járovi zamítl plný invalidní,ani mu nedal částečně, s dg.paralytický ileus: Balík+Lastovecká+Nykodým.

Závěr: Ústavní soud je jenom pro papaláše, není pro normální lidi.

samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová

Praha, 23.2.2010 čas 8:29

Jsme úplné HOVNO, KK a KVN, Hanuš nám lístky na cenu kameramanskou nedá.

22. února 2010 v 7:57 | MgA.Květoslava Šamajová
Nedá a nedá. Dá ji tomu tlustému svazákovi, co má hotel za Kavčími horami, a co naháněl za totality kurvy tehdejším politikům. No, tak ten tam bude. Já žasnu, jak novinařina šla do prdele. Já jsem o tom Hanušovi psala tak hezky, v DIGIMEDIA, a jak ho pěkně citovala. Přístě se vyseru, psát málem podle stejnopisu, co kdo řekl. Všichni chtějí lhaní, tak ať to mají. Já se snažím vždy zachytit pravdu a to ani nechtějí.
Přece nebudu psát, jak je to chudé, a počítat chlebíčky. O to mě vůbec nikdy nešlo. Chtěla jsem vidět film, a jaké je postavení kamery v malé české prdeli, která se jmenuje Česká republika. Jako členka poroty INTERFILM, ekumenické, jsem celou ekumenu seznánila s tím, že mě zavřeli otce na § 231/4 Sb, jak mě vyhodila Československá televize a konfifidenty tam nechala a jak nemám ani nárok na jeho příspěvek k důchodu, který si fyzicky nemohl převzít. Takže žiju v plísni a vlhku a špíně, kde se nemalovalo 40 let! Pak jsem psala do Osvětimi, jak jsou na tom oběti, kteří tam byli v lágru a přežili , jak si žijí jako oběti tehdejší doby, dnes. No, a taky jsem tam napsla, jak jsem zchudla jako zahraniční korespodent Kagoshimy, jako novinářka, která má za články 200 Kč. Berlinale, které otvírá filmové festivaly roku, tam nakonec dala ceny jenom východnímu bloku , aby dokázala, že se mají stejně blbě jako za komančů, neboť jejich tamní tajná policie je stále u moci a pronásleduje tu správnou stanu lidi. No, a když jsem to všechno mezinárodně odeslala, tak na Berlinale bodoval u ekumeny právě film na toto téma. Ale nebodoval film o FORMANOVI, sběrný. Který točil Šmidmajer. Holt, to chce tam dělat kontaktáže a styktáže s mezinárodními členy poroty, ale taky rozumět filmu, mít ČUCH na to , co je právě UPDATE! A ten čuch, je nutný mít, taky je nutný se domluvit, a taky je nutný nebýt zašpuntovaný a umět mluvit. A to neumí každý. Holt, moje úderné slovo, tam nebylo.
In ŠALAH.
Nevadí. Ať si to kameramani strčí do prdele. Televizní kameramani, abych neubližovala filmovým.
Schválně, ať se všichni podívají na toho, svazáka, co naháněl ty kurvy politikům do postele, koupil si hotel u Kavek, a ten je tak tlustý, že bude sedět na 2 židl, proro nemůže šamajová a Holub. KVN+KK.

Mg.Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com

Obama ve funkci jeden rok a jak to vidí u nás v Česku HN + UMZ + PICK + Vance na US embassy v Praze , 18.2. 2010

21. února 2010 v 18:03 | MgA.Květoslava Šamajová
Zdržela jsem se v Archívu bezpečnostních složek, kde jsem byla ráno, abych si zajistila svazky z Kanic. Pak jsem tam dala pokec s novinářem z rozhlasu, který byl aktivní v 68 roce a byl vymazán z rozhlasu, že tam jako v tu dobu byl. Totéž se stalo mě v Lucernafilmu + Českosloevsnké televizi. Když jsem si kopletovala důchod, tak mě chyběly evidenční listy, jak od filmu -tak od televize. ČSSZ mě to neřekla dva roky, a ty mě chyběly, abych privatizovala, myslím ekonomicky, důchod byl dva roky blokován, taky mě chyběl příspěvek po otci zavřeném na § 231/48 Sb, abych privatizovala, pak mě chyběly pěstounské dávky, 4 roky na Járu, abych privatizovala, pak mě chybělo odškodnění od Ministerstva vnitra , které mě taky nevyplácí od roku 1999 , kdy jsem na ně podala žalobu . Jde o 300.000 Kč, což je směšné, proti půl milionu, na jednoho S t B, aby se ho zbavili ze stavu. Mých 300.000 Korun je za 10 let do důchodu, kdy mě ČST nepřevedla do ČT: dodnes mě vedení ČT nechce dát dopis /y jednak Bašty , který psal Kantůrkovi, že nesmí být propuštěn nikdo do 31.12.1992 kdo má tzv.malé c) . T o měl HAVEL a byl prezident , to měl Paroubek a je ve vládě. Malé c) v lustraci bylo ke dni 31.12.1992 zrušeno Ústavním soudem. Proč se tedy soudím 17 let? Spolupráci jsem nepodepsala,mám i negativní lustraci, ale pro pomluvy mě nikdo nevzal do ČT, NOVA, PRIMA (PREMIERA) nevzali, a konfidenty
S t B a agenty vzali! Kagoshima mě poděkovala za spolupráci v oblasti umění, kultura, a dala cedrovou desku - zahraniční korespodent Kagoshimy, 1993 - a ČST mě propustila. Po dobu 10 let jsem neměla práci v oboru. 300.000 KORUN Je hubička za to , že jsem nepracovala v oboru a nedostávala mzdu : měla bych asi 2.050.000 Korun mzdy do roku 2002,kdy bych bývala šlqaq do starobního důchodu. To se nestalo, musela jsem přesluhovat 5 let, abych měla alespoň normální důchod. Kdybych se dožila práce v ČST,tak bych byla tlustá nána, a prorivná,jako všihcni kdo tam zůstal. MY JSME NĚKDO: NEVOLEJ-JDI DO PRDELE: Takhle jsem hubená, myla jsem záchody s vysokou školou v demokracii, byla jsem pěstounka, učitelka AJ, a volná novinářka, a jsem chudá a vystěhovaná do IV.kategoie , ze které není úniku.I když jsem měla negativní lustraci, tak mě vyhodila ČST, ještě dříve, než skončila a nepřevedla do ČT. AKCE KLIN: abych se vyčerpávala spory svými a nesoustředila se na spory jiných. nikdo mě neodškodnil za to,že mě mučili otce v lágrech, povinně ve Valticích, Leopoldově, Jáchymově. Parlament ani Senát DCERAM 50.LET odškodnění, příspěvek po otcích, v důchodu nepřiznal. Jako dcera 50.let jsem nebyla manželka, tak jako dcera, je sice hezké, že jsem neměla výživné od 9-19 let, a že jsem nesměla na vysokou a byla dělnice po maturitě, a byla pronásledována více jako dcera než jako manželka. Měla jsem hlad Topolánku, Paroubku, Rathe, a nevdala jsem se, abych nevyráběla další a další hladové děti. Čekalo na mě v dětském domově, Jára od 11,5 do 14,ř let než si ho vyzvednu nahého. Ten mě řekl: "Teto, vem si mě, nikdo mě nemá rád." Byla jsem prateta, o 42 let starší, ale vzala jsem si ho. Když měl po operaci paralitický ileus , tak nás vystěhovala starostka Šorfová . Havle, Klausi, manželko Klausová, Nadace VIZE , nadace Olgy Havlové atd. a Jára měl po operaci paralytický ileus, rok krvácel do střev. Co mě řekl Klaus, Havel a co neudělali. Klaus mě řekl, málo jste se starala, Havel mě řekl, jsem politik, a nezajímá mě rodina. Uplynulo 11 let, matka mě zemřela, otec měl sto let od narození, matka 5 let od umrtí, Jaroslav má garsonku s dluhama od státu do 8/2010, pak jde na ulici ,bude bezdomovec, a já žiju 3 roky a 3 měsíce v plisni, špíně, IV.kategorie, vlhku a dala jsem politický azyl. Již jsem se zhroutila dne 10.12.2009 na chodníku před půlnocí na poště v Jindřiššké se soudními obálkami, 4-mi, které místo , kyticí růži a procházky po Praze,jsem ten den musela vyrobit. Tady jsem si upadlá na chodníku před půlnoci řekla : " A DOST" .Výslechy jsem měla od 9 let od tajné stání bezpečnosti za § otce 231/48 Sb, a za to, že jsem se bránila, aby mě vystěhoval v roce 2003 již konfident StB LIPTAK - LICHTIG, tak se do mě daly všichni. Říkat o konfidentu S t B , je v České republice, zakázané, to je odnětí svobody v náhubnkovém zákoně 5 let, taky 5 milionu pokuty, taky vám vyhrožují protialkoholickým léčením, a pak vám bezmou byt , a jste bezdomovec a musíte drřet HUBU. OPĚT VYHROŽUJÍ, OPĚT STRAŠÍ. 3 měsíce na psychiatrii za pomluvu, že říkáte o někom kdo je S t B, že je S t B Takže být vyslýchaná -skutečně od S t B - v 9 letech, v 63 letech - být bez střechy nad hlavou, a pak být zavřená za pomluvu, že je zakázané říkat, že ten , kdo vám ukradl byt, byl spolupracovník S t B dlouhododobě konspirativní styk na nepřátele socialismu. Před ním všichni smekají a oběti by se měli ještě 20 let po pádu totality bát.
II.
Začátek OBAMA ROK POTÉ jsem nestihla. Nestihla jsem tedy projev J.E.Mary Thompson Jones, Chargé d afferes, ani PhDr. Miloše Babalána, Ph.D. z Karlovy University v Praze. Přišla jsem na otevřený blok otázek a odpovědí , které otevřel předseda Balabán. Témata byla tato: Svět bez jaderných zbraní, globální politika finanční krize, ohniska a agendy a co výhledově dále s tím vším. Zaujal mě Otto Pick, který na rozdíl od českých novinářů , vedl diskusi směrem , že Obama se nemůže zdržovat v EU, ale má ohnisko sváru v Asii , a tam vede mírové dialogy. Což je správné. Většina novinářů, jak to vidím já sama, neumí hodnotit Asii, Afriku a LA. Jednak naše zprávy, pokud jsou, z 3.světa ( developing countries) tak jsou o drogách, zemětřesení, a nemocech, jak se operuje na ulici, pak se vybírají SMS a to je asi tak všechno. Ale aby někdo vedl komentáře o těchto zemích, zasvěcené, jaká je situce v těchto zemích, jak se vyvíjela po tisíciletí a co od toho můžeme očekávat , na to se tady nikdo nezmůže. Pak dochází k taškařicím , že zatímco v Iránu zbrojí, tak tady na půdě US v Praze Obamovi vyčítají, že nechce přijet do centra EU, a zajímá se více o ASII, AFRIKU A LATINSKOU AMERIKU. Obama musel zahájit dialogy mírové s Egyptem, ale taky s Indií, Iránem, Ruskem, vyjel do Japonska, a novináři - pak psali - jak se plazil po zemi, všichni měli zájem o tolik detailů o hovně , aby se oni sami neshodili , že o těch zemích neví nic, zhola nic. Tak raději psali o tom, jak se plazí Obama před japonským císařem. Novináři si nenastudovali nic, ani se nic odborníků neptali. Po pravdě řečeno, pražský novinář má mzdu od 25.000 Korun do 35.000 Korun, již se neptá nikoho na nic. To zvládnu, říká si, profíka nepotřebuji. Takže na place , to pak vypadá tak, že se baví , jako u vodní dýmky, když se sejdou dva sousedi na patře domu, v jedné nalévárně. Nic si nepřečetli, nic si nenastudovali, nic si nezjistili, jen tak tlachají. Co mohli udělat a co neudělali. Kdyby si vzali všechny Obamovi projevy, pak si je prostudovali všechny, zatrhli si, jak ty země haraší v skutečném životě, a pak si svolali do studia odborníky, specialisty, a s nimi vedli disputaci a pak to dali na půdě americké ambasády, všem na vědomost. Tak by pak jednak vypadali jako profesionálové, a opět by to nebylo o tom japonském plazení , ale bylo by to o disputaci, na úrovni. TOUCH OF CLASS. Pak tam byli lidé asi zamiňáci, v důchodu, kteří místo otázky nám rozváděli KOMENTAŘE, jak si čtou noviny, v raních hodinách, a co všechno znají. Já si vzpomínám na SVITÁKA, ten zásadně seděl ráno na záchodě a psal si poznámky, na WC papír, a pak vyšel dokonale připraven na přednášky. Že byl pošuk a honil studentky, to je jiná. Já byla rodačka v Olomouci, a v 68 roce na jaře jsem dělala přednášky v klubu filmovém a taky při Vlastivědném ústavu muzejním -čtvrtky o kultuře- tak jsem měla taky jednou co do činění se Svitákem. Taky jsem mu sháněla jakési bidlo, blondýnu - studentku- že pokud mu ji neseženu, nebude přednáška. Sehnala, a pak mi dal básně: Jsi vychrtlá jak věž Týna atd.. rok 1943, s podpisem. Sviták.
To stejné mě udělal Menzl, že nebude přednáška, když mu neseženu Shakesppera v angličtině, což mu nevrátil spolužák ze školy. Sehnala, taky jsem prolétla celým Olomoucem, až jsem ji Menzlovi sehnala. Zvládala jsem nemožné již v mládí, a s dospělostí, jsem to jenom profesionálně uměla i slovně vyslovit. Dříve jsem dělala organizační činnosti. Ale uměla jsem se rozlétnout ve slovech i v činech. A hodně jsem dělala pro druhé. Málo pro sebe. Ale nyní, když nemám zázemí domova - střechu nad hlavou- tak píši jenom úderné články- co udělali s mojí rodinou. Ale tady na půdě US jsem žasla, jak mohu přijít na US nepřipravana z Obamových cest z jeho poselství národům, z jeho diplomacie, a ještě tam kritizovat, proč ON OBAMA nejede do EU, proč se jenom soustředí na osu ASIE, AFRIKY, LA. Peter MacDonagh to bral s humorem a říkal aspoń anekdoty co nejde. Tak jak nikdo nechtěl mluvit o 3.světě v letech 80- tých a 90.tých , aby si neudělal ostudu, tak to vidím i dnes, že čeští novináři odmítají mluvit o
3. světě, aby si neudělali ostudu a zabředají do jiných otázek a spíše do kritiky.
Jaký je závěr z toho všeho , co jsem tady rozvedla. Žádný. Jednak k ničemu nedošli, ani nechtěli, a dle mě, chtěli říci, že Bílý dům, přešlapuje. Ale to dedukuji, z toho , co se neslo do mojí hrudi od toho řečnického stolu. Každý mluvil jinak, co osoba, to jiný dialog. Kdo tam tedy byl na závěr.
Hospodářské noviny, Ústav mezinárodních vztahů, Karlova Universita, UK bezpečnostní politika, Ex poradce irského premiéra, velvyslanec České republiky se zvláštním posláním, tiskový atašé Velvyslanectví USA, zahajovací projev J.E.Mary Thompson Jones, Chargé d´affaires Velvyslanectví USA.

