Duben 2009

Co je to manipulace.

30. dubna 2009 v 17:54 | MgA.Květoslava Šamajová
K manipulaci použiji jiné lidi, aby odpovědnost za mé jednání , tak nepřímo byla vložena na ně, a oni rozhodovali.ˇUplně nejideálnějším typem je slabý jedinec, nebo nezkušený člověk (žák I.ročníku žurnalistiky, v té době , 5 měsíců na škole, neuměl zapnout mikrofon, 3 x se točilo,dvakrát nešla technika) , který nakonec uvěří o dané pravdě - mu předložené a byl o věci přesvědčen. V mistrovské manipulaci Lorencové a Cafourka, byl nakonec Cafourek přesvědčen o výkladu radnice Praha 4 a aniž si to nechal písemně doložit listinami, že mluví pravdu.
Přesto, že u mě v bytě sdělil, že se ke mě vrátí zpět s dotočkou, až všechny obejde, L H A L , dokonce mě ani nezavolal, kdy se to vysílá, nebyl mě dán prostor zavolat do studia , abych nepravdy vysvětlila, dokonce mě nebyla dána možnost konfrontace, abych se ve věci vyjádřila. Stejně tak Personová, se kterou jsem ani neměnila byt, jelikož výlučným nájemcem , byl PERSONA (obor nástrojářství -záměčnictví).

Cafourek mě vůbec nesdělil, že by kontaktoval mého advokáta Judr.Duška, který v reportáži nedostal prostor, stejně jako já, ani ve studiu, ani abych konfrontovala Personovou, se kterou jsem neměnila byt. Tisková mluvčí mluvila o MČ Praze 4, která podle § 715 O.Z. Personovým nájemní smlouvu nezrušila. Ale radnice Praha 11 - kde Cafourek nebyl mě ji zrušila pod nátlakem (mám to písemně,Šmajová musí zrušit nájemní smlouvu,Ing.Straniak) a tvrdila, že to bude na každé straně stejné, n e b y lo. Rušila ji podle § 710 O.Z. Byla jsem bezdomovec, nemohly jsme brát pěstounské dávky s Járou (pěstounská dvojice) to tam taky nebylo, a to, že mě matka umírala a byla převedna z DD Háje do trvalého bydliště si měl Cafourek ověřil naTOMMI.

Celková investigace na vlastní pěst, tedy byla, že můj hovor byl rozstříhán, do něho vložen projev Personové, obhajoba a věrohodnost mého advokáta chyběla, rozhovor s MČ Praha 11, proč mě zrušily nájemní smlouvu tam chybělo, a proč byla napsána t a j n ě již 18.8.2003, nebylo vysvětleno, jelikož jsem byla platným nájemcem já.

Radnice Praha 11 nám 4 roky blokovali pěstounství (2éé1-2004) a já spěchala,abych to stihla do chlapcových 18 let. Bylo mě 55 let a na studium pro něho jsem neměla prostředky. Návrhem zrušení ústavní výchovy Jaroslavovi, 2001-2004, mrhal stát prostředky. Nezákonně tam přišlo do DD Čeladná 999.000 Kč. Jelikož mě dítě dali předběžně a radnice kde trvale bydlel, mu měla návrhem na soud měla zrušit ústavní výchovu.To neudělaly, byla to MPSV( KDU) kde mě poradil vyměnit byt , jednat s radnicí Nusle( KDU) že mě pomohou. Než papíry dosedly, byla tam ODS, a mě začala umírat matka. Byla jsem bezdomovec, matka mě umírala,měla jsem nezletilého, a byla jsem učitelka angličtiny a měla 120 dětí k maturitě. Vstávala ve 4 uléhala o půlnoci.
NIKDO z O D S -bašta -na Praha 11 mě nepomohl.

Otočily se ke mě v tak závažné věci z á d y . Nevěřte jim.


Nevím kde PERSONOVÁ vzala, že došlo k fyzickému nastěhování , bylo na jejich exkeuci až 27.11.2006, kdy mrzlo až praštělo, a jejich rozbitá tabulka v okně, bylo velká tabule okna, která chyběla, já měla opakovaně koliky ledvin, a odpuštěno bylo za 6 měsíců 3 x 106,-Kč.

Skutkový fakt, že jsem nepodepsala protokol, o předání bytu do Brechtovy na Personovy, a skutečnost, že jsem na ně nepřevedla písemně moje BD Brechtova 828. Byla jsem členka BD Brechtova 828 a 829 od 5/2003.

Manipulace znamená, že si manipulátoří rozumí jenom s těmi, kteří používají neetických prostředků, jako je lež, nátlak, vydírání, zastrašování, k dosažení morálně pochybných cílů.

Co umím dokonale je analýza, nikdo mě nikdy nedal v tomto oboru job, ale A.M.Brousil to věděl, a často mě zkoušel na festivalech, kde jsme se spolu sešli. Syntézu buduji 5 dní.

Proto jsem se odmlčela. Jinak jsem našla řešení. Tam kde tomu Lorencova nerozuměla, tak se mě měla zeptat, a bylo by jí to hned jasno, ona ale to chtěla točit s těmi, co na mě útočí 5 let, a otočila kauzu proti mě. I ji někdy budou zvonit hranu a tam se bude muset zodpovídat, třeba zrovna na tuto kauzu, kdy lhala, manipulovala, zesměšnovala, mluvila jenom negace a potopila pěstounskou rodinu.

Již mě chodí dopisy v reakci na tuto kauzu, a tam kde jsem ještě bojovala o byt, mě je to opět vše zamítané.

Přece by příběh vyzněl jinak, kdyby řekla : v roce 2003 byla Šamajová učitelka, měla děti k maturitě, chlapec neměl zrušenu ústavní výchovu neměl 18 let, bál se, že ho zase odvezou, atak ji byla dooporučena směna s radnicí Nusle. Našly ji Personovi (souběžně podala inzerát).

Když matka umírala chtěla znovu svoji nájemní smlouvu zpět, ale byla bezdomovec, zrušily ji ji násilně, když chtěla nápravu, daly na ni žalobu (byl to spor občanský nikoliv radnice - občan) Všude prohrála. Jednak,že když je občan proti radnici a jednak, když advokáti hrají čestnou hru. Judr.Lipták byl stejný manuipulátor jako PERSONOVÁ. Vidina prodeje bytu za 2,5 milionu byla lákavá, přesto, že rodina měla na byt nárok, nikdo jim nepomohl.

Takže najednou byly 3 lidé bez domkova: umírající, dítě, učitelka.
Odstoupení od dohody o výměně bytu bylo řešeno až za 3 roky. Nyní měla pozvat do studia experty, aby řekly , co muže ještě Šamajová dělat.

Ale Lornmcová to postavila tak, že Šamajová dělá chyby, Šamajová je infantilní,
Šamajová , když zjistila, že je to lukrativní byt ,chtěla ho vehementně zpět.
Ani jedno slovo nebylo pozitivně míněno, byla charakterově vypodobněna jenom negativně.

Jde tedy o vědomý cíl manipulace, neentickými prostředky, a využila pro tu věc sezvané lidi, kterým n e ř e k l a skutkovou pravdu, a jejich obraz poškozené Šamajové, i když byl hypotetický, se pomalu zasunul do myslí lidí. Podprahový efekt.

