Červenec 2009

29.7.2009 slibovaná Eliška Wagnerová nepřišla do Evropského domu na Jungmanova Street.

30. července 2009 v 18:24 | MgA.Květoslava Šamajová
A tak se mluvilo o všem možném , jenom ne o Lisabonské smlouvě. Starší generace otráveně odcházela, novináři říkali do mobilu, nic moc, a mladí řečníci si pochvalovali , jak se na ˇurovni s tím vypořádali." Nevypořádali. Když bych zavřela oči, tak jsem byla na komunistické schůzi, kde se mluvilo politicky a nic nevyřešilo. A byla jsem o více , než dvacet let zpátky. Přece jsme se již dostali d á l, aby řeč byla dynamická,mluvilo se k věci, a bez p a p í r u , hlavu skloněnou do textu. Kdybych takhle učila,tak by žáci po mě házeli vlaštovky, nebo mě lejzrovali, holky by se šminkovali, a kluci by četli P O R N O . Ale v domku na JUNGMANOVA STREET ,ředitel si myslel, že je skvělý.Nebyl skvělý, byl jenom ředitel. Myslím si , že se jmenoval , bohužel nemám pořadí, abych neukřivdila.Byli přítomni tito jedinci a osobnosti: Jiří Georgiev, kancelář Senátu PČR, Petr Mlsna,Úřad vlády legislativa, Štefan Fule, ministr pro evropské záležitosti, Lenka Pítrová, ředitelka analýz, Úřad vlády, Marek Chmel, Kancelář PS PCR, Jan Kust, UV ČR.
Skákalo se od ničeho k ničemu. Nebyla ani Lisabonská smlouva předložena, ale měli jsme odkaz, kde na www ji najdeme. Tedy n a j d e t e ji na Euroshop.cz evropská unie, Lisabonská smlouva ke stažení. A právě tam jsme byli, škoda, že je nenapadlo akreditovaným novinářům, přesně podle jména dát 1 výtisk k podpisu toho , který došel v parném létu. Bylo by to milé - samozřejmé, a dala bych jim jedničku, takto pětku za to, že je to nenapadlo, byla to totiž
s a m o z ř e j m o s t . Neboť téma přednášky se totiž tak jmenovalo. Po skončení nám dali kafe, esička, a kdo chtěl GLASS OF WINE : CRNO VINO A BIELÉ . Já šla na esíčka a 3 kávy, mám nízký tlak, a dala řeč s těmi , co od toho očekávali více a de facto jsme měli stejný náhled, který jsme si říkali nahlas, ti, co byli hlušší, a měli jsme jednotný názor. Takže hlas lidu převážil nad mladými synčeky asi politických lídrů. Neumím jejich C.V. a karierní postupy jednoho by druhého. Mě šlo o fakt, že jsem dala o t á z k u a na tu něodpověděl n i k d o . Taky odpověď , že Wagnerová má rodinné věci mě neuspokojilo, a skutečnost, že jsem řekla, že Ústavní soud chybí, a občan ČR chce vědět, že nebyl nikdy uspokojen s Ústavním soudem za posledních 10 let a jeho odpovědí, že nebudou přezkoumávat obecné soudy, mě neuspokuje po dobu 10 let. Stále stejná písnička, to už vypadá jako PREFABRIKOVANÝ TEXT PRO BLBÉ VENKOVANY MIMO BRNO, že nyní, když jdeme do ŠTRASBURKU nemůžeme uspět, že není podepsaná LISABONSKÁ SMLOUVA. Mladí se ani nedivili, ani mě na to neodpovědli. Tak jsem jim dala známku 5, jelikož mě dali dotazník, jak se mám vyjadřovat z n á m k o v á n í m . Kromě kávy a esiček, jsem tedy zjistila, že pokud tam není Wagnerová, že "narváno" bylo kvůli ní, ale ne kvůli těmto hošanům, kteří se rádi poslouchají a nemají odpůrce, neboť se domnívají, že sdělili potřebné. Nesdělili, nebyli jsme uspokojeni, jenom nahlas jsem to dala do pléna zase jenom já sama, míněno k věci a nepokořující se. Ještě jedna paní, chtěla vědět zatykač v trestním řízení v EU. Nikdo se totiž tady nesoudí o dítě a jeho blaho u 40 soudů za 11 let : mě dochází síly, a za poslední 3 roky jsem zestárla jako za 10 let. Stihomamy vnitráka Liptáka a jeho 5 trestních oznámení, ze kterých mě nikdo nepomohl, také lhaní rozhlasu mě nepřidalo, ale vysílilo, že jsem nikdy nebyla pěstounka, a že u mě nikdy nebydlela matka, která mě umírala, pokuty za Hitlera a za zrůdu od rychlokvašek, jsou natolik šokující, že toto všechno je možné u sametu, který se jmenuje Česká republika, dá dovodit, že jsme se již smířili zase se všem.
Je pravda, že ve dvou státech nebyl podpis prezidenta u Lisabonské smlouvy, a že Němci to řeší u ústavního soudu. Ale mladí řečníci ,měli shrnout update, a pak začíst svoje přenášky číst z papíru, hlavu do nich skloněnou.
Tak já jsem vám udělala rešerž z toho, co jsem sesbírala ze stolů. U Lisabonské smlouvy bude vlajka znázorňovat 12 zlatých hvězd, hymna bude z Ódy na radost z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, euro jako měna Evropské unie, Lisabonská smlouva nebude z toho nic měnit a zůstane to po staru. Právo volit v místě trvalého bydliště zůstalo, právo obracet se na evropského ombudsmana a právo komunikovat v EU v rodném jazyce zůstalo s institucemi EU. Z vojensko-bezpečnostních hlediska zůstane členství v NATO .Pro ČR bude klíčové jak Smlova z Nice tak i Lisabonská smlouva, bude nově tzv. dvojí většiny dosažené 65 % obyvatel EU, pokud návrh podpoří. Pro vaši zajímavost , počet obyvatel ČR zahnuje 2, 08 % u n i j n í populace. JEDEN STAT, JEDEN KOMISAŘ .Malé státy by raději preferovaly až do konce října 2014 . Počet členů bude zredukován od 1.11.2014 , aby číslo odpovídalo 2/3 členských států. Lisabonská smlouva poprvé jasně odpovídá kdo za co odpovídá. "Přesouvá se to do Bruselu" . Některá témata budou v e t a , nikoliv jednohlasně, ale kvalifikovanou většinou. Lisabonská smlouva je mezinárodní smlouva , kterou uzavírají suverénní členské státy . Podle Lisabonské smlouvy se volí ER na 30 měsíců . Lisabonská smlouva posiluje pravomoci EP a dodržování subsidiarity. ER a ECB bude volena na 2,5 roku. Od 1.11.2014 se bude hlasovat dvojí většinou, do 31.10. 2017. Jednomyslně bude rada hlasovat v oblasti daní, sociálních zabezpečení, zahraničí politiky, obrany, jazykových pravidel, policejní spolupráce, sídel institucí. Sníží se počet europoslanců do 751. Jednu členskou zemi bude zastupovat 96 minimálně 6, ČR ude mít 22 europoslanců místo 24. Listina základních práv a svobod bude zařazena do právního rámce EU. Pokud jeden milion členů vyzve Komisi s k určitému návrhu v oblasti působení EU, tak to je novinka Lisabonské smlouvy, může o tom rozhodovat nově podle návrhu " institutu občanské inicicitivy" který LS zaveda. Tak to jsem pro vás vyďobala z příruček, které jsem posbírala ze stolu, a o tomto se nemluvilo.
Jestli to všichni znáte, tak mě to promiňte, že vás nudím to číst.

samajova@volny.cz

Místo muklů z K 231 jsou v evidenci Stalin, Hitler, Kubišová, Chňoupek, Edvard Beneš,Zápotocký i Wonka.