Kveta.Samajova@gmail.com
Praha, 21. února 2010

Jídlo pro chudé, ale zdravé.

21. února 2010 v 15:43 | MgA.Květoslava Šamajová
Měla jsem rýži basmati ( Pákistán) a sojové kostky za 9,00 Kč. Rýže basmati stojí 2 kg za 130 kč. Beru si tak 1/4 hrníčku a na to hrníček a 1/4 vody, a po uvaření asi 10 minut odstavím a nechám dojít pod plachetkou. Basmati napřed properte v studené vodě. Výsledek dám na šalotku, a smíchám rýži basmati a soju. Sním polovinu a večer si dám k tomu jedno rajče za 2,20 Kč a jedno zelenou papriku za 4,50 Kč. Tedy jídlo mě stojí odpoledne za 1,70 Kč šalotka, rýže , soja 9,00 Kč, večeře 18,57. K tomu voda z vodovodu a olej . Na víc nemám, nejsem čekatelka na rozvod s Topolánkem, a tak nemohu očekávat nic, jsem samoživitelka, která nemá od Topolánka - senátora , taky nic. Neschválil dcerám 50.LET příspěvek po otcích, kteří byli souzeni na § 231 / 48 Sb. Jenom bombasticky křičel, že jsou Třetí odboj. Dal nějaké medajle, a o to se ještě pohádali s Kavalírovou stran Mašínů. Tak já opravdu nevím, kdo ten KLIN mezi nás dostal. Na práci taky čekám od ČSSD, kdy Rath razí , že Praha , nepotřebuje pomoc , ale Střední Čechy ; jenže , abych mohla učit AJ , tak se musím přestěhovat do Středních Čech, pak je školení od EU zadarmo. Jinak na to nemám nárok. Ještě mohu yvjet do zahraničí a být rok v teritoriu, a pak mě nechají učit, jinak učí rodilí mluvčí. Takže, když sečtu ODS + ČSSD, tak je volit nebudu každý mi lže. ODS má v projektu VIZE 2020, že se nebude soustředit na bohaté a chudé, ale na zdravé a nemocné. Přitom to byla 0DS, Marta Šorfová z Prahy 11, kdo nám dal kopačky a vystěhoval nás, umírající matku 81 let, a chlapce po operaci paralytický ileus.  Že krvácel rok do střev, to nezajímalo ani Topolánka ani Ratha ani Paroubka. Každý má svoje choroby. Jeden má dnu, druhý má šálu a třetí má dvě manželky. Takže, to sečtete, a vejdete do krámu a přemýšlíte jak ošálit žaludek. Když pak vám zbyde nějaký ten peníz na drobnosti pro druhé, tak s tím pohrdají, nikdo již neumí si udělat procházku s ešusem -jako naši prarodiče - a sdílet radosti víkendu a pohodu. A tak se dnes užírá - každý se svými psychuškami -zvlášť. Já jim je neberu, ta se léčí práškama u psychiatrů, když na to mají. Já mám plíseń, zimu, vlhko, z toho mám osteoporózu, a to proto, že na jeden jogurt , jsem měla tři lidi. Nakonec jsem to dala do nemocnice a když máma umřela, tak je vyhazovaly z lednice a žádný ji nedaly. Já byla 3 dny na školním zájezdu se svými dětmi. Máma na mě čekala až přijedu, byla utýraná, vyhublá , ale čekala, naťukala jsem ji na prsty , že se vrátím, a vrátila jsem se. Máma ke konci již neslyšela, a sluchátko do uší, ji nevyndaly, a sprchovaly ji s ním, a pak již neměla nic. Pozvolna umírala a já byla na dně sil, na dně sil, a neměla jsem nikoho - komu bych to řekla - a o koho bych se opřela. Po 14 dnech , kdy mě zemřela , přišlo soudní usnesení, soud pro Praha 4, SIMONA POSPÍŠILOVÁ : vyklidit byt 3 +KK (67 metrů čtverečných, I.kategorii) pro podnikatele PERSONU a jeho manželku (bezdětní) , kteří mají mají dílnu , kategorii IV. na Praha 4, tu vám dají za váš byt za 3 miliony, taky mají ještě družstevní byt na Praha 4 -Chodov a taky v luxusní čtvrti Káraný - tam mají chalupu. Mají za právníka LIPTAKA-LICHTIGA, tomu musíme vyhovět, ten byl u soudu v padesátých letech jako soudce z lidu ,1948-1950, "aby byl spokojený, " prohlásila Plicie ČR, která razí hesla . pomáhat a chránit, respektovat a spolupracovat profesionalita a spravedlnost, pátrat a odhalovat. LIPTAK-LICHTIG byl také spolupracovník S t B,  donášel na svoje kolegy právníky, 1958 -1975.  V tzv.konspiračních bytech,  a tudíž jeho manželka LIPTAKOVÁ,  předpisářka nájmu OPBH  na Praha 4 - Nusle a jeho dcera, soudkyně Podušková , na soudě pro Praha 8 jsou dodnes schráněni StB za spolupracáci s nimi za totality, dají vám u soudů soudkyni, starou 69 let,která jediná z celé soudní budovy je ochotná vás potopit,jelikož přísahala na zločiny komunismu za za nemoklatury a normalisace  a řídí se stále zákony padesátých let , konspirativní styky za minulého režimu a jeho provázanost najdete v ABS, a sice jste odhalili "pátrat a odhalovat" ale u Policie vám dají ty co si udělali Bac v Plzni jste zase v prdeli.Na nás DCERY50.LET mají zákony o vyhladovění,abychom stále neříkali,že nám mlátili otce ve vězeních,nedali nám odškodnění a doslova se nám u výslechů vysmívají. Nepustí seniory na záchod, že prý jsou ženské zamčené a podobné čuripindy. Tedy jste pochopili,že totalita pokračuje,  a pokud jste měli otce zavřené na § 231/48 Sb, tak do smrti jste nepřátelské osoby pro tento režim.   Hájení jsou ti, co podepsali vázací akt a zavázali se ke konspirativní spolupráci s S t B.  Těch tady bylo 85.000 lidí připomsraných a měli výhody v totalitním režimu.Současná policie  nad nimi  drží (některá) ochranou ruku.  Šamajová byla v prdeli! Ještě si ani nesmáčkla slzu a Jaroslav šel na operaci paralytický ileus, bylo to moc vážné a pak je za půl roku vystěhovali. U městského soudu byla VERA SYKOROVA, která předtím soudila na soudu pro Praha 4. A máte to doma. Pěkně zahrnuto a zablokováno.Nikdo nemohl ven ani dovnitř. Byla pod tím podepsaná ODS a StB Lipták-Lichtig,  prokurátor z padesátcýh let, Liptáková-předpisářka nájmu OPBH Praha 4, a jejich dcera, Liptáková provdaná - Podušková, soudkyně od soudu na Praha 8, tedy pak jdete již přímo do Bohnic, jak mají všechno propojené.
Šturova 541/37 měla byt č.5, tam bydlela Liptákova dcera-Podušková, a Persona sympatizant ODS a KŠČ , měl dílnu v stejném domě,  Šturova 541/37 byt č. 3.  Domluvili se, a dojednali pikle, oslavovali již v srpnu 2003, vítězství, jak jim vše klaplo. Od TOMMI na  Praha 11 získali na  můj byt nájemní smlouvu, utajenou,  která byla na můj byt na neurčito.  Brechtova 828/16, 3+KK, 
67 metrů čtverečných, nájemní smlouva od TOMMI nebyla ani podesána právníkem, jenom referetkou,a byla "platná" a LIPTAK dal na základě utajené existence této nájemní smlouvy  na mě žalobu na vyklizení.  Toto jsem  nevěděla, a když jsem  se to dozvěděla, tak jsem rychle podala žalobu na  neplatnou "směnu",od které jsme odstoupila, ke které mě nutili na radnici Praha 4, politici KDU, že mě umožní dořešit   pěstounskou péči a pobírat pěstounské dávky.
Ta zrůdnost politiků, že nejprve zavřou dítě do dětského domova na 3 roky,  pak vám ho dají nahého, pak vás nutí k vystěhování, že KDU, a péče o rodinu vám pomohou,  a když vám umírá matka - jste bezdomovec nakonec i s tím dítětem- a na stará kolena zjistíte,že jste pomáhala až vás to dostalo do neštěstí. Pak vám nakonec nevěří nikdo z bývalých kolegů a kamarádky se nakonec od vás odtáhnou, že reportérka Lorencová je přílis známá a ta to musela natočit kvalitně.  Všichni vám lžou a končíte s nahým zadkem. Stát-soudy-vás rádi vystěhují  z I.kategorie do IV.kategorie, aby si jejich kolegyně pomohla k dalšímu bytu a šábli se o 3 miliony, až ho výhodně prodají,  a ke svému výhodnému družstevnímu bytu a chalupě v Káraný přibude byt za prodej za 3 miliony. Pachatelé jsou 3 a byt má hodnotu tržně  3 miliony, mohou to vyhnat u prodeje  výše, a nejméně milion připadne na každého z nich.  Brechtova 828/16 se prodává za dům za Prahou,a ten se pak dá ještě směnit a nebo zase prodat.Mají s čím obchodovat , na vás zatím dají žalobu pro pomluvu, že s StB nespolupracovali. Policie vás v náhubkovém zákoně obviní bez protokolu, pak  vám dají psychiatrické vyšetření(soud o vás bez vás)  v trestním řízení a v Bohnicích z vás udělají blázna, zavřou do sítě,  a ostříhají do hola,  a vy se poblijete z toho,  co do vás napchají... a zemřete na vlastní výkaly.  Toto čeká dceru 5O.let a jednou ranou  zabijí problém. Budou mít svobodně byt na prodej, zbaví se aktivní novinářky, politici,  a ještě o ní rozhlásí, byla blázen, žrala prášky, a poblila se a posrala se, již se pomočovala, podívejte se, ostříhala se do hola atd... TAKHLE VIDIM SVUJ KONEC v ČESKÉ REPUBLICE ,kde vládne StB řízená KGB, ještě v roce 2010.  Když si vzpomenu, jak mě cynicky rozbili jediný nábytek, nastěhovali do zmrzlého bytu,27.11.2006, kde chybělo venkovní okno, a pak mě milostivě dali za újmu 3 x 106,-Kč, a já měla dvě ledvinové koliky  a v mém bytě, kde jsem  žila 27 let, jsem již  měla  vyměněná plastová okna, a teplíčko.  Tak chtete jít taky  do prdele z této krásné země , jménem Česká republika, kde vám kromě dvou hrobek - matky a otce - již nic nepatří. Až toto zažijete, tak taky budete chtít se vystěhovat do jakékoliv země  , k jakékoliv dědkovi se zahrádkou a mrkvičkou, protože již nevěříte, nikomu a ničemu.  Persona,  který státu neplatil daně,  měl manželku neplodnou , a  nepotřebovali náš byt, měli a mají chalupu v Káraný, v  luxusní oblasti, a měli a mají na  Chodově, byt po matce družstevní . Moje Brechtova 828/16 byt č. 37 měla  mnou vyměněná plastová okna dne 10. 11. 2006 a dne 27.11.2006 mě brutálně vystěhovali.  To, že jsem si vyměnila umyvadlo, spravila všude nové těsnněé,vyměnila sifony,  v umyvadle,  nové hadice, a v koupelně , bylo jisté. V Brechtova 828/16 jsem 8 x malovala, a 4 x měnila na plotně ty 4 kotouče, a 2 x sporák za 27 let. Tady v Personové dílně,  není sporák vyměněn ani za 40 let a je prohořelý,  dále koupelna protéká do přízemí a stejně tak WC a nikoho to nezajímalo.  Okno chybělo 6 měsíců a odpustily (baby) 3 x 106,-Kč, a já měla 2 ledvinové koliky . Všude byl smích a vyhazování, že jsem KRAVA - tak tedy VYPADNI. Volte je !  Nejde o bohaté a chudé, nejde o zdravé a nemocné, jde o to spojení: ODS + konfidenti StB. O to tady jde. Je to KLIN - akce StB a ten nelze zlomit.  Na oko - to jsou medajle - a skutečně to je KLIN, akce S t B . naklikněte si to na internetu-dojdete k stejnému konci.  Abyste se soustředili na svoje spory,  a neměli čas ,  se soustředit na spory jiných. To, že večeřím za 18,50 včetně obědu ,který je za  9 Kč,  mě v neděli nevadí,  vadí mě to lhaní a ty psychušky co s námi dělají.

samajova@volny.cz-se vrací zpět (již nepoužívat)
MgA.Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com
Praha,21.2.2010

Deepa-shama.blog.cz jsem si zavedla jako rodinný samizdat dne 7.8.2007.