Děkuji.
MgA:Květoslava Šamajová
samajova@volny.cz

LORENCOVĚ PŘÍBĚH JE CHLAP BEZ OCASU

26. dubna 2009 v 1:42 | MgA.Květoslava Šamajová
V kauze pro reportéry - 23.4.2009 14: 09 jsem spočítala, že reportáž, kde každá postava povídá o něčem jiném, trvala 35 minut.
Stanislav KŘEČEK , když šel do voleb 2002, říkal toto:
"V bytové problematice jsou podle mého soustředěny všechny nedostatky , kterým náš současný život trpí : je to především přehnaný důraz na vlastnická práva , jako by jiná práva měla menší význam, nepochopení a nerespektování situace obyčejných lidí, a malá dostupnost práva , malá možnost ochrany obyčejných lidí před protiprávním jednáním ."
V roce 1990 se Křečem stal advokátem, a spoluzakladatelem Sdružení nájemníků ČR.
Byl poslancem Č S S D od voleb roku 2002. V Lorencové reportáži za 7 let hovoří j i n a k .
"Ona mohla namítat", mluví o důchodkyni Květoslavě Šamajové (poznámka autorky blogu) , to udělala správně , že žádala neplatnost dohody směny bytu, ovšem pokud se nepřestěhovali. Pokud se nájemce nepřestěhuje, může se domáhat neplatnosti, aby soud rozhodl, že ta smlouva je neplatná. Ale jakmile dojde k přestěhování, ...
"Podle mě, Šamajová, odmítá respektovat PM (zkratka pravomocného rozhodnutí) soudu a domnívá se, že pravdu má jedině ona. A neuznává jiný názor. Pokud dojde k přestěhování , tak ta smlouva je perfektní a není důvod k odstoupení. Nemá absolutně právo k svému původnímu bytu, ani vůči státu a náhradě škody.
Investigativní novinářka Lorencová.
Byt půjde do privatizace, půjde o lukrativní majetek, může to podle vás mít nějaký vliv na tu snahu paní Šamajové získat ten byt zpět?
Křeček:
" To je ten psychický důvod , pro který se ona toho domáhá. Ale podle právního vztahu si lidé mají rozmyslet svoje kroky jaké smlouvy uzavírají.
Investigativní novinářka Lorencová :
A co závady bytu?
KřečeK:
" Podle 259/95 jsou rozsáhlé povinnosti nájemce , jak má udržovat byt. Pokud dostala 3 měsiční snížené nájemné za prasklou tabulku v okně, tak to je lukrativní přístup k nájemníkům."
Investigativní novinářaka Lorencová:
Obvykle jsme na straně těch , kteří mají trápení .Ale tentokráte jsme nebyli.
Příběh pokračuje v kolotoči zpěvem FLORY .... jak je HAPPY a komentátor povídá, ale to není příběh KVĚTOSLAVY ŠAMAJOVĚ, ta štastna není.
My jsme se snažili to přehledně natočit, a ani si nejsme jisti, že jsme to zpřehlednili, pozvali jsme si do studia Slavomila Hubálka, soudního psychologa.
Další hlas v příběhu, který nebyl představen, říkejme mu HLAS-ANONYM :
"Jak si vysvětlujete to její chování, v jejím věku, chtít vehementně byt zpět, je to výraz nedospělosti ? " (myslel infantilitu asi, poznámka autorky)
Hubálek, soudní znalec :
"Zajímavé je, že to bylo až u Nejvyššího soudu, je to nešťastná reaktivita těch, kteří se soudí, ztrácí u soudu moc času, a taky se rádi obracejí na sdělovací prostědky, jde jim o to, aby ten případ měl velkou publicitu. "
ANONYM HLAS:
" Nebylo to rozhodnutí jednoho kliknutí na internetu , ale měla dlouhou dobu, viděla byt několikrát, rozhpdla se pak tak špatně, inzerát podala, podepsala smlouvy, a znepříjemnila život tolika lidem, pro malicherné problémy."
Hubálek, soudní znalec:
Skupina lidí, kteří to milují, vedou za život mnoho sporů, když už orgány činné v trestním řízení
vyžadují, aby je prohlédl psycholog, zdali dotyčná osoba má rozpoznávací schopnosti, zdali jsou její výpovědi věrohodné. Soudy i nařizují zbavení způsobilosti k právním úkonům, a tím jsou každá další podání bezpředmětná."
HLAS -ANONYM:
Volejte na linku 22155 2525 nebo 2424
První volající, která jediná byla věcná a cílená (poznámka autorky blogu):
Dotaz na psychologa Hubálka, já jsem z oboru, koho neznám , nemohu ho posuzovat, pouze udělat obecné závěry, ale od k a ž d é s m l o u vy l z e u s t o u p i t .
Ostatní byly z Ostravy a já sama, autorka blogu, jsem se n e m o h l a dovolat do studia, nebyl mě dán vůbec prostor, abych se k této kauze vyjádřila, a nebylo mě ani sděleno,K D Y se pořad se mnou vysílá, i když to bylo se mnou točeno v lednu 2009 a psala jsem několik mejlů do rozhlasu, paní L o r e n c o v é a panu C a f o u r k o v i, NIKDY NEODPOVĚDĚLI a záhadně
M L Č E L I .
Autorka blogu to nyní vezme po pořádku.
K psychologovi Hubálkovi bych ráda řekla, že když požádá svoji vlastní manželku, paní Hubálkovou, aby si sedla ke společné kávě a zeptal se jí, znáš jméno KVĚTSLAVA ŠAMAJOVÁ,
co mu asi odpoví.
Pravděpodobně toto:
Ano, byla u mě ve věci pěstounské péče, měly jsme spolu 3 sezení v roce 2000 a o rok později taky 3 sezení, to už byla soudy hodně unavená a doporučila jsem ,aby byly soudní řízení zkrácená, ( 2002, píše se rok 2009 a ještě nejsou ) , že to má již značná vliv na její psychiku."
Pak by asi pokračovala, že mě svého prasynovce do pěstounské péče doporučila.
Pokud by si paní manželka mě ještě vybavila po 9 letech, tak kloubouk dolu, ale jelikož si mě lidé vybavují i po 30 letech, nevím jak to dělám, tak mu třeba řekne o mě i víc.
Ano, ráda dávám svoje příběhy do televize, jednak jsem v televizi pracovala, a je mi po ní smutno, že již tam nemohu pracovat, nejsem baba v radionce, a v teplákách, nemám přes zadek 16O cm, a přes prsa 12O cm, jsem pohyblivá a hlavně hledám práci, abych uživila prasynovce do maturity , starobní důchod nám nestačí, a abych mu umožnila vysokou školu, neboť i já sama mám vysokou školu. Myslím si, že je to největší dar, jaký mu mohu dát.
K slepičímu vyprávění paní Evy PERSOVÉ - není moje partnerka, s ní jsem neměnila byt, jelikož neměla nájemní smlovu na byt - kdysi I.kategorie - Šturova 541/37, ale její manžel PERSONA,který byl výlučným nájemcem.
Ten ze ŠTUROVKY udělal dílnu, ucpal odtoky v koupelně, sušil v troubě nějaké předměty, a za 40 let nikdy nepotřeboval vyměnit sporák, zasklít chybějící velkou tabulu v okně, uvařit si kafe, čili tam nebydlel, jenom tam podnikal, měl to strategické a pro spekulativní výměnu, měl dva jiné byty - respektive obydlí - chalupu a družstevní byt po matce , kterou dal do LDN.
Podle živnostenského listu zde podnikal od roku 1992 do roku 21.12.2006, kam jsem neměla vůbec přístup, jelikož bydlel na chalupě v Káraný, dále v družstevním bytě na Chodově, a dílnu ŠTUROVA 541/37 měl jako strategický bod na spekultaivní směnu bytu a hledal vhodnou o b ě ť . Tou jsme byla já, že jsem naletěla, když mě M P S V a K D U doporučilo radnici NUSLE, kde mělo svoje lidi : K D U . od té doby nevěřím ani jedné POLITICkĚ STRANĚ :podvedly mě všichni včetně obou prezidentů.
Proč KDU. Mělo volební program - rodinná politika.
Na M P S V ,rodinná politika, mě každý zná, včetně OCHRANKY, zná moje jméno KVĚTOSLAVA ŠAMAJOVÁ, a každý počítač zná moje jméno na všech stupních soudu,
pokud jsem POJEm u NOVINÁŘU, jak říká investigativní novinářka LORECOVÁ (myslela postrach v řeči médií) tak u soudu musím být "milaček" všech počítačů.
Dostala jsem se do spárů jistého JUDr.TOMÁŠE LIPTÁKA,který byl P R O K U R A T O R na Generální prokuratuře za totality , nyní má 82-85 let, neznám datum narození advokáta, a ten byl tak aktivní, že psal na všechny stupně soudů, že jsem psychicky těžce narušená osoba, že házím předměty po soudech a soudcích a musí na mě při každém jednání být pozvaná justiční stáž."
pak na chudáka jAROSLAVA a jeho invalidní důchod přišla justiční stráž a chlapci se připomněla všechna šikana soudů (4O za 11 let) a měl z toho ještě dlouho trauma. A to je cílem LIPTÁKU,PERSONU a jim podobným,kterým nahrávají hlasy,anonymy, CAFOURKOVĚ, LORENCOVÁ atd. Když jsem měla řízení o invaliditě dítěte,JAROSLAV má lejstro od doktorů, pedopsychlogie a pedopsychiatrie, že má trauma ze sodních řízení. Bylo jich nad ním vysloveno od 11 let do roku 2007 celkem 40 soudních řízení, a před každým soudem zvracel kyselé žluté štávy, lítal mě k poštovním schránkám, aby ho zase neodvezli zpět do dětského domova, a když nám doslova za bílého dne ukradli náš jediný byt, kde jsme měli jediné trvalé bydliště,řekl mi,ztratil jsem DVAKRÁT DOMOV.Já na to, ale já i s tebou.
A již nemáme žádný,jsme BEZDOMOVCI.
Můj spis má 2200 stránek, ano, zná mě kraj FRÝDEK-MISTEK, OSTRAVA, HAVÍŘOV, jelikož vycházely články, boj ženy se státem trvá 9 let atd..
Soudkyně ,judr.NIEDOBVÁ nebyla nikdy podjatá, někdy nesoudila i 4 roky, byla vychvalovávna jak je poctivá, že když jsem urgovala skončení řízení o pěstounství, zeptala se ve škole, jestli má řádně futrál s tuškama a plnicím perem v pořádku, a měla na rok vystaráno. Spis vedla od nezletislosti k zletilost, P 106 / 91.
Policie ČR, Praha 4, vydala písemně v roce 1999, že chlapci byla od poloviny října do polovice listopadu 1998 omezována osobní svoboda , v DDÚ , K michalskému lesu , Praha 4, Jaroslavu šamajovi, dnes chlapci 22 let, a když ho propustili z dětského domova Čeladná dne 12.3.2001,byl nahý,neměl boty, nedali mu ani trencle na pimpáska,ani jeho knihy do školy, foták, kompas, pohádky, kudličku, všechno šatstvo, za 3 roky, což byl jeho majetk.Byl nahý. Představte si HORY, v ZIMÉ, ČELADNOU, a nahého chlapce,startujícího pubertu. Byl mě předán dle rozsudku, bude odňat z dětského domova. To bylo všechno. Já tyhle blbé rozsudky nepíši, a dotazy volajících, že máme rspektovat soudy a hotovo, co podepíše. Ano, podepsala jsem převzetí nahého dítěte PM, a respektovala jsem to.Ríkala jsem dítěti, nyní budeš svobodný, nebudeš mít trenýrky, které se perou s 50 dětima jiných trenýrek, budeš mít svoji postýlku, a budeš svobodný, vybereš si školu, kterou budeš chtít studovat. Měl samé čtverky, TIK ve tváři a bál se ještě v 14,5 letech. Měli jsme 8. patro a držela jsem ho za ruku dokud neusnul, jak se bál. Ležela jsem na zemi na karimatce, aby mě sociálky z Prahy 11 nenařkli, že s ním spím v posteli.
Do roka jsem dokázala, že chlapec měl 9 jedniček, 6 dvojek , 1 trojku z AJ.
Co jsem nedokázala z k r á t i t soudní řízení v opatrovnické péči, za 11 let bylo 4O soudů spis má 2200 stran a do TV BARRANDOV v pořadu SUĎTE JE, jsem přišla, abych zapomněla jako porotce na svoje soudy, n e k o n č í pro, pomalost soudkyň, tak kde nechtěli rozhodnout,když jsme měli vyhrát, a pro rychlost tak, kde mám chtěli vše ukrást.
NEBOŤ u v y t i p o v a n ý c h j e d i n c ů , kam mě zařadili, že můj otec byl souzen na § 231/48 Sb.MILADY HORÁKOVÉ, a my MÁME SOUBOJ PRAVDY SE LŽÍ.
VEŠKERÁ PLETICHAŘENÍ KOMPLIKUJÍ VĚC, ŽE ŽÁDNÝ SPOR NELZE UKONČIT."
K panu K ř e č k o v i, bych ráda sdělila, že jeho politický názor je hodně odlišný od Křečka, než vstoupil do politiky. To chtěl pracovat a bít se za obyčejné lidi- jak tehdy říkal, dnes hovoří z něho politik.
Lukrativní vyrovnání obce Nusle s KVĚTOSLAVOU ŠAMAJOVOU, bylo po pravdě 3 x 106,-Kč, a nešlo o rozbitou tabulku v okně, ale chybělo zde celé velké okno - venkovní - dvou křídlové a to celkem 6 měsíců, od listopadu do dubna 2007, a to za slevu 3 x 106,-K, já měla opakovaně ledvinové koliky, a za léky a dlouhodobou vleklou silnou bolest, která se mě vrací, a předtím jsem tím netrpěla, to nebylo zdaleka tak lukrativní, jak POLITIK ČSSD KŘEČEK PREZENTOVAL V MÉDIICH ZA H O N O R A Ř.
Té paní, co se mě zastala, že od každé smlouvy lze ustoupit, sděluji, děkuji vám, že jste se mě jediná zastala. Ano, ustoupila jsem, že moje matka mě byla milejší a dražší, ustoupila jsem a dne 12.11.2003, jsem to dala jako žalobu k soudu, radnice Prahy 11 mě nevyhověla, také bránila zrušit chlapci ústavní výchovu po dobu 4 let a bránila nám, abychom braly pěstounské dávky a nechala posílat 270.000 Kč ročně do ČELADNÉ, a nechala mrhat státní prostředky , a nepomohla nám. KDO : starostka MARTA ŠORFOVÁ. Kupodivu velice ochotně a ráda, tajně za mými zády, nechala napsat na EVU a TOMÁŠE PERSONU nájemní smlouvu na můj byt dne 18.8.2003, tedy v době, absolutně protiprávně, kdy platila moje nájemní smlouva . Ing. Straniak, vedoucí bytové správy, poručil arogantně písemně TOMMI, že mě má být ukončena nájemní smlouva podle § 710 O.Z. pod nátlakem, při směně bytu. POD NÁTLAKEM, pane kŘEČKU.
V soudní síni jsem sdělila Judr.Simoně Pospíšilové, že radnice mohla brát až 200.000,-Kč za to, že jsem odcházela z privatizačního bytu do státního. Odpověd zněla, již je to vyšší. Bere se 500.000.-Kč. A pro tu korupci, to nikdo nechce zvrátit.
Než STRANIAK zemřel, tak jsem ho konfrontovala s proleženinami matky, kam se podějem. ŘEKL JENOM : JEŽÍŠMARIA, byl to SLOVÁK. Našla jsem pak v KLÍČI, časopisu radnice Prahy 11, nekrolog, že náhle zemřel 4/2005, do roka a dne , po mojí mamince. Nebylo mu ani 40. Zde mohla být páka korupce. K věci, že musím repsektovat PM. Posluchači radia KŘEČEK zatajil, že i PM lze napadnout pro průtahy, na nemajetkovou újmu. U mě byly 3 roky, kdy "nebylo "zahájeno řízení o odstoupení od výměny bytu" až poprvé 8.8.2006. Podání žaloby bylo 12.11.2003.
Křeček musí vědět, že má nyní Ministerstvo spravedlnosti (MS) náhradu na škodu nemajetkovou újmu, a tím nás blokují, abychom se nesoudili ve ŠTRASBURKU. Tam na rozdíl od této reportáže můžeme předložit doklady právního stavu a skutkového, KTERÉ NEZAJÍMALI TÝMOVOU DVOJICI CAFOUREK-LORENCOVÁ. MS se musí vypořádat se žalobou na namajetkovou újmu. Na tu mám ze zákona právo, a nebude mě v médiích PERZEKUOVAT HUBALEK, že budu posouzena k právním úkonům, zdali jsem věrohodná, nebo mám mít opatrovníka, aby za mě přebíral důchod, jelikož do 999,-Kč smí si převzít důchod kdo je způsobilý k orávním úkonům, a pak, pokud jsem - mentálně retardovaná - jako někteří reprotéři, kteří říkají EHM, EHM, EHM, a berou desetitisíce, - že budu zastoupena. Že bych byla mentálně retardovaná, to neříkala jeho manželka, tak asi mluvil o někom jiném, nebo zase obecně, neboť mě HUBÁLEK nikdy v životě neviděl. Byly tady již takové pokusy, že mám sexuální styk s mrtvolami, v márnici, se sochami se zvíraty,že mám dle soudně znaleckého posudku, 3 vagíny a 6 prsou, atd. Já ty znalecké posudky nepsala, ale pobavila jsem s nimi média . Ano, ráda jim tom dávám i s kulatými razítky, co se o mě píše, proč bych se styděla za c h y b y s t á t u. Stačí mi vždy jeden hlas, který to mě podpoří. JEDEN HLAS.
V této reportáži to byl taky jeden hlas, pro a všechny ostatní byly proti.
PROTI MĚ BYLI:LORENCOVÁ, CAFOUREK, REPORTÉR-ANONYM, KŘEČEK, HUBÁLEK, TELEFONAT -MUŽ, TELEFONÁT JINÝ MUŤ, TELEFONÁT -ŽENA.
JEDEN HLAS P R O, 8 hlasů P R O T I.
Z á v ě r : na mojí straně umírala matka, měla jsem v péči nezletilého a byt BRECHTOVA 828, patro 8, byt č. 37 , byl náš jediný, kde jsem bydlela 27 let, moje matka LORENCOVÁ zde měla trvalé bydliště, Jaroslav zde měl trvalé bydliště, byla jsem členka BD BRECHTOVA 828 a 829 od jeho založení, 5/2003, dala MČ Praha 11 do 6-7/2003 částku 50.OOO Kč a v tu dobu jsem PERSONU a n i neznala. Směna proběhla 13.8.2003, a když jsem viděla, jak jsou hamižní, a jak odmítají uznat, že mě umírá matka, včas a v termínu jsem dala odstoupení od smlouvy,
radnice Praha 11, InG.Stranák, PERSONOVI a PERSONOVĚ nechal tajně napsat nájemní smlouvu dne 18.8.2003, která byla protiprávní a neplatná, jelikož jsem byla nájemcem tohoto bytu, já výlučně, chlapec byl nezletilý, matka byla jako umírající převedna z DD Háje do Brechtova 828 ještě za jejího života. Pokud byly průtahy 3 roky a neprojednáno moje odstoupení od dohody o směně bytů, mám právo na nemajetkovou újmu, jesli to vyhraju nevím, ale nebudu do smrti v nebytovém prostoru,a podporovat podvod a korupci, a budu to zviditelňovat v médiích ještě vehementněji, a ještě důrazněji, čím více vhlasů bude proti mě točit p a m f l e t, který není podložen na skutkovém stavu a právním stavu.EXISTUJE NĚJAKÉ RADIO, KTERĚ BY BYLO OCHOTNO SE MNOU ODVYSÍLAT KONFRONTACI NA ZAKLADĚ LISTINÝCH DUKAZU, O KTERYCH KŘEČEK, ANONYM -HLAS, HUBALEK, n e v ě d ě l i , nebo nechtěli slyšet, nebo jim to dvojice : CAFOUREK-LORENCOVÁ VUBEC NEDALI. PTÁM SE : N A J D E SE STATEČNE RADIO, KTERE PODRZI ŽENU SAMOZIVITELKU, KTERA PODPORUJE CHLAPCE, NA KTEREHO SE V Y S R A L STAT A PODPORUJE HO SENIORKA, ABY MĚL VYSOKOU ŠKOLU. VYŠEL NAHY Z DĚTSKEHO DOMOVA, který si na něho vybral do své kapsy skoro bez koruny milion ( 999.000,-Kč) POTLUČENY, PONIŽENY, V ROCE 2001, NIKDY MU ŽADNE KUŘE NEDALO ANI PENNY TUŠKU ANI BRAŠNU DO ŠKOLY, A RADIO SI Z NAS UDĚLALO KOLOTOč H U M O R U , že KVĚTOSLAVA ŠAMAJOVÁ není šťastna ale FLORA ,anglická zpěvačka je HAPPY.Pokud jsem se na RADIO OBRÁTILA PO ROCE, že radnice ani Magistrát neudělaly nápravu a nedaly nám přiměřený náhradní byt, a byl z toho kolotoč humoru, tak se tady vzájemně neslyšíme, ale Pán Bůh mě má rád, a v ě ř í m, že tato debilní z debilova reportáž, která tomuto příběhu dala korunu korun, nakonec jako absolutní sračka sraček, d o c í l í , že se již konečně někdo bude zabývat tím případem ,že už i v parlamentiu a senátu , řeknou.
DO PRDELE, DEJTE UŽ TÉ ŠAMAJOVÉ , NÁHRADNI BYT A REPORTÁŽE PŘESTANOU. D O M Á H Á M S E :KONFRONTACE V NEZÁVISLÉM RADIU - s předloženými důkazy listinami , skutkového stavu a právního - který v reportáži byl zcenzurován a potlačen. Což jsem u LORENCOVÉ věhlasné investigativní žurnalistky a žáka prvního ročníku žurnalistky, který tam byl již celých 5 měsíců, nečekala.
I. přiměřeného náhradního bytu, abych mohla péci buchty prasynovci,má ileus
II. neobyvatelnou hygienicky dílnu v ŠTUROVCE zařadit jako kategorii III.a snížit nájmy od 11/2006 dosud, opět nezahájené soudy
III.náhrada za škodu na nemajetkovou újmu proti ČR-MS, za průtahy 3 let, odstoupení od smlouvy,kdy soudy nezahájily řízení
IV. dluhy 44.693,-Kč po PERSONOVI na dílně ve ŠTUROVCE, aby byl povinen bývalý nájemce si zaplatit a nebyly vymáhány na seniorce ŠAMAJOVÉ, která si taky zaplatila svoje resty v BRECHTOVA 828/16 a připravila za 50.000,-Kč - byt BRECHTOVA 828 ,č.37 , k privatizaci.
V. skřínky,těžké,kovové,aby byly odvezeny původním nájemcem PERSONOU,jelikož můj nábytek nemá ŠAMAJOVÁ možnost používat pro jeho nábytek,který si neodvezl.
KŘEČKOVI A HUMBÁLKOVI bych ráda ocitovala usnesení MS Praha , sp.zn: 14 Co 616/2005-210, 14 Co 617/2005 z 1.12.2005, JUDr.MILADA VESELA, takto : vystěhování povinné a všech ,kdo s ní bydlí (n e z l e t i lý , z dětského domova, který jíž jednou domov ztratil, poznámka autorky blogu) VYKLIDIT BYT - bez náhrady na jakýkoliv jiný byt - výkon prodejem movitých věcí, aby se zaplatilo vyklizení z bytu.
Toto navrhl 82 letý judr.LIPTAK , který zastupoval PERSONU, totalitní prokurátor, a jelikož jsem dcera politického vězně z 50. let, tak tato totalitní rychlokvaška JUDr.Veselá potvrdila na 100 a jedno procento, to co napsal LIPTÁK, asi 82-85 let. Podsouval soudu návrhy, které soud nařizoval PM, aniž mě osobně vyzval k osobní účasti.
13 E 277/2005-36 provedlo vyklizení dne 27.11.2006 , kdy mě byl rozbit veškerý nábytek,stůl 15O let po mých prarodičích, naštipnutá skříň, po mých prarodičích, mušlové lampy ,které daly do malých krabic,měly naštípnuté a zničené širmy, z Holandska, rustikální plátna byly v vlhkých ručnících, to by nenapadlo ani IDIOTA, gotická maska hlavy ze sv.TROJICE rozbita, moje šatstvo bylo se smíchem rozděleno tak, že v každé jiné krabici byla vždy jiná bota od jiných bot, všechno bylo zničeno, rozbito, ukradeno. 8 vyklizečů ve 3 pokojích od soudu mě exekuovali z mého privatizačnéího bytu do zdevastovaného špinavého bytu s dluhama po PERSONOVI, kde chybělo venkovní okno 6 měsíců, PRE nebylo namontováno a musely se udělat rozvody do mědi atd, nebyl sporák funkční a koupelna protékala do přízemí.
Radnice mě velkoryse snížila 3 x 106,-Kč nájem za moje opakované ledvinové koliky a záněty vedlejších dutin a strašlivé migrény ze zimy.
Navíc jsem zjistila, že je to vnitrácký byt. Vše bylo dopředu zinscenované.
ŠALOM.
Tak tahle to vidí KVĚTOSLAVA ŠAMAJOVÁ
samajova@volny.cz
MgA.KVĚTOSLAVA ŠAMAJOVA