26. července 2009 v 14:45 | MgA.Květoslava Šamajová
Já s desetikorunou na den docházím k úžasným zjistěním, a stal se ze mě badatel internetu. Pochopila jsem, že s pomocí pomocníků vystuduji i U3V na StB, na Stasi, na KGB, a všech organisací dohromady a tím,že jsem dokonalý analytik, Pán Bům mě tím obdařil - a já za totality nevěděla jak s tímto darem naložit, každý chtěl s y n t é z y - tak se nyní stanu absolutní vítězkou všech analytiček. Objevuji takové perly a skvosty, že vás tady na mém blogu budu bavit - jak dlouho budete chtít. Naklikla jsem K 231, do jmenného rejstříku, a k svému úžasu , jsem tam nenašla otce, který byl jedním z 80 poboček v Československu , kteří K -231 založili.
Předcházelo tomu, že každý z nich byl souzen na § 231/48 Sb, stejný jako měla MILADA HORÁKOVÁ. To byla velezrada. Každý se tam dostal tak, že vykukoval z řady, a v tu dobu ještě nikdo netušil, co znamenala moc S t B, do jakých možností směla tato tajná státní policie zasahovat a trestat nevinné lidi. Každý kdo byl odsouzen, byl bit ve vězení, a pokud se nepodařilo estébákům z věznů nic vytřískat při výsleších, tak je mlátili ještě ve vězení. Dostávali cely smrti, po měsíci samovazby, často, podléhli na svoje zdravotní indispozice a předčasně umírali, buď ve vězení, nebo následně po amnestii v květnu 1960. Každý z nich se snažil, aby pro rodinu zajistl r e h a b i l i t a c i, aby byli odškodněni , a aby nabyli svých zákonných čestných občanských práv. Na internetu je hodně zpracováno, kdy vznikl K 231, co to bylo, a kdy zanikl, ale jmenný seznam se hemží těmto jmény, posudte sami, kdybyste do těď nic nevědli o K 231, jakou syntézu si vytvoříte z jmen, které když vám budu jmenovat, tak si řeknete v té které kategorii, KDO TO BYL. Já vám je tady namátkově vyjmenuji, a ty , co již spí v tichosti hřbitova a založili K 231, jednohlasně řeknou, ale ani JEDEN NEBYL MUKL K-231. Jelikož jsem dcera MUKLA, který založil K-231 a byla jsem a jsme stále vedena u StB, která sedí na svých hrncích Ministerstva vnitra , na soudech, v policii, tak si nás stále vede jako nepřátelské osoby, stále jsme na černé listině, stále nemáme práci, stále nás nutí, abychom byli pod jejich lupou sledování, stále nám jezdí za prdelí, když jsme na přechodu a stále jsme skutečnými posluhovači bývalého režimu zváni na služebny policie a stále musíme vypovídat do proroků nesmysly typu,že jsme neměli sexuální styk s mrtvolami. Poslyšte tedy, kdo je uveden v jmenném svazku muklů K 231: Škvorecký, Peruška Šustrová, Švorcová Jiřina, Šabatová Anna, Uhl, Saša Vondra, Opasek Antonín, Pachman Luděk, Pelikán Jiří, Pika Helidor , Jan Ruml, Jiří Ruml, Jiří Sequens, Slánský Rudolf, Smrkovský Josef, František Kriegl, Kabrhelová Marta, Kantůrková, Jan Kliment, Michal Kocáb, Pavel Kohout, N.S.Chruščov, Bohuslav Chňoupek, H i t l e r výše jmenovaný, Bedřich Engels, Zdeněk Firlinger, Jiřé Frejka, Klement Gottwald, Jan Frolík, Alexej Čepička, Václav Černý, Dzeržinskij, E.F. Stanislav Devátý, Jiří Dienstbír, Edvard Beneš, L.Brežněv, václav Bilak, Čestmír Císař.
To čumíte jako já. Autoři tohoto díla jsou současné známé osobnosti z rady (asi minulé) Tomáš Vlček, Daniel Růžička, Petr Blažek, Bursík, Jarmila Císařovská, Miroslav Sígl, Pavel zvěřina.
Problém je v tom, že to bylo kompletní dílo, společné, a každý psal určitou stranu , a nikdo se neměl k tomu, aby zhlédl jmenný restřík muklů K 231, takže jim tam někdo podsunul tyto jména, která s tím,že političtí vezěni z 5O.let byli souzeni na paragraf 231/1948 Sb, odtud ten název
K 231 nemá ale nic společného. Na příkladu mojí rodiny. Můj otec se jmenuje MIROSLAV ŠAMAJ, ročník 8.7.1909, měl letos 100 .let od narození, kdo ho zná, a perzekuce mého rodu je od mých 13 let, kdy jsem byla zvána na výslechy do Olomouce na soud, od S t b, které se sice říkalo poručník, ale výslechy byly tvrdé a nemilosrdné. Můj S t B poručník na mě měl velký vliv a tahal mě po soudech už za mlada, že ještě v době otevření rehabilitačních spisů, kdy se političtí báli, že jim to v roce 1993 ještě zakáze StB a ruce se jim klepali, když si říkali o svůj vlastní ortel v písemné podobě,měli strach z brněnského krajského soudu ,který je kdysi soudil, pod jiným jménem Krajská prokuratura BRNO, každý rozsudek byl na vědomí KS-StB Brno. Neb tam byli stále stejní prokurátoři, když se vraceli z vězení, kteří je odsuzovali.Proro se všichni báli potomků, proroto jsme musela vypadnout z televize již 15.10.1992,stále v tom jela S t B. Mě bylo 49 let a já měla trauma ze soudů - budov, do té doby jsem neměla za sebou žádný soud. Ale otevřením spisu se s nimi rotrhl pytel a dnes je za mnou v pěstounsttví 40 soudů v o.s.ř za 11 let, 7 let soudů o byt, 11 let, aby chlapec byl odškodněn, 17 let ,ať mě dá MINISTERSTVO VNITRA 300.000,Kč,že mě vyhodila s t B z televize a do dochodu mě práci žáná televize nedala. Mám nyní malý důchod,Járu nemám přiznnaého v důchodu( to by bylo 780,-Kč měsíčně) a tovy 1800 Kč mě taky stát nedal k důchodu. Já měla trauma vejít do soudní budovy, pán mě měl rád, a byla rekonstrukce budovy a bylo tam lešení a jenom jeden schod a již mě bylo 49 let. Chápete,že mě od 49 let do 65 let zatížily soudama,abych nevydala hlásku,co dělali s mým otcem,. a kdybych napsala Kocábovi,že sjme perezekuována jako dcera K -231, tak KOCÁB NAKLIKNE, a řekne, nikdy nebyl členem K-231,ale Ústav totality hlásá, že jsem to byl já KOCÁB a odškodnění tedy náleží mě.
Dnes již vím, proč jsem vypadla jako REDAKTORKA z Československé televize 15.10.1992, měla mě S t B na háku, má mě od mých 13 let. Za posledních 17 let, jsem neměla práci v oboru a ani poté co mě mohla zaměstnant Česká televize se ctí, jako famačku, mě to neumožnila, když jsem měla minulý týden konkurz na histroričku -redaktor na post represivní složky za protektorátu, komise v Žáčkově ˇÚstavu totality režimu, se divili, proč jsem se přihlasíla.Říkala jsem,že mě baví to téma, styl práce, kterou bych dělala ,ale oni oponovali, ale redaktor musí být historik a taky bude jezdit bádat do Berlína, byla jsem nadšená, no, to je vono, to by mě moc bavilo, a uměla bych to. No, líbíte se nám, ale až budeme dělat cenzurované filmy za protektorátu Čech a Moravy, pak byste se na to hodila. Tak stále chodím dělat konkurzy na pozici vrátné, přijde šéf a řekne mi, víte, já sám se bojím v noci na chodbě chodit tady , jsou takové temné kouty tady. Já říkám, já se nebojím dělat vrátnou v noci, maximálně mě bude pobuda močit na dveře, to zvládnu, zařvu na něho, jestli toho pinďoura nedáš do kalhot, že pozvu na tebe policajta. A hotovo. Další byl konkurz na nevěstu a oblékání do šatů, to zase jsem měla 6 telefonů na MOBIl ,kdy tedy musím si zkusit ten den nanečisto, a pak mě řekli, už jsme si vybrali slečnu.Řekla jsem ,jsem dcera švadleny, umím vybrat správné šaty a na správnou figuru. Bylo mě sděleno,slečny si DNES umí dobře vybrat. Tak co teda mám dělat, jedině zábavnou show, jakou vám tady dnes a denně předvádím v blocích. Nikdo nic nečte. Otče, já vím, že mohu být na tebe hrdá, že jsi založil K-231 spolu s 79 jinými v republice, ale de facto,kdo to dnes ví, vaše jména nejsou nikde uvedena,vy jste po smrti, a nás honí S t B stejně jako Vás za mlada. nic se nezměnilo, taky nemáme práci, taky nás chtějí zavřít, taky nám vzali byty, taky mě chtějí skonfiskovat majetek a tati ,dnes se tomu říká, ČESKÁ REPUBLIKA-demokratický stát . StB zjistla, že jsem byla aktivní, tak po mě vyjelo 8 estébáků, po jedné holce , tati, je to vůbec možné ? Dcera je aktivní, stále něco dává do televize. ČERNÉ OVCE, že prasynovec nemá invalidní důchod , REPORTEŘI ČT, že nám vzali byt, HAJCMAN, že jejího bratra to zasypalo jako horníka na Paskově a od 40 let byl invalida, na ruce, dnes bezdomovec. Jak já mám celé té mojí rodině pomoci. Pomáhala jsem , jak se dalo, já již taky nemám byt I. kategorie pro 3 osoby, vyvezli mě z něho 27.11.2006, kdo? No zase z Generální prokuratury Tomáš LIPTÁK, stáří 82-90 let, co tam mohl dělat na té Generální prokuratuře za totality, do Prahy přišel ze Slovenska, z Košic, dá se již dohledat, dle pokynů Policie, že byl ročník 1928, v roce 1945 měl sedumnáct let, kdy přišel do Prahy nevím, ale pokud dělal na prokuratuře generální, dnes Vrchní soud, nám.Hrdinů 11, Praha 4, a Lipták bydlí nám.Hrdinů 10, Praha 4, budovy jsou vedle sebe, tak dostal služební byt a byl nějaká šajba. Dle studia personálních spisů StB, nikdo nedostal byt a až na kariéře jiných se stali z nadporučíků majorama, ale služebním postupem, byt jim nedal nikdo, LIPTÁK ho měl hned. Kdo to tedy byl ten LIPTÁk, že se mu soudci i dnes klaní ABY BYL SPOKOJEN ,Policajti říkají, aby byl LIPTÁK SPOKOJEN, a vše vyřídí pro jeho spokojenost. Mohl být i absolvent Vysoké politické školy StB, a stát se JUDr. jako rychlokvaška. Nevím, prostě mě vzal byt, máma mi umiírala a chlapec byl po operaci paralyltický ileus. LIPTÁK JE ASOCIÁL-nemá cítění . V žádném spise se to neříká, jenom moje odvolání , na které nebere zřetel ani Vrchní soud, ani Nejvyšší soud, ani ˇUstavní soud, že mě umírala matka, a chlapec krvácel do střev ještě rok po opraci. Lze dovodit, že magneticky se přitahují ti, co se znávali dříve. A je to propojené. Tím, že u I.a II.stupně ,to říkám nahlas ,mě odmítnou, vyhraje LIPTÁk, je prý oprávněný mít můj byt pro jeho klienta-podnikatele s dalšími 3 byty,nemajíce žádných dětí, ale jsou oprávnněí, a my co jsme zaplatili do privatizace 50.000 ,-Kč, byli vyklizení v době, kdy bylo zástavní právo obce do roku 2014,tak nemáme na nic nárok. Jenom na tu plísen IV.kategorie.
U ústavního souud opatrníci problému nijak necitují,c se s anámi děje, a píši jenom o dobrých mravech a na ty ˇUS soud neslyší. A že mám na den jenom 10,-Kč, to nikoho nezajímá, prohrávám, mám samé platby úspěšným,mají můj byt,mají svoje dva byty ,josu úspěšní, my jim ještě platíme za to že jsou úspěšní,pak pokuty za to co jsme neřekli,aybchom byli zaneseni do spisů a začala policiejní série vyšetřování pomluv .TAK TAKHLE SE TO DÉLÁ S DCERAMA MUKLU:
Nikdo mě nepřišel pomoci do bytu IV.kategorie, já ty věci sama neodtahám, nábytek je rozbitý, byt nevymalován 40 let, protékám, odpady jsou ucpané, sporák je zde vyhořelý a potýkám se s nedostatkem peněz ve vlhkém protsředí s plísní. Jediné co jsem chtěla, abych pomohla Járovi, že budu psát články o kultuře o filmu, a budu za články brát 1000,-Kč a tak budem trochu syti mojí prací. Za články mě dávají 200,-Kč ale žádné mě netisknou. Etická komise mě loni sdělila, že Syndikát má vytvořit platovou tabulku. Letos když mě ROZHLAS PRAHA 2 napadl svojí reprotáží LORENCOVÁ -CAFOUREK, že u mě matka nikdy nebydlela, a že sjem nikdy nebyla pěstounka, a že jsem sudička a že se stále soudím a že by taky v trestním řízení mě nikdy nevěřili, tak to bylo v dubnu a pak hned mě policie trestně obvinila z pomluvy s odnětím svobody 3 let. Takže to bylo vymakané na mě a již dávno připravené. A Lorencová coby bývalá servírka z Ostravska, poku jsme evidovaná u St B Ostravy a taky u Prahy,tak o tom již dávno musela něco vědět.
Jsem tedy dcera mukla K 231 a NO-nepřítelská osoba. Od 9-19 let jsem neměla výživné, a když mě bylo 49 let a chtěla jsem po státu výživné , za monstrproces, tak náše zákonodárství na nás DCERY nepamatovalo. Když jsem šla do důchodu a chtěla jsem přidat po otci,tak na to nebyl zákon (1800 mě nepřiznali). Zajímavě taky jsem kompletovala důchod 2 roky, byla jsem vymazána z lišty z ČST a ˇUPF, kde jsem pracovala celý produktivní život. Takže pokud pod K 231 jsou jména jako HITLER,STALIN, KOCÁB, ale nejsou tam muklové z K 231, bylo jich 30.0000 členů, ale předsedů K 231 bylo jenom 80-osmdesát.Tak to znamená jedno jediné: je to metoda S t B zavést chaos, v tomto národě po sobě nikdo nic nečte. K 231 existovala jenom od března 1068 do září 1968 a bylo celkem 30.000 členů, zavřených od 1948 do 1960. Takže analytujte se mnou, byl Kocáb zavřen v době od 1948 do 196O. Nebyl. Byl Stalin a Hitler zavřen od 1948 do 1960, nebyl. Tak co tam v seznamech K 231 dělají. Je to chaos S t B, která pronikla i do Útvaru totality a studia komunismu , nebo jak se to pořád jmenuje, jednou Ústav totality režimu atd. Všechno,kde jsou průtahy, pomalu,je S t B, všechno kde je to rychle, je S t B. 2 roky jsem čekala než mě ČSSZ řekla, že neexistuju v jejich evidenci. Jak to, když komunisté byli tak pečlivé a každý pracovní list poslali do ČSSZ. Musel mě tedy někdo systematicky sledovat .Dělat všechno pro to, abych měla trvalé a stále potíže. Již v 18 letech jsem chodila na pohovory.  Byla uspěšná , ale práce pro mě nebyla. Končila jsem v 18 letech a stejně jako dceři kulaka,  tak i té, co chodila do kostela, zbýval jenom : F A R M A K O N -  tří směnný provoz. Udělali jsme si při tom jakési laboratoní minimum . Rok a půl, ale stejně jsem o půlnoci padala do kotle s louhem a s hypermanganem .Měla jsem  nohy po kotníky v hypermanganu.  Dosud mám ledvinové potíže.  To, že jsem  nyní v plísni, opět,  mě v 65 tento efekt ještě zesílelo. Nikdo z mých známých,  kdo má více bytů,  mě v třeskutých mrazech nikdy  neřekl.  Přijď k nám na noc.  Dostaneš teplý čaj a peřinu.  Zlepšíš si náladu.  Stačilo by souznění 1 noc. Teplý čaj.  Nikdo to nenabídl. Radnice Nusle ani radnice Jižní Město mě nechtějí dát nahradní byt . Kalousek dostal od sponzora 11 milionů na TO O9 . Jako ministr financí odmítl dát za 11 let Jaroslavu odškodnění 60.000 Kč. Na vzdělanost.  Jako malému pobitému chlapci v jeho 11 letech. Kalousek to měl na prohrané  a r b i t r á ž e . Co tedy a koho volit.  Když ve všem je hnůj pro vás.  A blaho pro TOP . Hovno pro plebs. Mě už ani tak nejde o to, jestli by otec za života měl medaile nebo ne.  Ale fakt,  že na nás se mělo zapomenout.  Měli jsme být vymazáni ze světa . Měli jsme vyhladovět,  je přece jenom trochu šokující v roce 2009. Já mám již 50 kg a jsem totálně podvyživená. Jako Jára. Taky ztratil 8 kg. Žijeme odděleně. Nemáme 8000,-Kč jako pěstouni. Chybí nám to v rodinném rozpočtu. Vzali nám byt. Rozestěhovali nás. Nemáme ani jeden ani druhý peníze na krytí základních životních potřeb. HAVEL nikdy nepomohl ač mohl. Klaus ten si píše svoje útlé knihy za extrémní honoráře. Má 3 domy na bydlení . Což za jeden lidský věk ani nestihne obývat. Špidla má svých 600.000 Kč měsíčně. Za den 20.000 Kč . Za hodinu 833 Kč. Tak já mám důchod na měsíc co Špidla má za  půl dne. Na den mám 10,-kč,  oproti jeho 20.000,-Kč.  Když jdu do nějaké vily na Praha 4 ,která  je luxusní.  Patří  nějakému advokátovi, a vracím se do své ratejny , tak nájmy jsou za stejnou cenu. Kdežto u mě  kape ze stropu a visí pavouci skokani. Je zde plíseň z vlhka,  tak nemůže nájem stát stejně 116,-Kč za metr čtverečný stejně, jako ve vile,  tak v mojí ratejně.  I když je to stejný region.  Čili nemůže být Stalin a Hitler uveden s Wonkou .Již vůbec ne pod jmenným seznamem muklů z K 231.  Je pravda, že již nežijí a nemůžou se bránit, ale je zde DCERA, která říká, je nás jenom 80, co tátové založili K -231, styďte se, že jste pro ně neměli odškodnění 1800 Kč měsíčně, aby rodina byla syta, když otec si to nemohl osobně převzít - je mrtvý. To stát, který má miliardové dluhy a stále se zadlužuje pro svoje blaho, nemá pro blaho těch, kteří se zasloužili o stát usraných 80 odškodnění na mukly K 231, a jejich dcery, který neměli výživné, nemají manžele, nemají byty I.kategorie, a mají hlad, odškodnění, aby brali po otcích k důchodu 1800 měsíčně. Bere to snad za ně HITLER, nebo to bere CHNOUPEK, nebo bere Zápotocký, nebo to bere Michal Kocáb , nebo Marka Kubišová, Bedřich Engels, Alexandr ČEPIČKA, nebo Stanislav Devátý, nebo Jan Fojtík, Dzeržinskij. Já si myslím, že to berou všichni ti výše jmenovaní a proto jsme tak zadužení, protože my jsme mistři na mrtvé duše, ale my dcery MUKLU to nebereme. Já mám na den 10,-Kč na jídlo, bydlím v IV.kategorii bytu, a soudkyně rychlokvašky na mě dávají jednu pokutu za druhou, policie mě obvińuje z pomluvy k odnětí svobody 3 let, soudci mě odmírají odškodnit a ministerstvo spravedlnosti mě všechno zamítá. Takže k výše uvedenému, mám jenom to ,co jsem si sama zasloužila. Zůstala jsem v tomto belzebubismu a tím si musím i vychutnat kalich hořkosti až do dna. Nevdala jsem se, abych měla 3 mimima, a možná, že bych nepotkala alkoholika, ale ti co mě chtěli, to neuměli říci tak jasně, abych do toho šla. Já byla statečná a udělala jsem si vysokou, a nyní se mi hodí do vínku dar od Pána Boha, moje vysoké analytické schopnosti, které mě v totalitě byly na nic, a když to spojím, že mě Pán poslal do 3.světa, a mohla jsem si užít sémantiku v praxi, tak co vezmu do ruky, tomu rozumím a vím si s tím rady. V Indii mě řekli,vy budete psát a vám budou naslouchat, pak jsme zakopla o cihlu, a byla věnována bohyni písemnictví,to nejsou náhody.Ahoj, dcera MUKLA K-231, MIROSLAVA ŠAMAJE, založil K-231 Znojmo.Možná, že bych měla říci, že K-231 byla organizace , která evidovala politické zavřené z let od února 1948 do května 1960 ( propuštěni na amnestii § 231/48 Sb). Pak byla na pokyn předsednictva z 6.9.1968 rozpuštěna ke dni 26.9.1968, byla založena v březnu 1968 na Žofíně. S okupací 1968 -srpen- předsednictvo emigrovala do zahraničí a vedoucí K-231 se sice v 8O okresech zrušili, ale S t b je slovala a jejich rodiny i nadále .... MIROSLAV ŠAMAJ, 8.7.1909 byl souzen na § 231/48 S. § 1, 1c, 2,3 e) k odnětí svobody na 22 let nepodmíněně, za velezradu, za rozrvacení lidového demokratického zřízení, za nošení zbraní. Tak to všechno neudělal, ale měl konfiskát majetku, 20.000,-Kč pokuty, 10 let ztrátu občanských svobod, a propadnutí celého jmění, psal se rok 22.10.1922. Nyní si poslechněte žalobu na mě : Tomáše Liptáka dne 22.10.2003, vykllidit z bytu , s prodejem veškerého movitého majetku, aby se zaplatilo vyklizení bytu exekučním titulem. Od směny s podnikatelem jsem VČAS odstoupila, soudy kauzy nespojily, a projednaly 3 roky poté,až bylo vyklizení Liptákovo PM. Byla jsem členka BD Brechtova 828 v bytě č. 37, 8. patro, a byt byl 3+KK a byli v něm 3 lidi, a neměli jsme dluhy , naopak jsem položila 50.000 Kč pro privatizaci a do konce roku 2014 se mělo položit celkem 200.000 Kč, tento stav ještě nenastal a není splatnost pro zástavní právo domu od obce pravomocné, a již v tom bytě nejsem 3 roky.Oba dva verdikty , otcův , a můj , psali prokurátoři, jeden byl Gr.GOTTWALD a napsal ho 22.10.1952 podle § 231/48 Sb, druhý dělal na Generální prokuratuře v Praze za totolity Judr.Lipták a podal dne 22.10.2003, žalobu na vyklizení DCERY MUKLA, která měla zaplaceny nájmy, ale on chtěl její byt. WONKA je mrtvý, toho utkouli ve vězení, Kubišce je to jedno,vyzpívá si peníze i dnes a není hladová, Vondra ten byl velvyslanec v USA, ten taky není hladový, Stalin je mrtev, Hitler taky, mě byly dva roky , když se zastřelil, ale pokutu za něho platím dosud, Bedřich Engels, a jeho učení mě nechává klidnou, Jiří Sequens je taky mrtvý a zažila jsem premiéru jeho filmu v čs - indické koprodukci, a Indům se nelíbil. Havel ten si prodal Lucernu za 200 milionů po příbuzném (restituce) , ten taky nemá hlad,
tak de facto, z toho seznamu , dizidentů, je každý bohatý a politici jsou taky bohatí a tak mám pocit, že chudá jsem jenom já. Neb mi moji chudobu nikdo nevěří.  MUKLUM VYMAZALI dokonce i JEJICH JMENA SAMOTNI AUTORI TEXTU :ABY SE TO UŽ NEOPAKOVALO.

MgA.Květoslava Šamajová
zahraniční korespodent Kagošimy, 1993
seniorka ,dcera mukla K-231

samajova@volny.cz (již neplatný)
Kveta.Samajova@gmail.com

V BELZEBUBISMU jsou zamítnuté vědě finance.

25. července 2009 v 22:31 | MgA.Květoslava Šamajová
A proč ? No, nedej Bože, že by zase vydali CD - ROM jako Litoměřičtí , kteří zpracovali v týmu za dva roky od 2006-2008 seznam všech členů N S D A P. A to s takovou vervou, že jim může Ministerstvo vnitra jenom závidět. Dali tomu i jak se sluší na historiky - profily jednotlivých údobí - vysvětlili, kdo byl kdo v říšské župě v Sudetech, ohromili číslem 1.300.000 členů. Přesně to bylo takto: 1.10.1938 podalo do N S D A P přihlášku 1.250.000 členů. 7.7.1939 bylo podáno 425.323 žádostí do Mnichova a 32 734 ke třem župám. Grantová agenda , Česká rada pro oběti nacismu 2005, SA v Litoměřicích, ZA v Opavě, Fondy ve SA v Berlíně, NA v Praze, ABS, vytvořili komplexně přehledné dílo, které slouží badatelům. Je i IT inteligentně zpracované, že nakliknete písmeno abecedy a rozevře se nejenom jméno, datum narození , kdy byla karta zavedena, složení slibu věrnosti, a dokonce jakou měl přezdívku ve škole. S takovou důkladností jsem se ještě nesetkala. Ti, co byli označeni jako nepřizpůsobivé osoby, byli odstraněni z funkcí, jak politických , tak i bezpečnostních , byli označeni za parazity německého lidu , byli propuštěni z politických důvodů. Mluvíme o protektorátu Čech a Moravy. Pokud byl státní zaměstnanec židovského původu , byla tato skutečnost překážkou v službě státu. Pokud byla manželka židovského původu, dost často se museli vystěhovat z obce, aby se zachránili před transportem. Státní správa měla okresní úřady zrušeny k 20.11.1938, byly nahrazeny zemskými úřady, nařízením z 15.4.1939. Zemský rada, zástupce, vrchní okresní inspektor , byli voleni na 6 let. Státní správa a samospráva měla jednoho vedoucího . Městské okresy a venkovské , vrchní starosta , nebo obecní zřízení , bylo podřízeno vůdcovskému principů , finanční a celní správy, úřadům, nejvyššímu úřadu finanční správy, justiční správy, okresním a krajským soudům, zemskému soudu, v Litoměřicích , civilní a trestnímu soudu. Penzionované a administrativní pracovní síly se povolávali do činné služby.
Protektorát Čechy a Morava měl útvary NSDAP zřízeny v Plzni, Praze, Hradci Králové , Olomouci a Moravské Třebové. Ke datu 8/1939 bylo registrováno 25.000 členů NSDAP.
Od 1.5.1937 musel každý uchazeč podepsat (Personal-Fragebogen zum Antragschein auf aufnahme die Nationalistiche deutche Arbeitenpartei ) prohlášení o arijském původu. Bez vlastního vědomí a svědomí se nikdo nemohl stát členem N S D A P.