17. února 2010 v 21:46 | MgA.Květoslava Šamajová
Přečetlo si mě ke dni 17.února 2010 celkem 16.183 čtenářů. Doba, kdy mám blog zavedený se dá spočítat na dny a z toho odvodit , kolik mě čte průměrně denně čtenářů. Zprůměrovala jsem to, že mě za 912 dní přečetlo denně 17 čtenářů.
Je to různé, někdy mě čte 56 lidí, a když šlo o Pence a jeho svazky, tak to bylo i 160 za den. Pokud vezmu počet článků za 912 dní, tak jsem napsala celkem 487 článků. Začínala jsem glossy a někdy napíši i 6 stránek, jak říkal Penc. Když tedy rozdělím 912 dní, kdy mám blog , těmi články 487, tak já jako autorka, jsem napsala necelé dva články denně, přesně . 1,8 ! A čtenář četl moje články dle statistiky 28. ( Já hodila na kalkulačku 487 :17 čtenáři a vyšlo mě číslo 28). Dle hypotetických počtů, by tedy těch 17 čtenářů denně učetlo 28 mých článků. Ale asi jdu na to blbě. Co si o tom myslíte?
Deepa-shama.blog.cz
Kveta.Samajova@gmail.com

Petr Reichrt s Martou Kubišovou od 5 do 8 hodin ráno

14. února 2010 v 22:32 | MgA.Květoslava Šamajová
Neslyšela jsem to úplně celé, dnes 14.února 2010 na Praha 2, České radio. Ale když jsem od obou slyšela, že dvojnásobný agent, druhý manžel Marty Kubišové, pokud by byl na ni nasazen , že by to byla nepravděpodobná konstelace, tak mě to vzalo dech. Marta Kubišová se zpovídala v tříhodinovém bloku ranním, ze svých pěveckých lásek, manželství s dvěma muži a Reichrt si ji vybral jako vzor doby, která zažila slávu zpěvačky, pak pád, a pak zase znovuoživení jejího jména a úctu nás všech k ní samé. Pokud by to bývalo bylo uděláno s bravurním rutinérem, jako odpolední blok s Otakarem Brouskem starším, kterého zpovídal rozhlasový moderátor, Vladimír Bernášek, tak bych z toho měla větší požitek. Bernášek byl jednak připravený na Otakara Brouska, taky mu ze zvukového záznamu zahrál jeho Otela z padesátých let, a sám Otakar Brousek se přiznal, že si svoje záznamy vede až od roku 1952. Takže byl překvapen Brousek, my diváci i všichni co to slyšeli, jak byl moderátor připravený, a měl i navrch , nám něco z tajemství zvukových archívu zahrát. Pokud mohu posoudit ranní blok a odpolední blok, tak 41 letý Reichrt není žádný profesionál. Jak se k moderování dostal nevím, ale je vidět, že tak, jak na mě udělal podprahový podraz v pořadu s Cafourkem a Lorencovou, 4/2009, jak si důchodkyně Šamajová myslí, že to vyhraje s tím bytem, tak ona se velice ta důchodkyně mylí, protože nyní ji budou trestně stíhat i policajti, a již ji nikdo neuvěří, že ji někdo ukradl byt, paní PERSONOVA , které se málem klaněli v té rozhlasové reportáži, jak to všechno dělali pro její blaho. Když jsem tak toho Reichrta poslouchala tehdy, tak na mě v dubnu 2009 nenechal ani niť souchou a jak bezpohlavně udělal pořad s Martou Kubišovou, tak jsem pochopila, jeho problém. Jednak není profík, jednak si o osobě o které má povídat nic nezjistí a navíc není kreativní. Nemá v sobě žádný náboj. Nic ho totiž ani nenapadne. Takoví muži , buď mají vedle sebe stejné protějšky, a pak je to dvojitá nuda, ze které se line deprese , již z jejich postojů, a to , jak se v životě projevují a staví ke ke každé věci , a pak je možno jich jenom politovat. Kubišoovu sešmikal tak, že byla na maďeru, do jejích slov necitelně zasahoval a krákoral , tam větu po větě, mnohdy velmi infantilně. Mě od pořadu o ukradeném bytě v dubnu 2009 , na rozhlase pro Prahu 2, opravdu začala policie ČR pronásledovat a stíhat, a REICHRT to věděl v dubnu a mě obvinili v červnu 2009, ale nešlo již o byt, ale o pomluvu. Mezítím jsem si ale , investigativně zjistila, jak to bylo s krádeží mého bytu, jak to bylo šikovně na mě nachystané. Jednalo se o bytový podvod, kdy za byt, kde jsem bydlela 27 let, a šel do privatizace, se běžně dává odstupné 0,5 milionu, když se jde z privatizačního do obecního a to někdo bral. Já šla násilně. Za můj byt získali tržně 3 miliony (mohou ho prodat až 2014, mě vystěhovali 11/2006) ale již ho zapíjeli v roce 2003, soudkyně z Prahy 9 PODUŠKOVÁ z Šturovy 541/37, z bytu č. 5 nade mnou, a když se vystěhoval PERSONA z bytu č.3 (tam mě nastěhovaly) v 11/2006, tak to na mě nachystali/y v roce 2003 a za 3 roky mě podsekli kvůli 3 milionům. Matka na to zemřela, chlapec krvácel rok, po operaci a já měla 120 dětí k maturitě ohrožených a byla jsem 4 měsíce před sepsáním starobního důchodu, šok,který mě budoucí seniorce provedli nemá obdobu. Z I.kategorie do 3 let jsem se dostala do IV.kategorie. POMLUVA je mocná, a nakonec obvinili z pomluvy mě. Přitom můj byt na Praha 11 - má zástavní právo do roku 2014, a to ještě nenastalo. Do domu Šturova 541/37 byt č. 3 mě nastěhovaly skoro o půlnoci,světlo (PRE) okamžitě vymontovaly, a já ho musela budovat do mědi, byl hliníkový a ještě o vánocích jsme měla trable. jednak chybělo venkovní okno 6 měsíců, měla jsme 2 ledvinové koliky. A 3 roky a 3 měsíce žádám místní soudní šetření, NAVATYP odmítl napsat a sepsat závady a passport o bytě. Devastace bytu č.3 je přímo havarijní, skorodovaná elektřina, podtékám do přízení z bytu č.3. Nemohu prát, nemám sporák-nevařím, zhubla jsem 10 kg, a zestárla o 10 let. Matka Liptáková, soudkyně dcera Liptáková -provdaná Poduškové, byla předpisářka nájmu na Praha 4 - Nusle, a její otec, LIPTAK-LICHTIK, prokurátor 50.let, který v roce 1948-1950 byl u trestných řízení, když se popravovalo jako u lidových soudů. A jsme doma. Můj otec byl také souzen na § 231/48 Sb, a S t B si nás zavedla do SEZO v roce 1990 a oni nás znali, kdežto my je známe od roku 2003, kdy to vydalo MINISTERSTVO VNITRA. Prokurátoři let padesátých si zase vytipovali nás oběti 50.tých let.Tím, že Polednová byla přijata v Strasburku , tak je to jisté na 1000 + 1 jisté, my jsme tam byli zamítnuti. My jako oběti totality. Říká se na internetu, že tajemnice Hubálková je spolupracovnice S t B, je tam již 20 let, no a my jsme oběti S t B. Tajemnice se sešla s tajemnicí 5.sekce a napsali, že to nebylo přijato, dokonce to nemělo ani úřední papír. Prostě se dvě tajemnice sešly u kávy, a rozhodly. Šlo o smrtelně ohrožené dítě, které má paralytický ileus, neprůchodnost tentkého střeva do konce života. Je od září na Úřadu práce a nikdo mu nechce pomoci najít práci, a žádná nadace, žádný president se nás nezastal, a byli jsme surově vystěhováni 11/2006 konfidentem S t B. Klaus řekl, málo jste se starala a Havel řekl, jsem politik, nezajímá mě rodina. V době, kdy dítě šikanovali v dětském domově. A bylo "vymalováno" , jak říkají žargonem totaliťáci.Asociálové, což jsou často bezohlední soudci, si mě vytipovali, a šlo o vědomý bytový podvod, kdy můj byt v hodnotě za 3 miliony tržně se nežinýrovali vzít mojí umírající matce, 81 let, odoperovanému dítěti, který ješět po té brutalitě rok krvácel, na dg: paralytický ileus, a učitelce, která čekala na důchod, měla maturanty 120 žáků , ti byli ohroženi, a důchod ji ještě nebyl přiznán. Brutálně ji vyklidili z bytu, kde žila 27 let, neměla dluhy a nastěhovali místo ní , podnikatele Personu s manželkou (60 leté ) bezdětné, neplodné, s družstevním bytem, chalupou v luxusní oblasti Káraný, dále s autem DAEWOO. Tří členné rodině vzali jediný byt, jedinou střechu nad hlavou. Surově, sprostě, a žádný soudce neřekl: "NE", do toho nejdu, to je hrubý a sprostý podvod.Takový je obraz v belzebubismu, která má jméno Česká republika. Moje matka šla do hrobu, Jaroslav dostal jako student- z pěstounské rodiny - výsměchem garsonku na 2 roky pronájmu od Magistrátu na kterou nemá, aby platil nájmy, pěstounské dávky ztratil ,nebydlíme společně, a invaliditu mu neuznali. Totálně vyjebaně vykonstruovaný obraz , zla komunismu , toho nejhrubšího kalibru, který spáchali na tříčlenné rodině. Je to tady o pronásledových a pronásledovatelích. Reichrt, jak je vidět, patří k těm, kteří rádi pronásledují. Tím si získá přízeň vedení redakce Prahy 2 rozhlasu, že po každém průseru dostane zase práci v jiné rubrice. Tady zpovídal Martu Kubišovou, že jako zde nic nepokazí. POKAZIL. Neumí se ptát, neumí si nic zjistit o zpovídajícím, a neumí nic vytěžit s tak slavnou osobností, jako je a byla MARTA KUBIŠOVÁ. Měla dva manžely. Němce, režiséra, Moravce, syna ředitele telefoních spojů. Jak sama řekla Kubišová, její lásky nebyly požáry, ohně, neplanula. Prostě Němc jí střílel do oken, chodil s ní na večeře, tak si ho vzala. Když zlobil a byl proti okupaci a vypadalo to, že bude zavřen, a na dlouho, bylo jasné, že bude emigrovat, práci by nemohl v Čechách vykonávat. Tak se rozešli,rozvedli. Druhý Moravec ji poskytl bydlení na Jezerce (měla svůj Prosek) a pak přišel s termínem , vzali se. Vykládala to prostě. A když dospěli k tomu termínu, že okolí zjistilo, že Jan Moravec , byl dvojnásobný agent, ani ji nenapadlo, že by byl nasazen na ní vědomě. Byla Chartistka 77, dokonce mluvčí Charty 77, za doby Václava Bendy a když čekala rodinu, dítě, tak ji z toho úkolu zprostili. Kubišová neví nic o totalitě, když potratila v 8 měsíci dceru s Němcem, a měla sepsi, tak ji ani nenapadlo ani nepojala podežení, že se dávaly injekce na vyprovokování plodu, u nepohodlných osob. Aby se nenarodilo dítě "rebela". Taky ji , ani nenapadlo, že když druhý Jan, Jan Moravec byl dvojnásobný agent, že by byl na ni nasazený. Tajná policie běžně v letech 50-tých (proč by to neudělala v roce 1968) si zájmové osoby ošetřila tak, že na ně nasazovalo svoje lidi, tajnou S t B, a pokud vznikl soulad, ti lidé se i vzali. Paradoxně pak dítě rebela vychovával tajný S t B, konfident S t B, agent S t B, a nakonec potomek jiného, se naučil poslušně říkat otčímovi "táto". Tajný S t B měl pak slušný kariérní postup zajištěn. Donášením na vlastní rodinu. Politici dostávali do postele prostitutky, agentky S t B. Copak si opravdu Kubišová nepřečetla spis na svého bývalého druhého manžela, tam by všechno našla. Tím,že se s ním rozvedla, říká vše. Asi našla, ale byl otec , jejího jediného dítěte. Ale , když vezmu svůj případ, DCERY 50.let, jak jsou na nás od mých 9 let nasazování StB, chodila jsme k výslechům, k soudům od 9 let, měla jsem být dána na převýchovu, ale měla jsem dědečka legionáře a babičku, tak ti mě zachránili. Byla jsem jejich Květulinka.Ale proč musíme bojovat o svoji identitu ještě 20 let po sametové revoluci. Proč mám berou příbytky ještě v roce 2006 bývalí konfidenti S t B, a proč jako prokurátoří let padesátých, mají ještě dnes, takovou pravomoc. Vyhazují nás z jakékoliv práce ještě dnes, a máme být sociálně