update, 8.12.2010 je stávka 100.000 odborářů a nespokojených v ulicích;
MEDVĚDA SI ROZPORCOVALI SOUDRUZI, KŘEČEK + HUMBALEK NEVĚDOMĚ NAPOMAHALI PODVODU LORENCOVA + CAFOUREK. Persona se rozvedl s Personovou, měl ji na odčítání daní, posloužila, nejenom na daně. Podnikal  1992-2006, v Šturova 541/3, byt č. 3, v bytě č.5 bydlela Podušková-Liptáková, je soudkyně Praha 8.  U  soudu, ve veřejné správě, na západě by s ní zatočili ,tady ji provázaně pomáhali mě likvidovat.  Všechny soudy jsem  prohrála. Lipták, 82 let prokurátor z Generální prokuratury ČSSR, kde poppravili Miladu Horákvou 8.6.1950, dostal % z prodeje mého privatizačního bytu Brechtova 828, byt č.37. měl hodnotu 3 miliony.  Jak víte , popel ani urna se nenašla,  z Milady Horákové, popravené tam  kde působil v 50.letech Lipták.  Jak víte,  kosti z TYCHO DE BRAHY z roku 1601 se našly.   Dokonce ani prstýnek z Horákové se nenašel.  Jana Kánská musí žit v exilu v USA.  Tady by ji StB  zlikvidovala.  Lipták mě vyklidil -směl- za součinosti StB -vyklidit z bytu 27.11.2006  z  Prahy Jižní Město.  Starostka Šorfová ten den končila.  Tak se  mu musela  odměnit za služby.  Již 4 roky žiji v plesném bytě, dílně,  chcete -li. Nnyí je medvěd jiř rozporcován. Všichni dostali něco.  PERSONA rozvod v únoru 2010. A byt v ČELAKOVICICH, aby měl blízko na chalupu KÁRANÝ.  PERSONOVA je v TŘEBONI. A LIPTAK má
% z prodeje bytu za 3 miliony.  Já musela být v květnu v blázinci,  měsíc,  aby měli klid, prodat moji Brechtovu. Pak jsem  5 měsíců sháněla 15 lékařských dobrozdání, abych měla doklady, že se nepomočuji,  nenechávám hovna v plenách , kam si sednu, nevrhám se na protějšky a nemám s nimi sexuální úmysly,  jak napsal ŠVARC. Ten je hlavní, klíčový expert v ČESKÉ TELEVIZI,která mě zamítala práci 20 roků. Tento homosexuál mě obtěžoval v noční košili od 22,00 hodin do 23,00 hodin. Napřed mě napchal neuroleptiky měsíc, a pak když jsem  břečela bolestí,  jak mě bolel močový měchýř , měla jsem  rozostřené vidění , a slintala jsem  po HALOPERIDOLU+ RISPERIDOLU,mě nechaly vyplňovat 400-600 kartiček, na které jsem  neviděla. 
I když mě neshledali psychopatickou, tak se rozhodli za posudek 17.000 Kč napsat, že jsem  zcela dementní (pochcávám se) a budu vaskulárně dementní (to umřu za 4 roky) , jelikož mě zavřou,  protože jsem  nebezpečný zločinec. Mám blog: www.deepa-shama.blog.cz
Takže se nepochcávám, nebudu si nasazovat penis,  ani umělý ani jiný fetiš,  mám ze sexuologie, že nejsem  sexuální deviant , mám 3 psychiatrické vyšetření, že nejsme  patologická, 2 psychologické vyšetření, že mám IQ 106, MQ 126.
Stávkujte,  100.000 lidí,  mějte hrkačky, transparenty, křičte, volejte, že nechcete KGB, STB, NKVD, a všechny složky, které to tady stále řídí a řítí nás do propasti.
Já už jsem  syta od 9 let, do 66 let, za výslechy StB, KGB, a hledám dědka s krvema, a zahrádkou a půjdu na kterýkoliv kus  světa. A hlavně,  chci chodit do muzeí,  psát recenze o kultuře, a psát lidem o zpravodajství v té které zemi, kam mě nohy zanesou. KGB mě rozbila můj nábytek, 27.11.2006, kdyby  byli stěhováci, tak mě neukradnou spisy z 50.let, nezabalí plátna do vlhkých ručníků až odrolí malbu,  a nevhodí jednu botu do jedné krabice a druhou do druhé. Stěhoval mě kuchař Čechovský.  Stát mě neodškodnil,  a u soudu se mě smějí 30.letí. Neví, jestli to ta důchodkyně Šamajová chápe.
Krádeži, korupci,  rozporcování mého bytu,  za 3 miliony,  opravdu chápu,  až moc dobře,  taky chápu, jak jste  mě svlíkli do naha,  v blázinci,  kalhotky chlípně roztrhli na  4 místech, a probrali jste mě za 17 hodin z komatu, tak dlouho působila injekce ŠUHAJDOVÉ, soudružky komunistky z totalitarismu  na  příjmu neklidných důchodyň. Tam mě zavezli falešní policajti,  soudruzi HORALKA z bytové správy. Jak říkám, zvoňte,  hrkejte,  mějte zvonce,  řetězy,  že se připoutáváte jako mukli,  ve vězení v 50.letech,  nebo aby se stát nerozpadl, že ho milujete,  vemte si symbol jaký chcete. Já mám  dnes svátek, jsem  bezdomovec,  a hledám muže z anglicky mluvící země, který mě vezme do jiné země,  na koberečku.  Tady to smrdí blázincem,  injekcemi,  komaty, HALOPERIDOLEM + RISPERIDOLEM, 21 let po pádu železné opony. Stále budou soudit po staru a myslet  po staru. I  když řekli nahlas na Ustavní Soud. Že se bude myslet nově.  HOVNO. Já mám soud dne 14.12. a tam zase zvítězí LIPTAK, prokurátor 50.let.  Mě zamítla PETROVKOVA  celkem 22 důkazů proti němu.  Chaloupková mě zamítla 22 důkazů proti němu.  BOŠ + ŠVEC mě zamítli 22 důkazů proti němu. Je mi 66 let,  vážím 55 kg,  mám kozy 75 B, a jsem  bezdomovec.
DCERA mukla, K-231, souzeného na  § 231/48 Sb,  stejný jakým popravili  MILADU HORAKOVOU Žije se nám tady těžko. Soudí mě Mgr. Ing. Mária  PETROVKOVA  dne 14.12. u soudu pro Praha 2, z pomluvy . Že jsme pomluvila tohoto LIPTAKA co mě vzal byt,matka na ten atak mě zemřela. Chlapec rok krvácel po operaci paralytický ileus.  Že nespolupracoval s  Stb, a tudíž mě navrhla nejvyšší sazbu , obžalovaná jsem  od policie na 3 roky vězení a 3 miliony  pokuty. Dělá to neveřejně, jak se mě bojí, jako HORAKOVA, a popraví mě v 9,00 hodin. Přijde na mě , homosexuál ŠVARC,  a budou se mě dívat do kalhotek, jestli jsem  dementí nebo již vaskulárně dementní, možná mě tam vysléknou do naha. Je to za zavřenými dveřmi, nesmí tam ani tisk, televize,  takže to bude jako  v Bohnicích. Třeba ze mě nebude taky ani popel , a spálí mě za pravdu jako JANA HUSA.  PRAVDA DO ČESKE REPUBLIKY JEŠTĚ NEDOŠLA.
Kveta.Samajoav@gmail.com
8.10.2010  jsem FLORA, mám svátek

LORENCOVÁ MĚ 50 MINUT VOZILA V KOLOTOČI

24. dubna 2009 v 2:44 | MgA.Květoslava Šamajová
Zatímco REPORTÉŘI ČT vzali kameru a chodili se mnou za radnicí Praha 11, a ti před námi utíkali, pak zašli na soud, aby zodpověděl, proč moje odstoupení od dohody o směně bytu bylo projednáváno až za 3 roky, průtahy, ...tak paní LORENCOVOU to vůbec ani nezajímalo.
Pan CAFOUREK u mě v bytě to se mnou točil na třikrát, dvakrát zapomněl zapnout MAGNETOFON. Odcházel a s nikým jiným v domě reportář nedělal, nade dveřmi vysela cedule, od NAVATYPU,
" z vami obývaného bytu vytéká voda do poštovních schránek" a také o bouchejte-nejdou zvonky.
Pak mě sdělil rozpačitě, až to natočíme s vaším advokátem, TEN TAM VUBEC NEBYL ( JAK TO ? ) tak paní LORENCOVÁ si pozve někoho do studia z SON - OCHRANY NÁJEMNÍKU. Zajímavé je, jak to otočili proti mě, tu reportáž.Víte ,nastříhat se dá lecos,když vás k tomu nepustí,abyste řekla závěrem,že máte doklady proti tomu,co oni vozí v kolotoči,jak je možné,že mě nebali slovo na obranu proti výrokům radnic a paní PERSONOVÉ,žijííc v mém bytě, a já v jjeí dílně po jejím manželovi,kde 40 let nemalovali,já před exkuečním vyklizením z mého bytu,na jejich popud jsme malovala v pokoji chlpace, a předsín,a vyměnila plastová okna ve 3 pokojích a libovala si,jak je mě konečně teplo.

Na mě to působí, že paní LORENCOVÁ se asi uchází do parlametu, Evropské unie nebo Rady rozhlasu a televize.

Dělat si kariéru na důchodkyni, které umírala matka, 81 let, a měla trvalé bydliště se mnou v mém bytě , na Jižním Městě, kde jsme žili 27 let, to si neprověřila paní LORENCOVÁ. I moje matka se jmenovala LORENCOVÁ, vzala si za muže timpánistu olomouckého divadla. Matka byla v domově důchodců Háje necelých asi 9 let, ale když ji vzali nábytek, když byla v nemocnici, 100 šatů daly na půdu, tak jsem maminku převedla k sobě do bytu, měla jsem její plnou moc na to, abych vše dala do pořádku, měla to v občanském průkaze, mám o tom kopii, je to i v počítači na TOMMI, a je s podivem, že to věhlasné LORENCOVÉ uniklo.

U maminky nemocnice řešila heparín - varfarín, to je u diabetiků sladění v jakém poměru, to doladit,než ji propustí. v tu dobu jsme učila v praze 10 ,letce a nástrojáře, AJ, a v RADOTÍNĚ. byla jsme v jednom kole,představte si ty vzdálenosti.
Zatajené těžké proleženiny na mamince , mě ukázali na urologii, kdy mě řekli, počítejte měsíce...

V DD Háje ji neodborně při tromboze natírali violetí zadeček, kdy hořejšek je suchý vespod mokvá, v Krči ji to vyhřezli na kost.

Ti,co vedle ní leželi, mě řekli, že to v životě nikdy neviděli. Judr.DUŠEK mě řekl, za 50 let advokacie jsem nezažil takový případ jako váš. Byl můj advokát v odstoupení od směny bytu. Řekl, měla jste tučnou krávu, daly vám vyhublou kozu. Mluvil o kvalitě bytů.

Nábytek dal DD Háje na půdu a nechal maminku v zimě v jednom andělu a jedněch letních sandálech, byla švadlena, měla nejméně 100 šatů, každý ví, že jsem je rozdávala, po její smrti, pro prsaté a trošku prdelaté,jako jsou Hanačky.

Moje mamička taky byla Lorencová,vzala si bubeníka a timpánistu z olomouckého divadla, Pepíka Lorence.
Pokud by skutečně Lorencová zvedla zadek a zeptala se na TOMMI ,tak by ji bývali řekli, že moje matka LORENCOVÁ měla trvalé bydliště s námi Brechtova 828,byt č. 37.
Do nemocice Krč jsme musela pozvat notářku k vyjádření maminčiny plné moci, k podepsání převodu do mého bytu atd. k vyřizování občanmky,jedna sousedka na patře,když jsme jí koupala,jsem velice slabá, nemám sílu,tak mě ji po koupeli pomáhala vyzvednout z vany.jak může PERSONOVÁ tvrdit a lhát na mikrofon,že tam nebydlela,když exkeuce mojí osoyb pERSONOU byla dne 27.11.2006.

Pokud by ji to zajímalo blíže jako Reportéry ČT, tak by zjistila, že jsem musela odstoupit od smlouvy, matka mi u m í r al a. PERSONOVI nepřebírali poštu, aby dali najevo , že jsem je neinformovala, a nechtěli znát moje závažné problémy. Musela jsem podat žalobu na odstoupení od směny bytu, a oni podali vyklizení. Kauzy nebyly spojeny, moje přišla na řadu za 3 roky, kdy vyklizení bylo pravomocné. To v reportáži nebylo. Celá byla nastartovaná proti mě, jak na to teď ta LORENCOVÁ s CAFOURKEM UHODILI A JAK KONEČNÉ ŘEKLI, jak já se ráda soudím, jak já se ráda předvádím, jak jsem popletená 65 letá novinářka. Já jsem dlchodkyně, která složitě hledá práci, abych uživila do maturity chlapce, kterému 6 měsíců nedávali sociální dávky, kterému nepřiznali invalidní důchod. No, udělali si ze mě terč ke kariérnímu schodu do politiky, to tak na to vypadá. To je ale hodně blbý schod kariéry. Ještě se časem dozvíme, k čemu jsem měla sloužit.A LORENCOVÁ je z Ostravy, smát se mě v kolotoči, přes psychologa , že se ráda soudím, je tedy hodně, hodně, ubohé. Lorencová ví, že jsem jezdila k soudům do Ostravy kvůli dítěti, které jsem si vzala z dětského domova Čeladná, a taky dosáhla že mě ho daly po 3 letech.S chlapcem je za námi za 11 let 40 soudů. Byla jsem dělat v TV.BARRANDOV porotkyni, jak vypadám a jak jsem přesvědčivá, sama nevím, ale kauza o tom, zda dítě do dětského domova nebo matce, jsme porotovali v počtu 9 lidí a bude se to vysílat dne 3.června 2009, TV.NBARRANDOV v 21,00 hodin.Jmenuje se to "SUĎTE JE:"!Dívejte se prosím.

Nakonec blbá sprva se šíří 21 krát, dobrá zpráva jenom 7x . Pokud ze mě udělala svého koně, který ji má dovést do Evropské Unie, politiky, nebo RADY ROZHLASU A TELEVIZE se dozvíme jistě brzy.

Není totiž náhodé, že by se vozila po důchodkyni skoro jednu hodinu , aby to nemělo jistý cíl.
REPORTÉŘI MĚLI NA MĚ DOSLOVA 6 MINUT. INVALIDNÍ DUCHOD nA JÁRU BYL s jiným pořadem 11 MINUT. Ale " zapomenout říci", že mě umírala matka, "zapomenout říci" že mám v péči chlapce ,které mě daly n a h é bez bot š a t ů v zimě v ČELADnĚ 12.3.2001, a až do 11/2004 tam šly na něho prachy a on byl u mě, to jistě věděla,a znala tuto moji kauzu. Dělala jsem směnu pro Járu na Nusle, a chlapec byl půl roku po závažné operaci, paralytickém ileusu,rok krvácel do střev, a to taky opomenula říci, slovutná bezchybná LORENCOVA.
To ale nejsou náhody, hodinu vozit důchodkyni v k o l o t o č i, a říkat o ní, jak se ráda soudí, jak to miluje, jak ráda dává nitro do televize, aby 10.milionů národu vidělo a slyšelo, kdo je KVĚTOSLAVA ŠAMAJOVÁ. No já nevím, jisto je, že nejsem mrtvá.

Zajímavé je, že rozhodovry se sousedem , který neměl jméno, můžu charakterizovat jako ANONYM, tisková mluvčí z nějaké radnice, je a n o n y m, z které byla z Jižního Města nebo z Nuslí.
Bylo to z mého trvalého rodiště nebo z nynějšího přechodného bydliště , kde zemřu na vlhkost, plísen, a na základní lidské podmínky, které musí mít každá žena.

Mě se ta reportáž o kolotoči moc líbila. Já si myslím, že proslaví především mě, JAK MĚ NEDOVOLILI NIC K TOMU ŘÍCI, nedovola jsem se vůbec do studia, JAK MĚ SLIBILI, ŽE SE MNOU NATOČI DOTOČKU a jak dvakrát panu Cafourkovi n e š e l magnetofon a reportáž netočil.Nebo snad, to vymazal?

Že mu tam toho hodně ch y b ě l o.
Z á v ě r e m :
vám taky někdo dal zadarmo jen tak na potkání byt v privatizaci za dva a půl milionu.
Mě v životě nikdo nic nedal, pokud dal, tak jsem to musela přijmout pro Járu, neb jsem ho živila z platu učitelky AJ za 8.500 ,-Kč na oblečení nezbývalo. Posílaly mě balíka šatstva moje kamarádky-důchodkyně , coby babičky. Neboť nejsem pedagog, ale mám f A M U - MgA.magistr umění. Práci jsem ani na fAMU nesehnala v oboru, od skončení Č S T .

DLE SVĚTA LORENCOVÉ jsem měla matku LORENCOVU hodit do popelnice, prasynovce do popelnice, koupit si byt za 200.000, -kč (tolik privatizace) a LORENCOvÁ by netočila kauzu o KVĚTOSLAVĚ ŠAMAOVÉ. Vzájemně bychom se totiž neznaly. Ale co mě zaráží, že mě jako žena ženu nerespektovala, nepřizvala ke konečnému posouzení a nežádala po mě doklady , abych vyvrátila to, co paní PERSONOVÁ tam naslepičila.

To ji jaksi uteklo a to nebylo profesionální a tady vidím, že je něco a bylo za lubem, co teď ještě nelze přehlédnout ale jistě vyplyne na povrch z a n e d l ou h o .
Očekávejme to a sledujme.

Chybělo tam totiž :
A JAK TO VIDÍ KVĚTOSLAVA ŠAMAJOVÁ.

samajova@volny.cz

MgA.Květoslava Šamajová


PERZEKUOVANÍ NEJSOU JENOM ROMOVÉ a CIKÁNI (mezi tím je rozdíl - znám to z INDIE) ale i bílí, a o tom, široká veřejnost , zatím neví vůbec nic.
Většina z nich totiž soudy v z d á v a j í.
Je pravda, že nevíte ani hodinu, jestli vás neklepne pepka přímo v soudní síni, co tam s námi dělají.
Věřím v PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, spravedlnost je slepá, a obzvláště ta česká, nevím jak slovenská, a věřím, že zrno se odliší od plev do z r á n í.
K této reportáží se ještě vrátím.

Poslechněte si TV. BARRANOV.

SUĎTE JE. Tam běží pořad dle skutkové podstaty 6 let starý, a 9 náhodných porotců, se má vyjádřit, jak by to vyřešily, nakonec soudkyně řekne, jak to bylo skutečně.
Zkuste to sledovat.
Tam jsem bezvýznamná porotkyně, sledujte dne 3.června v 21,00 hodin.
ŚALOM.