Neobstálo pozdější prohlašování (jako u konfidentsví S t B) - že šlo o nevědomou spolupráci.
Zde bylo členství jednoznačně potvrzeno a mělo několik kontrolních vstupů ,že nemohlo dojít k žádnému omylnému zavedení.


samajova@volny.cz

Obamova nová zdravotní reforma.

25. července 2009 v 17:50 | MgA.Květoslava Šamajová
Obama zdá se být normální sympatický kluk, ač je prezidentem Spojených států amerických. Ráno jsem odchytla ve zprávách, jak elegantně smířil policistu a pana profesora vědce za nějaký malý konflikt v Bílém domě. Prostě oba dva pozval na pivo do WHITEHOUSE. Zkuste si představit nevraživce naše politiky, jste obětí totality, sere se vám život nejméně od roku 1952, jste obětí
S t B a stále ta S t B má v ČR navrch, jako měla v ČSSR, že by PAROUBEK, TOPOLÁNEK, FISHER, pozval LIPTÁKA, který honí ŠAMAOVOU, a řekli mu: "Té holce, už dáš pokoj." A Lipták by otevřel hubu a již by přestal dávat na mě trestní oznámení pro POMLUVU, bylo jich 5, a já nemusela vypovídat na POLICII, že mám sexuální styk s mrtvolami, a že by konečně USTAVNÍ SOUD jednou nasal, obracíme list, LIPTÁK nemůže tříčlenné rodině vzít byt, když druhá strana má chalupu v luxusní oblasti KÁRANÝ, nemůže 3 členné rodině vzít byt, když jeho klient má ještě družstevní byt, a nemá žádné děti. Snad 2 byty a jeden státní, kde podnikal, a tak byt zdevastoval, stačí jedné bezdětné rodině. Nikoliv u nás, je stále LIPTÁK úspěšný a za pomluvy na rodině dostane od těch poškozených 8600,-Kč, neb to rozhodl v jeho prospěch Vrchní soud, Ústavní soud, Nejvyšší soud. U nás nemáme Obamu, a taky pro mě nikdo nehne prstem. Prokurátoří mají své přátele u současných prokurátorů, i když se ti dnešní jmenují státní zástupci, a bývalá prokurátura má navrch přesto, že jeho JUDr. si udělal práva nikoliv na právnické škole, ale na Vysoké škole
S t B. Pak tam někde v SLAPECH museli všichni chodit na kobereček a svým pohunkům sdělovat svoje nitro na vnitro. Obama předchází sérií střetů tím, že je pohodový. Nerozpoutává nenávist, ale lidi sjednocuje. A v tom je mi blízký, že ho sleduji pravidelně, jak se dá. Jeho tisková konference o zdravotnictví mě natolik zaujala, že mu věnuji můj blog. Hýří čísly, na které je moje malá kalkulačka krátká. Ale já vám ji tady povyprávím, jak na to jde. Jednak je to dlouhý a vzpřímený kluk, a je radost se na něho dívat, jak si se vším ví rady. Mě vůbec nerozhazuje statistika, jestli ztrácí sympatie nebo neztrácí. Vždyť víte sami, že to lze přižhavit nebo zastudenit, co si budeme nalhávat. Pro mě je to sympaťák. Tak tedy k věci. Obama vychází ze statistiky, že převzal DELIKT 1,3 trillionu. Pokud by nechal stejný systém ve zdravotnictví, v jakýchsi balíčcích, tak by za 10 let, ale USA měla již 9,3 trilliony DEFICIT. Tak si na to vyhrnul rukávy a dal se do toho. Nejprve svolal novináře, a to večer , a věnoval jich celých 56 minut. Nejprve sdělil z á m ě r a pak postupně suverénně vyvolával deníky, známé medicinské kliniky, a pak taky i některé jménem, které zná asi osobně: Associated Press, Reuters, Christi Parson, Julianna, Steve Koff, Tle Cleveland Clinic, Mao Clinic atd. Když jsem se tak na ně dívala, byli naducaní a podobali se egyptským mumiím, strnulostí, co se týká vizáže, až na vzácké výjimky , byly odchovaní na FAST FOOD. Zřejmě mají více než já , která má v důchodu jako bývalá redaktorka na den 10,-Kč na jídlo, a nebude to lepší, ale horší,neb jsem dnes přebrala poštu s povinnou platbou jako neúspěšná úspěšnému od Ústavního soudu stará struktura ˇÚstavního soudu pokořuje DCERU 50.LET , a zvítězila bývalá "prokuratura " nebo "BEZPEČÁK" z Generální prokuratury 50.LET. Již platím pokutu za HITLERA 5000,-Kč a 1000,-Kč, vědomě, ač jsem to neřekla, napařené od totalitní soudkyně. Lipták nás brutálně vystětoval s umírající matkou ,ale to Ústavní soud necituje, chlapec byl po operaci paralytický ileus, a jiný Nejvyšší správní soud mu zamítl invalidní důchod, to taky neřeší Ústavní soud, který řekl:" Šamajová je neuśpěšná, " a tak zaplatí tomu úspěšnému 82-90 letému Liptákovi ,který 3-členou rodinu brutálně vystěhoval 8600.-Kč. Z deseti Kč na den, to budu splácet do konce života. Jsem v podvýživě, vážím již 50 kg, z 58 kg, splácím pokutu za HITLERA 6000,-Kč, taky od jedné soudružky soudkyně ve věci Liptáka, dělají na mě soudní pasti, abych měla hodně problémů. Takový KALOUSEK dostane od sponzora 11 milionů na TOP O9 , ale jako MINISTR FINANCÍ zamítl mému chlapci odškodnění 60.000,-Kč za pobití ve dvou státních dětských zařízeních a šikanu ze které má následky na celý život. Proč tedy ten sponzor nedal KALOUSKOVI 11. milionů MÍNUS 60.000 ,-Kč na mého chlapce, abych byl sytý a měl konečně na svoje studium,aby nebyl závislý na státu. Ne, my muísme být závislý na státu, protože moc prokurátorů to je jejich ORGASMUS. Ale o co tedy usiluje Ombama. Obama říká , moje zdravotní pojistění je vysoké, i mých senátorů, ale řeknu vám příběh jedné ženy z COLORADA, která platí měsíčně 700 DOLARU pojistění za svoji společnost. Hodila jsem to na kalkulačku a za rok platí žena z COLORADA 8400,- DOLARU. Kdyby jejich rodina na dvě generace platila za svoji společnost-podnik-organizaci během 95 let , tak by to bylo 800.000,- DOLARU. Jak je to k dnešku převoditelné. Kurs je nyní nikoliv 19 Kč za dolar, ale 17,70 Kč, prý KORUNA POSÍLILA. Takže žena z COLORADA platí měsíčně 12.390 Kč, ročně 8400 dolarů ,tj.148.680 Kč, kdyby rodina podnikala po dobu dvou generací 95 let, tak by zaplatili 14 milionů 160.000 ,-Kč (při současném kurzu 17,7 Kč). Chápu, že Obama věští dopředu. Říká, uděláme zdravotní refromu a uděláme ji ještě letos. Novináři, pěkně naducaní invencí jak egyptské mumie, říkají ,kde na to vezmete Obamo? Obama na to, ale my platíme více , než kterákoliv jiná země v Evropě nebo na celém světě. Proč neudělat tedy novou reformu. Viděla jsem rozsáhlou místnost, kde všichni seděli ,mají zaběhané otázky, zaběhané klima, jejich vody dosud nikdo nezčeřil . Přišel Obama, svižný kluk, který chce něco změnit, a jeho novináři , by měli být sounáležitostním týmem schopným mu pomáhat, ale oni nechtějí se rvát s těmi kalnými vodami. je jim v tom zahnívání DOBĚ! Buď tam má tedy FAST FOOD, a egyptské mumie, nebo si musí svoji zdravotní reformu psát do bloku a šířit ji do celého světa, jelikož tyto stojaté vody , to n e p o s t r č í. Necítila jsem, že by mu byli ochotni pomáhat. Proto se zastával perských novinářů, kteří šli do ulici bojovat za svoji svobodu, proto byl ochoten v Cairu a měl tam veliký aplaus v sále, se obracet na muslimy, na čtenáře Tory, na křesťany, a říkal jim jedno : MLUVTE PRAVDU, tak jak to říká BIBLE,KORAN,TORA." Jelikož , pokud ty věci nevezmeme všichni na světě poctivě, tak se svět nikam nepostrčí. Budou supermarkety plné, ale nikdo nebudu nakupovat, budou hladoví, a nikdo jim nic n e h o d í , budou slepí a budou víc vidět, než ty skuteční co vidí, a nic nevidí. Obama láduje do novnářů další čísla. 700.000 ztratí za měsíc svůj j o b . 14.000 Američanů ztratí svoji zdravotní pojištění každý obyčejný den. Co to znamená, jak zajistí svoji rodnu? Já jsem zdědil dědictví 1,3 TRILLIONY DEFICIT, ale když ji neudělám teď , l e t o s, zdravotní referomu, tak za 10 let , se navýší DEFICT - při stejných neměných podmínkách - na 9,3 TRLLION. Když nebudeme nic dělat, nebudeme nic mít. Farmaceutické industralialistické firmy říkají, jsme ochotni dát na stůl 80 billionů, ale 100 billlionů nemáme. Atd. A tak Obama do každého pere čísly, aby probudil národ. Národ FAST - FOODOVY národ, který když někdo má problém , vezme vlaječku, spacák a začne za něho kopat, ale v celku, když bych to vzala, u vládních novinářů, kteří mají přístup do WHITE HOUSE, vlastně jsou znuděné egyptské mumie, a nechtějí čeřit kalné vody. Tak je mi Obamy upřímně líto, kde vezme ty svoje vojáky, kteří se sešikují, aby když zavelí, přišli a řekli: "Chlapče, volal jsi mě, jsem tady." A novináři zase k n e d l í k o v a t ě : " N ač ten spěch , Obamo. " Nač ten kvalt , Obamo , nač ta honička, Obamo." A jak , je to u nás v Čechách: podle statistiky , jak uvedla ČTK, má 17 procent pocit, že bude o něho ve stáří postaráno. Ale polovina si myslí, že to není pravda. Čeho se lidé nejvíce bojí je stáří, nemoc, finančí nouze, a o s a m ě l o s t . Seniorům je to jedno, ti si čtou, cestují, posedávají na lavečkách, drží se za ruce ti, co se mají rádi ,a sledují svoje zdraví. 45 % se stáří nebojí, ale netěši se na něho. 12 % přiznalo ,že s t á ř í je riziko. Výzkum se ptal dětí od 15 let a měl vzorek 1000 lidí.
Obama má na to svůj projekt nazvaný MEDIARE, jak jsem naklikla na internetu, tak existuje veletrh MEDICARE, nazvaný M E D T R A D E, od 13. - 15.10.2009, v Atlantě, a je to dokonce již 30.výročí, tak kdo na to má, jeďte tam, naučme se od Američanů , jak to tam již 30.let dělají tu domácí p é č i ,abychom na stáří neskončili v hromadných nepřátelských stárnoucích domech, kde jeden bude nenávidět druhého, a zkusme my všichni co tam ještě dojdeme, o tom napsat, nafotit, sdělit poselství dál. Já mám 10, - Kč na den, já vám jenom sepisuji , co je ve světe nového, mě NIKDO nechce dát práci , ani ten , kdo mi ublížil v minulosti a tak já nemůžu tam jet a napsat vám to a nafotit, a i kdybych tam jela,zase nemám kod by to vydal. Za čleánky mě platí 200,-Kč, a cesta by přišla na víc než za 200,-Kč. To KLASE každý chce,ten stále publikuje za statisícové honoráře svých útlých knízek. Takže se lze jenom těšit, že nebe rodí hezké klátivé kluky, plné energií, kteří chtějí pomoci druhým, a umí rozdmychat zase jiné, které o tom napíši, třeba jako já do svého blogu.

Ahoj Obamo, držím ti palce.

MgA.Květoslava Šamajová
zahraniční korespodent Kagošimy , 1993
nyní volná novinářka
Syndikát novinářů ČR


(podle videového záznamu investigativně napsala s využítím skriptu C N N )

Byla jsem zablokovaná osoba:treba ji priputať, pravidelne,napsal JURAJ ABRAHAM, kontrarozvědka StB v roce 1988,když na mě založil spis.

24. července 2009 v 0:22 | MgA.Květoslava Šamajová
Juraj Abrahám založil spis BĚLA , nazval ho po manželce a tchyni šéfa, nadřízeného z II.S-SNB. Byl to alkoholik, nevynikal inteligencí a snažil se mě naverbovat v Bartolomějské, kde byla SNB, a když mě ad hoc (což dělá i současná kriminálka) zavolal domů, pod nátlakem, říkala jsem si ,nic jsem neudělala, situace se vysvětlí. Tajná StB to měla vždy na třikrát, jak to udělají, jak to udělali, a jak to bylo skutečně. Nezesrala jsem se z toho, ale od toho okamžilu moje profese, byla v prdeli. Zavedli spis, který poté co jsem nepodepsala, dali do archívu. Ale při televizní lustraci , mě nález Baštovy komise "nepřišel včas", Jan Frolík ho měl obratem předat a vyznačit, že jsem s StB nespolupracovala a Jan Frolík to "opozdil" z 19.8.1992 na prosinec 1992. To už jsem byla v prdeli, ČST mě propustila 15.10.1992. Je zajímavé, že i když je tady televizí celá prdel, že ač FAMAČKA práci v oboru nemám. HOT LINE, že udělám pohovor a hýkají nadšením, že jsem profik, ale nikam mě nevezmou. Když jsem dnes studovala na ABS jiný spis, který rozvádí i moji rodinu, tak jsem zjistila, že jeli po nás a mém rodokmenu už od mojí baičky. Měla za manžela legionáře, který složil tatíčku Masaryku za první světové války. Tam pak ještě pobyl v zajetí a vracel se až v roce 1920.Měl za sebou Sibiř. Pán Bůh mě má rád a byla jsem v Japonsku tři krát. Poprvé to bylo cestou chudých : Nachodka- Jokohama. Ale jela jsem Sibiřskou magistrálou. Viděla ocúny a taky kraj a tvář Sibiře, což mě připomnělo děděčka Václava Voráče. Ale skutečnost, že v našem rodu byla statečnost a dědečka vyváželi nacisti a třískali ho, tátu vyvážela StB a odsoudila na 22 let s amnestií propustili v 5/1960 , končil ve Valdicích a když ho propuštěli napsali, nevíme proč zde byl tento vězeń. Otec dostal něco 350 Kč důchodu, měl od bití rozbitý bubínek ušní, měl silnou cukrovku a skončil na špatné léčení cukrovky předávkování ve znojemské nemocnici. Ještě založil K-231 ve Znojmě v roce 1968. Byli jsme NO - nepřátelská osoba od dědečka legionáře, otce souzeného na § 231/48 ,§ Milady Horákové, a tím, že jsem dělala Indii, a ABRAHAMA napadlo si udělat kariéru na Indii ,tak dostal i mě do estébácké pasti. Vypadla jsem z televize za to, že jsem spolupráci nepodepsala. Soudím se 9 let s MV o 300.000 Kč za neoprávněné uvedení ve spisech S t B, ale 9 let je u nás málo, v našem rodě,každý soud je na desetiletí. Nikdo mě to již ani nevěří,když vám nic nechtějí dál, natahují soudy, když vám chtějí vzít, jde to velice rychle. Každý to ví, ale když napíši článek a mám za to jenom 200,-Kč, což je mezinárodně 10 dolarů, a v Anglii se za článek dostává asi našich 4500,-Kč. De facto by mě stačily 2 články do Anglie a měla bých další "důchod " Ale takové články tisknou Klausovi, který žádné peníze nepotřebuje, ale Šamajová ano. Vzala si prasynovce z dětského domova, a oba potřebují jíst. Když jsem si tak dneska četla na A B S četla tu babičku, jak i ona měla stejné těžkosti, tak se mě sevřelo srdce. Já po matuirtě byla dělnice, a s jarem 68 udělala přijimačky na fAMU a od září odešla do Prahy. Babička byla sama osamocená v Olomouci a de facto 1972 mi umřela, zanedbaly ji v nemocnici, otvíraly na nemocné okna, babička upadla a nechali ji ležet na zemi půl dne ,ostatní zvonily na sestry a sestry nikde. Nastydla na ledviny a umřela. Z toho všeho je vidět, že všichni čekají až vymřeme, u mě na vysílení, mám jako vysokoškolačka na den 10,-Kč, seru z toho tenký hovna. Veškerý um, co umím, je mi na hovno,nemám ho komu předat. Je mi až na zvracení, že tento zasraný zkurvený stát , si neváží odborníků, je plný estébáckých posluhovačů a posranců a uráží statečné holky, co se uměly vzepřít režimu. Nic mě to nepomohlo, čekal na mě můj AMRAHAM a pak současná policie mě obvinila z odnětí svobody na 3 roky, pro pomluvu,na základě denuncianství od bývalého prokurátora pracovníka bezpečnosti, z Generální prokuratury,Tomáše Liptáka. Ten si stěžuje , že má negativní lustraci, ale Generální prokuratura za totality kde pracoval musela být v souladu StB. Jeho postoj - mě brutálně vystěhovat- dne 27.11.2006 z bytu 3+KK, který obývala umírající, dítě po operaci paralytický ileus, a nastěhovat mě do IV.kategorie vypovídá za vše, kde jsem 3 roky a končím s chronickými potížemi kyčlí, čurologií a ledvinovými kolikami, a čtvrtou zimu nepřežiju. Soudkyně mě odmtla obnovu řízení -vyklizení bytu, Městský soud mě potrvrdil IV.kategorii, ,a ale stejná co mě yvstěhovala to přerušila, čili zimu zhynu nebo mě dají do basy na 3 roky, kde taky zahynu. Všem jsem stihla za život nějak vysvětlit co mě způsobila minulá doba, kromě dědečka legionáře, my neměli v dějepise např. ANGLII, a to co mě učili v dějepise ,nebyla pravda s tím co mě říkal děda, a já ječela pionýrský šátek na krku. Po smrti jsem se mu chodila omlouvat na hrob ,že měl pravdu, na Sibiři jsem se ukláněla Sibiři, že měl pravdu a cítila vůni ocúnů . Dnes bych chtěla napsat o wašingtonské deklaraci 1918. Kdo mě to vydá nevím, ale je to hold dědečkovi, že jsem ho nestila živého ,abych se mu omluvila : měl ve všem pravdu, byl sokol, rád tančil, miloval Marušku a ona jeho a věřila mu, když ho poustěla na sokolský ples, že se jí ráno vrátí a přijde za svojí Maruškou. Jejich fotky s konvalinkami, jak se brali , mám v rámečku a je to moje nejmilejší fotka.
samajova@volny.cz