chudí, a jíst, jen tak tak , abychom neumřeli hlady, jsme podvýživeni, abychom neměli sílu bojovat se systémem minulých dob, které mají převysy do současnosti.Takže mě děsí, že se KUBIŠOVÁ nebála být Chartistka 77, ale bojí se říci pravdu o svém druhém manželovi. To se budeme tady všichni stále všeho bát. Je to o strachu, pak depresi, že ztratíte práci, existenci, střechu and hlavou. StB byla odškodněna, S t B odešla s odchodným a je v balíku, jsou podnikatelé a špičky jsou stále na vysokých postech. Ale jde o systém. Havel jim dovolil být na vedoucích místech a dovolil,aby splynuli s davem. Tím i dovolil, že DCERY 50.let nemohli nikam v demokracii, nedostali odškodnění za vazby otců a vězení a jsou stále chudí. Když vám vezmou byt, jste v termínu - neexistovat, když vám vezmou práci , jste v termínu -vyhladovění. Když se na vás soustředí a dávají vám stále žaloby o hovně, aby se zakryl bytový podvod, a vy žijete místo v I.kategorii ve IV.kategorii, a stále se soudíte o jistotu , a právo na existenci. Chartisti 77 , byly v kolektivu, jeden druhému pomáhal, a dostali se opět do síně slávy. DCERY 50.let se vdaly, měly děti, změnily jméno a bály se otevřít spisy otců. Ty, které spis otevřely, byly pronásledované, aby nezačaly soudit ty, co zavřeli jejich otce. JANA KÁNSKA emigrovala v roce 1968 do USA, já se dostala na FAMU s jarem 68. Po studiu uměnovědy jsem spolu s celou třídou, byli jsme celkem čtyři, se dostali do redakce filmového vysílání . Každému z nás dali jiné teritorium, já měla 3.svět, a mohla tam i jezdit, nikdo nechtěl do Indie a Asie.Než se rozpadlo, ale Československo, jsem vypadla dříve z ČST a do ČT mě nikdo nechtěl vzít. V tu dobu jsem nevěděla nic o seznamech redaktorů , kdo může přejít a kdo nemůže přejít. Proto se stále soudím, 17 let, proč jsem nemohla, když jsem neměla prokázanou spolupráci s S t B. Navíc jsem byla dcera po politickém vězni z 50.let. Topolánek rozdával medaile, ODS, a přitom radnice ODS , nám byt vzala a dala ho konfidentu S t B . Sami mezi sebou jsou v rozporu. Berou úplatky, mají korupční kauzy, aféry jsou za nimi, ale vyznamenávají Mašíny, chtěli uznat 3.odboj atd. Kavalírová (KPV) razila heslo, DCERY 50. let nebyli zavřeni, nemají na nic nárok. Ale dcera Kavalírové je zaměstnána v KPV, a Kavalírová je v Radě USTR.CZ a má další vedlejší plat. Všechny podniky, kde jsem byla zaměstnána , mě žádný práci nedal. Bylo to naopak.Daly tomu, kdo byl agent S t B. Z toho šoku jsem se těžko vzpamatovávala, takže to začalo vypadat, že vlastně skoro celý národ byl protkán fizly a těmi co podlehli, a ti poctiví, byli vytlačeni těmi , co spolupracovali s StB. Národní filmový archív, Česká televize, Lucerna film (UPF) , mohla jsem si nohy ušlapat , práci mi nedaly. Rada televize a rozhlasu , mě 3 x zamítla, ČT mě 20 x zamítla. Demokracie byla ještě horší než totalita. Vzala mě víru ve všechno a ve všechny. Přátelé se ode mě odvrátili, mohli reagovat na nástěnky brigád a zavolat: nezavolali , byla jsem bez práce nonstop.Mohla jsem upravovat dokumenty z AJ do Č,tak zv.voice over,komentář,to jsme milovala,práci jsem nedostala. Nakonec jsem v demokracii končila tak, že jsem umývala záchody, jako absolventka FAMU, což je tedy zvrácená doba.
A lidé byli ještě posranější než za totality. To měly chalupy, chodily do hospod a dělali se vtipy ze všeho a byla sranda. Národ byl jedna velká sranda. Demokracie umožnila lidi rozdělit na bubáky, a hmotu a distancovat se od těch, co žadonili o práci... Pokud je REICHRT ročník 1968 a hraje si na profíka, má 41 let, tak by býval musel udělat skládačku Kubišové tvorby z rozhlasového archívu (totalita + současnost) a eventuálně i doplnit z archívu o rozhovor s Němcem, přečíst dobové noviny, ale to on zase tak nápaditý není.
Mohl i udělat dotaz telefonní na dceru Kubišové, která je myslím novinářka. Stejně jako mě pomluvil a nedovolil ,abych se dovolala do studia , blokoval telefony , a nechal promlouvat jenom ty,co o mě mluvili záporně. Podprahový efekt.záporný poheld na vás se podsune do mysli lidí a vezmou ho za své. Zatímco já nevěděla, co se na mě chystá, tak to reichrt již věděl, a moc dobře sekundoval. V policejních protokolech to vypadalo jako sranda, ty jejich rozhovory, že "mám sexuální styk s mrtvolami" a všichni měli neobyčejně rychle vystudovanou Bc, a SZ byli PhD, asi z Plzně, vůbec mě neviděli a jenom posílali obvinněí. AD HOC. AD HOC. AD HOC.Odhalená soudkyně PODUŠKOVA z Prahy 9, bydlela v bytě Šturova 541/37, bytu č. 5, tedy "nade mnou " v roce 2003, byla jsem vytipovaná , a nastěhovali mě do bytu č.3, jenže , kde se podnikalo 14 let (1992-2006) a byt tak zdevastovali, že se v něm bez nebezpečí života, havarijní stav, nedá bez pohromy a újmy žít. Všechno bylo dopředu zosnované. Pokud by byl REICHRT investigativní novinář, tak to všechno odrazil, a zjistl a odhalil. V reprotáží v kolotočí, kde mě vozil a s velkým humorem se všemu smál, jak si to ta důchodkyně odsedí , a jak je infantilní, smích byl slyšet několikrát,jak ta důchodkyně Šamajová je infantilní. Nyní já říkám, že je infantilní REICHRT, že se nezeptal Kubišové, když zjistila, že její druhý manžel byl dvojnásobný agent, jestli nepojala podezření, že byl na ni nasazený. Vždyť to bylo zcela bězné, že to S t B dělala. Politický vězeň 50.let,který měl oprátku nebo 25 let vězení ,tak osamělou manželku hlídal další S t B , dostala "svého" policajta, pak byl rozvod a syn politického vězně začal říkat policajtovi " táto". Proč by byla výjimka u Kubišové. Reichrt to nazval "nepravděpodobnou konstelací." Je vidět, že je opravdu nezralý a naivní a INFANTILNÍ. S t B uměla dávat injekce, měla svoje lékaře, spolupracovníky, kteří dávaly injekce rakovinné, nepohodlným, ale taky -mohli- dát vyprovokující předčasný porod. Kubičová měla sepsi, a mohla z toho umřít. Porod osmiměsíčního dítěte. Sama říkala, že její porodník ležel u ní na pokoji a bál se o ni .Měla koma, ale nešla tunelem. Nebyla typ vroucí, něměla to, čemu se říká dar od pána Boha. Umí rozezpívat, má vynikající texty slov, bravuritu, je symbolem doby, utisknuté, ale není zcela vroucí. Je typ suše konstatující. Možná, že jiná na jejím místě, by se nerozvedla dvakrát , a taky by nepřišla ani o dítě Němce. Ale emigrovala by s Němcem, a Moravce , by si nikdy nevzala. Pokud by měla ten dar "čuchací." Hodně jsem o tom -rozhovoru - přemýšlela, a ještě víc , jsem si vychutnala, vřelý, srdečný profesionálně odbavený na úrovni, odpolední blog : VLADIMÍRA BERNAŠKA s OTAKAREM BROUSKEM. Bernášek uměl dostat z Brouska, jeho rodinné zázemí, jeho kariéru, i to, že měl manželku, která nahrazovalaa 43 let "macechu" jeho dětem, ale všichni se mají rádi vespolek. Děti vychovali další děti, a již ty názvy a zdrobněliny svědčí u jmen, že se měli a mají ještě stále rádi/y. U Kubišové je vidět, že byla mluvčí Charty 77 , ohradila se,že byla 13 měsíců, ostatní jenom jeden rok, 12 měsíců. Že to jako vydržela nejdéle.
Přitom ani jednomu mužskému nevěřila v jeho vroucí vztah. Pokud ji Němec střílel do oken, že to proběhlo tiskem, tak ji měl moc rád, a její "potrat " byl vyvolaný S t B , to by měla již dnes vědět, a její druhý sňatek byl naaranžovaný taky od S t B, to by už dnes měla taky vědět.
Nakonec ať si vyzvedne svazky v ABS, tam to všechno dohledá, na ni musí být svazky zavedeny.
To co říkala, je jasné jak facka, a ty její svazky jsem nečetla, vyplývá to z charakteru doby, z toho, co s námi S t B dělala a ještě dělá, a jak se k nám stále chová - a jak si to mohou ještě dnes k nám dovolit bývalí prokurátoří z 50.let. Dnes je jim již 82 a mají stále navrch u všech stupnů soudů. Mají za děti taky soudce, jako můj LIPTAK-LICHTIG , který má dceru soudkyni na Praha 8, u soudu, což je stejná budova , jako soud pro Praha 4, kde mě vzali byt.Jmenuje se soudkyně Podušková,ročník 1953. Tato slavila již v roce 2003,že mě bude ukraden byt na Praha 11, s Personovými, kteří bydleli v bytě č.3,který mě dali ,při vyklizení,ale zcela zdevastovaný. matka soudyně Poduškové byla předpisářka nájmu na praha 4-Nusle. Dejte to dohromady .Za svobodna je Podušková - Liptáková, a mě vyklízel Lipták (82 let), který na mě dal sérií trestních žalob, asi 5, abych byla zavřena za pomluvu, že nebyl konfident S t B. Policie zase v okruhu , co se znají na Praha 2, mě trestně začali stíhat, jak mám "sexuální styk s mrtvolami" a neměli žádnou márnici, pak mě chtěli zatáhnout na protialkoholické léčení, vůbec nepiji a vrchol všeho bylo, když po mě chtěli, že musím do blázince na 3 měsíce , když mám soudní usnesení, že jsem zcela duševně zdravá. Tak takové stihomamy v roce 2009 - 2010 jsou na politický azyl. Zde to jiné již nikdy nebude.Můj čas a a život je krátký na to, abych byla jebaná v 9 letech S t B a v 66 letech konfidenty StB. Pokud - nám malé peníze - tak kupuji omalovánky dětem z celké světa, posílám jim známky, mazlíčky, věnuji se dětem. Sama žádné nemám, a mám děti ráda. Hledám práci v nějaké mateřské školce, hledám práci na celém světě. U soudu mám jenom komunistky, je jich u každého soudu 66 %, a nikoho jiného mi nedají: PROHRAVAM. Je to tak ubohé, že ani chlapci nedaly plnou invaliditu. Maturitu místo jednoho předmětu musí dělat celou a nikdy nám nikdo nevyhověl. Přátele nemáme. Vše, abychom měly hodně starostí. Je to jakoby někým stále řízeno, z jednoho bodu. Někdo se mnou trvale manipuluje. Srdce mě často bolí z toho pronásledování a já odmítám tady žít. Je to republika, která je ateistická, a jeden nepomůže druhému. Česká republika -možná- když je nasycena, tak pošle na HAITI nějakou tu SMS, nebo na TSUNAMI, a nebo jde na drahý koncert, a jeho výtěžek jde na HAITUI a podobně.Všichni moji bývalí kolegové vydělávají od 24.000 Kč do 35.000 Kč.Já odcházela z televize s platem 4.400 Kč. Z toho mě počítaly důchod. A z učitelování : 8500 ,-Kč. tím mám důchod menší nejméně o 3000,-Kč,dále mě nepřiznaly po otci jeho věznení a vazbu. Proč tady mám žít. VŠE JE MI ZAMÍTANÉ.
Jak říkám, REICHRT , není profesionál, ani v kolotoči ani v ranním bloku, a pokud urážel a denuncioval důchodkyni ŠAMAJOVOU, 4/2009, tak si o MARTĚ KUBIŠOVÉ , nic nenastudoval, a již vůbec není analytik doby. Není mi známo, kdo mu tu jeho kariéru v rozhlase Prahy 2 vyšlapal. Jsou tam i dobří moderátoři, ale REICHRT k nim nepatří.

Ať si pustí z archívu rozhovor Vladimíra Bernáška s Otakarem Brouskem starším, a pozná ten výrazný rozdíl mezi sebou a jím.