Čekající oběti na své zavraždění

21. dubna 2009 v 21:57 | MgA.Květoslava Šamajová
Dnešní den si připomněl celý svět oběti holokaustu. Náměstí Míru od 14,00 hodin do 17,00 hodin četlo oběti holokaustu, tak jak jsme přicházeli, jsme obdrželi jména, která byla přečtena do mikrofonu. Pořadatelé měli připraveny i knihy s dokumentací a fotografiemi. Přisedla jsem a začala listovat ve faktech pro ty, kteří již nepřijdou mezi nás, a pro ty, kteří byli ve školách, připravují se k maturitám. Jde o roky 1940-45, kdy bylo vyvražděno ve vyhlazovacích táborech (40) 6 milionu Židů. V Osvětimi, polské Březince, bylo v táborech nahnáno do plynových komor, upravených jako koupelny, 50.000 lidí, přežilo jenom 6000 lidí. Mezi nimi bylo i 5000 českých Rómů. Náměstím se nesly jména těch, kteří již nepřijdou mezi nás. Listovala jsem dále v knihách, a jedna mě strhla svojí literaturou faktů - většina z nich, byly zápisky, a byly zde soustředěny knihy autorů německých, anglických, slovenských, českých. Tato byla zdokumentovaná v roce 2000 od amerických autorů a přeložen do čeeštiny o dva roky později.
Vzpomínky jsou psány z pera zvláštního komanda, které muselo likvidovat vlastní soukmenovce, mnohy i členy vlastní rodiny, šokovou akcí nováčků bylo, že byly postaveny k jamám, kde do hořícího ohně byly zařiva vhazovány oběti. Z přihlížejícího se pak stal mrtvý robot apatický vykonávající práci ,až byl zase nahrazen jiným robotem atd. Ti, co přežili se oženili, zbudovali rodiny, ale žili vedle manželek jako strnulé osoby, mlčící se vzpomínkami za které se styděli a neuměli je vypravit ze sebe, bolestně by proživali emotivně vzpomínky, které propustili hluboko do svého nitra.
Navršené hromady nahých mrtvol, které se nosili do 6 metrů široké a 30 metrů dlouhého příkopu, kde hořela těla. Odehrávalo se to na poli, v přírodě, a tyto spalovací jámy byly ještě horší než atrapy plynových komor. Mysleli si, že se osprchují, a pak dostanou najíst a teplé nápoje. Jámy, to bylo manévry s živými, kdy je za živa házely do jam, nevyjímaje dětí. Někdy oběti čekaly celé hodiny na smrt, mysleli na to, kdy dostanou nějaké pití, byli k smrti vyprahlí. Před jámou byl plot 3 metrový, takže nemohli shlédnout co je za tím plotem. Čekající ve frontě zdaleka netušili, že za pár hodin je postihne stejný osud, jako těch, co již plápolali v ohni, a nebo se již z nich linul nasládlý pach v ovzduší. Oběti čekali na své zavraždění ze 7 zemí Madaři, Poláci, Řekové, Holanďané, Francouzi, Němci, Slováci. Kniha Svědectví z továrny na smrt Osvětim 2002 mě nedala spát, stále jsem se k ní vracela, byla nejučinnější k tomu poslechu jmenovaných jmen, kteří nepřežili. Nejvýmluvnější je , že bylo dochováno při osvobození těchto míst 368 82O pánských obleků, 836 255 dámských šatů, 5525 dámských bot, 13 964 umělých nohou, 7 tun lidských vlasů. Josef Mengele zde experimentoval i pitváním mrtvol, například zemřelých dvojčat, dětí, nebo je zde zachycena vzpomínka na krásné urostlé chlaapce mezi 12 až 18 lety, kteří museli podstoupit popravu ohněm.Celkem 600 chlapců zahynulo.Ti ,co přežili, nebyli schopni mít projevy smutku, radosti, ronit slzy. Mlčeli, trápili se pocity hlubokého studu, jako speciální komanda museli pod terorem SS házet do jam často svoje příbuzné, manželky ,děti, aby pak byli nahrazeni jinými zdravými a zdatnými. Zaujal mě výrok jednoho z nich : " Kdybyste to vyprávěli, stejně by vám nevěřili, co člověk může vydržet a s čím musí žít."
Ale doba se opakuje, tehdy to byly nacisté, a co zažíváme my, mezi naše řady se vmísila tajná estébé , která zase řádí, a je jí dovoleno řádit. I dne jsou vytipováni jedinci, a plynovou komorou, a atrapou se sprchou, jsou dlouhodobé psychické stresové soudy, 17 let, 11 let, 5 let, kdy máte nekončící soudní řízení, ponižování, kdy vás soudkyně rychlokvašky trápí, pokud patříte do období z 5o.let. CHARTISTI 77 ne, ty to mají za sebou, dostali slušná místa, a semkli se, ale oběti z 50.let neměli nikdy skončená trápení, jejich děti zažili konfiskát majetku v 5O. letech a ještě moje rodina v roce 2006, a podepsla se pod to radnice Praha 4 - a radnice Praha 11, obě dvě komunistické , a obě dvě pod patronací ODS, které frankce se dá těžko odhadnout ,ale byl to komunistický ocas. Nikdo jim nedal přes prsty, takže i dnes můžeme psát a volat po spravdlnosti, lidé vzchopte se, je to tu nanovo, zatím nikdo nelyší, hlasy těch, ktetří jsou čekající oběti na své zavraždění ještě v letech 2006, 2007, 2008, 2009. . .dějiny zase pokračují.

samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová

Pokud nesedí na vozíčku a a nechybí mu končetina není plně invalidní

19. dubna 2009 v 21:44 | MgA.Květoslava Šamajová
PRO NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD, MUSí DĚTI NYNÍ DO AFGÁNISTÁNU SI NECHAT UTRHNOUT NOHU MINOVOU NÁLOŽÍ a NECHAT SI ZASADIT ŽELEZNOU A PAK BUDOU UZNANÍ JAKO PLNĚ INVALidnÍ, TENTO ROZSUDEK, KTERÝ BYL MĚ Byl zaslán mě urazil. Podepsán je senát Judr.Milady Tomkové, soudí od roku 2003, a je jí 5O let. Co si můžu myslet o takovém senátu a takové soudkyni, která není ani ochotna poslat spis zpět k I.stupni, jelikož jsou rozporovány body uznání plného invalidního důchodu, že soudkyně a pposudkáří, důchodci ,ve věku 82 let, udávají 10 %, a znalci 70 %, pokud by došlo k součtu tak 110 %. Chlapec měl rok krvácení do střev, pohubl o 8 kg, měl unavový syndrom střev, psychosomatické trauma ze šikany, která se násobí ,soudy, bylo jich za 11 let 40, na malém chlapci ,který byl v rukách soudkyň, soudu, sociálek, a denně lítal ke schránce v obavách, zdali ho zase neodvezou. Nebyla jsem matka, ale prateta, a tak i moje úzkosti byly shodné s ním. Neumím vám sdělit, jestli se to rovná době náletů, minovému poli, odsunu Němců nebo Hitlerovi a jeho plynovým komorám. Zátěž je stejná, 11 let a 40 soudů o někom, který je nezletilý a je v rukách jiných , potká -li dobro, bude mu pomuženo ,potká -li zlo, spadne do většího propadu. Já nevím jestli je to vědomé, že si taková 5O ženská neuvědomí, jaké trauma prožívá chlapec, který prochází rok a půl vyšetřováním, u 3 komisí, ale ty nejsou specialisté na jeho nemoc, a vždy napíši, jak je zcela zdravý, a to ještě dříve než ho uvidí. jestli se za totality chodilo na VNITRO dávat NITRO, tak nyní chodíme do televize natáčet svoje PŘÍBĚHY, jelikož nikdo nechce uznat dítě plně invalidním. Nechybí mu noha, není na vozíku není plně invalidní.Jak takováý prezident Havel a jeho střeva, taky nebyl invalidní, ale určitě mu neudělali díru do břicha mačetou v kukuřičném poli jako by rodil za války,ale bude tam mít plastický řez,měl na to,tak mohl i připlatit, zato my ,máme 18 srůstů do lymfatických žláz, uričitě nemá HAVEL vyduté břicho a nesedí na prkýnku celou dobu, a nepokusuje potravu pomalu sousto a sousto,aby nedošlo k ucpání střev. Nemusí stále docházet k chirurgům a diabetologům, aby mu odsouhlasili dietu, že má na ni nárok do konce života. O to prosil skoro celý rok. Nejprve to bylo od jeho obvodního chirurga, ten neměl razítko chirurg, ale razítko Polikliniky, pak to nesměl být soudní znalec, nesměla to být obvodačka, ale internistka, a k té jsme se musely objednat , doba byla nejméně 4 měsíce. Já žasnu, to je stejné jako v mém pěstounství, lustrace do 3 generací, dědeček legionář, 1.odboj, to jsem šla na MINISTERSTVO NÁRODNI OBRANY , aby dohledali v archívu ŠUMBERKU, jestli dědeček za doby MASARYKA byl pilný, národně spolehlivý a prošel lustrací pro pěstounství jeho vnučky, pak následoval otec, ten byl souzen na § 231/48 Sb,proslulý § Milady Hporákové, myslíte si, že kecám, ne ,pak následovala moje lustrace, já nepodepsala práskačku na Indickou ambasádu, tajné kontrarozvědky, kdy mě Juraj Abrahám, nyní major, dříve nadporučík loboval pro práskání na indickou radovou, po 3 hodinách řvaní v Bartolomějské spis odložil na 15 let do archívu, já vyletěla z Československé televize, agenti StB tam zůstali a mě vyhazovali, prasklo to na ně až v roce 2003, kdy Ministerstvo vnitra vydalo 12 dílů svazků spolupráce všech kategorií s tajnou
S t B . Ale spis o radové není odtajněn ani za 17 let, 20 let je po sametu. DĚDEČKA BILI NACISTÉ, TÁTU ESTÉBÁCI, A JÁ POD TÍHOU RODU,jsme zvládla nespolupracovat. Komise srazila podpadky, to tam ještě neměli, ale co z toho mám : HLAD. Práci nemám, všude je někdo,kdo mě pomluvil,a tak se práce těžko hledá. Rodina to má těžké 55 let, zvykla jsem si, jenon dokud byly spisy v archívu byl relativní klid, odsunuly mě do rozvojových zemí, kam nikdo nechtěl, a já milovala jihovýchodní Asii .Experta pak nikdo nepotřeboval, přičemž StB přešla klidně na BIS, a dávala moudrosti ,že je pořebovali, většina mých estébáčku nemá ještě důchodový věk. Já se můžu stále divit, kdo mě škodí ,ale těch by byla celá řada, nejprve mě mohly přejet 4 auta, pak mě vzali byt ,nyní jsem v nebytovce, pak IV.kategorii vyhlásili za I.kategoii aŤ platím více než mám ,bráním se soudy, tam mě dávají platit nájmy ve dvou bytech,ačkoliv jsem bydlela v jednom, a zasouvají do spisu čísla jiných kauz, které nejsou moje, ale to nikdo tam nenapíše, má to yvpadat, jako, že jsem problémová. Těch záludností je tam hodně. Nakonec vzali Járu do dětského domova , a trvalo to 7 let. Proč byl zrovna jenom on šikanován, proč zrovna jenom on nesměl na vánoce velikonoce, hlavní prázdniny, do Prahy, zvykl si, srovnal se , jezdila jsem za ním, ale když nyní chce dostudovat, aby přežíval s paralytickým ileusum, který nebude lepší, jenom horší, do konce života tak, aby si našel lepší práci, a je můj rod urážen u NSS, že musí mít invalidní vozík nebo železnou nohu, pak se může mluvit o trvalé invaliditě. ditě.To tady stále ještě řádí S t B, nebo ty soudy jsou jenom pro papaláše, ale pro nornální lidi to není.
Ta naše věc je jednoduchá, ileus nemá tabulky, tak vzali pobřišncii ,ta měla kódy 10 %, tak to sfoukly ze stolu. My jeli za soudním znalcem do Plzně, ten to nasal tak, že patří do kategorie, 1c, kde je 60% a tím, že se rekvalifikuje vyšším vzdělaním tam automaticky spadne dalších 10 % navýšení, a 70 % je dostačující pro plný invalidní důchod,a tato zpráva obletí celý svět.

tento blog je rodinný s a m i z d a t, chlapec je prasynovec 22 let a jeho pěstounka je prateta má 65 let, nemají pěstounské dávky a pomáhá mu ze starobného důchodu, kdyby ji náhou chtěl někdo přejet, zastřelit , nebo poslat do vězení za pomluvu, jsou tady takové indicie, to by bylo na 5 let, tak vězte ,že to píši pro chlapce, aby se v tom mohl zorientovat.

samajova@volny.cz
MgA,Květoslava šamajová


Mě daly tátovy spisy až 22.října 2007, tedy 55 let po jeho uvěznění a odsouzení na § 231/ 48 Sb. paragraf Milady Horákové
kde ty spisy ležely
soudil ho prokurátor Judr.Gottwald
a Judr.Arnošt KIKA

Můj zcizený byt ze kterího jsem byla exkeučně vyklizena BRECHTOVA 828/16 má zastavní právo obce Praha 11 do roku 2014 Jižní město, pak ho chce JUDr.Tomáše LIPTÁk prodat, za dva a půl milionu a já mu překážím, jelikož jsem aktivní ( obnova řízení, zmatenčost soudem, žaloba na stát ) tak si vymyslel pomluvu na mě. Tam je sazba 5 let, počítejte 2009 do 2O14 to je 5 let, kdy mě potřebuje zašít, abych nevyvíjela aktivity a on v klidu prodal můj byt. já bydelím v nebytoce, 5 let se soudím o svůj původní byt-bezúspěšně. V této zemi, se nikdo neštítí zlikvidovat ženu, moji matku umírající zlikvidoval Lipták a Šorfová, vzali nám byt rozsudkem a maminka na to do 14 dní umřela, my to přežili, ale po vystěhování ,které bylo brutální jsme se vzchopili a podáváme nové žaloby a to pritisrana nemůže připustit, chce prodat ten byt, tak nyní jsem pro pomluvu honěna zde je sazba 5 let odnětí svobody,měla jsem o Liptákovi říci, že je konfident, když je konfident.za to je 5 let. prokurátor na generlní prokuratuře do roku . 1975,to byla nejtužší totalita.
každý to ví,vždyť v roce 77 vznikla CHARTA 77.

Toto je rodinný samizdat pro moje dítě,aby dostudovalo,můj prasynovec, a tyto řádky jsou pro něho.


MgA.Květoslava Šamajová
samajova@volny.cz

Pán,posílá děští nampodvodníky i na poštižené stejně,všechno je do žní,plevel i zrno bude sklizen současně.
jsme klidná.nezeseru se z 85 letého Liptáka,který byl prokurátor a osudil politické do 1975 a má stále navrhc, kolik lidí ztratilo práci, již v 49 letech ajko já,on jede ještě po osmdesátce,jako ti posdkáři,to je zvlštní,že po nás jedou jenom osmdesátiletí,ty ze staré totality,kteří právě soudfili naše otce.
tyto odkazy jjsou pro moje pětsousnké dítě,které nemá ještě ani maturitu a chce na vysokou školu,ale těch překážek,které jsou mě kladeny do cesty,napovídají,že po mě jedou zase nnějaké šajby.

Do doby než bude schopen řádně dokončit studium a přejít na lehčí práci plný invalidní důchod: NSS -zamitnuto!