Protektorát Čechy a Morava 1939-1945

22. července 2009 v 1:20 | MgA.Květoslava Šamajová
Základem pro budování nacistické civilní administrativní správy byl Hitlerův výnos z 16.3.1939, který byl doplněn 22.3.1939. Nacistická civilní administrativní správa a německá bezpečnostní policiie z 9/1939 zřídila Hitlerovým výnosem Protektorát Čech a Moravy .Do čela byl postaven K.H.Frank jako říšský protektor. V protektorátu působilo 35 okresních úřadů, 23 v Čechách a 12 na Moravě. Působila zde tajná státní polcie GESTAP0, kriminální policie KRIPO, bezpečnostní složka říšského vůdce SS a SD,pořádková policie ORPO a četnictvo. V říšské župě Sudet se vynakládalo obrovské množství energie a prostředků na zjistění skutečného veřejného mínění a názorů jednotlivých skupin obyvatelstva a vyžadovala se přesná interpretace, aby následně prováděli podle zjistěných skutečností ,propagandu přesvědčování lidí o správnosti a nutnosti přijímání opatření a vypracování cílů. SS se povýšilo na řád a NSDAP se staly masovou složkou. Systém kontroly ve straně a chování členů byl byl pod přísnou kontrolou. Jakékoliv prohřešky proti stranickým zásadám a pokynům nebo platným zákonům byly trestány vyloučením ze strany ,zapsány na černou listinu , zatčeni a předány vyšetřování a soudům.Členem NSDAP mohl být Němec od 18 let, musil platit příspěvky, uchazeči nesměli být trestáni pro kriminální čin, musel vyhovovat norimberským rasovým zákonům , ani jeden z rodičů nesměl být židovského původu nebo míšenec, nesměl být vyloučen z wermachtu , a nesměl být tělesně postižen, aby mohl obléci uniformu. Pokud adept nevyhověl, byla jeho žádost odmítnuta. Výjimku mohl udělit Hitler. Od 1.5.1937 každý uchazeč musel podepsat prohlášení o arijském původu a nečlenství v zednářské loži. Bez vlastního vědomí se nemohl nikdo stát členem NSDAP. Byli vyloučení duchovní, studenti teologické fakulty, a členové cizinecké legie. Mohl se hlásit jenom v místě tvalého bydliště, pokud nebyl doporučen ,byly mu sděleny důvody, člen NSDAP byl voják hnutí za svobodu. Pokud nečlen spolupracoval s režimem a podporoval ho, neměl problémy v občanském životě. 1.10.1938 bylo přihlášeno do NSDAP 1 240 000 členů. 7.7.1939 bylo podáno 425 323 žádostí do Mnichova a 32 734 ke třem župám. Protektorát Čech a Moravy NSDAP Plzen, Praha, Hradec Králové, Moravská Ostrava zahrnoval 8/1939 25 000 členů. Hlava župy K.Henlein byl jmenován Hitlerem . Pod jeho vládou byly zesíleny :pomluvy, intriky, denunciace. PO atentátu na HEYDRICHA nastoupil Henlei ,ale ten již neuměl srovnat věci tak jako Heydrich a vznikaly konflikty a přenice. Státní správa a samospráva v NSDAP již kladla důraz na odbornost a političnost byla na druhém místě. K.Henlein rozdělil ŘŽS na 3 oblasti: Liberec,Opavu,Karlovy Vary. Do čela postavil 3 prezidenty, jejich zástupci byli odborníci, a hlavní slovo měla ministerstva vnitra, 10/1938-3/1939 Bracht, 3/1939-1945 Vogeler. Státní správa měla okresní úřady zrušen 20.11.1938 byly nahrazeny zemským radami, zřízené 15.4.1939, státní správa , samospráva ,měla 1 vedoucího. Městské a venkovské okresy.Finannčí a celní úřady,nejvyšší úřad finannčí správy justiční správa okresní a krajské soudy zemský soud v Litoměřicích civilní a trestní soudy .ŘŽS vyživovací, horní, vodní, stavební, silniční, sociální, pozemkové ,osidlovací .Pokud byl státní zaměstnanec židovského původu bylo to překážkou v službě státu. Pokud  byl někdo židovského původu , musel se odstěhovat z obce, jinak se dostal do transportu a koncentračního tábora. Nepřizpůsobivé osoby byly odstraněny z funkcí byli označeni za parazity německého lidu, byli propuštěni z politických důvodů. Za Hitlera byla zřízena župa NSDAP 32 v Liberec.Zástupcem K.Henleina byl Rudolf Hess a měl za úkol 1.300.000 členů SdP převést do NSDAP. Jenže ne všichni odpovídali říšským požadavkům.Převedeno bylo jenom 430.000 a ostatní dostali 2 letou zkušební dobu.Po dvouleté době se věk z 21 snížil na 18 let. Schema NSDAP bylo následné, organisační, propaganda, tiskový odbor, pravní úřad, přednášková činnost nacistické ideologie, tzv.radostí k síle, zlepšování pracovního prostředí, zábavy , rekreace.Karta člena NSDAP zahrnovala, složení slibu a věrnosti,a text slibu. Gestapo byla tajná státní polcie, mělo exekutivní moc, zabránit činnosti nepřátel země. Německé soudnictví trestalo za velezradu, zemězradu, činy proti státu, proti NSDAP, německá justice a soudy SS a policie NASDAP měla kontrolu nad státem. 21.3.1939 bylo utvořeno 10 krajů NSDAP sudetská župa, župa v Bavorsku, Hornodunajská, Dolnodunajská.Veškerý styk služeben NSDAP byl spojen s ˇÚřadem říšského protektora . Když K.H.Frank ustavil 15.4.1945 pořádkovou policii , administrativa se podrobila armádě a policejním bezpečnostním složkám. Náplní bylo se starat o uprchlíky z východu.Spisy jsou uloženy v československém archívu, i mimo naše území.
Kráceno z materiálu Státní ústřední archiv a Litoměřického archivu.


samajova@volny.cz
Kveta.Samajova@gmail.com

Narodila jsem  se v protektorátu a chtěla jsem pracovat v referátu. Nebyla jsem přijata, že nejsem historik. Hledali novináře - na referát protektorát.  Pokud jste novinář a umíte si to najít v archívu a umíte to napsat čtivě a sdělně   ( i nezáživné téma) - tak jste dobrý novinář!
Je to stejné jako s učením AJ, nejsem rodilý mluvčí a nebyla jsem ROK v Anglii, Kanadě, Americe, Novém Zélandě, a já nevím kde všeude se mluví anglicky.  Nedali mi práci.

Cenzurní sbor kinematografie při Ministerstvu vnitra 1919-1940

21. července 2009 v 23:28 | MgA.Květoslava Šamajová
Výnosem Ministerstva vnitra z 16.6.1919 č.22621-6 byly zrušeny cenzurní sbory při zemské správě v Praze a v Brně. Od 1.7.1919 byl sbor sestaven ze zástupců Ministerstva vnitra, 2 zástupci ze školství, 1 Ministerstva spravedlnosti, 1 z Ministerstva obrany, 1 Ministerstva pro sociální věci, a patřilo to k 6 odboru. Ministertstvo vnitra vyřizovalo agentu spojenou s veřejným promítáním filmů a mělo cenzurní sbor svolávat. V roce 1921 byl ještě doplněn o zástupce literárních a osvětových činností. Sbor se zaměřoval na nevhodné dialogy nebo na filmové scény. Posuzovala se vhodnost nebo nevhodnost filmu pro veřejné promítání. Z hlediska politického a mravního, zdali je vhodný k promítání nebo bude zakázán. Dále se věci dělily na propagační, výchovné, mravní, osvětové pro mládež. Od roku 1921 Ministerstvo vnitra vedlo seznam cenzurovaných filmů ve věstníku Ministerstva vnitra. V roce 1940 patřilo pod Úřad říšského protektora. U zakázaných filmů byl obsah sdělen na kartičku, aby nedošlo k záměně promítání.
Archiv kompletuje seznam zakázaných filmů z let 1919-1939, texty cenzurovaných filmů 1928-1039, cenzurní povolení.

samajova@volny.cz

Ustavní soud 1920 - 1941

19. července 2009 v 23:39 | MgA.Květoslava Šamajová
Ustaven zákonem č.121 Sb. z 29.2.1920 ústavní listinou ČSSR. Náplní činnosti složené z kompetencí určovali zákon o ústavním soudu č.162 Sb z 9.3.1920. Podle zákona bylo v kompetenci ústavního soudu zkoumat zda právní normy , zákony a opatření Nejvyššího soudu , byly řádně vyhlášeny. Činnost spočívala v přezkoumávání zákonů vládních nařízení a neodkladných opatření, aby nebyly v rozporu s ústavnou.
Zákon č.162 Sb. z roku 1920 byl ústavní soud zmocněn , aby president republiky vydal jednací řád který by upravoval písemnosti v jeho činnosti.
Jednací řád byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a nařízení pod číslem 255 v roce 1922.
ústavní soud měl 7 členů:
2 členy z Nejvyšího správního soudu, 2 členy Nejvyšího soudu, 3 členy jmenoval prezident.
Za každého člena byl náhradník, místopředseda byl na ustavující schůzi .Předseda skládal slib do rukou presidenta republiky , ostatní a náhradníci do rukou předsedy sodu.
V roce 1938 nastaly změnypro přijetí zákona o autonomii země bylo rozšíření na slovenské krajiny, a ústavní soud byl doplněn členy, které jmenovala vláda.
ústavní zákon o Podparpatské Rusi č.328 z 22.11.1938 přijal změnu , že člena bude jmenovat Podkarpatská Rus.

samajova@volny.cz

POSVIŤME SI NA GENERÁLNI PROKURATURU

15. července 2009 v 23:36 | MgA.Květoslava Šamajová
Dnes je prokurátor státní zástupce. Jak to bylo ale v době 1918-1944. Podle rakouských nařízení měla Generální prokuratura dbát o to, aby rozsudky, usnesení a postup trestních soudů byl v souladu se zákony. Generální prokurátor mohl podávat zmateční stížnosti v případě porušení nebo nesprávného užití zákona i tehdy, když obě strany souhlasiliy s rozsudkem soudu, a to z vlastní iniciativy nebo na popud ministra spravedlnosti. Na požání ministra spravedlnosti měla Generální prokuratura předávat posudky ve sporných otázkách trestního práva, o o činnosti trestních soudů. Spolupůsobil u Nejvyššího soudu v disciplinárních a trestních záležitostí soudců , advokátů, notářů a zaměstnanců soudů , pokud byly přikázány k rozhodnutí k Nejvyššímu soudu. Generální prokurátor nebyl orgánem žaloby , neměl ani postavení strany, ale účastnil se jednání. Generální prokurátor podléhal Ministerstvu spravedlnosti a podával mu každoročně zprávu. Jeho zástupci se nazývali GENERÁLNÍ ADVOKÁTI, od 1.1.1929 měli titul NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO PROKURÁTORA nebo STÁTNÍ ZÁSTUPCE. V roce 1920 působili:
-generální advokát
-dva státní zástupci
-oficiál.
1939 - to bylo 6 náměstků generálního prokurátora
3 náměstkové vrchního prokurátora
státní zástupce
soudní kancelářský revident
kancelářská oficiantka.
1949, Nejvyšší soud , Generální prokuratura byla přestěhována do Prahy.
1953, písemnosti Generální prokuratury z let 1918-1944 převzal státní archiv v Brně kde je Fond uspořádán.
1967 deliminace Fond předán Státnímu ústřednímu archívu.