Zdravím pana Bernáška a pana Brouska st., jejich povídání mě velice zaujala, že jsem je nevypla, a zůstala jsem s nimi do páté, a bylo mě milo u srdce. Jinak jsem poslouchala během dne FREKVENCE 1, často to střídám.


Kveta.Samajova@gmail.com
MgA.Květoslava Šamajová (absolventka fAMU, uměnovědy )

Praha,14,února 2010.

Zatímco máme nezaměstnanost, tak si soudci a SZ vymáhají doplatky k mzdě. Odhalila jsem ale, proč nejsme odškodněni za průtahy.

11. února 2010 v 17:12 | MgA.Květoslava Šamajová
Blesk nebo AHA ! prozradil, že ŠPIDLA si našpidlal 33 milionů za dobu pobytu v EU. Byl to náš europoslanec za 600.000 Kč měsíčně, 20.000 Kč denně, to má důchodce za 6 let důchodu , nebo za dva měsíce důchodu. 33 milionů v životě důchodce neviděl ani o nich neslyšel, že by je byl někdo schopen vydělat za mdlý monolog a ignoranci potřeb dětí, když ještě dělal na MPSV. Ani za 11 let jsem nevybojovala pro svoje pěstounské dítě - prasynovce spravednost. Nebyla jsem politik, nebyla jsem členka jakékoliv politické strany, prostě měla jsem vysokou, byla demokracie a domnívala jsem se naivně, že seženu práci, dám chlapci vysokou a že na nepravdu ukáži prstem. HOVNO, velké GUVNO. Nešukala jsem s významnými čuniteli, styktáže - kontaktáže. U soudu se se mnou nikdo nebavil - prohrávala jsem. A když jsem chodila za Špidlou, nepomohl. Když jsem chodila za Nečasem, nepomohl. Nechali nás v těch soudních sračkách, komunistických, až jsme spadli do kýblu HOVEN. 66 % komunistek - soudkyň, co přísahali na komunismus v roce 1984, to byly nejtužší kontaktáže spolupráce s S t B, a další když vrcholil rok 1988. Pravda je ta, že ani S t B nedostávala zadarmo byty, jenom ti, co měli prokázanou spolupráci s nacisty, tak je doba vykopla nahoru, že byli u poprav z let 1948-1950. Roky 1948 -1953 byly nejotřesnější, kdy se zavíralo, popravovalo, dávaly sazby 25 let nepodmíněně. Z této doby jsou i soudy našich otců, DCER 50.LET. Jana Kánská emigrovala po popravě MILady Horákové, matky, v roce 1968, a my , co jsme zůstali , jsme měli malé platy, práce byla za komunismu, že by to bylo příživnictví, ale zato demokracie , nás ode všad vyhodila. Politici, nám nepomohli, a soudci, byli komunisti, a prokurátoří, nyní SZ, ty nás sledovali kdy nás taky zavřou , jako naše otce. Tak , proč to nazývat , demokratismus. Nazvěte to belzebubismus, ostrakismus, totalitismus. Když nedali nám odškodnění po otcích a nechali nás do úplného vysílení se soudit o HOVNO, o samozřejmost, a dostali nás do takové soudní pasti, že podáváme v belzebubismu politický azyl, že se ta šikana soudní už nedá vydržet. Nemáme výživné za doby zavření otců 1952-1960, nebylo nám to přiznáno, tak proč by měli mít přidáno SZ (prokurátoří). Nikdo se mi neomluvil, že mě zavřeli otce, že mě ho mučili ve vězení 1952-1960, že zemřel v hladu, opuštěn, sám, ani mě nezavolili k jeho umírajícímu loži. Matka, zanedbaná a neošetřena na krčské černé interně. Chtěli úplatek 30.000 Kč, 12/2003-4 /2004, nástupnická totalita. Jako učitelka angličtiny jsem měla 8500,-Kč. Nemám přivýdělek k důchodu, hledám práci na celém světe. A co jsem odhalila. Aby nám stát nemusel platit odškodnění za chyby soudkyň, tak na nás vymysleli f i n t u . Jak to probíhá. Dbejte na to, aby klíčové důkazy byly v hlavním spise, nikoliv v příloze. Když skončí soud, vrátí vám přílohy, a Ministerstvo spravedlnosti průtahy řeší přes hlavní spis, kde nejsou vaše doklady založeny. Máte je vráceny doma, pak se nic nedá prokázat. V pěstountsví soudkyně jednou za rok se zeptala ve škole, zdali nosí futrál, tušky, pero, sešity a měla vystaráno. Komunistka NIEDOBOVA z Frýdku - Místku co skládala slib v roce 1984 spolu s předsedkyní Jalůvkovou. Soudily jsme se 11 let u 40 soudů, nikdy nám nic nepřiznali, naopak jsme vydaly za poštovné ve spisu P 106/91 za poštovné 40.000 Kč, a co s dítětem dělali, že měl tiky, v obličeji, noci plné úzkosti, že mlátil rukama do slamníku a byl zpocený vzpomínkami, co mu všechno dělali. Jak ho týrali. Pokdu to přišlo k SZ , tak šikanu naši odložil , a místo, aby stíhal ty , co ho šikanovali, tak my jsme museli prokazovat, že nejsme choromyslní. Takže finty SZ znám , až moc dobře, jsou dlouhodobé, a jenom škodili. Šikanovali dcery 50.let, aby nedaly žaloby na prokurátory z let 50-tých, což by i mohli být jejich otcové. Jsem unavena ČR, která stále vylepšuje image a finanční rozpočet soudcům, SZ, aby byli nezávislí, což v praxi znamená, že vám nic nepřiznají a přiznají jenom komunistům a prokurátorům, co soudli v 50.letech. Pokud otec měl konfiskát majetku od S t B Brno, tak proč já měla odebraný byt od konfidenta StB 11/2006, JuDr. LICHTIGA-LIPTAKA, a když jsem něměla dluhy na bytě privatizačním, proč mě ho vzali a proč jsem v špíně,v zimě, plísni, což mě vytvořilo přestat chodit do galerií, na kulturu, a nemít radsot ze života.To bylo cílem SZ, abychom se nezaměřili na prokurátoty let 50-tých.
Přece mě nechcete říci, že to jsou náhody být pronásledovaná a chodit na výslechy od 9 let do 66 let, jenomže napřed od S t B a nyní od udavačů konfidentů StB. A kupodivu SZ na senilitu Liptáka-Lichtiga, že učitelka šuká mrtvoly v márnici ji obviní, bez důkazů fotek,listin,jak oliziuje v máricici mrtvoly, a jedou v tom patladle, že musím jít na psychušku na 3 měsíce, bude si platit pobyt za 90.000 Kč, ačkoliv mám soudní usnesení, že jsem zcela duševně zdravá.SZ to nepřijme, jede po učitelce v důchodu, jelikož je DCERA 5O.let.Má jenom 10,-Kč na den. Zatímco za totality byly soudy s mým otcem , tak za demokracie, s mým prasynovcem, a já musela platit stále poplatky, cesty k soudům, které trvaly 11 let o hovně, jenom mě vytahovaly z peněžky poplatky za lékaře, posudky, poštovné a nakonec jsem skoro nejedla, jenom se soudila. Dnes, tedy když řvou SZ, že chtějí navýšit platy, říkám, NECHTE JE ŘVAT, nejsou nezávilsí, ale závislý na totalitě. Pokud se to jmenuje demokracie, tak mám být odškodněna za dobu minulou , ale nemusím být pronásledovaná za pomluvu, že jsem odhalila prokurátora co soudííli politické v letech 1948-1950. To již byla v 6/1950 popravena Milada Horáková. Tedy LIPTAK - LICHTIG je odhalená štika, a to není pomluva, ani psychiatrická klinika na pozorování na 3 měsíce, ale je to nezájem pomoci obětem totality. Ministerstvo spravdlnosti mě neuznalo náhradu na škodu, že mě LIPTAK vzal byt. Jsem bezdomovec v plísni, studeném bytě, a nejsem šťastna touto nástupnickou totalitou, stihomany SZ (dříve prokurátorů) jak sledují oběti totality , aby nedali žaloby na ty co soudili naše otce, tak je budfeme pronásledovat na bázi žaloby o hovně. Takže nás proprcávala S t B, nyní SZ, a máme na den 10,-Kč, tak proč by si SZ svoji nezávislot nejpve nevysloužili tím, že nám DCERÁM 50.LET vybojují příspěvek k důchodu po mrtvých otcích, je nás jenom 95 dcer. Ale mě ani jeden SZ nepomohl, naopak, mě jenom ublížili. Tak proč mají dostat navýšení platu. Za co, za tu šikanu, mobbing, za to slídění, za ten psychický teror. My ho známe-prožili jsme ho - až moc. CHCEME MÍT KLID. My ho měli od S t B, takže co to znamená dnes, že mám to stejné provádějí dnes SZ - dřívější pojmenování - prokurátoři.Já žiju v plísni, zimě, mohu chodit na bytové správy, nikdo sem nepřijde, mám zde dluhy po jiném nájemci, chtějí to po mě, mám zde starý nábytek po jiném, můj se sem nevejde. Koho to má bavit. V nástupnické totalitě se SZ zástupci - ex prokurátoři - v ničem významném neodlišili od doby minulé. Proč jim dávat zvýšené platy. Až mě dokáží , že i já obět totality , dostanu na týrání mého otce, který zemřel, za totality, a nedočkal se svobody, a mě nikdo celých dvacet let demokracie a 1952-1992 nepomohl, abych byla radostna, šťastna tím, že mě přidělí příspěvek po tátovi.Tak až to někdo udělá, tak pak ať taky dostanou SZ přidáno. Jinak proti tomu protestuji. Pokud já hladovím, tak SZ nemá nárok na přidání. Já jsem hladovějící vysokoškolačka v důchodu, která se musí stále soudit o hovno, aby měla byt na úrovni, který ji ukradl bývalý prokurátor LICHTIG(82 let ) a jiný SZ ji zase chce dát na psychušku, že ho pomluvila , ačkoliv sdělovala pravdu. Pravda je 5 let odnětí svobody, pravda je pokuta 5 milionu, pravda je 3 měsíce na psychušce, pravda je pobyt na protialkoholickém léčení. Odhalený prokurátor, který potvrzoval vraždy 1948-1950, musí být chráněný, a oběť musí být zavřená.

Každý jsme se narodlili na jiném břehu, a je to stále o pronásledovaných a pronásledovatelích.
Ale není to o morálce, etice, úctě k obětem 50.let.

Jak tedy dále žít v Česku s těmi utlačovateli pravdy, když je tady již 20 let nastolena demokracie, a SZ (státní zástupci) stále vyhovují bývalým prokurátorům, kteří soudli naši otce, a nás oběti chtějí zavírat .....

Vraťte mě byt , ukradený, I.kategorie, dejte mě příplatek k důchodu, po otci, který je mrtev, a já neměla výživné za roky věznění , mého otce 1952-1960, a chovejte se ke mě zdvořile, za morálku mého otce a jeho statečnost.

samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová

Praha, 11. 2.2010

16 thajských surimi a japonská strouhanka s medem

11. února 2010 v 15:18 | MgA.Květoslava Šamajová
Víte, kdo nemá rád ryby, tak mě nepochopí. Já byla v Thajsku 5 týdnů a 3 x v Japonsku. Thajsko křížem krážem, a Japonsko jsem navštívila Kagoshimu, Tokio, Jokohamu, japonské Alpy atd. Snídala jsem ryby s Japonci a odmítala evropskou kuchyň. Opravdu jsem se cítila tak kaloricky nabitá, že jsem byla aktivně na vrcholu a zvládala i japonská metra " s rozsypaným čajem " , kde nebylo ani slovo v angličtině. Učila jsem žáky AJ a to kuchaře, číšníky, a doporučovala jim odjet do Norska. Tam se naučit , jak připravovat ryby, a pak se buď vrátit nebo zůstat. Měla jsem odvážné žáky, kteří se rozprchli kde všude možně. Taky jsem s nimi jezdila do Dráždaň, aby si osvojili cestu do zaharničí, hned v I.ročníku. Pak jsme jezdili do Holandska, nebo Francie, a to, abychom se nebáli zahraničních cest. Učila jsem je samostanosti. V dnešní době , je to obzvláště , nutné. Není nutné, mít blůzičky za 2500 Kč, to už za to máte svetr, kalhoty a fusakle atd. Když vtipně nakupujete. Ale co je důležité poznávání.  Vzít jazyk do ruky,  a trénovat s ním,  v praxi.  Vyjet a učit se zahraniční kuchyň.  Miluju ryby.  Dnes jsem měla  oběd za 14,90 Kč.  16 tyčinek surimi.  Lze je hodit na olej a hotovo.  Ale taky je lze obalit v strouhance japonské,  která je u nás k dostání.  Je s medem.  Tak to je dobré na žaludek pro děti .  Používá se vajíčko,  mléko a japonská strouhanka s medem,  hroznovým cukrem,  pšeničné mouky,  a taky z kvasnic.  Nebojte se toho. Směs 500 gr strojí 95 Kč.  Můžete obalovat jakékoliv maso,  já nejraději ty ryby.  Abyste měli OMEGA 3,  tak jsou nejlepší z přírodní stravy p s t r u h   a   t r e s k a,  3 x týdně.  Když to není na dosah,  tak norskou OMEGA 3.  Tuleňe a velryby používají eskymáci a jsou zdraví.  Pro nás Evropany ,  je to dobré ,  na cukrovku,  zácpu,  kardiovaskulármí onemocnění,  neplodnost u mužů,  artritida,  migréna,  nemoci svalů atd. Když jste v Thajsku,  tak je kuchyň tak chutná,  že to stojí za to,  si to užít.  I tady v Praze jsem je již viděla,  ale nezkoušela.  Vždy mě říkali odborníci,  že není možné,  aby čerstvá ryba a speciální koření byly dováženy letadlem,  že by to bylo drahé a neefektivní.  Přesto jich je tady plno.  Musím zjistit,  jesti to nedělají z náhražek. Japonská kuchyń je drahá.  Na to nemám. Ale pokud si koupím polotovary,  na Praha 4 - Michle, tak si ji tady vytvořím.
Důchodkyně  -  bývalá redaktorka -  cestovatelka -  která nemůže najít práci jako přivýdělek k důchodu.  Přesto bych mohla rozšířit obzor právě u dětí buď v předškolním věku,  nebo v mateřinkách.  I jsem měla děti na II.stupni,  rukodělné.  Ty mám nejraději.  Vím,  že investuji do nich.  Do budoucnosti,  což ocení až později,  až jsou v létech.  Ne hned.  Pracuji na dlouhé metry, buduji jim vědomě jejich cíl v životě.  Aby uměli nastarovat  , co chtějí dělat .  A aby to dělali s láskou.  Což je půl života prožitého v radosti  a  v touze chtít žít.  Nesmíte umdlévat ve svých cílech.  Někdy trvají dlouho,  ale musíte v ně věřit.  Potkávám někdy svoje žáky,  a buď jsou v restauraci v Rakousku.  I si koupili hospůdku v Rakousku.  Nebo jsou v tom Norsku atd.  Všichni měli nějaký cíl to někam dotáhnout.  Ale základ,  aby se nebáli vykročit,  jim musí dát učitel.  Který je to naučí.  Přesto,  nemohu najít práci.  Moc vyčuhuji,  vždy a pořád.  Ale mohu i pracovat se vzpomínkami na léta minulá.   ORAL HISTORY,  to mě taky baví.  Baví mě vlastně všechno,  co je užitečné.  A dělám to naplno.