18. dubna 2009 v 23:22 | MgA.Květoslava Šamajová
Jak to tak sleduji, tak tady je to zase jako v zámku a podzámčí. 40 soudů za 11 let v pěstounství mě naplnilo l á s k o u k této zemi,která se jmenuje ČESkÁ REPUBLIKA,kde kdysi Oráč zasekl svůj srpn a vyoral první brázdičku... Určitě mu po boku nešel PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, jak to vidíme na vesnických obrázcích,ale Oráč si mysll,že to bude země plná blahobytu a lásky k bližnímu.vzpomínám na rok 1998,kdy jsme si vyzvedla 11 letého chlapce, na kterého řvali JARINE,skoč tam a tam, a tento chlapec byl můj prasynovec... vyslala mě za ním moje rodná mamička, a řekla mi,to dítě dovez,nemá se tam dobře.Jak to věděla, nevím, ale pravda to byla. Chlapce jsem si půjčila na den, abych vedle něho tiše posečkala, co mi bude vyprávět, a mile se k němu měla, aby si mohl srovnat někoho z rodiny a cizí, co je u nich. Chlapec byl "prodán" sociálkami do cizí rodiny. Dotyčná z něho měla na ruku nejméně 30.000,-kč , které byly na výbavu chlapce ,ale on měl odřené boty, vytáhlé tričko a hlad po lásce. Tak jsme brouzdali po Frýdlantě, který je romantický, má hory a je v údolí, a hezký hřbitov, kde leželi nějací předci Šamajovi, pršelo, tak jsem tam dala igelit, ať se nám ozvou, jestli jsou taky z naší větve. Byli z jiný, ale ozvali se. Ti naši byli z jiného rodu , nějací řemeslníci, ale před sto lety, hrobeček jsme již nenašli jenom zápis v nějaké knize. Chlapec byl silně vynervovaný, a jakékoliv dobrůtky vyzvracel. Dotázala jsem se příslušné, zdali by směl do Prahy na dovolenou, myslím,že jsem ho měla asi na dva týdny,či tři. Paní,učitelka to uvítala, že jo, že si aspoň odpočine. Měla tři dcery, a pěstounstvím s Járou si vylepšovala učitelský plat. Chlapec měl samé čtyřky a já se divila , proč je u cizích. Mě v té době bylo 55 let. Přesto, jsem ho v Praze vykrmovala, a byla taky chudá, práci jsem taky složitě hledala. Nicméně chlapec mě řekl otevřeně: Teto , mě nikdo nemá rád, vem si mě. Musela jsem ho držet v noci za ruku než usnul, měl divoké sny, házel sebou a viditelně toužil po pohlazení snaze být vzdělán. Vyjeli jsme na Krlštejn, na lodičky k Vltavě, ale na všechno nebylo, nicméně jsem začala uvažovat. Tři pokoje jsem měla, chlapa žádnýho, jak do toho půjdu. Kde nic nebylo ani neubylo. Tak jsem ho zapsala do školy, a sdělila, že ho teď budu vychovávat.Napsala jsem na soud Frýdek-Místek, že žádám, aby ta dotyčná paní byla zrušena,že bude vychováván v rodině, že jsem prateta. Uvedla jsem důvody, že chlapec chce být v bezpečí, a v lásce v rodině. Co se nestalo, Frýdek- Místek to nenapsal Praze, Praha ho dne 13.10.1998 odvezla do diagnostickém ústavu, tam mu dávaly deku,a kopali, a vzlykající chodil 5 týdnů spát,nikdo si nevšiml četných hematomů na těle, ani vychovatelé ve sprše, jenom napsali, že nemusel dávat sexuální služby ve sprše, měl 11 let. Po šikaně, potvrzené policií, Českou školskou inspekcí a Ministerstvem školství, jakoby se zem po něm slehla, byl na věky do 18 let navržen do ústavní výchovy. No a teď jsem se správně nasrala.Jako redaktorka jsem mektala za bolševika, že děti se mají dobře a stát se o ně stará, a nyní v demokracii se mě vysmáli, stejní, ale s novým pohledem na věc.
Převezli ho dne 27.11.1998 do Čeladné do hor. Nepomohly moje žádosti, podpisy rodičů, že souhlasí, aby byl u pratety. Byl nařízen soud. Zjistila jsem hematomy, a šiknu, ta byla prokázaná a aby se to ututlalo, tak mu ji nařídily pobyt v dětských zařízeních do 18 let.Moje matka plakala a modlila se každou noc za něho, já o něho bojovala.V této zemi neexistuje žádná legislativa do teďka ,dětské domovy musí být naplnněny, stavem dětí a tak berou všechny, kteří jsou ve vakuu, je hezké dělat děti, ale vychovat je , je těžší. Nejde o to jim uvařit,ale jejich bolístky jim sfouknout a děti, které nikdo nechce, veřte mi, jich mají hodně. Když je něco bolí, tak musíte jim vařit lekvary a mnout čelíčko, a mazat zádička dávat pusinky na bolavá mista, a když byl v děcáku, tak balíčky, a psaníčka, a telefonáty a dobrůtky, to bylo lásky celý kopec. Přejdu k paralyitickému ileusu. Byl operován v 9 letech a s tak závažným onemocněním,neměl být dán do dětských zařízení. B Y L. A nejenom to. Prošel šikanou, jenom mu zhoršilo jeho stav, dieta měla být do konce života, nyní dnes vím, jeho nadmuté bříško, a jeho častá zvracení, kdy jsem mu i já často nevěřila, že něco neupil, měl po sobě různé žluté kyseliny, zapáchající , člověk byl v hrůze, co z něho padá. Nikdo mu neprohlížel jeho střeva. Když byl doma od 14 let, po 3 letech v ustavech , tak další 4 roky jsme neměly pěstounské dávky, ta cizí paní měla najednou 30.000,-Kč o kterých se nám ani nesnilo, my měli jenom 270,-Kč měsíčně od státu, neměly výživné, neměly sociální dávky,ty nám nakonec ani pak pořádně nedávaly,vždy nám něco chybělo, a tak zase byl jeho organismus trvale nabouráván.Přesto,měl najednou do půl roku ze čtyrekděvět jedniček,šest dvojek a trojku z angličtiny, byl němčinář.Po základní škole, chtěl být kameraman,měl výpadky ve vzdělání a trpěl komplexem,že neměl ůznačkové oblečení" na sdělovací technice,neuměl anglicky,místo hau mač,řekl hau much a v noci vzlykal,že se mu smála celá třída.Nad takovou blbostí bych mávla ruku,ale to bylo vážný.neměli jsme na vudělání,první rok nás stál 15.000,-kč.Navrhl,že bude kuchař,jednak se nají a pak bude brzy hotov.Byl urostlý,tak byl vybírán do čtyřhvězdičkových hotelů na praxi,k ranní snídani. Jenže,ta nemoc někde v něm zase hlodalo.nikdy nebyl pořádně prohlídnut tak pouhý pomeranč a jeho dužina mu zauzlila srůsty a šel znovu na nůž.Bylo to moc vážné,nyní jsme zjistily,že poprvé to bylo zhnisané,zástava střev,18 srůstů do lymfatických žláz a nová operace sdělila,invalidní důchod,znovu do školy,a najít si lehkou práci. Přesto, že byl jako kuchař stříbrný v učních, nešlo v profesi dále pokračovat. Řekl mi, teto byl jsem oběť, jdu k policajtům. Budu pomáhat obětem.Šel na správní školu. V červnu maturuje. To, že mě ho dali nahého v zimě v roce 2001 je soud na jeho oblečení, krádež techniky, knih a za 11 let je to celková částka pro dítě 60.000,-Kč, poslední soud to v plném rozsahu zamítl. Že si oběť měla podat v 11 letech tu žalobu samu. Dělají z nás idioty. Nyní si vymyslel kasační soud, že jeho výkonost na pracovišti byla 10 % a pro invalidní důchod musí mít 66 %. Já ty zákony nepsala, ale chodila jsem s ním po posudkářích. A tak to na vás hezky vybalím. Přijdete tam, a vstoupíte do dveří a již je napsáno a voláno: ANI- ANI. Ptám se co to znamená, no, že není ani plně ani částečně. Ptám se , jak jste na to přišel, když jste ještě neviděl jeho břicho, to prý nemusí. Další po nás šel hluchoněmý : ani -ani tam neměl nikoho na znakové písmo, či speciální odposlech hluchoněmého. To jsem kritizovala a stala se nepřítel MPSV, další komise byla a taky měla něco kolem 80 let, nomeklatura KSČ, a taky shodně s prvním to bylo ANI-ANi. Nikdo nikdo neviděl jeho břicho.Začala jsem psát kritiky, stížnosti, stížnosti, dala to na LPK a napsala ,jak si mohou dovolit říkat takové závěry. Mohou, jsou to staré struktury a nedostali sáček pytlík peněz, tak byl ANI- ANI. Asi se dává nejméně 10.000,-kč , aby byl plně invalidní. .My na to neměli. Bylo mě to tak nějak naznačeno, že je to tarif. Opět jsem to kriztizovala,a opět jsem to všude psala, ČEVALA pak psal traktáty, jak musí obměnit komisi, jak to nikdo nechce dělat, jak musí mit na to peníze z Evropské unie, a školicí centra a tak dál.Stačil jeden chirurg. Vypravili jsme se do Plzně zde jsme oslovili soudního znalce, aby posoudil stav zdraví dítěte. Řekl, že dietu musí mít již celý život. Chappec přitom celý rok krvácel do střev a stav byl vlice závažný. Pokud byl znásilněn nevím, to zapadlo, ale odmítá si nechat vyšetřit konečník,a silně a podrážněně to odmítá.Něco tam musí být v podvědomí. N a mě to všechno působí, že pokud nikdo z rodiny nepomůže, že takový chlapec je umučen starostmi. Nyní jsem já jimi mučena, natočili jsme tu reportáž v Černých ovcích, 19.3. vysílala to ČT 1, a tam je jasně sděleno, že problém je v samotné komisi, která nechce napsat, že v kategorii C chybí ILUES a to paralytický, a že soudkyně je neodborník, kterou nechtěli shodit, že psala laicky , že má mechanický ileus (spolknutá pecka) a že nic o tom neví. Ale to jsem si moc dovolila , že jsem soudružku komunistku urazila, a je i dnes, ale ať to hodnotí podle nového pohledu.Dialog je možná mezi lidmi , kteří se zabavili nánosu minulé doby a jsou schopny na úrovni vést dialog, ale tady je každý zanesen do minulých totalitných režimů, kdy cosi dělal pro někoho jiného, ten ho snad vytěžuje, a tak musí pro ně šlapat dále. Dále zednář musí pomoci zednáři, Jehovista Jehovstovi atd. Je to zcela nepůchodný trh a nyní je vše jenom materální odbytiště. Nepomůže vám nikdo. Já nechala natočit HAJCMAN, když to zasypalo bratra, o Járovi Invalidní důchod v Černých ovcích a mém bytě v Reportéři ČT.Prostě bylo zacíleno na moji rodinu, ukradený byt, bez náhrady na jiný byt, jsme v ratejně bez sporáku a koupelny, v zimě je zima a chlad,a mám za to již platit 116 za metr čtverečný od příštího roku, to chci bydlet na Kampě nebo u nějakého dědka co neumí vařit, jinak se budu nasírat dnes a denně.Když si vzpomenu na ty kostlivce, kolem osmdesáti, jak mají džob, vaří si kafíčko, nechají nás sedět za dveřmi a pak vstoupíme a je to ani-ani, po roce krvácení do střev, a roku a půl bez naděje, jak bude dál. Chlapec se chtěl 4 X zabít, musel být taky půl roku v blázinci na pozororování, byla jsem ráda, že vůbec byl schopen říci mě, teto, vem si mě, nikdo mě nemá rád, jsem ráda, že si našel dívku, chodí s ní rok, a ta ho motivuje, aby si udělal vysokou, jsem ráda ,že si podal přihlášku na dvě školy, a teď budu psát stížnost ombudsmanovi, budu psát stížnost na to, že nebyl správný úřední postup, budu psát na to, že nedostal odškodnění za 11 let, má požadavek 60.000,kč, aby bylo na vzdělanost, což je hýřilství Topolánka za noc při narození Nicolase, který se uměl narodit do parlamentní rodiny,což není ani za jedny šaty Talmové, konkubíny Topolánka atd. Člověk by mluvil o nich hezky, ale mě tátu zavřeli na § Milady Horkové, a mě bylo řečeno, je rehabilitován, ale nebyla jste manželka nedostanete odškodnění, to by byl incest, jsem dcera, já ty blbé zákony nepsala, já je žiju a tak se mě nedivte, že chci dědka se zahrádkou , ale musí být z jiné země, než je tato kásná jménem Česká republika.
Ukradly mě byt, moji matce , která mě umírala v 81 letech dne 28.4.2004, řekly verdikt, dne 14.4.2003, vyklidit byt bez náhrady na jakýkoliv jiný byt, s prodejem veškerého majetku, aby se zaplatila exekuce vystěhováním. Slyšíte to. Měla jsem privatizační byt v hodnotě za dva a půl milionu, byla členka bytového družstva. Exekuční titul. Můj byt do směny, byl 3 roky u ledu,a nyní mě Nejvyšší soud řekl, že je to žaloba na nemajetnou újmu, průtahy. Dokázat a vysoudit. To znamená dát zase pytlík a aby mě to přiznal. To je jako povodně, daly jste, měly jste. Kdo nedal neměl .Proč má advokát několik domů, pozemky, počítač, tiskátnu, auto, IČO-ČIČO atd. Prostě lže. Ne každý, jsou tací co pomáhají jak se dá, ale když toto budu někomu vyprávět, nebudou mě věřit, žijeme přece v demokracii.

samajova@volny.cz

MgA.Květoslava ŠAMAJOVA

IGNORACE SOUDU VUČI DĚTEM ZDRAVOTNĚ POŠKOZENÝM

15. dubna 2009 v 11:54 | MgA.Květoslava Šamajová
Jak jste mohli sledovat dne 19.března 2009 v ČRNÝCH OVCÍCH o invaldidním důchodu chlapce, který byl tři roky v dětských státních zařízeních - trvale šikanován, pak jsem si ho jako jeho prateta vzala do péče, na pěstounství jsme čekali 7 let, když mu bylo půl roku do osmnácti let měl opakovaně paralytický ileus-neprůchodnost tenkého střeva.

Nejvyšší správní soud potvrdil verditky dvou posudkových komisí, jenom od M P S V, tedy od NEČASE, že byly přesvědčivé a nevrátil zpět řízení, aby nově soud rozhodl na základě verdiktu chirurgů - operatéra a chirurga - a soudního z n a l c e chirugra.

Proto píšeme na zahraniční ambasády, nemáme kam a na koho se obrátit, tady je to nastavené proti obyčejným lidem, žádáme AZYL, proto MEZINÁRODNĚ upozornujeme na porušování lidských práv, písemě O b a m o v i, že se tady nemůžeme dosoudit, neexistuje tady správní řád, neexistuje p ř e z k u m n é řízení.To je proto, že to bylo HAVLEM - platonikem z r u š e n o, v civilním řízení. Havlovi je h e j .Jde k soudu vyhraje. Za Luucernu 200 milionů, zelená Dášenka vyhraje za bilborg 40 milionů atd. Ale co my občané. Jdeme k soudu, nikdo nic nepřezkoumá, a chlapec s krvácením do střev rok po oepraci, je zcela zdráv, dále nás brutálně vystěhovali,pak mu půl roku nedali žádné sociální dávky na Praha 11, prý nám stále něco chybí, tam je stále
O D S , a toto bylo všechno v pořádku podle Nejvyššího správního soudu v Brně.
Co k tomu dodat.

Všichni se podívejte na ČERNÝ OVCE , ČT 1, dne 19. 3. 2009, s názvem INVALIDNÍ DUCHOD.

Soud rozhodl proti dítěti. Minister práce a sociálních věcí , PhDR.Nečas řekl, že ochrana práv je dostačující paragraf pro péči o dítě. N E N Í, pokud smrtelně ohroženému dítěti, což paralytický ileus je, nepomůže a nechá ho nejprve 3 roky týrat v dětských zařízeních, šikana je potvrzena, jak Policií,tak i Českou školskou inspekcí, ale i Ministerstevem školství, pak ho předá do péče rodině n a h é bez šatů, pak mu nedá na vzdělanost a nechá ho na ulici, protože mu vezme domov a tvrdí , že je vše v pořádku, že je to předsvědčivé.

Já se ptám, kde to žijeme. Posudkář měl 82 let a má práci, pokud bylo ověřeno, že byl nomeklaturní pracovník KSČ, tak všichni dříve narození víme, že to byla byla tajná S t B, a N S S to potvrdil, že tan omenklatura v 82 letech byla přesvědčivá, vždy to posuzovala jenom M P S V a nikdo kdo měl méně než 80 let. NA ZÁPADĚ jde každý do důchodu v 82 letech ve státním, a může,když je čilý pracovat v soukromém sektoru.Ale MPSV je státní organizace,ČSSZ je státní organizace, a všude mají jenom 80-9O leté.

Že by stát ještě dnes byla NOMENKLATURA K S Č , tedy tajná státní policie, byla v rozhodujících složkách, a ty, kteří v minulém režimu byly na indexu jsou ještě i nyní. Ono to nejenom tak vypadá, ale ono to takové i je.

Chlapec má ránu na břichu,jako by r o d i l, nebo ho operovali v kukuřičném poli, nejprve měl zástavu střev, pak 18 srůstů do lymafatických žláz, po nepřesvědčivé operaci v F-M, kde probíhaly za sebou dvě operace,první se nezdařila,shnisalo mu břicho,mohl umřít. Pak ho dali do dětských zařízení, měl mít dietu, pak ho předali nahého z Čeladné v zimě v horách a pak ještě do jeho půlnoletosti nechali papírově tam -čili dtský domov získal po dobu 4 let, ročně na "něho bez něho" 270.000 Kč,bez přezkumu,bez kontroly,že dítě tam není, až se soudy dokončí.

Za 11 let máme 4O soudních řízení,dítě má trauma ze soudů, a musí dodělat maturitu,bakálářský, a opět starosti, s jídlem,školným,jsem v důchodu, a ještě nám ukradly byt na Praha 11.


My z těch 270 .000 Kč ročně, měli pouze 270 Kč měsíčně, na metro 250 Kč, a na den 2,5O Kč. TO bylo v letech 1998 -2001 diagnosták a dětský domov Čeladná, převzat dne 12.3.2001, do jeho osmnáctin, tedy půl roku , jsme dostali pěstounské dávky po 4 letech, ale zase nás vystěhovaly z našeho bytu, kde mě umírala matka , diabetička, a chlapec byl půl roku po operaci.

Když se domáháte spravdelnosti , tak žádná není. Posudkáři mluvili jednotně PROTI ale bylo to shodné a přesvědčivě.

jak to ale bylo DOOPRAVDY.

Ministerstvo zdravotnictví nemá v oddíle C kategorii I L E U S -neprůchodnost tenkého střeva, a tak přesvědčivě !napsali" že má srůsty pobřišnice a na to není INVADITA.TOTO POTVRDILO MPSV dvakrát , soud ČSSZ, soud N S S , a šlo o dítě.

Pak naspali, že měl mechanický ileus, to by bylo, jako by byl spolkl pecku od meruňky, a ta mu udělala díru tak na pár centimetrů, ale chlapec má 18 srůstů až do lymfatických žláz, a nesmí zvedat nic těžkého, kýla by byla umělý vývod, a dietu má do konce života. Je student,maturuje v černu hlásí se na vysokou školu.