samajova@volny.cz

STANISLAV PENC a Svazky .cz

14. července 2009 v 12:09 | MgA.Květoslava Šamajová
To co mě nikdo neřekl v ABS a USTR, mě alepsoň objasnil Stanislav Penc. Jeho materiály na servu napadl hekr, takže detaily o K-231 neznám. Kliknu a najdu relamu na jakýsi obchod. Kdo ví z mladých co bylo K -231. Nikdo. Proč o tom nemá USTR přednášku, proč ro neinicuje Kavalírová, předsedkyně RADY. Nemusí. Jí se nic n e d ě j e , ale jsou tady jiní, kteří mají ještě v roce 2009 potíře s bývalou S t B, a které NIKDO nechrání. O tom Kavlírtová nic nechce vědět. Když mě loni na Žofíně právník K-231 řekl, že Tomáš Lipták byl konfident S t B, tak jsem zahájila pátrání v Archívu. Ale na území Českosloveska jsem k dnešnímu datu našla 3 x jiný TOMÁš LIPTÁK. Jeden je starší, a sluje jako SLINEK, byl INFORMÁTOR = negativní lustrace. Druhý je ten ,co ho označila K-231, že byl konfident StB, ten si bydlí v teple v areálu Vrchního soudu, v čísle 10, má něco okolo 82-9O let,a ještě mě vyklidil z bytu dne 27.11.2006, chtěl konfiskát mého majetku, soudy mu vyhověly, (současné, judr.SIMONA POSPÍŠILOVÁ, JUDr.VĚRA SÝKOROVÁ, JUDR. M.VESELÁ)
Jasně napsaly: vyklidit byt nez nároku na jiný byt . Lipták žádal doplněk : aby se zaplatila exekce vyklizení bytu s prodejem majetku povinné." Tedy já jsem povinná a on je oprávněný.
Povinný prohrál, platí vše. Vše vám vezmou, jste nahý a ještě platíte vnitrákovi, že jste v nezávislém soudu prohrál, a on nad vámi vyhrál. No není to na ORGASMUS. Vítě, že od mých 13 let nemám orgasmu jiný, než když šukám s estébákem. Již mě vyslýchali v 13 letech.to je na celý život. Ach,Kundero,ještě ,že jsi mě učil jeden rok,zaplať Pán Bůh za něho. LIPTÁK mě vystěhoval v zimě do vnitráckého bytu, radnice mu vyhověly a daly ještě na mě žaloby za jeho klienta Personu, který dluží za minulé období 44.693,Kč, a to, že to je IV.kategorie, kde nemám sporák,je mi 65 let,jsem seniorka , potřebuji vařit,abych ušetřila,chlapce má dietu-to nikoho nezajímá.
Koupelna protéká, smrdí a je závadová, to nikoho nezajímá, žalobami mě nutí , NUSLE, ODS, abych platilla za I.kategorii, tento rozdíl je na ní vymáhám. Po 3 letech v p l í s n i , zničeném jejím nábytku, soud konečně uznal I.kategorii bytu, za III.kategorii ,tedy dluhy nemám, ale že zde nejsou k r y t y na šachtě tak v zimě v předsíni jsou n á m ě r y na vodu tak vysoké, jako zde ž i l i : 2,34 osob, a já jsem zde sama - bez sporáku a bez koupelny - tak za co bych to vycardala ,prostě náměry v zimě , na které vane studeno, vlhko, mají pohyb . Ale služby za vodu dělají 12.000 Kč . Na patře umřely 2 lidí, asi mě tam započítaly ty dvě mrtvoly a jejich vodu,tady je možné všechno. Co k tomu dodat. K   P E N C O V I : V jeho materiálech je cenná zpráva o dokumentu, jak se mají likvidovat nepohodlní lidé. Nejenom jsem přesvědčena, ale mě to i POTVRDIL, že tato l i k v i d a c e pokračuje d á l . Jenomže v jiné podobě. PROPOJENÍ bývalých prokurátorů na současné státní zástupce, kterým je třeba 60 let, je t ě s n é. Jinak bych nebyla obviněna b e z prostudování spisového materiálu za pomluvu, se sazbou odnětí svobody 3 let, že o Liptákovi říkám (jednou, že je KONFIDENT S t B ). MOHU dokladovat až nyní, že jsou 3 MUŽI s tímto jménem. O tom mém to řekl K-231, já měla tátu souzeného v BRNĚ. Do Prahy jsem přišla až v 25 letech. ALE GENERÁLNÍ PROKURATURA podléhala za totality S t B,to znám ze spisů 50.let,tak vo co de,pane ŠVECI,že mě stíháte. Kdybych měla 35 letého státního zástupce, a nikoliv Vás,tak pro pomluvu obviní LIPTÁKA,který o mě tvrdí,písemně,3 roky,že jsem narušená psychicky a házím po policajtech předměty, zatím já jsem o nich napsala do BLOGU krásné články :
23.3.- Dopravní hřiště na Proseku pro děti aneb Bezpečně v dopravě
23.3. -Budu překládat cizinecké polici zadarmo pro pracovníky z 3.světa
28.5. - Vem si mě, říká Pražský Voříšek, z útulku v Tróji.
Nebo nedej BÓŽE , píši i o ministru vnitra do blogu, dne 24.6, kde říkám, že pod záštitou MARTINA PECINY se na Kavčích Horách konala DIGIMEDIA 2009.
A teď já. OBRANA 65 LETÉ ŽENY u našich soudů je na hovno. Já napíši na soudy ,že mě uráží Lipták tím, že mě zesměšnuje,že mám sexuální styk s mrtvolami, to píše všude, to je totiž dg: psychicky těžce narušené osoby , taky se sochami a se zvířaty a se starci.
Na základě tohoto podání senilním Liptákem,jsem písemně převdvolána s e x u o l o g e m dopravní policie, k výslechu a já odmítám ukazovat vagínu a psát textíky o svém orgasmu. Já mám za sebou v pěstounství 6 takových dotazníků. . Že jiní to nemuseli dávat?
To je možné, ale já v pěstounství jsem musela doložit:
lustraci dědečka, legionáře ze Sibiře
lustraci táty, kterého zavřeli na § 231/48 Sb
lustraci svoji
Dědečka jsem vyřešila tak, že jsem na Ministerstvu obrany žádala z archívu jeho bezúhonost,a tak mám 10 stran co neměla ani babička;
tátovu bezúhonost jsem doložila jeho odsouzeným paragrafem : 231/48 Sb.velezrada z roku 1952 a nepodmíněným odsouzením na 22 let, konfiskátem veškerého majetku
1988-89 mě sledovalo 8 tajných KONTRAROZVĚDKY ,abych práskala na Indickou ambasádu.
Od té doby nemám práci v televizi 17 let. NEPODEPSALA JSEM.
NEJPRVE vás zavlečou do soudů :budete obviněni, pak vy se musíte obnažit důkazy, oni je zneužijí a pak vás zlividují.
Jinými slovy, ZNEPŘISTUPNILI infomace , které p o t ř e b u j e t e , a tím pádem nemáte žádné doklady, soudy jsou o hovně, ale vy jste za to hovno odsouzeni ,pokud možno nepodmíněně jako v 5O. letech,pak vyjdete jako stařena a bachaři řeknou:" NEVÍME za CO TEN ČLOVĚK SEDÉL.
Obraz české justice od 5o.let stejný.
Topolánek může lítat nahý v Itálii , a není choromyslný, naopak,jeho pindour je animačně prodloužen, a všichni mu tleskají,viděli jste ho v orignálu, já ne. Až ho uvidím , pak řeknu ,jak ho má velkýho, jinak nic nepotvrzuji. Paroubka nafotily z podhledu, aby ukázali , jak ho má malýho. Já nic nepotvzuji ,neviděla jsem jeho penis.
Jsem absolventka U3V UMĚLEC a vím, co se dádělat s fotkama. Tolik na vysvětlenou. Mám famu mám umělec a nemám práci.
Poučila jsem vás,nemám práci ani jako učitelka.
Kdyby mě daly byt, daly práci, není blog,psala bych o výstavách. Tak píši o tom, co se děje v naší prodané zemi.
Tudle mě za den přečetlo asi 170 lidí, a jak jsem zjistila frčel článek:
BIBLE, KORÁN, A CIBULKOVY SVAZKY.
POLICIE 2, se mnou píše MONSTRPROTOKOL,jak šukám mrtvoly v márnici, nic nesmím vidět, co si tam zanesl ŠVEC od Liptáka, a tak co mám dělat, píši vám to. BUDU ZLIKVIDOVANÁ.
Napíchají mě injekcema, a zemřu za 4 měsíce.
Jezdím na hřbitovy: zlikvidovali politické v roce 1952, jednoho otce DCERY 50.LET jsem našla,že ho utkoulkli StB v jeho 36 letech ,dcera mě ukázala náhrobek.
Nemá ani sirotčí po něm a bylo jí tehdy 1,5 roku. Tak pro koho mají ve vládě ty miliony na odškodnění. Aby nám zatřely huby tak jdeme do vězení.
CHARTA 77, žijící dostala odškodnění, ale DCERY 50.LET NIC a nikdo se nás nezastal.Tady mohla KAVALÍROVÁ dát podnět na vládu za KPV,nebo za RADU USTR.Nedala nic. Ona nemá problém,měla práci za totality na MPSV jako vedoucí ústavu dětí a domovů důchodců.
Proč jsou dnes pOLITIĆTÍ CHUDÍ a TAKY BOHATÍ.Odpověď může být jenom jedna:
Ty bohaté zlomili uvnitř a měli malé sazby ve vězení. Ty chudé nezlomili, radnice týraly otce, radnice týrají dcery, radnice vysvětěhovávají dcery,jsme vedeni jako vazební děti. A znovu nás zavírají, jsme pamětí národa. PARADOXNĚ: ˇuřad vlády dal 4 granty na ORAL HISTORY s námi. Já když nemám práci ,říkám : mám malý kozy. Když mě chtějí zavřít, říkam : šukám mrtvoly.
Ten kdo mě čte, tak mu to tady KROK ZA KRKEM vysvětlím.Táta měl 100 let do narození a máma 5.let od úmrtí. Sedím a povídám si s nimi. A za co vlastně zemřeli,že byli stateční a nepodlomili se a nezesrali z StB. Za to jsme byli chudí a stateční .Tato doba vynesla děti bývalých agentů, dala jim práci, věhlas a miliony. My se stále domáháme alepson mít slušnou penzi, nemáme, dále mít odškodnění za otce, nemáme, dále mít byt -který nám vzali radnice, a soudy provázané s radnicemi.JSEM RÁDA,že znám nyní ty tajné směrnice a to co se v nich píše, není moje chiméra,ale skutkový fakt, a je čeho se být. KOLIK JE TADY stále S t B u moci? Kolik je ve vládě dětí od S t B a kolik je u soudů S t B.Dlouhodobé nahlodávání , dlouhodobé zamítání prace, dlouhodobý hlad, dlouhodobé společenské neuplatnění, a odmítání i tam, kde by se měli k vám chovat slušně. ARCHIV mě nedal práci, USTAV ani ČT mě nedali nikdy práci . 17 let žadonit o práci, 3 měsíce dělat a 6 měsícůť hledat práci za 17 let unaví. Ztratíte jiskru ženy v nejlepších letech, ztratíte chuť chodit do divadel, na to co hrají, a jste vysazené jenom na zprávy, dokumenty a nemáte rodinné zázemí. Chlapa nemám, dítě má 22 let, a já jsem zde sama s rozbitým nábytkem, hmyzem, kapající koupelnou bez sporáku a podvýživena s váhou 53 kg. JAKO GRADUOVANá MAM na den : 10 Kč.Dg.nepodepsali spolupráci s StB,dědeček nepodepsal spolupráci s nacisty, dcera nepodepsala  spoluoráci s StB. DNES: 10 Kč denně v rozkvetlém ateismu jménem ČESkA REPUBLIKA. Kde se prodává státní, šmelí a podvádí, státní zakázky, peníze z EU nejsou pod kontrolou a když je skončena akce, dostane o tom po roce zprávu ,co jste mohli udělat v předchozích 7 letech. Tajná směrnice od materiálu PELCE, který je má od LANGOŠE, zní:
"Kdo bude jednat o poškození zájmů ĆSSR ,bude pro to právní podklad spočívající v odsouzení zájmové osoby čs.soudy k trestu smrti , bude přistoupeno k fyzické likvidaci na uzemí cizího státu Dokument tajné policie.
Kdo z vás ví , že politickým dávali rakovinové injekce, zemřeli do 4 měsíců. Kdo ví, že i když psali političtí,že se vrátí,že se vrátila jenom utlučená fialová mrtvola. Kdo ví,že se DCERY 50.let ještě dnes bojí mluvit ,a rychle se vdaly aby se na ně zapomnělo. Nikdo, nikdo totiž neví, že nějaké DCERY 50.let žijí a ve vládě , jim ani neodhlasovali odškodnění, po mrtvých otcích, aby měly slušný důchod s navýšením 1.800 Kč měsíčně po otcích, kteří byli stateční a nezradili. Já od 9-19 let neměla výživné, OTEC platil monstrproces za odsouzení na § 231/48 Sb.Z něho se ustavil K-231 v letech 1968 na 80 místech ČSSR a můj otec to ustavil v Znojmě. Já a jeho dcera jsem i dnes vedena jako NO a určena k likvidaci. Kým: JUDR.KAMIL ŠVEC , Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, obviněna z pomluvy , s odnětím svobody na 3 roky.Kým. Judr.Tomáš Lipták .Bývalý prokurátor  z GENERÁLNÍ PROKURATURY (dnešní VRCHNÍ SOUD), ten je na čísle 11 a bývalá prokratura byla taky tam, kde Lipták pracoval. Dali mu byt č.10, hned vedle areálu soudu. Služební:za zásluhy o práci. Má něco okolo 82 - 90 let a všichni mu jdou na ruku. Radnice Praha 2, všichni policajti na Praha 2, nebo lépe téměř všichni a pokud mě ad hoc zavolají telefonem jako S t B, tak milým hlasem, že o nic nejde, pak jde o 2 hodinový záznam, jak šukám mrvoly, a pomalu a jistě moje renomé jde do prdele. Navíc nyní s sezbou 3 let , kde mě napíchají injekcemi rakoviny a půjdu ke kytičkám . Jára nebude mít 20.000 Kč , aby mě pohřbil a já na to nemám ušetřené. To je tedy můj závěr po prostudování spisů PELCE za což mu děkuji,že mě objasnil tajné směrnice, o kterých jsem něco tušila ale nyní je to jisté. Není totiž normální ,aby demokracie vzala byt v domě důchodců mojí 81 leté matce, není normální , že můj bratr přišel jako horník o byt v Frýdku-Místku a je bezdomovec . Není normální, že Jára byl naprogramován do dětského domova do 18 let , a že mu psal posudek Břicháček, agent S t B. Není normální, že mě radnice ODS Praha 11 vzala byt v mých 62 letech i poté co jsem jim zaplatila 50.000 kč a doplatek je až do roku 2014, vyvezena z bytu jsem byla 27.11.2006. Když to tedy všechno logicky shrnu, již chápu, proč vznikají f á m y typu , o tom, že Kundera udával, pak to zase shodí, že to nebyla pravda. Aby se to rozviřovalo, a odvrátila se poznost od našich politiků, kteří mají neuvěřitelné vysoké posty s platy na 20.000 Kč denně, jako ŠPIDLA, nebo alepson 200.000 ,-Kč měsíčně, a my máme na den 10, -Kč.  Co k tomu dodat.  Mohu do nekonečna se soudit,  soudy dají za pravdu tomu ex StB, a že jsem neustupná, tak musím do vězení, aby si Lipták konečně s klientem ten můj byt prodali a měli tučný profit. Je to tedy o tom, kdo byl ochoten podepsat s tajnou S t B, NAZi,  KGB,  STAZI  a NKVD  spolupráci,  tak má prosperitu.  Práci do důchodu,  vysoké posty.
Ostatní musí být zavření: mají  malé kozy,  šukají mrtvoly. Pojďme to tedy psát na ambasády, když naše otce soudili za velezradu a nedostaly dcery ODŠKODNĚNí a mají hlad, nemají práci, a jsou ještě zavírání prý od nezávislých soudů ; zatím jak se ukazuje od provázaných státních zastupitelstev s napojením na bývalé S t B složky.

Já si myslím, že Kanada chce, abychom to napsali i do Vídně, jelikož tomu nemůže uvěřit ani samo Rakouko, že by moc konfidentů měla dosud takovou pravomoc, ale oni nebyli ex-východní složka. V ČR pravomoc S t B tady stále roste víc a víc.
JEN HOUŠŤ A VĚTŠI KAPKY.


samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová

20.MILIONŮ Rusů bylo popraveno,deportováno na Sibiř nebo uvězněno za Stalinistické éry