samajova@volny.cz (již neplatí)
MgA.Květoslava Šamajová
Kveta.Samajova@gmail.com
Praha, 11.2.2010

nová fotka update za ukradenou - žiji v mezních podmínkách IV.kategorie bytu za ukradený byt privatizační v ceně za 3 miliony,  kdy se nestyděli na Praha 11 ( ŠORFOVÁ) mojí umírající  matce, chlapci po operaci dg:paralytický ileus, a mě, učitelce , která měla 120 dětí k  maturitě

rybí pánec,  rýže basmati z Pákistánu,  najdete v pákistánských obchůdcích s  potravinami ( zmizela basmati z Himalaya hindi i urdu) 


Jak učit o komunismu školili na Ústavu pro studim totalitních režimů dějepisář/e,řky.

7. února 2010 v 10:36 | MgA.Květoslava Šamajová
Ústav pro studium totality režimu vedený PhDr.Pavlem Žáčkem, PhD. , podporuje metodické semináře pro učitele dějepisu. Má tým vedený Mgr. Jaroslavem Pinkasem, z tak zvané skupiny vzdělávání, kteří po ročním úsilí a metodickém zpracování, se týmově vrhli na učitele dějepisu a zpracovali pro ně didakticky a podle osnov Komenského vizuální metodu JAK UČIT O KOMUNISMU. Co míním tou vizualizací. Sama jsem vystudovaná fAMAČKA a vím, že když jsem měla unavené děti v angličtině na středním stupni, že bylo nejlepší jim pustit film. Pokud jen tak, tak si učitelka dělá přípravu do další hodiny. Jenomže, pokud učitleka jim pouští blok po částech, bez zvuku, se zvukem, a pak znovu ještě jednou a děti zapojí do hry, že si v kroužcích vytvoří skupiny obdobných vět, tak vyhrála nad štěbetavými dětmi, nebo šminkujícími slečnami " zdravíček" , nebo lejzrujícími dětmi, nebo pornostudujími dětmi. Dnes je možno ve škole všechno zažít. Je nutno ty děti vzít do hry, aby vás respektovali, hodina byla plodná , jak pro učitele, tak pro děti. Aby nakonec ta záslužná práce týmu vzdělávací skupiny ÚSTR.CZ a učitelů dějepisu , se přenesla do hodin dějepisu a byl to zase vztah žák a učitel. S čím novým přišla tato vzdělávací skupiny. Přišla a rok na tom makala s nápadem, že si vzala filmové pasáže z jak hranách tak i dokumentárních filmů, předvedla ukázku a nechala hovořit učitele, jak by postupovali s dětmi. Jednak jsme viděli filmy, které byly ideovou propagadou, a pak slova - texty byly významově posunuty, a bylo třeba dětem pak citovat, o co v dějinách skutečně šlo. JAN HUS a rozpor "za pravdu boží" a spravedlivý řád. Následně pak byly pasáže , které ukazovaly symboly, tak zvaný podprahový efekt, kdy se podsune sekvence divákovi do mysli, a vezme ji za svou. Příklad mobilizace s jejími důsledky. Jiným typem byly vzpomínka , jak se učil a dělal v českém jazyce Fučíkův odznak, postava Julia Fučíka, a dvě vydání knih, za totality a nově s rozšířenou verzí "zapomenutých motáků" . U Vojtěcha Jasného jsme v dokumentu o kolektivizaci vesnice viděli i dokumentární záběry o Korei, ale s dobovou ideologií. Také dobový týdeník, neboli , jak se říkalo televizním novinám, ukázaly zprávy o ničem, jak v Rakovníku zvýšili produktivitu, což nemá žádnou sdělnost v dnešní době, ale ani v tehdejší. Pro každého z nás byla objevná nonverbání sdělnost Krajina za školou. O likvidaci starého Mostu, přeměna v moderní . Způsob presentace byl ale tak sugestivní, navíc tyto závěry byly pro nás "tresorové" nikdo z nás přítomných je neviděl. Zaniklé obce jsou zřejmě rezervou pro učitele, aby si je nastudoval, jako doplující,ˇvhodné jak pro češtinu, nebo i dějepis, ale i zeměpis . Doplnění výuky novým didakticko-vizuálním pohledem. "Schizofrenií" reálného socialismu byla loajalita, která prostupovala všemi složkami a způsoby života a jeho prezentace. Vstup do nového zaměstnání byly toho kádrové dotazníky, kde byla i hierarchie hodnot. Začínalo to :Jiskra, Pionýr, SSSM, ROH, KSČ. Nově vstupuje ETIKA do škol. Jako hodnotová výuka. Zde se klade důraz na osobnost učitele. Nicméně i výchova v rodinách, zde hraje svoji důležitou roli. Přístup výchovy dětí jak v rodině , tak i ve škole, aby nedocházelo k tak tragickým střetům , jako u generací dříve narozeným, že ve škole učili demagogii, doma se to vykládalo jinak, a děti pak žili ve svém zaraženém světě, mlčící. Dvě výchovy. Ubírali se na chalupy, utíkali se svým hodnotám, a zapomínali na sdílení a otevřenost jednoho k druhému. Tam ,kde se v rodině nebáli hovořit rovně, vyrostla i generace statečných, rovných lidí. Co z toho plyne? Klade se vysoký důraz na odbornost učitele a jeho způsobu interpretace na základě novodových metod, s využíváním současné moderní techniky, filmu, televize, zpravodajských dokumentů, které se umísťují do výuky s výkladem učitelů. Pokud tyto metody učitel nezvládne, tak žáka nezaujme, a žák taky nevstřebá tuto nezáživnou látku doby minulé. Byť by měli vedle sebe v rodině ještě babičku, dědečka, kteří tuto dobu žili, ale pokud tito stále mlčí, aniž by hodnotili nově tuto starou epochu, a pak umřou a umřou mlčící - nic nepochopící - tak svým dětem , vnoučatům, nic nepředali/y. Mlčí o ní, aniž by ji uměli vtipně, odborně, a analyticky vysvětlit , a taky s humorem , a vhodnými příklady sdělit.

Seminář byl velice užitečný a konal se dne 5.února 2010. Další pokračování najdete na stránkách USTRC.CZ v kapitole vzdělávání.

samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová

Havranní křoví má 205 letou tradici v Porýní a u nás od 10/2009.

6. února 2010 v 23:45 | MgA.Květoslava Šamajová
Dal se do toho pan inženýr Václav Kotyza, kterého jsem potkala na HOLIDAY WORLD 2010 ve veletržním paláci - Holešovice v Praze. Je to úspěšný podnikatel u nás zahraničních značek, které prosadil na československý a český trh : Nurofrein, Strepsils atd.. nabízel bio-nektary, které jsem znala již z Indie a téměř jsem jich od jeho nerozeznala. Měly punc poctivosti a ryzosti. Jednak jako nektar samotný, byly ryzí , již svým složením, a po poctivé ochutnávce , jsem prociťovala a a testovala vůně přírodnin a jejich účinky. Slovo dalo slovo, a tak jsme četli společně etikety na co který lekvar je zaměřen. A věru bylo co ochutnávat a co nabízet. Jakmile je vám po padesátce, s oblibou říkám, že patřím do stejné kategorie, která je : mezi padesátkou a smrtí. V té vás stále něco pobolívá, nelíbí se vám stále něco, stačí, že se na vás neusměje sluníčko, a pokud nemáte někoho vedle sebe, který je optimisticky založený od narození, tak se mračíte na svět každý den, a de facto vám nic není. Jiní mají starostí celé kupy, a přece si najdou chvilku, pohovořit s lidmi a vytvořit jim náladu pro jiné. Tedy ti , co nebyli na veletrhu, nebo stáli u jiného stánku, nebo plnili služební povinnosti denní , sděluji, že se k nám dostává na trh Rabenhorst, německá firma, jejímž exklusivním dovozcem je právě pan Kotyza. Vsadil všechno na to, že pravost nektarů není nikdy dost, a s poctivostí nejdál dojdeš, zatím to rozjíždí , dodává do všech sítí s bio-potravinami, do řetězců lepších kaváren, určitě hotelů a všude tam, kde je preferována zdravá výživa. Co tedy ten pan Katyza má za lekvary a k čemu by byly nám užitečné v té poslední kategorii života. Zjistila jsem : má jich 14 obsahu 75 ml, a 3 obsahu 250 ml .Pojďme tedy za ním lekvar po lekvaru. 7 zeleninový elixír, černý bez, kyselé zelí, červené víno ochucené Fe (železem), borůvky, jablko-mango, červenolící dívka, granátové jablíčko, 3 x malá lahvička 250 ml, vhodné určitě pro děti, a taky pro dospělého jako jednorázovka vitamínové bomby. Jistý Rudolf Breuss si ověřil, že účinek lekvarů používaného 6 týdnů může vhodně posílit červené krvinky, a nastartovat lepší průběh krvetvorby, na prodýchání, snížení horečky, zlepšení imunity, proti rakovině, prevenci na prostatě, zlepšení infekce močových cest, například kyselé zelí zlepšuje prevenci srdečního onemocnění. Cenu mi nesdělil, ochutnávka byla zadarmo, a aby firmu rozběhl musí hodně hodně vložit , než se mu to vyplatí, že značku exklusivně zavedl a než nebude v mínusu - ale v plusu. Vzhledem k kvalitě výrobku, věřím, že to na sebe nenechá dlouho čekat. Sama jsem ochutnala jablko - mango, a měla jsem vzpomínky na Indii , kdy si tento nekvar dáte ráno v 8,00 hodin a do poledne určitě vydržíte fit, a svěží, bez jídla. Je to něco jako vitamínová injekce do těla, zdravá výživa. Černý bez sama dělám jako kozičkové bezinky, a mám s nimi ty nejlepší zkušnosti (trigemin), poprvé jsem zkusila jarní obilí a chutnalo to a voněla jako henna, kterou si bavím svoje šedivé vlasy, a pak mě nesmírně voní hlava a pod světlem mám zářivý lesk (barva příšerná... ) je divoká a chlapi se mě bojí... .Ale voním obilím a hennou! A tak jsme si pěkně povídali a čas nám utíkal. Od pana Kotyzy a jeho nekvarů z Unkel am Rhein jsem se prošla ke stánku s kávou, neboť nedám na pravou arabskou kávu dopustit, neboť není aromatická. Kávu prodával mládenec, který ji pije jenom jednou za týden, a tak jsem se dušovala, že mě musí vybrat kávu, jako pro někoho, kdo ji pije třikrát denně. Vybral značku z Haiti, KALINDA, kterou jsem ochutnala až doma, a tím, že to bylo z FAR TRADE , tak jsem i přispěla pro pomoc na Haiti. Byla silná, a pro pravého milovníka kávy. Ještě zítra je veletrh otevřený, tak zajděte, určitě do gastro areálu, C,E, ... (káva) a do gastro za panem Kotyzou, že je pozdravuj i a že káva i nekvary mě chutnaly. Ochutnala jsem i něco ze sýrů (stánky moravské slovácko) a pak klobásky skopové i vepřové, ale jenom ochutnala, již to nejím, snažím se být bio , pokud to jde. Zavítala jsem do pavilonu C, kde bylo mistrovství baristů, což znamená mistrů v umění vařit kávu. Neboť i to je umění. Jsou na to celé školy, a certifikát získáte za 2.500 Kč. pak můžete vzít džob v kavárně, kde se uplatníte a je i prosperita, pokud je zaměřená mezi klientelou 40-50 let. Přitakala jsem, že určitě tato kategorie zase chodí do kaváren. Jednak mají odrostlé děti, a pak mají vztahy rozbité a opět se hledají protějšky pro tókativní myšlení. Ptala jsem se Roberta, jestli v té jeho škole kávy, je ukázková hodina. Řekl, že není, že škola je přímo na učení, alem , že za roky 2003 - 2010, kdy to provozuje, tak vychoval nadprůměrné mistry, že se kvalifikace zlepšuje, věková kategorie je mezi 25-35 lety, že to jsou profesionálové i studenti. Tím myslí neprofesionálové. Ročník báristů byl sedmý, a včera postoupilo z 38 uchazečů do dalšího kola 6 z profesionálu a 6 ze studentů.Dnes jsem nečekala na závěrečné vyhodnocení, ale na rozdíl od včerejšího nominačního večera, jsem měla možnost zhlédnout prezentaci. Mističek měl každý nejméně dvacet, a byla vidět tréma. Pak jsem s Robertem Trevisanem sdílela názpor, jak se té trémy zbavit. A sice, prodýchávat se do žaludku a pod pupek, což dělají orientálci, při ranním probuzení se prodýchávají do zeleně. Když jsem byla zaměstnaná jako pokladní - brigádnice, coby vvysokoškolačka bez práce - tak jsem při desetiblokovém sezení za pokladnou se prodýchávala do zeleně abych tu fyzičku vydržela (tedy do břicha) . Říkala jsem mu,že nominační barista byl nervózní a když věc bral z prava do leva , že mu věci padaly, a ukápěl na desku, a ruce se mu třášly a byl nervozní. Asi ano, ale kdyby uměl se prodýchávat, tak by si byl jistější. Roberto, učitel baristů, specialiatů na vaření kávy, nakonec uznal, že na tom prodýchávání něco je, aby nám tužka nepadala z pravé ruky do levé atd. Mám přijít se učit vařit kávu, že to ty moje malá prsa nevadí, kdybych se vyučila jako báristka, že při obsluze párku mezi padesátkou a smrtí, ty malá prsa nevadí...Potěšil mě, jako já jeho, že když se prodýchá do břicha, že bude mít hodně energie, kterou potřebuje. Trénuje rok na 15 vrcholných minut, které mu mohou jeho kariéru zhatit nebo vydobít zase slávu, dle toho, jak to ty svoje "nominační baristy naučí." Tak jsem vám představila tři profese, exklusivní prodej nektarů, prodej pravé arabslé kávy, a nomonační ceny baristé ze školy vaření kávy. cz , najdete to na škola kávy.cz (slovesnká sk).

samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová

Z presidentova blogu "The White House Blog" dne 1.2.2010 v 1:45 EAST

2. února 2010 v 23:34 | MgA.Květoslava Šamajová
Co bylo na tom tak fascinujícího, že jsem si ho zahrnula do svého blogu :
www. deepa-shama.blog.cz, křestním jménem PUSHPAM, což je v sanskrtu KVĚTINA.
Jednak samotný fakt, že president BARACK OBAMA dal rozhovor TIME, reportérovi STEVE GROVE a následně milionovému národu USA, napříč kontinety, věku, barvy pleti, a vyznání. To by náš president KLAUS nebyl schopen udělat, to by nebyli schopni udělat naši politici, ani ODS+ČSSD, KDU, ani nové malé strany, zelení, nebo rádoby velká TOP 09. Když jsem byla v roce 2008 v Anglii měsíc u kamarádek, po 18 letech, tak jsem si v metru četla denně, pokud neodpovíte na linku bezpečí schizofrenikovi denně, nepozdravíte ho, a ignorujete ho, tak mu zhoršujete zdraví.
Tak za prvé, ODS, ani KDU, ani ČSSD, zásadně mě nikdy ne - odpověděla, a ne -jsem schizofrenik, ale když jsem napsala, že mě NAVATYP, bytová správa nastěhovala do IV.kategorie bytu s plísní, a prasynovec to ne -může tam vydržet s diagnosou : paralytický ileus, ne -máme pěstounské dávky, chlapec chce studovat vysokou školu. Ne-dostal plnou invaliditu. Proč nám trvalo pěstounství 7 let, když nás to dostalo do sociální tísně. Jako učitelka jsem měla mzdu za měsíc jenom 8.500 Kč, v letech 2002-2006, kdy již moji bývalí kolegové měli nejméně 24.000 Kč měsíčně. Ne-měla jsem na privatizaci 200.000 Kč za svůj byt 3+KK, a nikdo mě nechtěl půjčit ani banka. V roce 2003. Neměla jsem dluhy na bytě. Ale vystěhovat moji umírající matku, v 81 letech, to mě udělala ODS na Praha 11, vystěhovat mě, učitelku anglického jazyka, která měla 120 dětí u maturitních zkoušek a byly všechny ohroženi, já měla za 4 měsíce dostat první starobní důchod, a nebyl ještě vyměřen atd. Jaroslav pak rok krvácel do střev, a nikdo se nás nezastal. POLITICI BYLI IGNORANTI, POLITICI BYLI SCHIZOFRENICI.  SCHIZOFRENÍ BYLA ODS podle modelu anglického,  že neodpověděla  na to,  co nám udělala,  že se neomluvila,  za to  co nám udělala .Že mě ignorovala, nepozdravila, nepomohla, naopak mě ublížila.
Nebylo na privatizaci, která neskončila, ale končí až do dubna 2014 a stála 200.000 Kč. Mohla bych bydlet v 3 +KK, s tržní hodnotou 3 milionů, což mě vzala  radnice JIŽNI MĚSTO (ODS) a radnice NUSLE (ODS) špatnými soudními rozsudky.  Chlapec by měl na studium vysoké školy,  pod společnou střechou bychom měly pěstounské dávky.  Vystěhovaly nás tak brutálně,  že mě matka zemřela, v 81 letech, měla trombózu a na to se neumírá.  Byla neodborně léčena v domově důchodců, a zanedbána na "černé interně " v nemocnici Krč,Praha 4.  ŠOK!  Když jsem ji převedla k sobě, bylo pozdě.  Chlapec byl po operaci paralytický ileus,  soudní znalci nebyli ustanoveni. Jenom posudkář PSSZ + MPSV, co to znamenalo, měli 82 let, a byli z tak zvané nomenklatury KSČ, což byla jediná vyvolená , a to byla tajná spolupracovnice KSČ.  Zamotaný kruh. Ale kvůli privatizačnímu  bytu I.kategorie ,  v roce 2006,   nemusí vystěhovat učitelku  do obecního bytu IV.kategorie. Pokud se soudní o svoje blaho, tak ji  nemusí vyhrožovat psychiatrií,když jako pěstounska má dobrozdání soudní na duševní zdraví v normě ,které je pravomocné.    Být umístěna do blázince - kukaččina hnízda na 3 měsíce , aby si ten "pobyt" sama platila.  Dokonce tak bylo rozhodnuto soudem , na pokyn  státního zástupce, v pragrafu pomluvy, že o konfidentu StB řekla,že byl spolupracovník StB, v oficiálním styku jako prokurátor 50.let na Generální prokuratuře ČSSR.  Pomluva neměla vůbec 15 měsíců  policejní protol a  tak se ani nezjistilo , že se jedná o omyl dvou Liptáků,  který byl zaveden v Archívu bezpečnostních složek. Nakonec ten o kom jsem psala ,  byl jenom informátor Slinek a ten druhý byl ARTUR, a byl zaveden jako konspirativní styk na nepřátele socialismu a také na CHARTU 77. A ten na mě dal pomluvu,ačkooliv o nehěo nešlo.Ale tento mě vzal ten byt. Čili šlo o skutek tří milionů.  Ale taková investigace je nebezpečná. Tudíž soudí mě pro pomluvu,  aby nemuseli prokurátora, kterému je 82 let, nařknout z toho, že zcizil potřebným jejich jediný byt .  Že konfiskoval majetek již v 50.letech a   byl u trestných komicí  v roce 1948 , kdy se popravovalo  u mimořádných soudů.  Od roku 1950 se stal prokurátorem  nejprve v Příbrami, a pak následně na Generální prokuratuře ČSSR. Také jeho otec nebyl , jak uváděl  LIPTAK, v sběrných táborech, ale byl pojišťovák v Moladavia pojistovně,  a jeho druhý syn  neskončil v Osvětimi, neb měl 11 let.  Když jsem  všechno investigativně  nashromáždila a předložila soudu,  který vede se mnou řízení o pomluvu, tak jsem byla stejně obviněna z pomluvy blogem,že to tam píši. Ale komu to mám říkat,když mě neslyší na fakta,která se nestala,která nemusím dokazovat. A dokonce stejnou věc, skončil MAGISTRAT a odložil, že jde o omyl dvou mužů. Čili stejná věc se dvakrát netrestá. Přesto jsem musela si nechat vystavit 15 dobrozdání na duševní zdraví, včetně sexuálního, že nejsem deviant,mám IQ=109, a MQ=126. Jednak jsem to podstoupila pro pěstounství ,aby chlapec mohl dostudovat bakaláře, a taky pro sebe, aby soud anuloval pobyt v PL BOHNICE. jelikož ŠVARC ,expert na sexuální deviace, kterého mě POLICIE PRAHY 2 vybrala,že mám blog :www.deepa-shama.blog.cz,  prohlásil, že jsem dementní, a budu vaskulárně dementní a ke staru se dám  na jiný sex. Když jsem  položila otázku, zda na str.16, řádek 6, myslel tím, že si budu nasazovat umělý penis, když se dám ke staru na ženské, tak začal koktat,kde to tam je.  ŠVARC má v držení MELKU,který šikanoval mého Járu, když mu bylo 11 let, 5 týdnů. To mám policejně, od České školské inspekce, od Ministerstva školství. Možná, že toto je klíčový důkaz. Stěžovala jsem  si mezinárdně,že mám kauzu odškodnění 12 let nevyřízenou pro poškozené dítě. Soudy mám 17 let, 12 let, 9 let, 7 let. Mohu vadit kde komu. Touto dehonestací ovšem jsem poškozována a nemohu nastoupit do školství, prostě nikam.Nevezmou mě ani ajko vrátnou.Tudíž to píši do blogu, kdyby se se mnou něco stalo.Je mě vyhrožováno,bráním se mezinárodně.V  66 letech, je  zcela nebezpečné, takto testovali politické ve vězení v 50.letech a museli podesat,  že pokud budou mluvit o tom, co s nimi bylo konáno, že budou rodinní příslušníci prohlášeni za choromyslné.  Jsem  badatelka.  Nebezpečí  je tu infaktu z prostředí,  tam mě chtěli umístit. A není proti tomu žádná obrana.  Soudy rozhodly u zcela duševně zdravé. Má blog musí být zkoumána měsíc v lůžkovém prostředí a se znaleckým posudkem.  Tím bude schována KORUPCE jejího bytu,  který ji byl zcizen,  I.kategoie,  a byla dána s těžce nemocným chlapcem do IV.kategoie.  Pokud si stěžuje, tak je ještě obviněna pro pomluvu,  což je POMLUVA MÉDIEMI, píše do blogu.  Je novinářka. Ale jako redaktorka z ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE, má za sebou práci v oboru , takže je členka SYNDIKATU NOVINAŘU ČESKÉ REPUBLIKY, po předchozí práci v médiích celý život. Tedy 40 let. Nyní je volná novinářka. To znamená, dělá aktivity, představuje zajímavé autory -režiséry, slovenský dokument Prežili sme Gulag,  , nebo spisovatele Benjamina Kurase.  Naposledy bylo promítání pro novináře PROCES H. 10 dílů  po 52 minutách o MILADĚ HORAKOVÉ.  Ale to běželo i v televizi, za to ji nemusí zavírat KAMIL ŠVEC do vězení na rok. Vyhrožovali 3 ,ety a 3 miliony pokuty.  A že sděluje studentům ORAL HISTORY o padesátých létech.    Studenti mají granty od ÚŘADU VLÁDY, a ne jeden grand, ale několik.  POST BELUM,  studenti Karlovy University píší o DCERACH 50.LET diplomky,  dále se vytváří KNIHA FOTOGRAFIÍ o dcerách,  fotky z ranné minulosti a pak ze současnosti atd .  Dokonce na MENE TEKEL je den věnován DCERAM.CZ  v městské knihovně a to den 26.února 2010.  Pokud tedy má president OBAMA blog a je to normální,  pokud má každý politik blog, a je to normální,  tak nevím ,  proč by DEEPA-SHAMA.BLOG.CZ nemohla psát o výstavách,  knihách,  blogu presidenta Obamy,  o tom, co bylo zajímavého v novinách, ve zpravodajství, atd.  Přece minuta ve zpravodajství ČT nemůže rozvinout dialog,  jenom ukáže téma, nastolí problematiku, sdělí nějaký údaj,to je vše.  Ale v blogu lze diskutovat k němu.  Vzájemně si všichni obohacujeme sdílením.  Ale není možná, jak si to novopečení státní zástupci představují,  co vystudovali Plzeňskou fakultu, že budou zavírat úplně zdraví lidi do psychiatrických klinik. Pak z nás dělat pokusné králíky.  Zavřené novinářky,  napchat je injekcemi a práškama, a vyzkoušet na nás testy farmaceutických firem, zadarmo, neboť si svoje oběti předvybrali, byli dohozeny, a ještě je zbaví ze světa, tím, že jim přivodí INFART. Injekcemi.  Již jenom stíhání dva roky , 5 policejních protokolů, od roku 2008 umí unavit,  zhubla jsem 10 kg, za perzekuční stihomamy Policie Prahy 2, a nakonec nedělám  nic jiného než odpovídám na jejich ČURIPINDY . Pokud má blog KLAUS a nemusí do psychiatrické léčebny na 3 měsíce, pokud má blog každý politik a nemusí na 3 měsíce do psychiatrické kliniky, tak nevím , proč by musela učitelka v důchodu jít na 3 měsíce do psychiatrické kliniky. Jednak je zcela duševně zdravá, pak se nebude napchávat injekcemi ani farmaceutikami, a již vůbec nebude platil klientelistickému lobby 90.000 Kč. Nebudu hodnotit co říkal OBAMA, jednotlivým tazatelům, najděte si to na www.whitehouse.gov a poslechněte si to .Je to na YOU TUBE. Odpovídá každému, kdo ho oslovil, a koordinátorem je TIME, redaktor STEVE GROVE.  