Když je dítě z dětskéhéo domova, kdo mu tedy bude platit jídlo stravu na školné,já jsem starobní důchodkyně. Když je tedy podle NEČASE, PAROUBKA, TOPOLANKA zdráv. Ano podle nich, oni tady řídí stát, oni nepřezkoumávají. Když jsem jim psala děti bijí ve státních zařízeních, soudli rodiny,kteří bijí děti,aby odkopli pozornost od státu.

Když jsem jim psala,že nám vzali byt, napsali rozhodne soud. Ale kdo je to ten soud? To jsou nomenklatury KSČ a to byla tajná StB, že by tady stále řádila. Ale to by musela mít tak 8O-9O let.Ano. je to tak, a má stále práci. Můžete mě tedy vysvětlit, proč jsem ztratila práci v 49 letech a i jiní ji ztratily, a proč tu práci stále hledám aj e mi 65 let.No protože mě vzali byt, a jsem v kategorii IV. a nemám koupelnu ani sporák, ale musím podle radnice Nuslí, platit jako za I.kategoeie.

Před 14 lety to kdysi byla I.kategorie, pak tam bydlel PERSONA podnikatel s několika byty a ten z toho udělal dílnu, že mě soudkyně napsala u Praha 4, vyklidit byt a neřekla kam by rodina měla jít, tak jsme skončili tady. PERSONA zde má dluhy 44.693, Kč, ale ty prý musí zaplatit PRATETA, ač není jeho milenka. Má manželku, ta je v klidu, a čeká až prodá můj byt za dva a půl milionu. Zde je všechno dovoleno.

Proto píši na ambasády co se tady děje, nemám kam si stěžovat. Chlapa nemám, a musím jako žena -samoživitelka bojovat. Bojuji perem za 5 Kč. Paroubka toho to nerajímá, Topolánka, taky ne, toho to nezajímá, Pospíšila toho to TAKÉ nezajímá, Klause, toho vůbec ne, proč, vždyt mě to udělala jseho bývalá sekretářka z občanského fóra , starostka Marta Šorfová z Praha 11. Nemáte kam a komu podat stížnost.

Žádám o politický azyl, můj otec byl souzen na § 231 / 48 Sb. To byl paragraf MILADY HORAKOVÉ-velezrada. Konfiskát majetku jsme měli v roce 1952 a pak mě vystěhobvala starostka Marta Šorfová dne 27.11.2006, to byl její poslední den starostování na Praha 11, ale je tam stále v zastupitelstvu.

Náhradní byt mě za ten omyl nedali, odstoupila jsem od smlouvy, od radnice Nusle, jelikož mě matka umírala, když mě LHALI, že chlapci ukončí ústavní výchovu, ale oni mě lhali,Jaroslav byl v ní veden skoro až do 18 let, rodina neměla pěstounské dávky, a z platu učitelky 8. 500 kč,se nedalo ve dvou žít bez hladu : buď jsme pěstovali vzdělanost a byli hladoví, nebo skromně jedli a neměli na vzdělanost.

Žádám o politický azyl a psala jsem Obamovi, a pak píši za zahraniční ambasády.Přitom stačilo mi dát náhradní přiměřený byt, stačilo mě odškodnit za průtahy . abych si koupila BYT,který mě ukradli, stačilo mě dát sporák, a koupelnu,a byla bych v klidu

Toto vše mě nedali -i když je to samozřejmost- jenom mě týrají fyzicky, chlapci nedávají zázemí domova, abych mu mohla řádně vařit a nevím na co si tady poslanci, parlament , senát, soudy hrají.

Jak jste na tom vy a co děláte, aby byla spravedlnost na světě, aby vás nepoškozovali.

samajova@volny.cz

MgA.květoslava Šamajová


RODINNÝ SAMIZDAT
Chlapci je 22 a jeho pratetě je 65 let

BLOG@BLOG.CZ

15. dubna 2009 v 10:35 | MgA.Květoslava Šamajová
Opakovaně žádám,aby v deepa-shama byl odstraněn na konci KAM DÁL reklama:
DRUHÁ ŠANCE. NOVA.CZ

JAK TO BYLO V TUNELU, TV.NOVA.CZ


O D U V O D N Ě N Í:

Pokud na to někdo klikne, vyhomí mě ze sledování zpravodajství TV. BARRANDOV a NOVa zpravodatství.

proč tomu tak je nevím,mají zřejmě nedokonalé vysílače, bydlím v údolí-Lhotaka, a zde pak nemohu chytit NOVa a TV BARRANDOV.Na střeše není anténa, a mám pouze v počítači zpravodjství v omezeném limitu časovém,ale nejsou problémy s ČT1,2,24 hodin,jsou problémy s TV.BARRANDOV a TV.NOVA.
Děkuji.


MgA.Květoslava Šamajová
samajova@volny.cz

Správě blogu.odstranit Související odkaz jinam od TV:NOVA

14. dubna 2009 v 21:54 | MgA.Květoslava Šamajová
Pokud někdo na to klikne, tak vypadnu z programu zpravodajství televize NOVA a TV.Barrandov, jelikož jsou na jinou frekvenci než je ČT 1 , ČT 2, 24 hodin a TV NOE atd.

Pokud nebudu vůbec klikat na TV.NOVA a budu se dívat jenom na ČT 1, ČT2, 24 hodin, tak nemám žádný problém, ale pokud se začnu dívat od půl osmé na TV.NOVA a něko klikne v mém blogu na Souvisejííc odkaz jinak, což je d a l š í zpravodajství TV.NOVA, tak já vypadnu z oficiálního zpravodajství TV.NOVA a TV.BARRANDOV, které sleduji .někdy i jejich pořad.

Můžete tedy být tak laskavi a tuto reklamu mi odpojit, abych mohla sledovat oficiální zprávy ve večerních časech, které jsou užitečnější, jelikož jsou aktuální.
Děkuji za pochopení.


MgA.Květoslava Šamajová
samajova@volny.cz

Co s tím soudruzi, uděláme!

13. dubna 2009 v 13:10 | MgA.Květoslava Šamajová
Pokud je slovo soudruh příslušník k něčemu, někomu, k týmu, pak je ODS, každý z nich příslušník k ODS, tedy soudruh ODS, pak je ČSSD , a její každý člen příslušník, soudruh ČSSD, pak i zelení jsou soudruzi zelených, a pak i lidovci jsou soudruzi lidovci, a pak i rebelky jsou soudužky rebelky. Proč jsem to tady nastínila právě na Velikonoční pondělí? Jo to prostě tak, že když zajdete do supermarketu, tak tam je zelenina za jednu kačku vyprodána a zbude na vás shnilá zelenina za 12 Kč, ale když si ji koupíte, tak si dáváte do těla plíseň a budete ji vyhánět nejméně měsíc a budete mít za 12 Kč zaneřáděný střeva atd. Proč nám to vlastně ty supermarkety nabízejí? Když jsem byla na JOBDAYS poslední den, tak jsem vyplnila přihlášku eletronicky, a to jsem ani nevěděla, že mohu dostat stovku. Agentury personální si udělaly company na sponzoring z Evropské Unie, že nám budou hledat práci, takže dáme CV anglicky, česky, necháme se vyfotit, pak udělat i video - prezentaci. Vy tam dáte email, oni mají zastraralé počítače, ani se nevrátí ta odpoveď zpět, a tak žádnou 100,- Kč nedostanete. Nevadí. Doma to vyplníte a strávítě nejméně dvě a půl hodiny, je mi 65 let, a ani za tři dny vám nepřijde žádná nabídka na práci. Agentury mají volno, najaté hostesky jsou propuštěny a vy zase žádnou práci nemáme. Jdete k druhému stánku, tam již vám dají zadarmo jogurty, abyste neřvaly na velikonoce , že máte hlad, že když všechno zaplatíme, že skoro již nic nezbude na jídlo. U samoživitelek je tomu tak. Nůžky se rozevřely. Superbohatí ti mají práci a svoje v nadace a vysokoškoláci mají svůj důchod,velice skromný, a když vše vyplatí-složenky,PRE,nájmy, již nic nezbývá.Umí sice CV v AJ, umí CV v Č, ale práci jim nikdo nedá. Superemarkety jim na JOBDAYS nabídly práci pokladních. Uvidíme, jestli mě vezmou, je mi 65 let. Proč hledám práci, jednak mě v 62 letech sprostě ukradly byt, mám v péči chlapce z dětského domova, ten ztratil již podruhé domov, když jsem mu doslova vyřvala garsonku , aby mohl dostudovat - dočasně propůjčenou z Magistrátu - aby si mohl vařit a koupat se, což nemůžu já, a za ty tři roky jsem děsně sešla, což ODS Praha 11 chtěla, chtěla to tak moc, že jim můžete psát, ukradly jste mi byt, jaká je náhrada jaký je přiměřený byt, neodpovídají. Říkají , máte! Mám po jiném dílnu, zašpiněnou, zahmyzenou, kde je nábytek z podnikání jakéhosi PERSONY, tomu daly můj byt , který má hodnotu dva a půl milionu a já jsem bez sporáku bez koupelny. Je mi 65 let. Bývalá učitelka, mohla jsem děti učit Aj, mohla jsem si přivydělat, takto bojuji se špínou, s hmyzem, a stále hledám práci. Mám fAMu, byla jsem koordinátor zahraničních festivalů, obesílala filmy na zahraniční festivaly, mám zkušenosti, ale nikdo mě z profíku nedá práci ,ani neví, že jsem dobrá, proč by to zjišťoval. Posílám stále C.V. všude, agentury říkají, řekněte to nejprve těm, a nestyďte se, s kým jste dělali dříve. To jsem udělala, a vypínali mi telefon. Pak agentury říkají, svěřte se, a sdílení, je poloviční bolest. To jsem dělala, a dávaly mě najevo, že je obtěžuji. Pak psychologové říkali, všude kde jste pracovala, sdělte, že hledáte práci, že se cítíte na práci ještě, to jsem taky udělala, a daly na mě trestní oznámení, že je obtěžuji .Nemáme nikoho. Najednou zjišťujete, že můžete pomáhat, ale tady jsou A T E I S TÉ . Včera jsem zavítala k TV.NOE, kde byl příběh polského kněze, který vystoupil z řady a když nacisté dávaly do hladomorny 10 vytipovaných a kněz se nabídl na místo jiného, který plakal. Závěrečný titulek p a k říkál, když dáte lásku za jiného křesťana , dali jste to nejlepší z vás. Ujala jsem se v 11,5 letech chlapce z dětského domova. SOUDRUZI O D S PRAHA 11 nám vzali byt, SOUDRUZI ODS z PRAHA 11 nás nechaly 7 let se soudit o pěstousntví, SOUDRUZI ODS nás nechaly ROK A PUL SE TRAPIT S PLNYM INVADIDNIM DUCHODEM, soudruzi ODS PRAHA 11 nám vzaly byt, v roce 11/2006, a nyní jsme bezdomovci, bojujeme za svoje práva, ale a t e i s t i nás nelyší. Potřebuji jenom 3 miliony na nákup bytu, kdo mě je dá, stát mě zamítl můj oprávněný požadavek, ukradly mě byt, když mě matka umírala, Mám PRÁVO NA ODŠKODNĚNOU. STÁT, ODS, MĚ POŠKODILA- SOUDy , ODS, TO ZAMÍTLY.
Já jsem směnu, aby Jaroslavu ukončily dětský domov papírově , kde nebyl 4 roky, směnila skutečně na PRAHA 4-ale mě to nakukaly v KDU,že mě tam pomohou.Mají v statutu : PĚČE O RODINU. Udělali mi to K D U - soudruzi z KDU na Praha 4-Nusle, naletěla sjme jim, a taky soudruzi z M P S V . Naletěla jsem jim. To byla moje motivace, směnit byt, zrušit papírovou ústavní výchovu, dostat pro dítě pěstounské dáky, aby byl sytý a měl na vzdělanost. Ale soudruzi byli liknaví, a než papíry dosedly u směny, tak tam byli soudruzi O D S , a byt nám vzali a neměli jsme ž á d n ý b y t . JAKÁ MAJÍ PRÁVA s e n i o ři v Praze? U ODS a KDU . Žádná, ale není to lepší ani u ČSSD , taky oni zde již byli na Praha 11, a taky nepomohli . Tak si nemyslete, že když bude ČSSD tady, že to bude jiné. Co jsem se napsala do Lidového domu, byl tam Škromach, pak mě sice odsouhlasil ze 4 let, nějaké peníze na pěstounství, ale bylo pozdě. Byli jsme již tak vyzáblí a hladoví, a stačilo, že se k nám někdo neotočil zády,kolega,aby mi dal práci, sociálky,aby urychlili soudy, za 11 let máme 40 soudů, kdo to má vydržet. Sociálky k nám přišli s salmonelouzou, a vizitírovat, a my ji dostali hnedle odešly. Protože jsme byli bez jídla dlouhodobě. Měly jsme polévky a suchý chleba v letech 2001-2006 , ale neměly jsme dluhy na nájmu, neměly ty pěstounské dávky. A neměly nás vystěhovat. My měly byt za dva a půl milionu. Nnyí nemáme nic a ještě máme díru-ratejnu, kde není sporák,kde je hMYZ, a nikdo k nám nejde aby nám dal po místním šetření n á h r a d ní b y t ,stát nás n e o d š k o d n i l 3 m i l i o n y , nemáme sponzora. Jágr to zase dává na O D S, nevím proč, aby mohl jako hokejista do RUSKA či kam . Vždyť je dobrý, to musí platit ještě všimné, co máme říkat my, když jsme v důchodu, komu máme platit, aby nám dal práci,abychom byli sytí.
Jako učitelka jsem brala 8.500 Kč. Pěstounské bylo 5000,-Kč, ty nám nedávaly. Moje matka se utírala, zemřela v roce 4/ 2004, nebyl to komunismus, ale soudruzi z ODS a soudruzi z KDU a soudruzi ČSSD. Psala jsem právě Obamovi, že mu děkuji za projev, který byl pro každého z nás na Hradčanském náměstí. Uchvátil mě. Byl skromný ale úderný. Je velikou nadějí, je velikonoční pondělí, do důchodu zbývá skoro celý měsíc a již nemám skoro nic. Vše zaplaceno, ale nemám nic. Musím ze zbytku důchodu kupovat jídlo pro dva,nemám mužskýho,ale živím chlapce,který je student a žadatel o plný invalidní důchod, rok a půl, vše zamítnuté pro dítě z dětského domova. PROČ JSTE HO TAM ŠORFOVÁ, EX-SEKRETÁŘKO KLAUSE DÁVALA? Byla jsem dělat porotu na TV.Barrandov a vydělala 8OO,-Kč. Ale s tím nemohu vystačit , PRO DVA celý měsíc. Kdybych učila AJ, tak musím být rodilý mluvčí, Česka práci nedostane v praze, tak ji hledám v zahraničí. Chlapec chce studovat ještě 3 roky, neměl půl roku od státu žádné peníze, NIKDO NÁm TO NEVEŘÍ, slyšíte,žádal plný invalidní důchod, s paralytickým ileusem, ale to si hodně dovolil ,tak mu ODS Praha 11 půl roku nedávala NIC. Táhla jsem to z důchodu, on zhubl 8 kg, já 5 kg. Nyní mu to po reprotáři Černé ovce poslaly, tak začal být sytý, ale mě je 65 let, já to hned tak nedoženu, taky nemám sporák, nemám koupelnu, nemám pohodu v duši. Nechaly mě s zde s tou špínou, abych již nikdy si nestěžovala, aby mě umlčely. Po velikonocích mě čeká rozsudek.Kde Nejvyšší správní soud chlapci vše zamítl i s 18 srůsty do lymfatických žláz a s parayltickým ileusem, do tenkých střev . Závěr N S S : ZCELA ZDRÁV, kostlivci, nomenklatura KŠČ, 82 LET POSUDkÁŘI NEPOCHYBILI. To, že chybí v tabulkách MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ : ILEUS- neprůchodnost tenkého střeva, to soudruzi O D S - soudruzi KSČ - na N S S n e p í š i .Soudri napsali pouze Z A M I T A M E . Tak soudruzi - pro koho tady vůbec jste ? Pro Paroubka, pro Topolánka,pro Klause, pro Havla a jeho TLUSTÝ STŘEVO, pro koho tedy vlastně ? Nebo pro Špidlu, ten má na den 20.000,-Kč, ale letos dal na JOBDAYS jogurty, a 100,- Kč, DISKRIMINACE, když se necháme nafotit, že nemáme práci. Te kdo to fotil, aby nevěděl, jak má foťák nasadit, na t i l a k . Když jsem ho poučila, že mám fAMU, jak má fotit, tak řekl, no, vy máte famu, když filmoval, VTEŘINY, tak tam budu jako vrásčitá ještěrka a nikam mě nevezmou. Není možné,fotit 65 letou ženu z tak blízkého záběru. Aby se Paroubek nepotil, tak ho napudrujou, aby se nepotil Topolánek, tak ho napudrujou atd. Pravda je, abych měla JOB,že se nemusím pudrovat, alechci jako MAGISTRA UMÉNÍ, mít střechu nad hlavou, být syta, a aby chlapec z dětského domova měl na vzdělání, a když je invalidní,aby to posuzoval chirurg a nikoliv KOMUNISTA, 82 LET z MPSV. PARDON. A když pomůžu chlapci, abych za to NEBALA TRESÁNA : ODS, EX - starsotkou ŠORFOVOU, a aby bylo tady normální, v ČR, že když žena mezi padesátkou a smrtí si vyzme do péče příbuzného,že ji proro nevezmou byt, a udělají z ní idiota, když se soudy ,TEDY K S C a ODS a StB, pomýlí,tak ji nahradí přiměřený byt (to nemám) tak vyhraje proti státu svoje 3 miliony, aby si koupila důstojný byt na stáří, nebo KLAUS ji dá ze svých mnoha bytů, jeden - aby tam mohla bydlet a žila na důstojné úrovni. Pokud to tedy nevysoudí, a nikdo nedá příkaz soudu, aby již měla ukončeny VŠECHNY soudní spory o bytě, tak ať se stát - tedy ODS, tedy KDU, tedy HLAVA STÁTU nediví, že to píše OBAMOVI : je křesťan, třeba ji porozumí.
Já už byla v 5O.letech, když mě zavřely tátu na § 231/48 Sb. NO-nepřátelská osoba, to jsme měly hlad všihcni,ale babička pekla meruňkový koláče, a bylo jich co mě měly rády více.
Tady se podvádí, a ukazujeu chlapů, jak jim funguje PINĎOUR ještě v 5O-ti letech, jak mají mladší a mladší vagíny, pak sice mají svoje sémě ze zkumavky, ale to nám nárdu nesdělují média - ale bulvár. Pokud to na ně vyštrachají. Takže, napřed je dáme do sexu, pak o nich řekneme, že jsou choromyslní, a pak jim vezeme byty a ty dáme cizákům. Kde je tedy ten kněz, který dával chlaba v nacistických táborech mladým, patnáctiletým, kteří měli hlad. Umřel. Nejprve se s těmi vytipovanými m o d l i l , a pak jako poslední dostal ránu z milosti, nikoliv pistolí do hlavy, ale injekcí do srdce a byl pokoj.Nacisti mu to napíchli přímo do srdce, aby taky zhebnul. To bylo ve filmu včera na TV.Noe o nacistech. Ale u nás to dělala O D S -vzala nám byt a nemáme ty pěstounské dávky, takže taky hladovíme. A nemáme taky peníze na vzdělání. A není to ve filmu od sousedů z Polska,je to současnost.
Takže, co s tím, soudruzi uděláme? Havel zesměšnoval Omabu, že mu lidé budou věřit a tak ho zavrhnou. Havle, tak to není. Ty jsi zavrhl nás, a pak my jsme se od tebe odpoutali. Nikomu jsi nepomohl. Svým soudruhům z chlastu, těm jsi pomohl, ale jinému ne. Říkal jsi o nás, že trpíme stihomamy StB, všem, kteří dali a položili svůj život za to, aby tady byla svoboda. Aby ty jsi Havle, mohl nosit šerpu 13 let, a mohl se ukazovat s ochranou, i když už nejsi prezident. Taky máš několik domů, a obydlí je jistě dobře nábytkem vybaveno. Jistě tě ho při stěhování nerozbili jako bývalé učitelce, které rozbili JEDInÝ nábytek a ještě ji ukradli co mohli. Která pak ani nemohla již učit. Měla totiž v zimě 6 měsíců rozbité venkovní okno , ty nacisti v polském filmu byli milosrdnější, vybrali z rodiny jenom jednoho, někdy i celou rodinu, to ale museli schovat nějakého Žida nebo partyzány. Ale JÁ SI VZALA DÍTĚ V DEMOKRACII Z DĚTSKÉHO DOMOVA: nepomohl KLAUS,HAVEL, ODS, ČSSD, KDU NIKDO.
Ale já si vzala dítě z dětského domova, aby měl domov, vzdělání, byl sytý, nebyl šikanován. A co jsi udělal, Havle. 2 x jsi mu nepdověděl na dopis (1998-2001), a pak tvoje tajemnice řekla:
" PST, pan prezident je politik, nestará se o rodinu". KLAUS, taky nepomohl,ten měl jinou strategii.To muís soudy. Ale soudy rozhodovaly podle ODS, tedy podle Praha 11, a policajti to nepřezkoumávaly, ale odložily.KLAUSI, vzdyť ty jsi měl za sekretářku MARTU ŠORFOVOU z Praha 11, bývalou sekterářku z Občanského fóra a ta tam byla 5 let starostkou, ta mě nechala vytěstěhovat,poslední den její frakce- ODS a KSČ. Psalo se : 27.listoapdu 2006,zatím žádná náprava, ani náhradní byt, ani jsem nevyhrála svůj boj se státem, aby mě daly 3 miliony za ukradený byt a koupila si 2+1 , žádný JAGR mě nesponzoroval- ale zase ODS a tak stále dokolo.
Brechtova 828/ 16, můj jediný trvalý byt, kde žila matka, umírající v 81 letech a chlapec nebyl plnoletý, jak se mám z jednoho starobního důlchodu zmobilizovat nyní. Kdo mě dá práci, když je mě 65 let, ty ji máš, ty jsi prezident, mám vilu,další vilu,daloší 3 byty, ale co já- Klausi, Havel má ochranku do smrti, ale učitelka, která ztratí domov, nemá v 65 letech PRACHY na IMAGE : a taky, aby před děti předstoupila s novými výrazy , aby ji přijali ještě do výuky. Můžu jezdit do muzeí, mám průkazku novinářskou, vstupy jsou zadarmo, zaplatím ročenku, ale muísm paltit za dopravu, a zde jsou podvody, na PID, taky by měla být sleva, ale byste museli žít v Anglii, tak je to kontrolované, tady je stále BORDEL a podvody, řidič PID vám předá vstupenku za plnou sazbu, že musí platit daně, a vůbec se s vámi nebaví. KDY BUDE CHODIT KONTROLA NA ŘIDIČE,ABY NEOKRÁDALI SENIORY.
Napíšete to rathovi,že se to děje v jeho hejtmanském kraji, že tam OKRÁDAJÍ DUCHODCE,budeme sledovat,jak se k tomu žhavý drát postaví. děje se to v jeho kraji. Takže se krade všude, jenže je to přikryto pláštíkem soudruhů. Soudruh z ODS nepodtrhne soudruha z ODS, soud ODS vám spor rozhodne ve váš n e p r o s p ě c h , soudruh komunista vám spor rozhodne opět ve váš neprospěch a vyhoví komunistovi atd. PROSTÉ Musíte i DNES být SOUDRUH SOUd,SOUDRUH HAVEL, SOUDRUH KLAUS, SOUDRUH ODS,SOUDRUH KDU,SOUDRUH, ZELENÝ, SOUDRUH REBEL.
Mám soudy 17 let, 11 let, 5 let atd. Může mě to bavit. Jak dlouho tady budu. Podle Indie nejméně ještě 2O let. A co budu dělat. Již teď nemám byt, 3 roky nemám sporák , a jsem vychrtlá jak treska, nemůžu péci, smažit , vařit atd. Když zaplatím složenky, mám tak na polévku a přílohy na nic jiného. Z A P O M N Ě L A JSEM ŘÍCI, ŽE TEN LUXUS?CO TADY VYPRÁVÍM JE I. KATEGORIE! Chci učit a nemám práci, jsem stará P I Z D A . Ale již v 49 letech jsem byla stará a vypadla z ČESKOSLOVENSKĚ TELEVIZE .Přitom již ji překrývala ČESKÁ TELEVZE , ale do ní jsem se nedostala. Jenom soudruzi, spolupracovníci StB , nikdo jiný se tam nedostal v lednu v 1993, měli to obšlehnuté. Až vyjely svazky MV, v roce 2003,bylo jasné, KDO JE KDO.
TV. BARRANDOV, NOE, BEDNA TV tady jsou ale mě je 65 let. Utelky roky: 17 let pracovních, a kdo mě zná? Kam se mám hlásit, mohu posílat CV kam chci, ale fotí mě ti, co to neumí. Mjí agentury na práci od EU, zatím zastaralém počítače,ale koupí si pak nové, a my budeme zase bez práce. A tak vám píši blogy, OSVĚTU, abych nevyšla ze cviku. Dle NOE.TV. a jejího včerejšího příběhu, jsem dala lásku , jako největší dar. Dala jsem chlapci jídlo, a dávám, a dala mu střechu nad hlavou, bojuji za to, aby mu daly invaliditu.Jak dlouho to vydržím , nevím. ODS z PRAHY 11, chce abych z d e c h l a . Chce to již od roku 2001, to je hodně let. Již mě skoro má, nebaví mě sedět pod pytly, a dívat se na rozbitý nábytek, nemám peníze na to, abych si vymalovala a odhmyzila byt, zbudovala koupelnu a koupila sporák, nechala udělat elektroinstalci. nneí to I.kategorie,jenom chtějí zaplatit jako za I.kategroii. Soudy mě vše zamítají. Chci tedy do světa, abych si posílila jazyk, a získala certifikát z AJ, na Cambridge, dobré škole, ale spojit práci a školu v zahraničí v 65 letech je téměř nemožné. Od 1998 jsem pomáhala chlapci, a nyní je čas na mě, ale utelkl mě čas a jsem v seniorském věku. Pookřála bych a zvládla bych to, ale nemohu najít nikoko, kdo by mě dal pomocnou ruku. Soudruh ODS mě vše zamítl, soudruzi ČSSD před lety taky, soudruzi KDU řekli, až k nám přijdete pomůžeme, radnice Nusle se pak proměnila na radnici ODS a CVRKOT byl nanovo. A tak všichni jenom s l i b u j í .... a to h o d n ě . Nyní je budeme sledovat, jak plní svoje programy, jak se chovají doma ajak se chovají v ložnicích, a jak PLNÍ VOLEBNÍ SLIBY. Kdyby mě nevraly byt, tak nikdo nezná MgA.Šamajovou, že mě vzaly byt, a já kromě psaní nic jiného neumím, tak vám popisuji svoje příběhy, a co pro to dělám.PIŠTE DO BÍLÉHO DOMU , co nám tady dělají. PIŠTE OBAMOVI.

samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová

Skončily JOBDAYS 2009

11. dubna 2009 v 0:37 | MgA.Květoslava Šamajová
Víte, neumím si představit, jak by takový dělník si napsal CV v češtině, přišel umytý, sedl před kameru a začal vyprávět co umí, a jak právě ho teď všichni potřebují. Ďělňas umí vzít krumpáč, šéf mu ukáže kde, a on maká. Možná, že by si umyl uši, a vzal čistou košili, ale před kamerou neřekne nic a uteče. Intelektuál, přišel zamouněný, od hledání práce, kameru zvládá, všechno tam řekne, co by chtěl a co by hledal, ale je nepřesvědčivý. Je již tak upocený od hledání práce, nevyspalý, co s ním bude ... V sále na prezentaci sedí studneti, kteří hledají krátkodobé brigády a to je asi tak všechno. Přišla jsem s CV v angličtině, v češtině, na flashi s fotkou, což jsem před rokem vůbec neměla ani tušení co je flash. Pak jsem začala vyplňovat nějaké dotazníky, pak mě nabízely stovku při registraci, pam mě neprošel email, takže mě řekly, že stovku nedostanu, pak mě daly kontakt, že to mám vyrobit doma. Doma jsem se s tím srala nejméně 2,5 hodiny, že musíte myslet ve znacích, do 2OO, jinak váš životopis neprojde. Co je to 200 znaků, je to svět zkratek, a pak jdete na akci kamera, fotí vás někdo, kdo to neumí ani nastavit na vaše čelo, a kameruje vás. Když jsem říkala, že mám fAMu, a musí mě to nasadit na čelo a to do tilaku, tak se divil, a říkal, jo, vy máte tu famu. Pak jsem říkala, že nemůžu sehnat práci, že mám malý kozy, on zase říkal ,že je tlustý a chce být tenký a měl na sobě pirátský šátek , aby vypadal umělecky. Nicméně, jsem to tedy vyplnila, naučila se ovládat různé techniky, šla na GB prezentaci, hledat práci v Aglii. Když to skončilo, zeptala jsem se, zdali mám jako seniorka šanci sehnat práci. Řekla v čem, já na to, cokoliv, abych tam byla rok a zaktivovala si jazyk. Pak nebudu rodilý mluvčí, ale někdo s praxí rok v zemi up to date. Dala mě www a další www a pak taky www. atd.Pak mě oslovil jiný senior,že by do toho taky šel, a vyjel by autem , má 3 místa volný, pak se přidala další žena, že má přítele, a bylo plný auto, zatím na veletrhu. Líná huba holý neštěstí, já vždycky diskutuji první a strhnu jiné skrze moji inspiraci k činu.


Pak jsem obcházela stánky, sbírala bombony, tušky, bločky a to je tak asi všechno. Všichni mě daly www, a tak jsem ráda, že mám CV anglicky, česky, fotku v digitálu, a hodně www.

Bože, toto jsem dělala na VELKÝ PÁTEK.
Jsem v důchodu, a místo abych si hrála s vnoučaty, tak žádné nemám, a stále hledám práci, protože to v důchodu vůbec nestačí na přežití. Jsem skromná, ale když nemám ani byt, ani zahrádku , ani ty vnoučata, tak co mám vlastně dělat jiného než to www.

samajova@volny.cz
MgA.Květoslava Šamajová

155 cizojazyčně a knižně později snad i paperback.

8. dubna 2009 v 0:58 | MgA.Květoslava Šamajová
Prof.Milan Knížák hovořil , dal slovo i dr. Tomáši Vlčkovi. Shrnuli minulost, že se dříve nakupovala avantagrda, totalita nesnášela "buržoasní "umění, tak se nic nenakupovalo, a když se to opět uvolnilo po sametu, tak to vyrostlo tak závratně ekonomicky do výšky, že jsme byli rádi za jakékoliv dary od jinud. 155 není číslo záchranky, ale znamená v NG , že bylo použito cizojazyčně přesně tolik uměleckých děl, které se postupně představily veřejnosti. Výstava je koncipována tak, že ve 2.3.4. patře zhlédnete české moderní umění, v 5.patře na ochoze pak plastiku, a v mezzaninu velkou modernu, až příliš. Jsem na klasiku, tak jsem si vychutnala secesi, a pak jsem se vrhla na fenomém Baťi, který tam taky byl. Výstava je tak šikovně nakoncipovaná, že kdo tam někdy byl naživo, tak prochází těmi budovami, ba i patry, našla jsem tam svoje taneční atlasky, bílé, a barák, kam jsem si jezdila kupovat "baťovky." Vzpomínám si, že jsem měla v tanečních bílé taftové šaty a ve vlasech obroučku z jabloneckých štrasů. Nevím, jak moc mě to slušelo, ale byla jsem v jednom kole, a ještě než jsem skončila, tak mě vzkazoval jakýsi strojvůdce, kam že mám přjít na rande, pak zase jeho kamarád mě blbl, že dostal mimořádnou směnu, a nepřišel, a pak ten kamarád emigroval. Olomouc byla tak malá, že i když jsem se chtěla vyhnout randěti, tak mě vyslídili a dohnali. Vzpomínám si taky, že když jsem přijížděla do Prahy, že si jakýsi jugoslávec vymyslel, že mě sbalí a vyřešil to tak, že se na mě domluvili, a jeden mě podrazil nohy a ten druhý mě jako chytal. Už si vzpomínám, proč jsem kluky bila. No, a tak jsem zde měla svoje baťa schuhe a tak jsem se moc rozkecala. Z 5OO děl Kupky zde najdeme 70 , kubismus zde je četně zastoupen. Když to vezmu od pětky, tak tam byla kupa lžíček, kterou autor snad vyfazoval z nějakých kasáren, nic mě to neříkalo, taky podprsenka a kalhotky barvy hnědé, a na nich v sítích nějaké přasky, nevím, kdo by to nosil, nebo snad bych si to dala do pokoje, taky nevím. Ale bláznů je snad dost. Zato Zrzavý byl meditační, a biblický v krajině, Miró, Picasso, Chagal, samí velikáni tam byli v třetím, je to tak rozsáhlé a měli jsme jenom od tiskovky do konce čtvrté 6 pater během 3o minut proběhnout. Což vypadá i tento popis zde, probíhám, ale je třeba se tam vrátit a vzít to dojmově, vracet se k dílům a zastavit se a pokochat se. Do baťovky se vrátím, bude mě 18 let a kupuji si boty, a jsem mladá. Je zamímavé, že ta moderna ve světe a tady u nás je jaksi moc plošně prázdná, toho místa, kam by se daly dát další exponáty, Paříž by měla zaplněny všechny kouty a zde bylo tolik místa, že by se tam člověk ztratil. Říkali, že je tam asi 131O děl, ale místa tam bylo habaděj. Večer měl přijít Klausík, to jsem se tam již nehnala. Měla jsem jako vždy do půlnoci odeslat fofrem něco na soud. Je to taková všehochuť, modernu bych si nekoupila ani za nic, nemohla bych s ní ani usnout, biblickou krajinu Zrzavého bych brala ,nebo Klimta jeho vodní zámek, prostě romantika. Ještě musíte vědět, že vás ta výstava bude stát 16O,- nebo 8O,- a rodinná 200,-.Nevím na Západě je to zadarmo. Tady se rejžuje. Uvidíte jaká bude účast a ohlas.

samajova@volny.cz

MgA. Květoslava Šamajová

8.dubna je svátek PESAH - nezapomeňte .

7. dubna 2009 v 2:08 | MgA.Květoslava Šamajová
PESAH - překročili - vyšli. Je to nejstarší svátek židovský, vyjití z otroctvcí, a jejich cesta ke svobodě, konec nevolnictví. Byli i tací, kteří to nezvládli a chtěli zůstat dále v porobě, bylo jim na důkaz jejich dobrovolné poroby - dán do ucha kroužek, jako znamení, jejich dobrovolného nevolnictví - otroctví. Rozhlédněte se kolem sebe , a uvidíte sami, kolik je " dobrovolných " nevolníků a nesvobodných lidí . Chodí mezi námi a dávají tím najevo, že někomu slouží.. .někdo jenom svojí modle, ale jiný slouží rád...

Židé vyšli z Egypta tak rychle, že jim nestačilo těsto vykvasit ani na upečení chleba. Od té doby se nekvašenému těstu také říká m a c e s y. Svátek "macesů". Po dobu PESAH je zakázáno jísti potraviny pěti druhů z obilovin, k v a š e n ý c h .
Krátce jsem vám ho tímto připomněla.


samajova@volny.cz

MgA.Květoslava Šamajová

Děkuji Vám velice, děkuji Ti Praho !

5. dubna 2009 v 23:00 | MgA.Květoslava Šamajová
Takto se loučil prezident Spojených států amerických Barack OBAMA s Prahou, s návštěvníky Hradčanského náměstí v Praze , kteří se sešli u příležitosti jeho projevu v Praze, která je středem a srdcem Evropy. Jeho vysoká štíhlá postava, úsměvy, ruce , která zvedal do davu, si Pražany získávala stále víc a víc. Není to jenom v tom, že mu věříte v to co říká, ale on to taky chce dokázat. Prýská z něho síla, víra, trpělivost a říká všem : "Spolu s vámi, to dokážeme." Kdy jsme to slyšeli z úst našich politiků. Nikdy ! Klaus je na nás arogantní, Topolánek nás posílá někam, Paroubek vyčkává. Havel mu sdělil : "Lidi od vás očekávají více , než můžete dát, pozor na to." Volně přeloženo do jazyka normálních lidí. Bohužel Havle, Obama, není submisivní chlap jako ty. Z Obamy je cítit chlap, který ví , proč to říká. A není to taky tak, jak říká PEHE, že stojí před zrcadlem a učí se pohyby, nebo, že to zná od babtistů. Prostě je dar od Boha ,a to tady nemá nikdo. Obama se nestydí za svoji babičku z Keňi, Obama vsadil dávno před tím, než byl zvolen , na normální lidi , a ty mu dali důvěru. Loni jsem byla svědkem v Cambridge, v malém krámku Keni, že jsem se sama jakoby několikrát vracela k srdci ve tvavu zebry , a bylo z Keni za 2 libry.Stále jsem neměla zbytečné, srdcí tam bylo nejméně 5 , a když jsem přišla zase opakovaně do krámku, tak tam zbylo jediné, řekla jsem si, zůstalo pro mě. A bylo to stále to stejné, co jsem si ho vytipovala poprvé, je z nějakého zvláštního kamene, je dosti těžké. Často ho hladím, jakoby mě k němu něco poutalo. Je tam vzdálený dech nomádů, slunce žhavého, které zapadá v dalekých končinách. Na Obamovi je mě blízké, že nezapomněl na země třetího světa a taky, že jeho první cesta vede do Turecka. Turecko je důležitá země. Je první v Asii a poslední v EVROPĚ. Toto musíte mít na paměti. A pak je křestaňská a je taky muslimská. Je obojí. Obama má to, čemu se říká charisma projevu, osobnosti, jeho lehká klátivá postava, jak se umí lehce pohupovat v kolenech, a svižně vyskočit po schůdcích, dává najevo, že trenuje ráno v běhu, má něco jako gazelí pobyby, našlapje velice lehce. Neni arogantní, není ignorant. A to bylo asi to, čím si získal srdce Pražanů a všech , co byli na mítinku na Hradčanském náměstí. Ne, neučí se žádná gesta před zrcadlem, PEHE, a rozhodně nemusí nám nic nalhávat. U něho to půjde samo. Je to dar od Pána Boha. To, že v něm někteří viděli babtistu a jeho gesta, je to, čemu říkám dar od nebe, a pokud v něm vidí něco navíc, než mají naši politici, tak to je asi jako by byl seslán p r o r o k do té naši hašteřivé země, kde se bratr s bratrem nesejde na jedné linii řeči, kde si lidé neumí podržet v nesnázích, kde jeden druhému nepomůže, protože příště by byl on sám na řadě. Toto tady není cítit z Obamy, je svůj, nemusí se co ničeho manipulovat. Prostě přijel, řekl a zanechal dojem. A ten byl u všech stejný. Dav by šel za ním. U nás není za kým jít. Napřed jsme věřili Havlovi, obraceli jsme se na něho, když nás stát dostal a jeho úředníci do problémů, ale Havel nepomohl, pak jsme věřili Klausovi, a ten taky nepomohl, pak jsme se obraceli na radnice a ty byli ještě arogantnější než politici, byli to jenom malí kováříčkové. Není tomu tak na každé radnici, například na dvojce jsem zařila kurzy policejní a byl tam sympatický tým ze zázemí radnice 2, to neznám na radnici 11, která mě připravila a moji maminku a dítě o byt, to neznám na radnici 4, která na mě dává žaloby, místo na toho, který tady bydlel přede mnou, a divoká privatizace, která mě vypudila z bytu, kde jsem žila 27 let, o tom si mohu nechat jenom zdát. OBAMA věří v dialog. Politiku staví na dialogu, u nás je monolog, nebo TICHO. ODS zásadně neodpovídala nikomu. Asi neměla na poštovné. OBAMA nás vyzývá, musíme jít společně na všechny ty věci. Obama nás nerozděluje. A stojí před lidem a sděluje, že věděl, že nikdy nedosáhne věhlasu MASARYKA, jehož slavnému projevu v roce 1918 naslouchalo 100.000 lidí v Chacagu, kde žila česká menšina. Obama svoji kariéru zadělal v Chicagu, tam poznal humor Čechů a proto na summitu sedmadvacítky, se rozhodl svůj první historický proslov světu, udělat právě v Praze. Je statég a vyšlo mu to. Na tento projev o odzbrojování se nezapomene. Bude patřit k těm, co se zapíše do dějin lidstva. Nemá rád násilí, věří , že je zde ještě někdo, kdo to s ním myslí upřímně, a že ví, že tak velký úkol nezdolá sám. Vtáhne nás do děje. V tom je jeho síla. Vtáhne nás do děje, do jeho cesty , kterou jde on sám, ale my jdeme s ním. Pokud chceme s ním kráčet. Hradčanské náměstí mělo podle odhadu asi desetitisíce lidí, Chicago v roce 1918 mělo za Masaryka sto tisíc lidí. Je to ale jenom otázka, a čas, kdy i on si yvslechce tleskot od stovek a desítek tisíců lidí. Jeho styl vyprávěcí nám, kteří mu naslouchají , bude sílit od Asie po Evropu, a je to - na nás - co nás bude spojovat. Myslí politicky i ekonomicky. Zatímco naši politici myslí jenom ekonomicky, co prodat a za kolik. Kdežto Obama, říká, že sice za 4 roky třeba nedojte tam, kam by chtěl, ale určitě se to zlepší, a z té krize je dostane. Když si nás vybral, hodně o nás četl, říkal Zlatá Praho, když jsem byl mladý, neuměl jsem si představit, že se stanu prezidentem, a již vůbec ne, že budu jednou hovořit v Praze. Vzpoměl sametové revoluce, jak proběhla rychle a snadno, jak do toho vstoupili mladí, a jak to zvládla malá země. Havel skeptik namítá, že Obama budí u lidí očekávání... No a, on si za tím stojí, je rovný, přímý, není submisivní, nestojí za ženskou sukní, naopak on umí držet ženskou ruku ve své a žena mu stojí po boku, oba dva jsou vzpřímení a je z nich cítit, když jeden ztratí sílu, druhý nastoupí, než se prvnímu zase vrátí. Neznám to ani u jednoho politika u nás. Nejsem skeptik, taky jsem jim věřila, psala svoje příběhy, jak poškodili kluka, založili to, před jedenácti lety, před deseti lety, před devíti, osmi, sedmi, šesti, pěti, čtyřma, a když již nám všechno vzali, jsem jim začala psát sprosté básničky, už nebylo sil na nic jiného .Žena bez koupelny, bez sporáku nemůže přežít. Třetí zimu se tady morduju s tím, co by zvládl udržbář, ale nezvládne magistra umění. Co jsem každému - kdo dostal byt, se napomáhala se sliby, až budeš mít ty, taky ti pomůžu atd. Nic není pravda, tady nepomůže nikdo. Já nechtěla od nikoho nic, kromě práce. Ani tu jsem nesehnala. Kdyby jeden rok, ale byl to boj celých dvacet let.
Nyní, když mě vzali byt, tak ta třetí zima byla maximum co jsem mohla vydržet. Psala jsem o politický azyl, budu psát ještě na jiné ambasády. Není zde již místo k životu. Ta hrubost, ta arogantnost, ty soudy, které trvají jedenáct let, sedmnáct let, a stále píšete to samé, otevírají to v soudní síni, pak vám po pěti letech a více vymění soudkyni nebo taky ne, a vše opakujete nanovo. Stěžujete si, soudci jsou nezávislí. Nemyslím si, že bych kdy milovala Ameriku, je moc moderní, já mám ráda tradice, ale asi je tam soudržnost a jsou tam křesťané, a ty si pomáhaji. Co mají tady lidé, mají miliony, taky nemají nic, a když rozhodovali o pěstounské rodině, tak můj byt dali podvodníkovi, který neplatil státu daně , měl dva byty a neměl žádné dítě a dluhy. Můj byt je mu k prodeji ,pro mě byl k bydlení. V 65 letech nepřežiji, 3 roky nemám rozbalené knihy,věci,sedím u pytlů a čekám , kdy to tady na mě spadne. Není kam to vyložit, jsou zde staré police, shnilé trámy od jiného, který si to neodvezl, a já se ptám, co zde dělám, proč se soudím 5 let, proč prohrávám. OBAMA odletěl 7O km dlouhým AIR FORCE ONE, jako pták, když rozepne křídla, ta jeho má 6O m , a letí s věterm o závod, 1015 km v hodině, spojení se světem má 87 telefonů a faxy, mohlo by se tam vejít 76 cestujícících ,a tak by se tam mohlo operovat v případě potřeby. BARACK a MICHELLE zanechali dojem mladé, usměvavé statečné dvojice, která přilétla na orlu , se sluncem, pobyla 23 hodin . Michelle se vrátila do US a BARAK odletěl do Turecka. Červený koberec se rozvinul včera a dnes se zavinul těsně před 18 hodinou.
To, jak se BURSÍK obával, že nyní, když celý svět ví o DEMISI, že jsme se pošpinili vzájemně, shodil PEHE, že to CNN ani nevysílala, nebylo to předmětem jejich zájmu. Co je to demise v jejich systému soudnictví a politice. Obama cítí a věští, že pokud nebude mít Třetí svět na mušce, že nebude mít sílu a jednotu celého světa. Tam je namířeno, tam musí být jednota, a taky tam nesmí být hlad. Cítí správně, ne nadarmo v něm vidím gazelu, která je citlivá na okolí, a která cítí pudově každý závan větru. Je rozhodný, chce, aby svět složil jaderné zbraně, chce odzbrojení, ale ví ,že taky jsou teroristi, kteří si zbraně jsou schopni opatřit i na černém trhu. Zná a je v obraze. Je celý a na svém místě, a ví, jak se má opřít a napřít kdy a jak a kam. Ví, že mezi národy je násilí, a to chce utlumit, chce ten požád nenávisti postupně vytlačit. Co bylo z jeho řečit cítit, že chce násilí, které přetrvává ve světe , aliminovat, přesto je si vědom, že musí v případě zla, stát bok po boku, zalarmovat do zbraně , ale jenom pro správnou věc. A tomu určitě všichni dobře rozuměli. Manželský pár nezavítal nikam - kde na něho čekali, že se jim otevře, novináři čekali marně, a taky staré malované hospůdky, ale zůstal v srdci Pražanů a určitě si Obama najde čas a přiletí na křídlech AIR FORCE ONE , s rozpětí křídel orla 6O m, a délky 7O m, a s 87 telefony a faxiky určitě slyší, že ho stále čekáme....

samajova@volny.cz

MgA.Květoslava Šamajová

Městská policie hl.m.Prahy SENIOR AKADEMIE

1. dubna 2009 v 8:07 | MgA.Květoslava Šamajová
Obdržela jsem osvědčení o absolvování vzdělávacího programu PREVENCE KRIMINALITY od Mgr.VLADIMÍRA KOTROUŠE , ředitele Městské police hl.m.Prahy na jméno MgA.Květoslava Šamajová.
Spolu se mnou absolvovalo 39 účastníku v obvodu radnice Praha 2 na Vinohradech. Z 39 účastníků bylo 6 mužů a 33 žen ve věkové kategorii: nejmladší bylo 6O let, nejstarší bylo 92 let.
Pro ty nejstarší byla policie dokonce tak laskava, že byla ochotna zapůjčit na smlouvu pager, který není nejlevnější záležitostí, stojí 6.000 - 15.000 Kč, je pro osaměnělé ženy, kteří by v případě zdravotních potíží , zavolali na pager, a policie by vyrazila dveře a zachránila osamělou . Poplatek je jenom 100 Kč měsíčně. Opravdu řada užitečných věcí zde byla pro mě důležitá. Jsem samoživitelka a vzaly nám byt, že stát a vláda této země TO dovolila. Když mě umírala 81 matka, diabetička a já se o ni starala, a chlapci nebylo ani 18 let. Já byla učitelka, a neměla jsem ještě ani starobní důchod , vzali nám hodnotný  BYT - nebyly dluhy, ale šel do PRIVATIZACE . Měl
3 + KK, 67 metrů čtverečných, starostka Šorfová z O D S na Praha 11, se nestyděla, a byt nám vzala dne 27.11.2006, kdy končila svoji funkci. Byl odpojen telefon v mém bytě, přišla vyklízečí četa, a nebyl soupis mého majetku, a Městská policie odešla, aniž toho byla účastna .Dokonce nezavolala ani Českou Policii.   S potěšešním jsem si přečetla v Radě seniorů, rozhovor s Hřebejkem, že Judr. Miloslav Dočekal je ochoten pomáhat seniorům, když na ně někdo nespravedlivě a kriminálně zaútočí.
ČESKÁ REPUBLIKO: JSI KORUPČNÍ, LIDĚ NEMAJÍ CO JIST, NEMAJÍ 3O,-Kč na recepis, a nemají ani na výstavy a kulturu. Pokud nežije člověk kulturně, pak již jenom nadává. Když nadává, plodí zlo a když plodí zlo, přitahuje zlo.
Všechno je zde naopak, ukradnou vám výplatu z banky, ale nikdo vám ji nenahradí ani pojistovna i když jste pojištěni, musíte na tu banku dát žalobu.  Za bílého dne  vám  veznou teplý slunný byt a řeknou vám, že jste povinni zaplatit tomu , co vás z bytu vyklidil poplatky za vystěhování.
Byli jste  neúspěšní, dáte podjatost , soudkyně není podjata, dáte korupci,  korupci, žádná nebyla, dáte žalobu na Šorfovou, je to doloženo,že  byla sekterářka KLAUSE.  Nemáte pěstounské dávky, stěžujete si u prezidenta HAVLA, ale ten pošle do dětského domova svoji tajemnici, ta řekne : ""PST," prezident je politik, nestrará se o rodinu. Pak napíšete Klausovi a Lydii, že nemáte pěstounské dávky, a ti napíší, že dělají handicapované děti.  Jára žádá rok a půl o plný invalidní důchod, a pak vám už nikdo neodpoví.
BARAKU OBAMO, vem si mě , i když USA mě vůbec neláká, ale někde musím začít nový život, tady se mi v 75 letech až 8o lety rozpadnou kolena. Umírající v  81 -matka- let je zbavena bytu, postele, svých šatů, ješte dříve než umře.  Přitom neměla dluhy. Nikdo se nezastal umírající, chlapce z dětského domova, a učitelky ,která měla k maturitě 120 žáků z anglického jazyka.
Samoživitelka s dítětem, je tady dobrá k tomu,aby si sebraly byt. Kam půjde nikoho nezajímá.
Samoživitelka -seniorka nikoho nezajímá.
Já bych taky ráda chodila a psala recenze z veletrhů ze Senátu a průvodcovala na Starém městě. Ale, když mě vezmemete byt a já nemám ani koupelnu a nemohu si ani uvařit, upéci, a dát dietu nemocnému chlapci, tak nemohu   glorifikovat, že se mě v ČR daří dobře.  Vzít byt - znamená  neexistovat. Praha 1 nechává starší lidi v bytech o rozměru 100 m čtverečných. Jak je možné, že Praha 11 při privatizaci vystěhovává, i když na bytě nejsou dluhy.  Na to my tedy odpovězte! 

Ne nadarmo mě v Indii předpověděli: " Vy pište, vám budou naslouchat."

www.rodinný samidat
samajova@volny.cz