14. července 2009 v 8:41 | MgA.Květoslava Šamajová
Z archivních materiálů si oživme stastistické číslo 20.milionů Rusů, kterých se bála F S B - tajná ruská policie. Za Borise Jelcina došlo k odtajnění pro nejbližší příbuzné, museli podepsat dopis ověřený notářem a dohledávali kam zmizeli jejich příbuzní. Od doby, kdy se to stalo, že došlo k zveřejnění, uplynulo celkem 17 let a je potřeba mladé generaci to opět přiblížit. Jsem učitelka v důchodu, absolventa f A M U bez práce, je mi 65 let a zjisťuji jak dnešní 18-letí neví co byly padesátá léta u nás. Mezi pivem jen tak se vás zeptají, když hovoříte o jejich produtu, co natočili za film, jaké to bylo, když mě vyslýchala S t B v mých 13 letech. Zřejmě to mají asi na stejné vibraci, jako když svoji holce řeknou, jestli si to dnes " nerozdají:" Já nevím. Ale jak to vzít, když vůbec necítí trauma ženy, který je 65 let, nemá práci, důchod ji nestačí na živobytí a nemůže zvládat dnešní pražskou drahotu. Vnitrák Lipták mě vystěhoval z levného bytu, na který jsem položila 50.000,-Kč okrsku r a d n i c e Praha -Jižní město a zbývalo do roku 2014 ještě položit dalších 150.000,-Kč. Ale to je až za 5 let a ty ještě nenastaly. Také vystěhování bylo neobvyklým způsobem soudně vyhotoveno: vyklidit bez náhrady na jakýkoliv jiný byt, s prodejem majetku aby se zaplatila exkuce vyklizení bytu. Ale jaká exekuce: naletěla jsem, že KDU, že mě řekla, že mě pomůžou, aby mému chlapci zrušila na radnici Nusle ústavní výchovu, kde nebyl 4 roky a Čeladn á na něho brala bez jedné koruny MILION: 999.0000,-Kč (2001-2004). Naivně jsem chtěla státu ušetřit milion, a nechala jsem udělat a u d i t na Šamaje, který tam 4 roky
n e b y l. Se zlou jsem se potázala, odhalila jsem, že všechny NADACE mají děti ve stavu, ale peníze , které dostávají, N E V Ž D Y jdou na děti.je to na FAXÍKY, CESTY, jak musí těm dětem zajištovat věci z EU atd.Jen velice málo nadací vám pomůže. Dokonce ani KLAUS a ta jeho nadace na děti nepomohla. Pěstouni mají problémy s advokáty, nikdo je nechce zastupovat zadarmo. Pokud ještě pěstouni ani nemají pěstounské dávky, tak z čeho to mají brát. A tak v naší rodině braly peníze sociálky, my třeli bídu s nouzí, ještě nám vzali byt a nyní jsme roztrkáni, já v IV.kategorii, kde nemám sporák, za 3 roky jsem zhubla 5 kg, Jára má garsonku, ale když ji zaplatí, v měsíčním nájmu, tak nemá již ten měsíc na jídlo. Zhubl 8 kg, a to, že vůbec s paralytickým ileusem - dieta na celý život - neměl být v Čeladné, kde ho zanedbali a jenom na něho brali peníze ročně 270.000,-Kč nikoho nezajímá. Byl stejně jako ti v Rusku jenom do počtu LIKVIDACE. Zachránila jsem jednoho člověka určeného k likvidaci být blbým se čtyřkami z dětského domova Čeladná. Stálo mě to byt. Kolik je tady rodin co mají i 3 byty, a obchodují s nimi. I ti co mě vystěhovali. PERSONOVI s vnitrákem Liptákem. Mají : KÁRANÝ, mají CHODOV a mají můj BRECHTOVA 828, byt č. 37, nyní ohozený panel, v 8.patře s prodejem za 2,5 milionu. Bráním jim, že mám obnovu řízení vyklizení bytu - nehodlám být do skonu mého života v bytě IV.kategorie, kde nemám sporák a z koupelny protékám do přízemí. Dům smrdí plísní, ale NAVATYPU je to jedno. Půl domu je zprivatizován - půlka je státní. Personovi odmítli privatizovat tento vnitrácký byt a tak do počtu druhá půlka není zprivatizovaná. Přítom do směny bytu tvrdili, že oni chtěli privatizovat a sousedi jim bránili. Sousedi chtěli privatizovat neb tady mají rekonstrukce bytů ať již svépomocí nebo NAVATYPEM, ale PERSONOVI to odmítli .Lhali do každého papíru, lhali u každého soudu, a a ke svým 2 bytů, mají ještě můj byt - pěstounské rodiny. U soudu vše vyhráli ,stačilo,že LIPTÁK psal, že "házím po soudcích předměty, po policajtech předměty, a že muísm být uvězněna do vězení s ochranou léčbou." Psal to 3 roky, až mě nyní stíhá policie, prokurátor z OS Praha 2, že jsem ho pomluvila, že není vnitrák , tedy spolupracovník S t B. Lipták ještě nyní chce vydělávat po staru, obvinit, vystěhovat, zlikvidovat a získat. Majetek prodat oběti a ta se z toho nevzchopí. Víte, že je tady stále tolik sráčů, že každý od pěstounské rodiny dá ruce pryč a tleská těm sráčům co pěstounskou rodinu zlikvidovali. Můžete psát Špidlovi, Nečasovi ,a já nevím komu, jak se všichni na MPSV jmenovali: n e p o m ů ž o u.Úřad vlády mě včera napsal , jaký mám krásný byt, jak ten chlapec má garsonku od Magistrátu a jak vlastně se mě dobře daří v Praze. Garsonku má kluk na rok, co bude pak, já jsem v smrduté dítě na neurčito. Kdybnych byla Kubánec tak mám azyl od Magistráti a ještě politici pojedou na KUBU a přivezou do Prahy tomu Kubánci jeho zbytek rodiny, bude chráněný. Kdo chrání mě.Tady pavouci a havět, hlad, smrdutá díra. Pocit, že mě vzdělané ženě na stáří ukradne byt ještě VNITRÁK (82-90) který má ještě takovou moc v roce 2009 , že může beztrestně Z L I K V I D O V A T pěstounskou rodinu a VŠICHNI MU JDOU NA RUKU, je natolik zarážejí, že já vyzývám novináře, aby mě z j i s t i l i, kolik je ještě tady aktivních S t B v naší vládě, na státní správě a samosprávě. Pokud to bude taky tak jako v Německu, že ve státní správě je dosud 17.000 lidí z bývalé S T A S I , tak pak pochopíte, proč je u ná stále tolik zavíráno lidí do kriminálu, až to ve švech p r a s k á. HESLO St B totiž bylo : MY SE VRÁTÍME. A vrátili se. LIKVIDUJÍ :ženy a děti . Státní zástupci okolo 60 let likvidují OBĚTI 5O.LET ještě u současných soudů. Jsem dcera politického vězně souzeného na § 231/48 Sb. MILADY HORÁKOVÉ a jsem určena k likvidaci od POLICIE PRAHY 2, která mě od loňského roku vyslýchala nejprve , že mám sexuální styk s mrtvolami, pak že o Liptákovi říkám, že byl spolupracovník StB, za to sazba odnětí svobody 3 roky, pak že on ve svých 82-90 letech pak nemůže najít práci , a nikdo nechce slyšet, že o mě píše do soudních spisů, že mám s e x u á l n í s t y k s m r t v o l a m i ,že jsem těžce duševně chorá, a že házím po policajtech předměty. Nikdo neřeší,že už mu š p l o u c h á na
m a j á k, neboť má Dg : .SENILNÍ PSYCHÓZA. Ne, byl vnitrák, tak ho vnitráci chrání, a kdo chrání ženu ,učitelku, pěstounku, volnou novinářku, absolventu fAMU, která se ujala umírající matky v jejich 81 letech a nehodila ji do pelnice, ujala se dítěte, do jeho 18 let, aby měl rodinné zázemí a domov, ten mu vzali 2 x, aby nebyl v dětském domově. NE: BYL NAPROGRAMOVÁN být do 18 let v dětském domově, to máme od jeho 11 let do 18 let, po 270.000 ,-Kč ročně , plných JEDEN MILION OSMSETDEVADESAT TISIC korun,o které jsem "okradla" sociálky z Čeladné. Lukrativní prace pro manželky současných politiků . Stejně tam přišly DVA MILIONY, ale moc JSEM si dovolila, ŽE JSEMM BYLA SCHOPNÁ, KLUKA Z TOHO NAPROGRAMOVANÉHO VLAKU DOSTAT ZPĚT DO RODINY.

Na to mě tedy teď odpovězte, kdo bude tuto statečnou ženu v jejich 65 letech v této zkurvené a t e i s t i c k é zkorumpované smradlavé republice p r o l e z l é p r á s ka č i totaily, kdo ji tedy bude chránit.

Kolik % tady zůstalo poctivých - kromě všech těch sráčků bývalého režimu- kteří ji nedali práci, prchali před ní, aby se ani cípem svého kabátu nedotli její IDENTITY, a její myšlénky aby nepronikli do jejich usraných kalhot. Na to mě tedy odpovězte.

Být poslancem a psát za 60 dní dopisy mojí osobě, které ho evidentně serou, a já když to otevřu , mě ještě víc. Které nic nevyřeší, ale za jeho 80.000,-Kč měsíčně a ještě ve správních radách další desetisíce navrch, je o b t ě ž u j i, když jim sděluji, že mě všechno ukradla S t B otci život, matce vzali pokoj v domově Háje, pak ji špatně léčili, zadeček natírali violetí ,až ji shnil, a pak ji v Krči maso vydlabali za živa, byla diabetik, trpěla v hrozných bolestech v roce 2004, nikdo nepomohl. A mě v tu dobu soudně vyklidili, prasynovci zničili zdraví a mě chtějí zavřít na 3 roky, aby mě u m l č e l i h u b u.

KDO.? Státní zástupce JUDr. KAMIL ŠVEC, Praha 2, vnitrák Judr. TOMÁŠ LIPTÁK, náměstí Hrdinů 10, Praha 4 , bývalý služební byt, vedle Vrchního soudu, bývalý vnitrák z Generální prokuratury, všichni mě domítli dát jeho datum narození, sdělit co dělal na Generální prokuratuře za totality. 3 roky za to, že já ho pomlouvám, že byl konfident StB. To vím od K-231, z Žofína, ze setkání s právníkem Konfederace politických věznů.

"ANO, LIPTÁK BYL KONFIDENT S t B." Mám tedy svědectví , od těch nejpovolanějších, ale já za to dostanu 3 roky odnětí svobody .

OTÁZKA NA NOVINÁŘE: Kolik je u soudů ještě bývalých S t B, kolik je ve státní správě ještě S t B, kolik je v B I S ještě bývalých S t B. A kolik bylo odsouzeno a na čí příkaz S t B jmenovitě , na jaký podnět udání a kterým členem StB a v jaké zakuklené organizaci se ještě nachází.

ODHALIT.
UPDATE.
Děkuji za slyšení.

MgA.květoslava Šamajová
samajova@volny.cz

seniorka,65 let
ex učitelka AJ bez práce, že není rodilý mluvčí a nebyla jeden rok v zemi, kde se mluví anglicky, tedy Anglie, US, KANADA , AUSTRALIE, NOVÝ ZÉLAND , SKOTSKO, IRSKO atd.