Byl na to připravený, měl otázky na kartičkách a z notebooku dávál otázky prostřednictvím FACEBOOK různé dotazy, na zdravotnickou reformu, malé podnikání, o deficitu, ať to bylo z Kalifornie, jižní Floridy, Havaie. Já jsem o tom psala, protože,  i V ANGLLI,  když nenapíšete,  nepozdravíte, neodpovíte na dotaz, tak jste považován za IGNORANTA. A teď mě řekněte, kdo vám kdy odpověděl z parlamentu, senátu, radnic, bytových správ atd. Všichni v této zemi Vás ignorují.  Je 20 let po sametové revoluci a média nás sdělují, že bývalá StB bere starobní důchody 50.000 kč měsíčně, že bývalá StB získala v odchodným více než miliardu korun. Dozvídáte se, že na vysokých místech jich ještě je umístěno přes 800 lidí, a celkem bylo příslušníků a donašečů + udavačů dohromady 85.000 lidí. To je velká INFIKACE zla, které je tady mezi námi. Já ten vřed mačkat nebudu, ale tady nebudu poskakovat na jejich tonině, ani s nimi nebudu pít kafe. Mě stačilo, jak na mě řvali v Bartolomějské 4 hodiny, 1988 , abych podepslaa spolupráci, s StB proti Indické ambasádě.  Byla jsem statečná , spolupráci jsem nepodepsala, a co z toho mám. ČESKOSLOVENSKA TELEVIZE mě dala kopačky 15.10.1992, odcházela jsem se mzdou 4.400 Kč měsíčně. Nyní mají průměrný plat, psalo PRAVO, 35.000 Kč. Více než sedm krát - než jsem měla já v roce 1992. Generální ředitel Jiří Janeček mě dosud nechce dát seznam, kdo mohl a kdo nemohl přejít do ČT. Je to důležité , ne pro ta jména kdo směl, a kdo nesměl, ale kdo o tom rozhodl. Pokud to byl ředitel ZLATÉ PRAHY BETLHEIM - SVĚTECKÝ, tak ze svazků MV v roce 2003 víme, že byl agent hlavní správy vojenské kontrarozvědky. A o to se soudím celých 11 let.  Mě jde o to,  že jsem se nevdala, a jenom studovala.  Otce mě vzalo vězení a totalita.  O odtajnění spisu 626 čekám celých 17 let. Může mě to bavit. Ta INGNORACE.  Pak si myslíte,  že ten kdo mě chce umístit na psychiatrii je jeden z 800 členů S t B,  kteří přežili i na současných židlích. Nebo přisluhovač režimu ŠVEC, nebo přisluhovač režimu ROSSI, atd. Pokud mám soudní usnesení, že jsem zcela duševně zdravá, tak je to KLIENTELISTICKE LOBBY, jak ze mě vyrazit 90.000 Kč. Prostě mě tam zavřou na 3 měsíce, a já si na to "vypůjčím" z banky, a budu to splácet , ale dříve zhebnu na INFART .Járu zavřeli na psychiatrii na 6 měsíců, v noci na posteli mlátí rukama do postele každou noc, neví o tom, dělá to jeho neklid, napchávali ho sedativama, a neměl žádné dětství. Nyní, když by mu měli dát invaliditu, tak se mu vysmáli posluhovači režimu komunismu, a totality, NOMENKLATURA KŠČ a nedali mu nic. Zhola nic. Prostě politikům všechno, nejméně 600.000 Kč mzdy za měsíc v Evropské Unii. A doma v Praze, máme na den 10,-Kč. Ze mě nezbohatne nikdo. Jsem vzdělaná, celý živit jsem se vzdělávala, a tak chci pracovat pro OBAMU, jelikož respektuje občany USA a umí odpovídat zdvořile na jejich dotazy, trpělivě vysvětluje , rozhovor dělá v knihovně, a snaží se na interview, který nebyl předem připravený , ale sestříhaný magazínem TIME , odpovídat na konkrétní dotazy, které vybral TIME. A Obama odpovídal na tyto konkrétní dotazy , napříč státy USA. Představte si našeho politika, ten by jednak nikomu neodpovídal, ale novináři nesmí ani do senátu ani do parlamentu, a smí jenom shrnout děnní kolem jednání. To je tak všechno. Nesmí klást otázky, ani nesmí si dovolit na něco zeptat. Pokud já budu chtít po soudu, aby mě vysvětlil, proč jsem se stala soudními špatnými rozsudky bezdomovcem. ? Tedy byl mi nuceně nastolen holokaust bezdomovectví, tak se ptám proč. Že jsem křesťanka, a zde v ČESKU je belzebubismus? Pokud se zeptáte předsedkyně soudu, že jsem byla diskriminována a můj byt dostal někdo kdo si ani neplatí daně státu, a šidí stát. Tak mě odpovídá, že nesmím zasahovat do nezávislosti soudu. Nikdo tedy není zodpovědný za podvod, korupci, nemusí přezkoumat špatná rozhodnutí soudu, nemusí ani zjistovat naše  bezdomovectví ,  ani soudní holokaust. Měla jsem byt tržně za 3 miliony,  nemám nic,  rozbily mi můj celoživotní nábytek,  a ještě mě okradli o byt. Nazývejme tedy věci pravými jmény.  V Americe je president ochoten vést disputaci s občany své země. V Česku není ochoten politik vám odpovědět na žádný spor,  na žádnou otázku, drží si vás od těla. A když žádáte,  aby jste dostali příspěvek za utrpení ve věznicích v 50.letech,  když nežije otec, aby to dostávala Dcera, tak vám politik odpoví, vystěhujte se.  PODEJTE AZYL. Když mě to navrhl kumunista,  tak jsem ho podala.  Na jeho podnět,  to znamená,  že ani komunista, kteří jsou ve všech českých kontrolních úřadech delegovaní ex presidentem HAVLEM, do smrti, odmítají vám odpovědět. Věci překontrolovat, odmítají být zdvořilí, jsou tedy všichni komunisti - schizofreničtí  a ignorují Vás. Dobře, podala jsem politický azyl,  že jsem BEZDOMOVEC, v SOUDNIM HOLOKAUSTU,  že mě chtějí zabíjet pomalu injekcemi a farmatiky ,  mám křehké zdraví a že jsem musela procházet výslechy tajné státní policie, S t B  v 9 letech.   Je tedy dost pravděpodobné, když jich bylo 85.000 členů S t B , že to někdo zosnoval, kterému vadím. Výslechy již v mých 9 letech, si nebudu opakovat v mých 66 letech, a chci pryč z této zěmě, která zavírá poctivé učitelky do vězení, beze jim byty a vyhrožuje psychiatrickými klinikami a platbami, za to, že jim přivodí náhlou smrt a to je INFARKT. Celý svět se zbláznil, vraždí injekcemi, v Rusku, v Iránu , zase do davu , při demonstraci a pak svoje oběti popravuje bez soudu při ranním úsvitu. Celý svět se zbláznil. Obama respektuje svoje občany a zdvořile odpovídá na dotazy. V ČESKU politici IGNORUJÍ svoje občany, a neodpovídají na dotazy, ani nechtějí uzákonit příspěvky za vězení otců z 50.let pro dcery, kteří jsou v nouzi a mají na den jenom 10,-Kč. Zato S t B má v důchodu 50.000 Kč měsíčně. Toto je obraz našich politiků, kteří se zavděčili tajným složkám S t B a nechávají statečné DCERY 50.LET o hladu, v nouzi, sociální, bez příspěvku k starobnímu důchodu. Zato členy S t B bohatě a zdobně hodnotí starobním důchodem ve výši 50.000 Kč, ačkoliv standard v zemi u starobního důchodu je pouhých 10.000 Kč. Je to tedy o tom, že si nomeklatura KSČ dělá byznys z DCER 50.LET, jsou obětmi, na oko s nimi dělají rozhovory.
Až to vypoví,  tak je zavřou an psychušky a narvou je neuroleptiky.  MENGELE. O tom budu stále psát do blogu a strovnávat politiku USA a České republiky. Jelikož je na dosah, a pomocí blogu si ji mohu poslechnout tady v Praze. Kdežto do parlamentu v Česku mě nepustí ani do senátu a dokonce mě ani neodpoví, když se ptám , proč jako DCERA 50.LET mám nouzi a mám na den jenom 10,-Kč na jídlo.  Proč bydlím v IV.kategorii v plísni a proč mě vzaly byt I.kategorie, 3+Kk, když jsem neměla dluhy.  Proč ho vysoudil  bývalý  prokurátor, který byl spolupracovník StB.  LICHTIG, 1 9 2 8 . Že jsem to odhalila,  tak mám být zavřena pro pomluvu,  tady v Česku,  se to nesmí říkat, kdo byl S t B a tady se taky  kryjí jejich konfidenti S t B.  Jenom ti,  co nepodepsali tu spolupráci s nimi,  tak mají stále ještě problémy,  nemají práci,  mají hlad, nemají byty a soudní holokaust (špatné soudní rozsudky) z nich učinil bezdomovce.
The White House Blog skončil v 2:24 p.m. dne 1.2.2010 EAST ( 8.30 SEČ)

Kveta.Samajova@gmail.com
MgA. Květoslava Šamajová
PRAHA, 2. 2. 2010

update :
Od 25.5.2010 do 25.6.2010 jsem muesela nuceně ztrávit měsíc v PL Bohnice na znalecký posudek v pomluvě. Měsíc pobytu stál 56.047,-Kč , které proplatila VZP. Při tom mě  bylo sděleno, že mám platit za pobyt cashem 1860,-Kč (jídlo ,nocleh) a za neuroleptika byla částka 1200,-Kč. Které mě byla podávána orálně 8 večer, 8 ráno.  HALOPERIDOL + RISPEDRAL při seznámení se mnou mě udělali koma na 17 hodin po vpichu a pak se  ukázalo na  CT rentgenu  18.6.2010 že mám "slabou "mozkovou příhodu.  3 měsíce od propuštění působí neuroletika na CMS, nemluvě o mužských hormonech, které mě způsobily růst ochlupení na těle, jak mají muži. Dále se mě rozostřil zrak,  mám vyšší dioptrie,  začaly mě vypadávat vlasy, a orální neuleptika, způsobily ztrátu hlasu.  Když jsem  podala v  ČT Máte  slovo živě dne 20.1.2011 svědectví  , účtu,  který byl navýšen z 1860,- Kč na  56.047 Kč, a že vidím rezervy pro stát,  tak to nikoho nezajímalo, ani samotného ředitele VZP, Horáka, který byl  živě ve studiu na ČT1.  Podala jsem to na  NKÚ,  a tak si to vzali  na monitoring do komunikačního oddělení.  VZP to bude prověřovat v oddělení poplatků. Policie sepsala po 15 měsících protokol , zaevidovala, že jde o dva muže,  jeden je LIPTAK, krycí Slinek, druhý je LICHTIG krycí Artur,  a že spolupracovali oba dva s StB, jeden jako informátor to je negativní  lustrace, druhý v oficiálním styku  byl prokurátor na Generální prokuratuře  ČSSR v 50.letech,  kde popravili Miladu Horákovou a  mého otce  odsoudili na 22 nucených prací v táborech nucených prací.  Pochopila jsem, že SEZO a EZO Standy Pence zeletrizované v roce 1990  bylo dobré pro ty  prokurátory , co nám odsoudli otce v 50.letech. A že v demokracii se přiživují na nás obětech.  A že pro nás je právo oddělené od spravedlnosti. A že to,co  se mi děje,  si můžu akorát tak psát do blogu.  Nimcéně na FACEBOOKu se rozesílal můj příspěvek o tom,  jak mě 4 násilníci svlíkli  do naha, přikurtovali, a roztrhali kalhotky na  4 místech .  Clánek s obrázkem se 4 dírami na   kalhotkách  oběhl FACEBOOKEM.  Čili moje dětské trauma a můj rodokmen zaujal jenom fACEOOK a to ještě v zahraničí.

MgA.Květoslava Šamajová
update 31.1.2011