DCERA 50.LET OBVINĚNA Z POMLUVY-sazba 3 ROKY

12. července 2009 v 3:30 | MgA.Květoslava Šamajová
Dnes jsem přebrala poštu, 2 ZT 200/2009,sazba 3 roky za pomluvu muže jménem Tomáš Lipták,který byl za totality na Generální prokuratuře, dostal vnitrácký byt, a pracoval buď jako prokurátor ale v každém případě musel být v součinosti StB. Jinak by to asi nešlo. V ČST, když jsem nevystřihla kozy, tak mě to stálo 500 ,-Kč na vánoce pokuty. Prostě se stříhalo ve filmech. Tak ať mě to někdo vyvrátí nebo potvrdí, co mohl takový prokurátor za totality dělat na dnešním Vrchním soudu (dříve prokuratuře) bydlí v čísle 10 a tak je to služební byt a prokuratutra byla číslo 11. Pokud mě obvinili z pomluvy, a já se brátím, že Lipták o mě říká, že jsem těžce duševně chorá a mám sexuální styk s mrtvolami,dále, že házím po policajtech a soudcích předměty, BEZ VALIDITY, tak taky n ě c o n e h r a j e. A co je to. Jednak jsem neviděla spis, a jsem obviněná, pak mě bylo 7 x z a b í l e n o jeho datum narození, pak se vyskytují 3 jiní muži : Tomáš Lipták, jeden ze Slovenska, se narodil 1913 a měl by více než 90 let a poprvé mě v tomto obvinění sdělil státní zástupce datum tohoto Liptáka, ale tvrdí,že ho znám od 1.4.2009,což se nezakládá na pravěd, bylo to 7 x BÍLENO PODLE NOVÉHo ZÁKONA. tady mě obvinněuji,co není podloženo. LIPTÁk o mě tvrdí, že hážu po soudcích předměty a po policici a je toAA-odloženo,což dle PENCE je šéfagent dle zkratky. třeba je to neneápdně nápadně sděleno,v jinotajích, abych tomu lépe rozumněla. L i p t á k má dovoleno 3 roky,3 ROKY, 3 ROKY o mě říkat,že jsem těžce duševně chorá,mám sexuální styk s mrtvolami,házím po policajetch a soudcích předměty. Já si myslím,že LIPTÁK má senilní psychózu a to může zastavit jenom 35 letý státní zástupce, jinak to ani není možné.Pokud to píše do všech spisů o navrácení mého bytu zpět, a nikdo to nebere v potas a je to odkládáno, tak je to vědomě se mnou zosnováno tak, že mě to má vytočit, že mám sexuální styk s mrtvolami. Mám asi ječet nebo se smát jako potrhlá, já nevím. Když mám tak mám: v trestném činu,  já nic nebudu dokazovat.  Ten kdo to o mě říká, to musí dokázat, ne já. Chci vidět ty mrtvoly, jak je olizuji. Chci vidět tu márnici . Fotky, jak olizuji mrtvoly atd. Nebo jak si to rozdávam na dálnici v autě s nějakými tlusťoprdy . Když po mě jede sexuolog z dopravy. Já opravdu nevím, jestli se již národ z těch bulvárů nepomátl. Jenom sám sex.  Tak ani jiní v hlavě nic jiného než  S E X  nemají. Copak,  když přijdu na návštěvu , všechno svleču,  a hraji na VADÍ -NEVADÍ  a jsem hned nahá. To jsme si snad hráli v 15 letech a bylo to na doktory.
Chci vidět ty mrtvoly, jak je olizuju.  At to dokážou.  Mám 7 papírů,  jak mě vybíleli,  datum narození LIPTÁKA, ale já ho pomlouvám.Na internetu je 10 Tomášů  Ten můj LIPTÁK mě vystěhoval, matka mě umírala, kluk byl po operaci, a nic nebylo pravomocné. Horáková řekla,když vyhrajete soud, vrátím vás zpátky. Zatím mě rozbili nábytek , a nemíní mě odškodnit. Ušili na mě sazbu 3 roky. Možná nemám psát do ORAL HISTORY , co dělali s politickými vězni z 50.let. Taky mě řekli, že DCERY a DCERY, některá je v zoufalé chudobě,  jiná je v blahobytu. Někteří z 50 let mají medajle, jiní prdí ve hlíně.Tak, když mě bylo 7 x vybíleno jeho datum narození, tak jak mám vědět,kdy se narodil, a že mě státní zástupce Judr.Kamil Švec již obvinil v tomto dopise, kde mě sdělil datum narození POPRVE oficiálně, ale zároven sdělil,že ho již znám od 1.4. jako to datum narození. Není to pravda. odhaduji,Buď 85 nebo k 9O let.Tak vypadá. Když mě vyhazovali z televize, taky jsem měla datum podbílen.To dělají ti, co se v tom vyznají.  Podbílí  datum vyhazovu.  Asi to dělali ty propojení na StB.  Vyhazovali mě 15.10.1992 z ČST. Ale sepis byl již v červenci.   Lustrace přišla až v srpnu z Baštovy komise, že jsem nespolupracovala s StB a že se proti mě nesmí používat žádný doklad.  MV -Frolík to opožděně  vystavil až v 12/1992.  Vypadla jsem 15.10.1992. Za ty průtahy do důchodu, že mě ČST zbavila práce v oboru,  chci po MV jenom   300.000,-Kč . 10 let jsem nesměla pracovat v oboru.Všude na hot line byl nějaký kontaktér z bývalé ČST. Nemohla jsem  do ČT, byla jsem  na listně zakázaných. Psali to televizní spolupracovníci s StB. Do důchodu jsem nedostala práci v ČT ani v jiné televizi. Ti co zůstali do konce roku 1992, dostávali  odchodné 150.000,-Kč . Já po 20 letech  v ČST jenom 4.400,-Kč (měsíční plat)  tedy  3 platy.  Ale nikoliv odchodné. To měli pro "sekretářky" šukatérky, které najali v červenci 1992 do zahraničních styků ČST a vypláceli je koncem roku 1992. S podmínkou, že nenastoupí do ČT. VŽDYCKY JDE O PRACHY. Pokud ani po 17 letech ,  mě nechtějí dát objektový svazek,626.  Tak to znamená, že po  mě jede bývalá kontrazovědka. Víte, kdybych spolupracovala s StB, tak se nesoudím 17 let. To dá rozum . Takže mám jenom soudy. Pak o mě říkají, jak ráda se soudím. Chtěla mě kontrarozvědka,  nějaký AMRAHÁM, ročník 1948, není ještě v důchodu,  je z něho MAJOR. Já přišla o byt, nyní mě zavřou na 3 roky,  spis jsem neviděla,  byt mě prodají.Honí jednu UČITELKU , co si vzala do péče chlapce z dětského domova. Tak tomu taky vzali domov a mojí matce. Která mě umírala, vzali poslední dny jejího života. KLAUS měl matku u sebe, když umírala, postavil ji tam LIFT .Všechno šlo. Jenom u našich matek, když umírali to nešlo. Těm brali i byty. 626 neodtajnil ABS ani po 17 letech ! Je na  Lavanyi PRASAD  z Indické ambasády, 1988-1989. nikdy bych nepráskala na přátele. Indie byla vždy mým přítelem a je i nyní, i když do ní nejezdím.Nemám na to. Jako důchodkyně jsem nezajímavá ženská.  Nejsem technik, jenom logik.  Vím,  že když mě vezmou byt , a já o něho bojuji, že  mě chtějí zavřít do vězení, aby ho prodali.  Ve  hře jsou 3 miliony.  N e š t í t í  s e . A tak je tomu vše podřízeno. CELY MONSTRPROCES: šukání mrtvol. LIPTÁK dal na mě 5 trestních oznámení , až našel "svého" státního zástupce.  Prostě mě ukradli byt,  dal na mě vyklizení . Bylo mu jedno,že mě matka umírala. Smál se jako potrhlý.  To odpovídá dg: senilní psychóza.   A s oc i á l . Chlapec krvácel po operaci rok do střev.  Lipták tvrdil, že jsem nebyla nikdy pěstounka . Pak tvrdil, že u mě matka nikdy nebydlela. Je psaná na úmrtním listu. Pak tvrdil, že PERSONOVI měli privatizaci mého bytu již od května 2003.Já je ale znám od srpna 2003.  Přitom jsem je poprvé viděla PERSONOVI někdy dle směny :  13.8.2003. Dala jsem 50.000 ,-Kč na privatizaci . Já sama, 6-7/2003 .Utajená nájemní smlouva na PERSONOVI byla 18.8.2003,ale já byla nájemnice na neurčito - bytový podvod mezi radnicí Praha 11, TOMMI,referentkou bez pod podpisu právníka. Z toho všeho je vidět, že já někomu vadím a to dlouhodobě. První výslech od StB jsem měla v 9 letech. Pak když jsem chtěla na vysokou , jsem musela si nechat schvalovat moji přihlášku u koženáků. Ti říkali,  že mě mají rádi jako vřed na prdeli , který nemůže prasknout. Táta zavřený na § 231/38 Sb. s 22 let odnětím svobody, ztráta občanských práv na 10 let, konfiskát veškerého majetku . Mě bylo 9-19 let . Neměla jsem výživné. Novodobá demokracie mě toto výživné nevrátila v podobě odškodnění . Otec si vazbu a vězení za 9 let nemůže vybrat je mrtev.  Ale dcera by si to mohla vybrat. Nemá to ani v důchodu.Přitom v mládí měla hlad.Otec byl zavřený.  Když to vezmu dnes v současnosti.Tak mě Praha 11 vystěhovala. Múj byt dala vnitrákovi, vnitrák mě nastěhoval do vnitráckého bytu IV.kategorie, a kdo je nespokojený r e m c á . Za to remcání mám sazbu odnětí svobody 3 roky : jsem obviněná a já nevím z čeho.  Že je to zase M O N S T R P R O C E S, jako v 50.letech. Ano, je.  Za lonský rok jsem měla  výselchy u 5 policejních stanic. Letos už zase jeden na radnici. Všichni se klanějí LIPTAKOVI, je mu něco kolem 82-9O. Pardon, nyní mě již napsali ,kdy se narodil.  Ale zároven státní zástupce trví, že jsem to věděla již od 1.4. ANO, VYBÍLENÉ. tedy,nevěděla. Důkaz je na radnici Praha 2.  NEVÍm , CO JE VE SPISE. ZASE PODRAZ OD LIPTÁKA. 1.4.2009 mě bylo vše 7 x vybíleno.  SPIS mě nebyl ukázán, ale nyní mě bude ukázán . Nyní,když jsem obviněná, mě bude ukázán.Třeba mě tam klepne pepka. TOTIŹ : BOLÍ MĚ SRDCE, nemůže to unést moje tělo. JSEM PODVÝŽIVENÁ:vážím 53 kg. Nemáme peníze. Za prdelí mě jezdí policejní auta jak zběsilá. Bydlím v plísni a vlhku. Chodím si napravovat kyčel, mám z plísně chronicky bolavé ledviny. Musím odejít z tohoto světa.  Co to je, v 65 letech na 3 roky obvinění. MONSTROCESY A MONSTRPROTOKOLY. Jako s tátou. Některé auto má policajta, jak si žízní, jiné má zatnuté pěstičky,j iné přibrzďuje. To jako mám přibrzdit, když mluvím pravdu. Jak můžou umírající vystěhovat,  jak můžou dítě po operaci vystěthovat z bytu a jak můžou obvinit učitelku, která se o ty dva starala. Pánové a dámy,  at jde již tento zkurvený ateismus do prdele. Musí mě totiž strašit ,pak mě zavřít,  až mě z toho klepne pepka.  Zavřeli důchodkyni.
Vzpomínám is na výslech ,když mě bylo 9 let. MONSTR VÝSLECH s holčičkou v 9 letech. Minulý týden mě přišlo od sexuologa,  dopravy, že se musím dostavit jako trestně stíhaná k sexuologovi znalci z dopravy. To už jsem se nasrala.  Copak JSEM KURVA, která v autě na dálnici dává rozkrok nebo co.  JSEM UČITELKA, která po vyklizení Liptákem nemá 3 roky práci. ROZBIL MĚ NÁBYTEK, vzal na mě 8 vyklizečů. Rozbili, vybradli,  zesměšnili. Sotva jsem  se z toho po 3 letech vyhrabala. Tak  další obvinění. Opravdu chci z této zkurvené ateistické země odejít.  Nebaví mě to tady. Máme s klukem na den 10,-kč. Je v garsonce. Prosím mám vezmou  byt, kde jsem bydlela 27 let. S matkou, pak s klukem,  pak taky s matkou.Vystěhují nás  do IV.kategorie,  kde není sporák, ani koupelna.  Jak to mám přežít .Je mi 65 let.  Sedím tady mezi pytlema,  plísní, a chodím v noci 4 x na záchod. Jím špagety za 6,90 Kč pytlík na týden.  Všechno dávám do soudních řízení, aby se mi vrátil byt zpět.Ale ten mě nikdo nedá.  LIPTAK ho chce prodat. Tak musím být zavřená. Třeba si myslíte, že kecám, nikoliv.  Nebo píši romantický příběh , nikoliv . Můj státní zástupce se jmenuje Judr.Kamil ŠVEC.  V  životě jsem  ho neviděla  a jsem již obviněná.   Já se vás nyní  ptám, zdali jsou oni blázni nebo my?  Jestli vůbec žijeme v normální zemi.  Nebo si ze mě někdo dělá srandu. Znovu opakuji: výslechy od S t B  jsem měla od svých 9 let.  Otec byl ZAVŘEN na § 231/48 Sb. a evokují mě těmito NOSTRPROCESY 50.LÉTA  -VÉDOMĚ.  Z POMLUVY SAZBA 3 ROKY,  POMLUVÁM
b l o g e m.  JÁ SE BRÁNÍM JAKO SAMOŽIVITELKA BLOGEM, ŽE PÍŠI PRAVDU. Ale  ta se nesmí psát.  Udělala jsem si SENIOR AKADEMIE, kde jsem se dozvěděla ,že mě musí,  pokud bych byla obviněna , vždy předložit  n e p r o d l e n ě   spis. Ale to byla teorie  SENIOR AKADEMIE.  To mě říkali v březnu, obvinili mě 2 ZT 200/2009 dne 2.7.2009 .  Memám na advokáta.  Jednak řeším kluka a jeho invalidní důchod.  Pak řeším svůj kyčel.  Pak odvolání na to, že bydlím v IV.kategorii. Pak obnovu řízení - vyklizení. Pak žalobu ,abych dostala přiměřený náhradní byt.  Nevíte ,proč mě tak štvou. Kolik mých bývalých kolegů z Československé televize,  mě za posledních 20 let podalo pomocnou ruku? Kolik střihačů, kterým jsem pomáhala , diplomkou, se za mě vzalo. Kolik mých bývalých kolegů mě řeklo, když jsem hladověla, vím o jobu.  Ani jeden.  17 let jsem hledala práci, hladověla, a ještě jsem si vzala chlapce z dětského domova.  Byla uklizečkou v  nemocnici, pokladní v Delvitě. Já mohla nasrat kde koho.  Čeladná brala milion na mrtvou duši a chlapec tam nebyl. Starostka Šorfová na mě dala vyklizečku a šlo o odstoupení od směny umírala mě matka. Chlapci nezrušila jako starostka v teritoriu, kde bydlíme jeho ústavní výchovu do 18 let.  Aby měl pěstounské dávky na studium. A státu propadl milion bez koruny. Šorfová byla sekterářka občanského fora u Klause.  Klaus mě taky čte na interetu.  Vím to,  mě psala jeho Nadace, ne,ne, ne, za to co píšete v blogu. Liptáku, moje rodina je poškozena.  Proto to píši na internetu. Dáváš trestní oznámení na mě. Ať to lidé slyší,  jaký jsi HYENA.  u soudu.  Může mě to bavit, 5 trestních oznámení,  na mě od Liptáka. Co si na mě na staré babě ,kdo vezme. Jenom ten prodej mého privatizačního bytu.Nechali mi ani  matku umřít v klidu.  Do 14 dní od verdiktu Judr.Simony Pospíšilové, mě matka zemřela. 14.4.2004 řekla Simiona Pospíšilová, vyklidit byt a neřekla kam půjdeme. 10.1. 2005 řekla Judr.Věry Sýkorová, potvrzeno , pak ještě JUDr. Marie Veselá z MS bez náhrady na jakýkoliv jiný byt.  Lipták dodal s prodejem veškerého movitého majetku, aby se zaplatila exekuce vystěhování z bytu.  Promintě , byla to směna . Kde já jsem byla účastnice privatizace, já vložila 50.000 do privatizace .Celá stála do roku 2014 jenom 200.000,-Kč a ten čas ještě nenastal,  až za 5 let.  Proto musím být zavřená na 3 roky.  Píši to v médiích, v blogu, který není policejně registrován .I  blog má Klaus, blog mají všichni politici,  i děti ze zákaldní školy. Taky bezdomovec, když si hledá práci, muís jít na interneet. Já jsem starobní důchodce a tím, že živím chlapce, studenta, tak máme na den 10,-Kč, ale proč mám vzali byt?   Země, která bere  seniorkám byty?  Evropská Unie říká,  důstojný život , právo na vzdělanost,  ochrana majetku atd. Proč nám to říkají,  když pak přijde dopis od státního zástupce Judr.Kamila Švece.  V životě jsem ho neviděla a jsem obviněna.  Já nevím z čeho.JAKO DCERA POLITICKÉHO VEZNE Z 50.LET SE PTÁM?  KDO TUTO ZEMI RIDI.  Jak to,  že  musím jako DCERA 50.LET snášet tento psychický TEROR. Já se musím  bránit. Rozbili mi majetek. Můj nábytek.  Žádám  stát, aby mě odškodnil. Neměli mě stěhovat z mého. Zničit  moji materiální kulturu té které doby. 300.000,-Kč  mě SEVERA sdělil : zamítá se.  Zamítáme , jste jenom seniorka. Vše jsme dali  PERSONOVI, k jeho chalupě, dalšímu družstevnímu bytu, ještě ten váš privatizační. Ať si ho prodá za 3 miliony. Potřebuje to.Nemá žádné děti. Něco dá Liptákovi za to, že to tak zvládl napříč soudy . Ani k nim nechodil a všechno vyhrál. Ptáte se jak to dělá.  Já nevím, se všemi zná, jeho dcera je soudkyně na Praha 8.  Pak tam taky hraje roli ta S t B. Já měla výslechy v 9 letech, pak jsem odmítla podepsat spolupráci s StB,abych práskala na Indickou ambasádu .Z televize jsem musela odejít 15.10 1992 a až do 2002 jsem práci nenašla v televizi. Šla jsem učit angličtinu. Děti byli hodní a taky jsem s nimi jezdila na výlety. Do Francie.  Holanska atd. Ale co mě fascinuje,  tak to S t B vydrželo dlouho zůstat u moci.  POKUD JICH MÁ NĚMECKO 17.000 v státní správě pracovníků S T A S I, z a kolik jich je u nás.  Chlapec má 2 x paralytický ileus. Čeladná na něho brala milion a on tam nebyl.    Jeho poškození za 11 let v podobě 60.000,-kč,  mu soudy na Ostravsku a Frýdecko- Místecku,nepřiřkly. Zavřít, napchat injekcemi, z toho živá nevyjde. To je smysl, verdiktů, dnešních soudů .  Vězně  napchávali  rakovinou . To dělaly politickým veznům. Když jsem jela v úterý 8.7. přes VALTICE na BŘECLAVSKO, tak jsem držela minutu ticha. Otec prozradil valtický přechod a kvůli tomu dostal 22 let. Jenže v roce 1952 , les, nebyl tak vzrostlý, jako nyní.  Z vlaku již nebylo u jednokolejky nic vidět.  Tak  jsem ten tzv. valdický přechod neviděla.  Pomohl třem  na útěk, sám dostal 22 let. DNES je to tak, že jsme se zasloužili o stát. Studenti s námi dělají ORAL HISTORY. Ale po výpovědích nás zavírají do vězení, aby nás zbavili života. Mrtví pak již nemluví.Když jsem byla na hřbitůvku a procházela se alejí, abych si vzpomínala. Jak když jsme pochovávali otce,  tam stál koženák a ještě , mrtvý překážel. Za hřbitovem  byl tatraplán.  Ten byl všude ,kde jsem byla v dětství.  A nyní jsou zase všude policejní auta. Tedy dříve to byla StB a dnes asi někdo, kdo slouží zlu.  Já opravdu žasnu,  co je dneska všechno možné. Jako učitelka žasnu. Nejprve mě vezmou byt. Pak rozbijí  nábytek, a nyní vyhrožují vězením. Za úplné hovno.  TOMAS LIPTÁK, nám.Hrdinů 10,  Praha 4,   brutální advokát . Vyhněte se mu, pokud jste poctiví.jako podvodníci uspějete. Zařiďte se podle toho. Kam patříte. Já se pro blbost nenechám zavřít. Píši to do světa.  Česká republika není svět. Blog: chlapec si musí přečíst,  kdo jeho pratetu týral,  kdo ji pomlouval, a také  to,  že nám nikdo nepomohl .Byly   nadace na děti celá prdel, ale nepomohl nikdo.    Baudyšová mě posílá složenky na 150,Kč,  ale má miliony od státu.  Já píši KLAUSOVI, že potřebujeme advokáta, odmítli nás. Jak jim máme věřit, každý má několik bytů a zde 3 lidem ukradli ten jeden jediný.Být v klidu,  chodím na výstavy a píši recenze. Problém je, kdo to vytiskne. Jára mě udělal blog,  a řekl, nic nám nedají, napiš knihu.  Že si ji každý koupí.  Knihu jsem tedy ještě nezačala psát. Tak ji asi napíšu . Víte,  já se nebudu již v demokracii zauzlovávat, já to prostě dle pravdy píši. Pomluva LIptáka. AA-je odloženo, ale když Lipták napíše,že pomlouvám já jeho. Policie již rachá, a obviní mě ke 3 milionům pokuty a 3 letem vězení. CUKR: BIČ.   Lipták miluje týrat.Myslíte si, že kdyby nebyl asociál , tak by se asi nesmál, když mě umírá matka. On se  směje jako potrhlý,  a je mu to dovoleno. POLICIÍ, státním zástupcem, soudy. To mě udivuje. SPIS MĚ NEUKAZALI ,  což je proti Evropské Unii.  Nikdo mě neukázal datum JEHO narození. Tak jsem zadala jméno a vyjel informátor Tomáš Lipák, což je negativní lustrace.  Můj Liták sice nemá 9O let ,ale vypadá na ně. Řídí všechny akce z domova a všichni mu jako šéfovi AA všechno splní. Ani jednou jsem nevyhrála svůj byt zpět, ani jednou jsem nebyla odškodněna.
S t B vozila nepohodlné do lesa,  svlíkla je do naha, a každý pochopil,že má emigrovat. Já jsem to taky pochopila. Ale jsem pěstounka dítěte, který nemá skončenu maturitu. Není ukončeno soudní řízení o invalidní důchod. Jako učitelka potřebuji být ROK v anglické zemi, abych měla certifikát s obnovonou zkouškou z jazyka,abych mohla děti učit maturitu u státnice.  Nevím ,kde sehnat práci, ale pokud bych byla rok v AJ , US tak si zlepším AJ jazyk update. Co si to tom myslíte vy co to čtete? Čím mužu vadit. Když jsem byla na břeclavském hřibitůvku, přišla ke mě starší žena, a že mě vidí poprvé. Říkala jsem, že bydlím v Praze, a táta má dnes 100 . let do narození.  Divila se, proč tam není datum, na hrobě. NEBYLO: nechtěli jsme aby nás rušila S t B.  Sama nevím ,  ale ukázala mi svůj hrob,  jejího otce,  co ji zemřel v 36 letech.  Zemřel : 1952.  DALŠÍ DCERA 50.LET byla na světe. Jenže, ona měla 1,5 roku a otce ji ve vězení umlátili.  Sirotčí ji stát nedal .Nedali ji odškodnění.  Tak pro koho ,to všechno v této zemi je.  Pro ty nepravé.  Tak už víte, že když vydáváme svědectví, co s našimi otci dělali , že na nás dávají sazbu pomluvy.  Normálně by státní zástupce 35 let,  to sfoukl ze stolu,  tady jE MONSTRPROCES .Ukázala na márnici ,tu jsem nafotila, kde její otec zemřel celý fialový. UTLOUKLI HO.  Tam tedy taky ležel i můj otec.  To jsem dosud nevěděla. Ještě, že žijí pamětníci a ještě že jsem komunikativní. Včera na Praha 6 byl rozhovor s PETRUŠKOU ŠUSTROVOU. Taky jak byla zavřená , v roce 68/69.  Mluvila,  jak to hravě přežila, jak s si s vězni povídala atd. Je korba,  já vážím podváhově 53 kg.  Petruška to je skála, a tak má z čeho trávit .Já ne, mě to zabije. Co s tím tedy uděláme, pane státní zástupče, budete i nadále HONIT DCERU 50.let a tvrdě ji obvinovat z pomluvy.Jak můžete bránit nomenklaturu StB. Mojí matku utrápil a mě zavírají do vězení. 50.LETA JSOU MEMENTEM prokurátorů a je to tedy v kontrastu .Co chce Úřad vlády po nás.  Vydávat ORAL HISTORY . Zatímco  státní zástupci  nás honí, jak nás dostat do vězení. Starala jsem  se o maminku a o chlapce, matka na tlak LIPTAKA zemřela. Za ním jsou  samí mrtví, které usoužil. Dejte mě přiměřený náhradní byt, na který má rodina nárok, mám nárok na sporák, mám nárok na koupelnu , a mám právo žít na úrovni.
S t B mě vyslýchala , když mě bylo 9 let a to je vyvolávaní vzpomínek od současné policie na dobu 50.let a to je vědomé.  V y v o l a l to vědomě : JUDr.KAMIL ŠVEC : 2 ZT 200/2009.

samajova@volny.cz (neplatí)
Kveta.Samajova@gmail.com
MgA.Květoslava Šamajová

Už za Lenárta měla něco s mrtvolama,řekla sociálka z Čeladné, dětského domova soudu ve Frýdku-Místku o mě.

6. července 2009 v 13:21 | MgA.Květoslava Šamajová
Psal se rok 1998 a to stačilo, aby soud rozhodl, že musím na psychiatrii, sexuologii a to nejlépe k znalci z oboru sexuální kriminologie, pak vyžadovala, aby Jára a já jsme si šli lehnout dp Opavy do bláznice, pak k nomeklatuře KSČ do Motala, to i foxteriér věděl, že to byla tajná spolupráce s StB. Každý takto vybraný znalecký posudek se pohyboval od 13.0000,-Kč do 30.000,-Kč. Samožřejmě že to platí o b ě ť. Ta, která je vyšetřovaná. MONSTRPROCESY, okázalá, v 50.letech taky platila ta oběť. Neměla jsem výživné od otce, 9-19 let, a dosud stát mě neodškodnil, že mě zavřel otce a nedával výživné po dobu jeho vězení, zato stát ODŠKODNIL CHARTISTY: Havla a spol. Otec musel platit za monstrproces, pak za advokáta, který ho obhajoval , že dostal 22 let za velezradu, paragraf MILADY HORÁKOVĚ . Napřed provaz, pak to zmírnili na 22 let. Přišla amnestie v roce 1960, bachaři říkali, že neví, za co je tento vězen zavřený. Četla jsem to v rehabilitačních spisech. Nemám tátu, nemám nárok na 1800,- Kč za měsíc vazby, vězení, dělalo by to dnes asi 153.000,-Kč. Mohla bych se aspoň pořádně jednou najíst. A jet na týden na dovolenou, kde mě nebude stíhat policie pro pomluvu pana Liptáka, který chce prodat můj  byt 3+KK a já mu překážím.Hitler byl pánové milosrdný: vymyslel sprchy - atrapy a všichni šli v naději se sprchovat a vyletěly komínem. Tady vám znalec vyhrožuje - smí, straší,  psychiatrií, a já jsem ta malá holčička, kdy na mě řve na soudě S tB a je mi 9 let.
JIŽ SI NIKDO NESMI DOVOLIT NA MĚ ŘVÁT,  JIŽ SI NIKDO NESMÍ DOVOLIT,  MĚ ZAVÍRAT DO BLAZINCE A JIŽ SI NIKDO NESMÍ DOVOLIT ,  KE MĚ BYT BRUTALNI.
Obamo: jsi prezident v křesťanské zemi, Chicago je jedna věc a české menšiny, ale v zemi ateistů jde jenom o moc a majetek.  Okázalost.  Tady je brutalita v modě,  nevím jaké jsou současné sexuální vztahy mezi lidmi,  soudě dle časopisů a jejich DEMO fotek,  tak je to návod jací máme BÝT : IN V SEXU.  Já , jak říká Lipták,  šukám mrtvoly v márnici. tak ať to doloží, jak  je olizuju. lipták je lapiduch, že to tak dobře ví. Dle jeho senility musí být on,kdo mě křivě pomlouvá.   Policajti mě  obvinili, a jde o naprostý blábol,nesmysl, že mám blog a píši do něho.   Obamo, já o tobě psala: AHOJ PRAHO,  SALAM MALEJKUM CAIRO,  a radši to zpřístupnuji,  že to píši na BLOG, ale že by jsi mě stíhal s odnětím svobody , to  nevím.
Zatím jsi mi to nenapsal , Obamo.
Co chudák můj otec, vyšel z vězení s podlomeným zdravím. Patřil k 80-ti statečným, kteří založili K -231. A právě K-231, právník na Žofíně, mě loni řekl:  Ano, Lipták byl konfident StB.  Jenže nyní se zde hemží  muži s tímto jménem. Jeden je Slovák, může mu být něco okolo 96 let,  druhý je ten, co mě vyklidil z bytu, jehož datum narození n e z n á m, ten může mít 82-90. pak je několik jiných na internetu, a nikdo z nich na mě nadal žalobu o pomluvu. Ani se nestotožnil s Liptákem, z roku 1913.  Touha prodat již můj byt.  Brechtova 828 , aby z toho měl tučné konto za prodej.  Nyní jsem  v vnitráckém bytu, plesnivém.  Sem mě daly již s tím, že mě ho taky vezmou.  Soudě podle toho,  že je zde stále nábytek Persony.  Ten není ani za 3 roky odstraněn.  Tak na mě pomalu pracovali. To je na orgasmus, dříve se neuspokojí.  Vnitrácký byt je ještě taky pod lupou. napřed můj byt 3 + KK, a nyní ještě ten vnitrácký. Můj nábytek půjde na skládku, já do chládku.  A je to vyřešeno. První LIPTÁk má negativní lustraci -  jako INFORMÁTOR. Je z roku 1913. Druhý byl prokurátor na GP ČSSR. V totalitarismu 1958-1975 musel naplnovat teze KSČ.Liprák byl členem UV KSČ. Tudíž její  směrnice musel  naplňovat. Jako samozřejmost, ale to není v lustraci zaznamenáno.  Ta houževnatost, jak mě vystěhovat, když umírá matka,  chlapec , když krvácí do střev, půl roku po operaci. Dnes, všechno zatlouká Lipták. Dříve sloužil době totalitarismu.  Člověk žasne.  Pokud je Policie  tak aktivní .  Já slyším,  že musí být PAN LIPTÁK SPOKOJEN.  Tak tady jsou nějaké tajné směrnice , o kterých my, zase nevíme.
OTEC mě vyšel z vězení s podlomeným zdravím.  Já se ptám proč,  když ostatní přežili . Asi proto, že nepodepsal ani tam uvnitř.  A tak vyšel z podlomeným zdravím.  V těle uranové doly a smrt. Těžko jsem vybírala jeho fotku , pro setkání se studenty do ORAL HISTORY.  Chtěla bych o něm napsat na interenet do oral history.  Má letos 100 let  od narození.  On se svobody nedočkal.  Ani já ne.  Mě současná policie o b v i n i l a  z pomluvy,  sazba 3 roky.  Pokud o tom píši v médiích , tak 3 miliony pokuty. Toto potřebuje bývalý prokurátor GP ČSSR Lipták, aby prodal můj byt BRECHTOVA 828, číslo bytu 37.  PERSONA s bezdětnou manželkou , 60-62  let.  Oni mají ještě luxusní Káraný  a další družstevní byt. Nač potřebovali můj byt. PRO PRODEJ.  Jako v 50.letech - tak to nastrojili tak, že plakali ,  jak nemůžou užívat můj byt. Do kterého jsem dala 50.000 Kč na privatizaci a pak jsem z něho byla brutálně yvystěhována 27.11.2006.  Řízení není skončené. Proto jsem obviněna z pomluvy, již chápete. Už zase chtějí prodat ten svůj byt . Napřed užívat můj  byt, teď  usilují ho prodat. Je mi 65 let,  do blázince se dávaly starší ženy,  když příbuzní , stát, radnice chtěly byty.  Již je zacíleno na seniory ve věku 65 let.  Inu, časy zhoustly, již i vnuci potřebují byty.  Surovost s jakou bylo se mnou zacházeno při vyklizení,  bylo fyzické násilí.  Zima, smíchali mi 8 vyklizečů moje věci , rozbili moji rustikální kulturu , té které země z 3.světa,  a dovezli v 23,00 hodin do vlhkého plesnivého bytu.  Kde v listopadu chybělo zimní okno. Celá jedna tabule.  Závěr :  koliky - ledvinové střídavě,  uralogie trvale. Nyní po 3 letech ještě bolest  kyčle.  Nikoho to nezajímá,  že se vleču Prahou v bolestech.  Měla jsem jet na ekumenické setkání.  Slyším , že VARY mají žranici. Asi se všichni předvádějí,  aby světu ukázaly,  že Praha na to má.  A tak Karlovy Vary vydávají z peněžky , co se dá.  Táta má 100 . let narození.  Jedu na hrob. Vzpomínám, když jsme ho pochovávali , že tam v rohu stála S tB.  Venku před hřibitovem TATRAPLÁN a děsili malou skupinku,  když pohřbývali politického vězně.  Který s nimi nepodepsal spolupráci. Ti,  co podepsali, mají práci stále.
I mě děsily,  již v 9 letech.  Nynější okázalé výslechy policie se mnou,  bylo  již řečeno,  aby LIPTÁk byl spokojen.  Lipták, to je on.  Stále není spokojen.  Chce mě nechat zavřít.  Je mu asi 82-90 let, vždy mě vybílí datum narození. Nemohu ani zjistit, kdy se přesně narodil. S tímto jménem, je jich několik na internetu.  Brutálně a surově mě vyklidil.  Matka mě umírala , chapec krvácel po operaci  ileus.  Nyní řešíme jeho invaliditu, NSS vše zamítl.  I kdyby měl LIPtÁk negativní lustraci je
H Y E N A.  Proč je na někoho takový postih ještě 20 let po sametu . Jiný je veleben za svoje činy v 5O.letech , jak stíhal ty druhé. Můžete mě na to odpovědět. Nikdo mě nepodepřel,  když to šlo. Stačilo mě dát práci,  abych se udržela nad hladinou.  Táto,  podívej se,  takový EBEN byl agent a jak jeho 3 synové jedou.  Karlovy Vary moderátorství,  všechny další výhody  a nikdo jim to nevyčítá,  že otec nebyl statečný - ale kolaborant.  Já tady třu bídu,  a stále mě pronásledují a nedá se tady žít.  Již nemám nikoho.  Jára z dětského domova ,  taky jednou dospěje. Taky se ožení,  a najde cestu v tom komplikovaném světe. Co znamenalo šukání mrtvol.  Aby vás zavřely do blázince - musíte být nějak úchylný.  Proto ty mrtvoly,  stačí že o vás budou říkat,  že jste těžce psychicky chorá.  Pak vám yvberou znalce,  který spolupracoval s S t B,  a on zaručeně napíše,  jak jste sexuálně úchylný.  Pak vás zavřou a vám zabaví majetek  -  vy vyjdete nahý z vězení ,  dětského domova s tiky v obličeji.  Máte pošramocenou pověst a taky vám nedají práci. Ještě vám budou z důchodu strhávat, že jste byl ve vězení, abyste si za jeho pobyt platil.  To dělají nepohodlným. Ty pohodlní kradou,  jsou "zavřeni" aby je pak je osvobodili, oni podají žalobu na stát, a jsou vyplaceni, za to, že   jim  bylo ukřivděno.  Tím jsem vám vysvětlila,  jak je to s těmi ,  co jsou zavíraní po znaleckém posudku,  že jsou choromyslí.  Jak je to s těmi,  kteří něco defraudují a pak jsou sprostěni obvinění.  Stát je pak vyplatí.  Já chci odškodnění , ale  17 let mě ministerstvo vnitra odmítá odškodnit 300.000 Kč. Nikdy  jsem nespolupracovala s StB, ale taky mě nedali práci v oboru. Když jsem odmítla práskat na Indickou ambasádu v letech 1988-89,  víte , že soudy nejsou ještě skončené. To už bych brala za průtahy za rok 15.000,-Kč  a mohla bych být syta. Pak mám žalobu na stát,  že mě pobili chlapce v dětských zařízeních a okradli.  Járu mě daly nahého.  Na 60.000,-Kč, opět zamítntuo, pak na svůj ukradený byt 3.850.000,-kč, opět zamítnuto, pak na rozbitný nábytek 300.000,-Kč opět zamítnuto.  Chápete, proč mě chtějí dát do blázince.Já jako učitelka, nemohu 3 roky najít práci, ale Lipták si stěžuje,že ho pomlouvám.Přitom má na jazyku stále jenom o tom  ,jak jsem duševně chorá bez validity. Křivě mě obviňuje. Policie nezasahuje. Když se bráním, obviní mě, že ho pomlouvám.To se Liptákovi moc líbí, jak mu slouží všichni policajti. A že to těm u policie vydrželo.  Již to měl VACULÍK v letech sedmdesátých.  Taky šukal mrtvoly. Když si vezmu svého estébáčka, Juraj A b r a h á m,  se z nadporučíka stal
m a j o r ,  a já se soudím 17 let.  Kdybych zůstala v Československé televizi,  odkud mě de facto vyhodil ABRAHAM, S t B, kontrarozvědka,  tam bylo odchodné , 150.000,-Kč.  Ale ČST mě propustila 15.10.1992, tak nemám nic.  Japonec se mě uklonil,  řekl HANA-SAN,  pojedete do Kagoshimy.   Kristýna Vlachová tam udělala Grand PRIX za " ŘEKL, JSEM DÁBLOVI : NE! " Kagoshima  mě  poslala " zahraniční korespodent Kagoshimy". Za dlouhodobou práci s nimi.  Je to hodně smutné. Chtěla bych práci ,  až bych břečela. Kdo mi ji dá.  Chtěla jsem u mistra Gotta dělat hopsodyni, ani mi neodpověděl.  Pak jsem přišla na inzerát nevěsta,  že budu oblékat nevěsty.  Přišlo 6 mladých slečen, a bylo po práci.  Pak jsem chtěla být vrátná,  ani mě neodpověly na můj dotaz.  Všude sedíte - zkusíte si práci a pak vás nevezmou.  Táto  , pojedu za tebou, si s tebou špitat, jak ti tam je.  Kde odpočíváš a projdu se pod tím stromem. Když jsem byla na tvém pohřbu a možná tam někde v zádu u zdi uvidím ESTĚBĚ .Jak jim vadíš ještě ve smrti.  Uvidím TATRAPLAN, co mě pronásledoval.
Výslechy v 9 letech.  To MAREK EBEN nezná.  Takové dětství.  Neměl nikdy hlad.  Jeho kariéra byla bezchybná. Já měla hlad a mám i nyní.  Důchod je na 14 dní a 14 dní je jenom čaj a polívka. Dívám se na ten roztřískaný nábytek,  jak byli sprostí a vše mi rozbili.  Na Maryčku Hakenovu  , jak se na mě dívá z časopisu NAŠE RODINA s titulem Láska kvete v každém věku. Po smrti Hakena se taky vdala.  Je těžko,  bolí mě srdce, nemůžu to unést, kyčel mě vystřeluje do boku srdce mě nepravidelně tepe.  Vyhrožování,  že mě umístí na psychiatrii nepřidá.  Když se nepodvolím jejich vyšetření.  Víte, že politickým píchali injekce.  Rakovinové.  Za 4 měsíce nebyly. To píši na internet.  Ty co přežili,  a žijí v poměrném blahobytu,  to nestvrdili.  Já to stvrzuji,  že vím o mnohým, že byli zcela zdraví  a pak se něco objevilo a zemřeli.  Před tím měli sérii injekcí. Buď byli likvidátoři , nebo měli majetek a překáželi.  Nebo vypovídali  , co je tížilo  a tím porušili pravdu a lež.  Je zajímavé, jak tato a t e i s t i c k á    z e m ě   se vypořádává s těmi, kteří pomohou obětem a dobrému skutku.  Zákonitě tito ateisté určí,  že tady v této zemi HARMONIE NEBUDE. Že musíme být haštěřiví,  plní násilí,  a pak v této zemi se dobře zavírá.  Dávají se pokuty.  Odebírají se byty.  V tomto marasmu se stratí, jak ostatní okázale hýří.  Žerou ,  a jaké luxusní toalety nosí.  Zase,  ani roucho jejich cípu šatu,  se nesmí dotknout vaší pravdy.  Jako v Indii  , kasta brahmánů , a kasta nedotknutelných.  Ani stín se nesmí dotknout jiné kasty.  Jestli pak mají v Karlových Varech  indický film a developing countries filmy.
A jak to souvisí s otcem a šukání mrtvol. Nemohu na Vary, když jedu na hrob. Nemám na obojí
cestu.  Jsem důchodkyně,  a bez další práce.  Nikdo nepotřebuje můj um, kreativitu, umět naučit děti, i hyperaktivní. Nás nikod nepotřebuje. Musíme si vystačit jenom s důchodem. To je 14 dní na trochu jídla, a 14 dní na polévku a čaj.

samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová